Liceul pedagogic Matei Basarab


lpmb1

Cod fiscal: 4596780
Adresa : B-dul Matei Basarab nr. 5 , cod poştal 920031, Slobozia , Ialomiţa
Telefon /fax : 0243-232998
e-mail: liceul.pedagogic@gmail.com
e-mail: lpmb@sloboziail.ro
web: http://pedslobozia.licee.edu.ro

La trei ani după reforma administrativă din 1968, peisajul învăţământului ialomiţean, mai exact slobozean, se îmbogăţea cu o instituţie menită să asigure pregătirea învăţătorilor „atât trebuitori la sate”, cum cerea Ion Ghica încă din 1844.
            Această instituţie exista la Călăraşi, iar la 1 septembrie 1971, a fost transferată într-un local nou în oraşul reşedinţă de judeţ, în care funcţionează şi în prezent.
        Odată cu elevii anilor II şi III, a venit de la Călăraşi la Slobozia şi profesorul de pedagogie Stancu Nicolae, care a rămas fidel acestei instituţii până la pensionarea sa. Primul director al şcolii a fost prof. Radu Victoria, care şi-a lăsat amprenta asupra întregii evoluţii ulterioare a şcolii.
            Inspectorul Şcolar General de atunci, prof. Niţu Titus, a sprijinit proiectul înfiinţării acestei filiere de învăţământ şi a rostit cuvinte de încurajare pentru cei care făceau atunci primii paşi spre profesia nobilă de dascăl. Şcoala a funcţionat în primul ei an, nu numai într-o locaţie nouă, ci şi cu un colectiv didactic nou, tânăr, entuziast, foarte atent selectat pe criterii de competenţă profesională şi metodică. Acest colectiv didactic care s-a pornit la drum era alcătuit din 23 de profesori şi 4 învăţători pentru şcoala de aplicaţie.
            S-a dovedit, în timp, că acest nucleu iniţial, statornic (câţiva funcţionează şi în prezent) a reuşit să contureze o personalitate inconfundabilă unei şcoli ce avea să devină de referinţă, nu doar pentru absolvenţii şi profesorii ei, ci, mai ales, pentru comunitatea celor două judeţe în care s-au integrat vreme de 32 de ani foştii ei elevi.
        Din colectivul iniţial au făcut parte profesorii: Stoica Gheorghe (matematică), Iordache Floarea (psihologie), Sterescu Doina (limba română), Chiru Nicolae (limba română), Vlaicu Ion (istorie), Golovei Axenia (chimie), Stoiciu Ana (biologie), Kun Mihaela (desen), Nedelcu Gheorghe şi Micu Livia (muzică), Horhocea Ecaterina (educaţie fizică) şi învăţătorii Petre Eugenia, Manoliu Elena, Timofte Angela şi Niţu Rada.
În anii următori, colectivului i s-au adăugat absolvenţi ai învăţământului superior care s-au identificat cu destinele instituţiei. E vorba de Zaharia Aurel (pedagogie), Pâslaru Vasile (matematică), Paraschiv Anca Georgeta, Vlad Elvira, Butoi Mihaela (limba română), Mateiaş Alexandra (pedagogie), Anghel Ana (limba română), Petrescu Maria (istorie), Voichiţa Cristina (limba rusă), Nistorescu Mircea (desen), Nistorescu Elisabeta (muzică) etc.
        Multora li se poate atribui sintagma de personalităţi din lumea şcolii, atât pentru performanţele lor în pregătirea de specialitate şi metodică a viitoarelor cadre didactice pentru segmentul de învăţământ primar şi pre-primar, pentru aceeaşi categorie, cât şi pentru efortul depus în direcţia propriei lor afirmări, materializată în izbânzi dintre cele mai evidente şi benefice.
        Profesorul Stancu Nicolae, director-adjunct în anii de început ai Liceului Pedagogic, mai apoi director de liceu şi Inspector General al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa, a obţinut în 1981 un doctorat în pedagogie, prof. Fotache Marcel a publicat în 2003 „O istorie a literaturii române pentru elevi”, profesoara Butoi Mihaela a semnat în calitate de coautor manualul de limba română pentru clasa a VI-a, prof. Chiru Nicolae este autor a numeroaselor lucrări de gramatică pentru elevi, prof. Zaharia Aurel, în calitate de director al Casei Personalului Didactic, a coordonat activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice din judeţ, a publicat materiale de specialitate în culegerile metodice sau în revistele de specialitate
[…]
        Rezultatele deosebite obţinute de-a lungul a peste trei decenii de cadrele didactice şi elevii Liceului Pedagogic Slobozia au căpătat şi alte forme de manifestare.         Numărul şi calitatea premiilor obţinute la fazele judeţene şi naţionale ale Concursurilor Şcolare au făcut să se vorbească cu respect şi admiraţie despre munca profesorilor: Stancu Nicolae, Zaharia Aurel, Vede Elena, Iordache Floarea, elevii Liceului Pedagogic „Matei Basarab” ocupând în fiecare an unul, două, trei locuri în ierarhia Şcolilor Normale din ţară.