Grupul şcolar  Mihai Eminescu


leminescu1

Cod fiscal : 4364918
Adresa: Str. Lacului nr.10 , cod poştal 920024, Slobozia, Ialomiţa
telefon/fax : 0243-231542
e-mail: mihai.eminescu.slobozia@gmail.com
e-mail : gseminescu@sloboziail.ro
web : www.gsme.licee.edu.ro


        A fost înfiinţat în anul 1972, sub denumirea de Liceul Industrial Nr.1 în perioada punerii temeliei Combinatului Chimic Slobozia, care astăzi se numeşte "AMONIL" S.A. Slobozia. Scopul înfiinţării acestui Grup Şcolar a fost crearea unei activităţi şcolare de pregătire a forţei de muncă pentru cea mai mare platformă industrială şi (chimică) ce avea să se înalţe lângă Municipiul Slobozia.
        Sediul iniţial al liceului a funcţionat în spaţiul actualului Grup şcolar "AL. I. CUZA " până în anul 1976, după care s-a mutat în actualul sediu din strada Lacului Nr.10 unde funcţionează şi astăzi, numindu-se Liceul de Chimie Industrială Slobozia.
        Iniţial unitatea a funcţionat cu 2 clase de liceu, iar pe parcurs numărul acestora a crescut, adăugându-se şi clase de şcoală profesională, complementară şi şcoala de maiştri, în diverse forme: curs de zi, curs seral, cu frecvenţă redusă .
        Din anii 1994-1995 liceul nostru a devenit Grupul Şcolar de Chimie Industrială, iar începând din anul şcolar 1996-1997 capătă numele de Grup Şcolar "Mihai Eminescu".
        În prezent, Grupul Şcolar Mihai Eminescu funcţionează cu un număr de 47 de clase dintre care 32 liceu curs de zi, 6 curs seral şi frecvenţă redusă şi 9 clase la şcoala de arte şi meserii.
        Şcoala asigură implementarea reformei educaţionale, oferind tuturor tinerilor şanse egale privind educaţia şi pregătirea pentru integrarea socială.
        Prin competenţa didactică, pregatirea ştiinţifică şi conduita profesională, cadrele didactice care au predat şi predau în acestă instituţie de învăţământ au reuşit să asigure un nivel crescut al pregătirii elevilor, atât în ceea ce priveşte cultura generală, cât şi în ceea ce priveşte pregătirea pentru meserie. Aşa se explică aprecierile de care s-au bucurat absolvenţii noştri în unităţile economice de profil, cât şi reuşita unui procent important în învăţămantul superior de lungă şi scurtă durată.