Direcţia de Administrare a Domeniului Public Slobozia


dadp11

Cod fiscal: 7326960
Adresa: varianta Lactilom FN,  Slobozia, Ialomiţa
Telefon / fax : 0243-235496  sediu
Telefon: 0243-232112     sediu
Telefon: 0243-236252     sera
Telefon: 0243-214169     cimitir Bora
e-mail: dadp@municipiulslobozia.ro
e-mail: achizitii.dadp@municipiulslobozia.ro


Direcţia a fost înfiinţată în luna aprilie 1995 prin HCL 33/1995,având personalitate juridică.
Direcţia este structurată pe trei secţii de producţie :

Activitate autofinanţată: întreţinere cimitire
Direcţia are un număr de 192 salariaţi conform orgranigramei şi ştatului de funcţii aprobat de Consiliul Local şi 7 salariaţi la activitatea autofinanţată.
Direcţia dispune de un magazin de desfacere a materialului floricol produs la sera de flori , situat pe b-dul Matei Basarab , piaţa Cuza Vodă.