Liceul de artă Ionel Perlea


larta1

Cod fiscal: 4365298
Adresa: Str. Mihai Eminescu nr.3 ,cod poştal 920093, Slobozia, Ialomiţa
Telefon : 0243-211700 Fax: 0243-234430
e-mail : liceu_arta_slobozia@yahoo.com
e-mail: larta@sloboziail.ro         Liceul de Artă continuă activitatea Şcolii de Muzică şi Artă Plastică.
        Aceasta s-a înfiinţat în anul 1972/1973 ca şcoală cu program suplimentar de muzică şi a funcţionat în cadrul Liceului Pedagogic Slobozia. Începând cu anul şcolar 1973/1974 a devenit Şcoala de Muzică cu program suplimentar de muzică, funcţionând cu această structură până în anul 1975.
        La începutul anului şcolar 1975/1976, şcoala a devenit şcoala cu program integrat de muzică şi cu program suplimentar de arte plastice şi a funcţionat aşa până în 1978.
        Din 1978/1979 până în 1991 a existat ca şcoala cu program suplimentar de muzică şi arte plastice. Începând din anul şcolar 1990/1991 a devenit Şcoala de Muzică şi Arte Plastice Slobozia cu program integrat de artă.
        Prima clasă de liceu s-a înfiinţat începând cu anul şcolar 1993/1994 în cadrul Liceului Pedagogic Slobozia. Începând cu anul şcolar 1994/1995 a devenit unitate independentă, numindu-se Liceul de Artă Slobozia.
        A funcţionat cu clase mixte muzică-arte plastice, până în anul şcolar 1999/2000, începând cu anul şcolar 2000/2001 s-a separat clasa de muzică de clasa de artă plastică, structură care se menţine şi în prezent.
        În luna mai 2002 şcoala a primit numele marelui muzician ialomiţean “Ionel Perlea”.
        În şcoală se studiază instrumentele: pian, vioară, violă, violoncel, contrabas, flaut, clarinet. De asemenea există secţia canto şi secţia teoretică.

      La specializarea muzică sunt înscrişi 244 de elevi.
        În prezent, desfăşoară activitatea 21 cadre didactice calificate, din care la pian 12, la vioară 4, la violoncel 1, la canto 1, la clarinet 1, la teoria muzicii 1, la flaut 1.