• CONTACTEAZĂ-NE TELEFONIC: (+40) 243 207 136

Municipiul Slobozia, în calitate de autor, proprietar și administrator al portalului web https://www.municipiulslobozia.ro, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest website, fiind înregistrat ca operator de date cu caracter personal sub Nr. 8942/2016 la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În conformitate cu dispozițiile Legii Nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Municipiul Slobozia are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

În conformitate cu dispoziţiile Legii Nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

  • dreptul la informare (Art.12)
  • dreptul de acces la date cu caracter personal (Art.13);
  • dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (Art.14);
  • dreptul de opoziţie (Art.15);
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (Art.17);
  • dreptul de a se adresa justiţiei (Art.18).

Orice informaţie furnizată de dumneavoastră va fi considerată şi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de Municipiul Slobozia în conformitate cu scopurile menţionate mai jos.

Dacă doriţi ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ne puteţi notifica oricând acest lucru la următoarea adresă: Strada EPIESCOPIEI Nr. 1, Cod Postal 920092, Localitatea Slobozia, Județul Ialomița, Telefon: +40243231401 și Email: office@municipiulslobozia.ro.

Scopul colectării datelor

Atunci când ne furnizaţi datele cu caracter personal, Municipiul Slobozia le poate utiliza în următoarele scopuri declarate, dacă nu se specifica altfel:

  • pentru a asigura serviciile publice prevăzute de legile in vigoare;

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimţământul dumneavoastră numai către alte instituţii ale statului şi numai în situaţiile şi condiţiile prevăzute de lege.