Seminarul teologic Sfântul Ioan Gură de Aur


seminar1

Cod fiscal: 11460861
Adresa:  Str. Alexandru Odobescu nr.2 cod poştal 920025, Slobozia, Ialomiţa
Telefon / fax : 0243-231796
e-mail: oancea_steluta@yahoo.com


Înfiinţată în anul 1994, această şcoală teologică are drept patron spiritual pe Sf. Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, prăznuit de Biserica Ortodoxă pe 13 noiembrie, ziua hirotoniei sale.
                A  funcţionat  iniţial  în  cadrul  Liceului  Pedagogic  Slobozia, iar din  anul  1998  s-a  mutat  în  localul  fostei  şcoli  de  muzică, la  adresa  actuală.     
            Localul  şcolii  este  prevăzut  cu  cinci  săli  de  clasă  şi un laborator  de  informatică, dotat  cu  un  număr  de  25  calculatoare  prin  firma  Siveco  în  anul  2004. De  asemenea, dispune  de  cabinet  director, cancelarie, sală  de  protocol,  bibliotecă  şcolară, anexă  pentru  materialele  didactice, compartiment  secretariat, contabilitate şi administrativ.  Sălile  de  clasă  sunt  dispuse  la  parterul  unităţii  şcolare, iar  la  etaj  sunt  amenajate  3  dormitoare  mari,  pentru  elevii  interni.
            Activitatea  şcolii  este  în  permanenţă  în  atenţia  Prea  Sfinţitului  Părinte  Damaschin, care este alături  de  profesori  şi  elevi  la  marea  majoritate  a  evenimentelor  importante (deschiderea  anului  şcolar, serbările  de  Paşti  şi  Crăciun, ş.a.), dând  preţioase  sfaturi  privitoare  la  modul  în  care  se  poate  desfăşura  o  cât  mai  bună  activitate  a  Seminarului.
                În  anul  şcolar  2006 – 2007, în  unitatea  noastră  îşi  desfăşoară  activitatea  un  colectiv  de  cadre  didactice format  din 20 profesori  calificaţi, din  care  patru  sunt  titulari  pe  disciplinele  teologice  şi  unul  pe  catedra  de  istorie  şi  un  număr  de  130  elevi.

             Seminarul  Teologic  dispune  şi  de  cantină  şcolară, care  funcţionează   inclusiv  în  zilele  de  sâmbătă  şi  duminică, programul  seminariştilor  fiind  unul  special, conform  slujirii  preoţeşti  pentru  care  se  pregătesc.