Primaria Slobozia

Şedinţele Consiliului Local al Municipiului Slobozia - 2017
Ședința ordinară din data 26 Octombrie 2017Ordinea de zi a şedinţei ordinare ce urmează a se desfăşura în data de 26.10.2017
Dispozitie si Convocare

           
  1. Aprobarea procesului- verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 28 septembrie 2017.


  1. Aprobarea procesului- verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 03 octombrie 2017.


  1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 13 octombrie 2017.


4.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea finanțării unor posturi de personal nedidactic din cadrul unei unităţi de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Slobozia.


Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian - Nicolae


5. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de atribuire a unui număr de 14 autorizaţii taxi disponibile potrivit Registrului Special.


Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian - Nicolae


6. Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL Slobozia nr. 84/2008, privind aprobarea unor reglementări și regulamente, privind desfășurarea serviciului de transport în regim de taxi și în regim de închiriere în Municipiul Slobozia, modificată și completată.


Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian - Nicolae

 


7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor libere construite din fonduri ANL în Municipiul Slobozia.


Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian – Nicolae


 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu ordinea de prioritate pentru acordarea locuințelor sociale în anul 2018 – Municipiul Slobozia, Județul Ialomița.


Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian - Nicolae

 


9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Utilități locuințe ANL în regim de închiriere pentru medici, Slobozia, județul Ialomița”.


Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian - Nicolae10. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare


Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian - Nicolae11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Plan urbanistic de detaliu - ,,EXTINDERE SPAȚIU FARMACIE” – B-dul Matei Basarab, bloc A1-PECO, scara C, parter.Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian - Nicolae12. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – ,, EXTINDERE SPAȚIU MULTIFUNCȚIONAL TRAINING, ACTIVITĂȚI SPORTIVE ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ PE LATURA DE SUD - STRADA POLIVALENTĂ, NR. 6


.

Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian - Nicolae


13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. – „EDIFICARE MAGAZIN DEDEMAN” - Șos. Brăilei.

.


Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian - Nicolae


14. Proiect de hotărâre privind efectuarea unui schimb de terenuri între Municipiul Slobozia şi domnul Stan Emil Silviu.


Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian - Nicolae


15.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, fără licitație publică, asupra unei suprafețe de teren de 31,00 mp, aparținând domeniului privat al Municipiului Slobozia, situat în Municipiul Slobozia, B-dul Chimiei nr. 2, Județul Ialomița, către SC CARGO SRL.


Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian - Nicolae


16.Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării operațiunilor notariale de dezmembrare a unui teren aparţinând domeniului public al Municipiului Slobozia.

Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian – Nicolae


17. Proiect de hotărâre privind închirierea fără licitație publică a unui teren în suprafață de 485,00 mp, aflat în proprietate privată a Municipiului Slobozia, situat în Municipiul Slobozia, șoseaua Brăilei, nr. 5, județul Ialomița, către S.C. MOBILA S.A. Slobozia.


Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian – Nicolae


18.Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare nr. 6, bloc 20, scara B, etaj 2, apartament 34, către doamna Lemnaru Cristina-Emilia.

.

Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian – Nicolae


19. Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață de 151,81 mp, situat în Municipiul Slobozia, strada Gării nr. 1, județul Ialomița, nr. Cadastral 1040, către SC RODISIL IMPEX SRL, care îl deține în prezent în concesiune.

.


Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian – Nicolae


20. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței unor comisii constituite prin acte administrative ale autorității deliberative.

.

Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian – Nicolae21.Proiect de hotărâre referitor la completarea HCL Slobozia nr. 14/26.01.2017 privind organizarea reţelei şcolare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Slobozia pentru anul şcolar 2017-2018.


Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian – Nicolae
22. Proiect de hotărâre referitor la modificarea H.C.L. Slobozia nr. 166/31.08.2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Slobozia în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor şcolare cu personalitate juridică din Municipiul Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.


Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian – Nicolae23. Proiect de hotărâre referitor la completarea HCL Slobozia nr. 167/31.08.2017 privind desemnarea  reprezentanţilor Consiliului Local Slobozia în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității Educației din cadrul unităților școlare din Municipiul Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Dl. Primar Mocioniu Adrian – Nicolae


 

24. Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.