Primaria Slobozia

Şedinţele Consiliului Local al Municipiului Slobozia - 2018
Ședința ordinară din data 25 Octombrie 2018Ordinea de zi a şedinţei ordinare ce urmează a se desfăşura în data de 25.10.2018
Dispozitie si Convocare Minuta Proces verbal

  1. Aprobarea procesului- verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 27 septembrie 2018.


2.Aprobarea procesului- verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 16 octombrie 2018.


3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia pentru Trimestrul III - 2018.

Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia – Mocioniu Adrian-Nicolae


4.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiului Slobozia în anul școlar 2018-2019.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian - Nicolae5.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de casare a unor bunuri scoase din funcțiune aflate în patrimoniul Municipiului Slobozia sau a unor instituții de interes local din Municipiul Slobozia.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian - Nicolae

 

6.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență constând în bani/lemne pentru foc în sezonul rece 2018-2019.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian - Nicolae


7.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru acordarea locuințelor sociale din Municipiul Slobozia în anul 2018.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian - Nicolae


8.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor libere construite din fonduri ANL în Municipiul Slobozia.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian - Nicolae


9.Proiect de hotărâre referitoare la modificarea și completarea și HCL nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian - Nicolae


10. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită a unui teren acordat pentru construirea unei locuințe în temeiul Legii nr. 15/2003, cu modificările și completările ulterioare.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian - Nicolae


11. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale (dezmembrare) a unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Slobozia.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian - Nicolae


12. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare nr. 6, bloc 20, scara B, parter, apartament 25, către doamna Boitan Angelica.


Inițiator: Primarul Municipiului Slobozia - Mocioniu Adrian - Nicolae

13. Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.

 

SUPLIMENTARE ORDINE DE ZI

Rectificare Propunere Bugetara de Venituri si Cheltuieli pe luna Octombrie