Şcoala generală nr.3


 scoala3b

Cod fiscal : 13533110
Adresa: B-dul Unirii nr.14, cod poştal 920022, Slobozia, Ialomiţa
Telefon : 0243-237017
Fax: 0243-235752
e-mail : scoalageneralanr3@yahoo.com
e-mail: scoala3@sloboziail.ro


    Şcoala cu clasele I-VIII nr. 3 a fost înfiinţată în anul 1968, funcţionând un an în cladirea din strada Alexandru Odobescu.

    Din toamna anului 1969 şcoala s-a mutat la adresa actuală, funcţionând cu 445 elevi şi 17 cadre didactice, care işi desfăşurau activitatea în 8 săli de clasă.

    Datorită prestigiului obţinut, numărul elevilor a ajuns la 1800 în anii '80, fapt ce a condus la extinderea spaţiului şcolar. Au fost construite noi săli de clasă, laboratoare, cabinete.

    Premiile obţinute la concursurile şcolare faza judeţeană şi faza naţională, precum şi bunele rezultate dovedite de elevii noştrii la testările naţionale, au facut o bună propagandă învăţământului în general, şi învăţământului slobozean în special, cu reverberaţii pozitive în rândul comunităţii locale.

    În prezent, Şcoala cu clasele I-VIII nr.3 deţine 24 săli de clasă, 4 laboratoare, 3 cabinete, o bibliotecă cu 15000 volume şi o modernă sală de sport. Aici invaţă în prezent 811 elevi îndrumaţi de 52 de cadre didactice.