Primaria Slobozia

Şedinţele Consiliului Local al Municipiului Slobozia - 2018
Ședința ordinară din data 29 Martie 2018Ordinea de zi a şedinţei ordinare ce urmează a se desfăşura în data de 29.03.2018
Dispozitie si Convocare Minuta PV

  1. Aprobarea procesului- verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 20 februarie 2018.


2.Proiect de hotarâre privind validarea mandatutlui de consilier local al doamnei Ioniță Elena.

Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian - Nicolae


3.Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al Municipiului Slobozia rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2017.

Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian - Nicolae


4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna martie 2018.


Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian - Nicolae
5. Proiect de hotărâre privind avizarea utilizarea unei sume din fondul corespunzător cotei de dezvoltare pentru achiziționarea unor bunuri.Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian - Nicolae6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Municipiul Slobozia a imobilului „Atelier Producție – Zona Nord (construcții)” situat în Municipiul Slobozia, strada Lactilrom nr. 3, Județul Ialomița.Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian - Nicolae

 


7. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea notei de fundamentare privind contractarea directă de către Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia a unei finanțări rambursabile interne de tip leasing financiar pentru achiziționarea unor utilaje pentru activitatea de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț.


Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian - Nicolae8.Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a posturilor contractuale din cadrul Direcției de Administrare a Domeniului Public Slobozia, urmare promovării personalului în funcții, grade și trepte profesionale.Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian - Nicolae

 


9. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării statului de funcții al Liceului Tehnologic „Înălțarea Domnului” cu personal nedidactic.


Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian - Nicolae


10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al DAS Slobozia.


Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian - Nicolae11. Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL Slobozia nr. 200/2007 privind stabilirea modalității de acordare a gratuităților și cuantumul acestora prin subvenționarea de la bugetul local a cheltuielilor cu transportul public local pentru persoanele cu handicap grav și asistenții personali ai acestora.Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian - Nicolae
12. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare nr. 10, bloc 16, scara A, etaj 2, apartament 15, către domnul Iosif Marius.


. Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian – Nicolae


13. Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul de evaluare și vânzarea terenului în suprafață de 300,00 mp situat în Municipiul Slobozia, strada Iezer nr. 42, nr. Cadastral 36652, către doamna Oprea Rodica, care îl deține în prezent cu titlu de superficie.


. Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian - Nicolae


14. Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.


Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian - Nicolae


15.Proiect de hotărâre referitor la completarea HCL Slobozia nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.


Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian - Nicolae


16.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unui teren în suprafață de 163,00 mp, aflat în proprietate privată a Municipiului Slobozia, situat în Municipiul Slobozia, strada Cărărmidari, nr. 3B, Județul Ialomița, către domnul Mihai Constantin.


Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian - Nicolae


17.Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării operațiunilor notariale de alipire a terenului în suprafață de 208 mp identificat cu nr. cadastral 38439 cu terenul în suprafață de 308 mp identificat cu nr. cadastral 38460 și cu terenul în suprafață de 78 mp identificat cu nr. cadastral 38461.


Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian - Nicolae


18.Proiect de hotărâre privind aprobrea efectuării operațiunilor notariale de alipire a trei terenuri apaținând domeniului privat al Municipiului Slobozia.


Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian - Nicolae19.Proiect de hotărâre privind aprobrea documentației PUZ – „CONSTRUIRE RETAIL PARK-SLOBOZIA, REALIZAREA DE PARCĂRI, AMENAJAREA INCINTEI CU SPAȚII VERZI PLANTATE, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, ÎMPREJMUIREA TERENULUI, AMPLASARE SEMNALE PUBLICITARE, AMPLASARE POST TRAFO, ORGANIZARE DE ȘANTIER, AMENAJARE ACCESE” – Tarlaua 478/1, Parcela 1.


Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian - Nicolae

20.Proiect de hotărâre privind aprobrea documentației PUZ – „EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SPAȚIU COMERCIAL – B-DUL MATEI BASARAB, BARA COMERCIALĂ”.


Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian - Nicolae21.Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentației de atribuire și a caietului de sarcini privind constituirea dreptului de superficie asupra unui teren agricol neproductiv din domeniul privat al Municipiului Slobozia, situat în intravilanul Municipiului.


Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian - Nicolae22.Proiect de hotărâre privind modificarea și înlocuirea Anexei la HCL Slobozia nr. 255/19.12.2017.


Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian - Nicolae23.Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL Slobozia nr. 6/24.06.2016 privind constituirea comisiilor d especialitate ale Consiliului Local al Municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.


Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian - Nicolae24.Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Slobozia cu Județul Ialomița în vederea înființării societății comerciale „SC INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI SA”.


Inițiator: Dl. Viceprimar Mușat Gabriel

25.Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al Municipiului Slobozia” domnului Papacu Nicolae.


Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian - Nicolae26. Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.