Colegiul Naţional  Mihai Viteazul

 
                cnmv3


Cod fiscal : 4364993
Adresa: B-dul Unirii nr.10 cod poştal 920022, Slobozia, Ialomiţa
Telefon /fax : 0243-236322
e-mail : cn_mv_slobozia@yahoo.com
e-mail : cnmv@sloboziail.ro
web : www.cnmvslobozia.com

 


 

        Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Slobozia a luat fiinţă în anul 1952, fiind cunoscut la acea vreme sub numele de „Şcoala Medie Mixtă”. În anul 1969, liceul este mutat în clădirea actuală, care avea aproximativ toate funcţiile actuale corpul central, internatul, biblioteca. Ulterior, s-a construit şi sala de sport. De-a lungul anilor a avut mai multe denumiri, ca de exemplu Liceul de Matematică-Fizică, Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”, iar în prezent Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”.
       Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Slobozia a luat fiinţă în anul 1952, fiind cunoscut la acea vreme sub numele de „Şcoala Medie Mixtă”. În anul 1969, liceul este mutat în clădirea actuală, care avea aproximativ toate funcţiile actuale
corpul central, internatul, biblioteca. Ulterior, s-a construit şi sala de sport. De-a lungul anilor a avut mai multe denumiri, ca de exemplu Liceul de Matematică-Fizică, Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”, iar în prezent Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”.     
       In 28 decembrie 2000, prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale cu
numărul 5436, i s-a conferit titlul de Colegiu Naţional, ca semn de recunoaştere a tradiţiei şi peformanţei în timp.
        Este liceul cu cea mai mare tradiţie istorică din judeţ. În acelaşi timp, este liceul de performanţă al Sloboziei şi al judeţului Ialomiţa. Astfel, între anii 1991 şi 2005, elevii liceului au obţinut 1268 de premii şi menţiuni la olimpiadele judeţene şi 320 de premii la fazele naţionale ale olimpiadelor şcolare.
       Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Slobozia are, anual, aproximativ 850 de elevi de clasa a IX-a până la a XII-a. Începând cu anul 2007, în cadrul colegiului funcţionează şi o clasă de gimnaziu. În acelaşi timp, Colegiul Naţional dispune de un corp profesoral format din 46 cadre didactice, dintre care peste 95% sunt titulare, mare parte dintre acestea având gradul didactic I.
        Colegiul Naţional  „Mihai Viteazul”  este un liceu care aparţine de filiera teoretică, având clase cu profil real şi clase cu profil  uman. Specializările de  profil  real sunt: matematică-informatică,  intensiv informatică,  matematică-informatică, ştiinţele naturii, iar cele de la profilul  uman sunt filologie şi ştiinţe sociale.
        Începând cu anul  şcolar 2008-2009, Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” va introduce studiul intensiv al limbii engleze, mai precis la clasa  a V-a şi la o clasă de matematică-informatică.
      Colegiul Naţional ,,Mihai Viteazul”  din  Slobozia dispune de o bază materială bună, care sprijină în mare măsură procesul  instructiv-educativ. Astfel, există numeroase laboratoare şi cabinete în şcoală: chimie, fizică (2), informatică (2), biologie, limbi moderne, istorie, limba română, geografie. Totodată, Colegiul dispune de o bibliotecă şcolară bine dotată, aceasta fiind cea mai mare bibliotecă şcolară din judeţul Ialomiţa, de o sală de sport,  unde profesorii, elevii şi nu numai îşi pot îmbunătăţi condiţia fizică  şi de o sală de festivităţi cu circa 80 de locuri.