Primaria Slobozia

Şedinţele Consiliului Local al Municipiului Slobozia - 2018
Ședința ordinară din data 30 Iulie 2018Ordinea de zi a şedinţei ordinare ce urmează a se desfăşura în data de 30.07.2018
Dispozitie si Convocare Minuta PV

  1. Aprobarea procesului- verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 26 iunie 2018.


2. Aprobarea procesului- verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 6 iulie 2018.


3. Aprobarea procesului- verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 9 iulie 2018.


4. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici/a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale.

Inițiator: Viceprimarul Municipiului Slobozia – Mușat Gabriel5.Proiect de hotărâre privind modificarea statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare „ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian - Nicolae6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Poliției Locale a Municipiului Slobozia


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian - Nicolae

 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea soluționării cererilor de locuințe sociale din Municipiul Slobozia


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian – Nicolae8.Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației obiectivului de investiții - „Grădinița Cartier Pepinieră”- din grădiniță, în creșă.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian - Nicolae9.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a mijlocului fix de natura construcțiilor „Container vestiar”, către S.C. Servicii Publice Slobozia S.R.L.


Inițiator: Viceprimarul Municipiului Slobozia – Mușat Gabriel10.Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioareInițiator: Primarul Municipiului Slobozia – Mocioniu Adrian-Nicolae11. Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare.Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian - Nicolae


 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării operațiunilor notariale de alipire a două terenuri aparţinând domeniului privat al Municipiului Slobozia, identificate cu nr. cadstral 36040 și 38205


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian - Nicolae
13. Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.Se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia pentru Trimestrul II - 2018.

  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna iulie 2018.

  3. Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL Slobozia nr. 149/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilopr din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Slobozia, direcțiile și serviciile publice de interes local, respectiv Aparatul permanent de lucru al Consiliului Local Slobozia.