Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport şi Tineret Slobozia 

dct3

Cod fiscal: 23647412
Adresa: Str. Stadionului nr.2-5 , cod poştal 920073, Slobozia, Ialomiţa
Telefon / fax : 0343102647 / 0343103436
e-mail: cultura@sloboziail.ro
web : www.cultsz.ro

          Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport şi Tineret Slobozia,   este un serviciu public descentralizat al administraţiei publice locale şi îndeplineşte, la nivelul municipiului Slobozia, atribuţii în domeniile culturii şi artei, al protejării patrimoniului cultural naţional şi al valorificării şi dezvoltării elementelor ce definesc identitatea culturală a colectivităţii locale.
         De asemenea organizează activităţi şi acţiuni cu tineretul şi în domeniul sportului de masă şi de întreţinere.


Clubul Sportiv Municipal Sloboziacsm2

Cod fiscal: 19103570
Adresa: Str. Stadionului nr.2-5 , cod poştal 920073, Slobozia, Ialomiţa
Telefon / fax : 0243-235566
e-mail: csm_slobozia@yahoo.com
web : www.cultsz.ro
 
          C
lubul Sportiv Municipal Slobozia a luat fiinţă prin Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 177 / 29.09.2005 şi are ca obiect principal de activitate selecţia, pregătirea, performanţa şi participarea la competiţii interne şi internaţionale.
         Clubul Sportiv Municipal Slobozia este o instituţie  polisportivă iar activităţile se desfăşoară pe ramuri sportive.
       C
lubul Sportiv Municipal Slobozia deţine în exploatare un teren de fotbal cu o capacitate de 5000 locuri pe scaune, o sală de sport cu 150 de locuri, trei terenuri cu gazon sintetic pentru minifotbal .