Serviciul Public de Asistenţă Socială


spas

Cod fiscal: 17197579
Adresa: Str. Episcopiei nr.1 , cod poştal 920023, Slobozia, Ialomiţa
Telefon / fax : 0243-231401
Fax: 0243-212149
e-mail : spas@sloboziail.ro


Serviciul Public de Asistenţă Socială (S.P.A.S.)  funcţionează în baza HCL nr.6 din 27.01.2005. Serviciul Public de Asistenţã Socialã Slobozia este organizat ca unitate cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al municipiului Slobozia, are ca obiect principal de activitate aplicarea şi realizarea la nivelul localităţii a politicii şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap sau a celor aflate în nevoie.

Cuprinde următoarele compartimente:
    1.     
Venit minim garantat şi marginalizare socială :
    2.      Compartimentul alocaţii de stat şi burse şcolare
     3.  Compartimentul monitorizare persoane cu handicap, vârstnice , subvenţii căldură :
      4. Compartimentul buget contabiliate 

     5. Compartimentul Relaţii cu Publicul :

     6. Centrul îngrijire zi :
    7. Centrul social :