Şcoala de arte şi meserii Înălţarea Domnului


 scoala6a


Cod fiscal : 14077829
Adresa: Aleea Pieţii nr. 8, cod poştal 920032, Slobozia, Ialomiţa
Telefon / fax : 0243-231049
e-mail: sc_nr6_slobozia@yahoo.com
e-mail: scoala6@sloboziail.ro


  Începuturile Şcolii de Arte şi Meserii"Înălţarea Domnului"Slobozia nu se pierd în negura timpului, fiind clar  delimitate prin Decizia fostului Consiliu Popular Judeţean Ialomitţa din 19 august 1971, prin care se hotăra constituirea obiectivului"Şcoala cu 16 săli de clasă,din care prima etapă 8 clase,la Slobozia".
      Iniţial noul local de ş
coală a purtat numele"Casa de Copii cu Şcoala Sobozia".Din anul 1975 denumirea oficială a acestei instituţii a fost "Şcoala cu Clasele I-VIII Nr .6 Slobozia.<Fiind situate în apropierea Catedralei cu hramul"Înălţarea Domnului"Slobozia şcoala se bucura direct de îndrumarea spirituală a Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor,iar în 8 iunie 2000 i s-a atribuit numele<<Şcoala Nr.6 "Înălţarea Domnului"Slobozia>>.
     În ultimii ani,datorită sprijinului acordat de Consiliul Local al Municipiului Slobozia şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa,şcoala  a căpătat o nouă înfăţişare atât în exterior ,cât şi în interior: acoperiş în şarpantă, parchet nou în toate sălile, geamuri termopan, mobilier nou în majoritatea claselor.
     S-au înfiinţat atelierul de textile-pielărie şi cabinetul de estetică şi igiena corpului omenesc dotate corespunzător cerinţelor de lucru şi a fost îmbunătăţită baza materială a atelierului mecanic, iar recent a fost creat un cabinet de informatică, dotat cu P.C-uri de ultimă generaţie,iar şcoala a fost conectată la internet.
     Schimbările petrecute în învăţământul românesc şi receptivitatea la cerinţele contemporaneităţ
ii au impus transformarea fostei şcoli de acum peste 30 de ani într-un mare laborator-atelier în care se califică în fiecare an 120 de elevi,din anul 2005 devenind<<Şcoala de Arte şi Meserii"Înălţarea Domnului"Slobozia>>.
     Şcoala de Artă şi Meserii"Înălţarea Domnului" Slobozia  este amplasată în zona de sud-vest a municipiului Slobozia,jud.Ialomiţa,în imediata vecinatate a  Pieţei Agroalimentare şi funcţionează cu patru cicluri de învăţământ preprimar,primar,gimnazial şi  profesional cu un efectiv de 488 de elevi.
     În întreaga activitate educaţională am pornit de la ideea că şcoala de masă trebuie să-şi modifice şi să reconsidere activitatea prin schimbarea atitudinii faţă de elev,prin folosirea metodelor active-participative,prin abordarea unei noi gândiri în privinţa tuturor copiilor.

                      În cele trei decenii de existenţă a ş
colii,peste o sută de profesori şi învăţătoare şi-au demonstrat abnegaţia de apostoli ai neamului.Unii au ieşit la pensie,după o viaţă închinată şcolii,binemeritând cuvintele de apreciere ale foştilor elevi.
    
În anul şcolar curent 2007 - 2008,efectivul de cadre didactice este de 32 de învăţători şi profesori,din care 19 au gradul didactic I.
     În prezent,în Şcoala de Arte şi Meserii"Înalţarea Domnului" învaţă 488 elevi,dintre care 134 la clasele I-IV,143 la clasele V-VIII şi 211 la clasele a-IX-a şi a -X-a.aceştia din urmă fiind cuprinşi în clasele de mecanică,estetică şi igiena corpului omenesc şi textile -pielărie.
     Mulţi dintre absolvenţii scolii sunt astăzi jurişti,profesori,medici,ingineri,ofiţeri, jurnalişti,preoţi,economişti,psihologi sau cu alte meserii prin care demonstrează că au devenit oameni de nădejde într-o ţară aflată în plin proces de transformare şi de integrare în Uniunea Europeană.