Primaria Slobozia

Şedinţele Consiliului Local al Municipiului Slobozia - 2019
Ședința ordinară din data 31 Ianuarie 2019Ordinea de zi a şedinţei ordinare ce urmează a se desfăşura în data de 31.01.2019
Dispozitie si Convocare  Minuta  Proces verbal

  1. Aprobarea procesului- verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 18 decembrie 2018.


  1. Aprobarea procesului- verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 22 ianuarie 2019.3. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018.

Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia – Mocioniu Adrian-Nicolae4.Proiect de hotărâre privind indexarea cu indicele de inflație al anului 2018 a nivelului superficiilor, redevențelor și chiriilor din contractele ce vizează bunuri aparținând Municipiului Slobozia.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia – Mocioniu Adrian-Nicolae5.Proiect de hotărâre referitor la încetarea aplicabilității HCL Slobozia nr. 142/30.08.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru imobilul situat în Municipiul Slobozia, str. Vânători, bloc D3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian - Nicolae

 

6.Proiect de hotărâre referitor la modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, percepute de către SC Polaris M Holding SRL Constanța și a HCL Slobozia nr. 172/2011 cu modificările și completările ulterioare.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian - Nicolae7.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor libere construite din fonduri ANL în Municipiul Slobozia.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian - Nicolae


8.Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2018 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian - Nicolae


9. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții contractuale în funcție publică din cadrul Direcției Educație, Cultură și Tineret Slobozia.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian - Nicolae


10. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul HCL Slobozia nr. 165/27.09.2018 și HCL Slobozia nr. 182/27.09.2018.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian - Nicolae


11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Evidență a Persoanelor Slobozia.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian – Nicolae


12. Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 227/28.11.2017 privind aprobarea asocierii Municipiului Slobozia în vederea înființării unor asociații de proprietari.


Inițiator: Viceprimarul Municipiului Slobozia – Mușat Gabriel


13. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Slobozia pentru anul școlar 2019-2020.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian – Nicolae


14. Proiect de hotărâre referitor modificarea HCL Slobozia nr. 122/30.07.2018, privind aprobarea participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici/a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale, u modificările și completările ulterioare.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian – Nicolae


15. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind „MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC LOCAL ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA”.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian – Nicolae16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR SOCIALE ȘI ASIGURAREA EDUCAȚIEI TIMPURII ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA PRIN CONSTRUCȚIA ȘI DOTAREA UNEI GRĂDINIȚE (ZONA BORA)”.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian – Nicolae


17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „REȚEA INTEGRATĂ DE PISTE DE BICICLETE PENTRU FACILITAREA MOBILITĂȚII ALTERNATIVE NEPOLUANTE”.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian – Nicolae18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON PRIN REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT PUBLIC AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA”.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian – Nicolae19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „REGENERAREA SPAȚIULUI URBAN ZONA ORĂȘELUL COPIILOR” din Municipiul Slobozia.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian – Nicolae
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE ÎN CADRUL ZONEI PIETONALE CASA ARMATEI ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA”.Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian – Nicolae


21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „ÎNFIINȚARE ȘI AMENAJARE CIMITIR UMAN NOU ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA – CONSTRUIRE CAPELĂ, SEDIU ADMINISTRATIV, ÎMPREJMUIRE, ALEI”.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian – Nicolae22. Proiect de hotărâre referitor la modificrea și completarea HCL nr. 103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian – Nicolae23. Proiect de hotărâre referitor la completarea HCL nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian – Nicolae24. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită a unui teren acordat pentru construirea unei locuințe în temeiul Legii nr. 15/2003, cu modificările și completările ulterioare.Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian – Nicolae25. Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul de evaluare și vânzarea terenului în suprafață de 107 mp, situat în Municipiul Slobozia, str. Nisipuri nr. 2, nr. cadastral 2503.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian – Nicolae26. Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul de evaluare și vânzarea terenului în suprafață de 155 mp, situat în Municipiul Slobozia, str. Nisipuri nr. 2, nr. cadastral 3339.

 

Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian – Nicolae27. Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul de evaluare și vânzarea terenului în suprafață de 480 mp, situat în Municipiul Slobozia, str. Nisipuri nr. 2, nr. cadastral 38543.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian – Nicolae28. Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul de evaluare și vânzarea terenului în suprafață de 434 mp, situat în Municipiul Slobozia, str. Nisipuri nr. 2, nr. cadastral 34264, către SC DELALI SRL, care îl deține în prezent în concesiune.

.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian – Nicolae29. Proiect de hotărâre prin care se aprobă rapoartele de evaluare și vânzarea terenurilor situate în Municipiul Slobozia, B-dul Cosminului nr. 18 bis, zona bloc R1, în suprafață de 11,00 mp, nr. cadastral 2673 și 30,38 mp, nr. cadastral 2665/2.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian – Nicolae30. Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul de evaluare și vânzarea terenului în suprafață de 59,64 mp, situat în Municipiul Slobozia, B-dul Cosminului, zona bloc R1 – Lot 3, nr. cadastral 266/3, către SC ELMACRIS GOODS SRL, care îl deține în prezent în concesiune.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian – Nicolae


 

31. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, nr. 6, bloc 20, scara B, etaj 3, apartament 41.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian – Nicolae32. Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.