Primaria Slobozia

Şedinţele Consiliului Local al Municipiului Slobozia - 2018
Ședința ordinară din data 30 Mai 2018Ordinea de zi a şedinţei ordinare ce urmează a se desfăşura în data de 30.05.2018
Dispozitie si Convocare Minuta PV

 1. Aprobarea procesului- verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 26 aprilie 2018.


 1. Proiect de hotarâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Sava Ștefan.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian - Nicolae


 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Caragioiu Vasile.

Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian – Nicolae


 1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței unor comisii constituite prin acte administrative ale autorității deliberative.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian - Nicolae


 1. Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL Slobozia nr. 31/25.08.2016 privind aprobarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Slobozia.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian – Nicolae


 1. Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL Slobozia nr. 256/19.12.2017 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Slobozia.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian – Nicolae


 1. Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian - Nicolae 1. Proiect de hotărâre referitor la completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian - Nicolae

 

 1. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unui teren în suprafață de 267,00 mp. situat în Municipiul Slobozia, strada Polivalentă, nr. 6, către MOROIANU ROXANA - MARIA.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian – Nicolae


 1. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unui teren în suprafață de 62,00 mp situat în Municipiul Slobozia, B-dul. Matei Basarab, nr. 11, către S.C. MIND S.A..


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian - Nicolae


 1. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unui teren în suprafață de 37,00 mp situat în Municipiul Slobozia, strada Nordului, nr. 5, către domnul Gheorghe Emil.

.

Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian – Nicolae 1. Proiect de hotărâre referitor la revocarea H.C.L. Slobozia nr. 55/29.03.2018.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian – Nicolae


13. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 2833/23.01.2007.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian - Nicolae


14. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei străzi din Municipiul Slobozia.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian - Nicolae


15. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Slobozia pentru perioada iunie - august 2018.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian - Nicolae


16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Slobozia în cadrul Comisiei pentru atribuirea locurilor de parcare de reședință în Municipiul Slobozia.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian - Nicolae


17. Proiect de hotărâre referitor la completarea și modificarea HCL Slobozia nr. 6/24.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian - Nicolae


18. Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.