Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Slobozia - 2010

Şedinţa ordinară din 23 decembrie 2010  doc  pdf
             Anexa la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 luna decembrie   Anexa

Şedinţa ordinară din 30 noiembrie 2010  doc  pdf  
              Anexele la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 luna noiembrie  Anexa 1   Anexa 2    Anexa 3

Şedinţa extraordinară din 17 noiembrie 2010 doc  pdf

Şedinţa extraordinară din 12 noiembrie 2010  doc   pdf

Şedinţa ordinară din 28 octombrie 2010   doc    pdf  
              Anexele la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 luna octombrie  Anexa 1   Anexa 2
                   Anexa la proiectul de hotărâre privind  includerea unor bunuri în domeniul public al municipiului Slobozia   Anexa


Şedinţa ordinară din 30 septembrie 2010 doc  pdf
           
Anexele la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, luna septembrie    Anexa 1   Anexa 2
             Anexa la proietcul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenurilor situate în municipiul Slobozia, conform prevederilor Legii nr.15/2003  Anexa

Şedinţa ordinară din 16 august 2010  doc  pdf
          
Anexa la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, luna august      Anexa
                 Anexele la proiectul de hotărâre prin care se aprobă Organigramele şi ştatele de funcţii ale Aparatului de Specialitate al Primarului, Serviciilor Publice, Aparatului Permanent de lucru al Consiliului Local şi Direcţiilor de Administrare a Domeniului Public şi de Cultură, Sport şi Tineret
         Anexa    Anexa 1     Anexa 2    Anexa 3    Anexa 4   Anexa 5    Anexa 6   Anexa 7   Anexa 8   Anexa 1A     Anexa 1B     Anexa 1C     Anexa 1D
                Anexa la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2010 pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Slobozia şi Serviciilor publice subordonate     Anexa             

Şedinţa ordinară din 16 iulie 2010  doc  pdf
          Anexele la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010  luna iulie    Anexa 1    Anexa 2    Anexa 3

Şedinţa ordinară din 30 iunie 2010  doc  pdf
         
Anexele la proiectul de hotărâre  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010     Anexa 1      Anexa 2


Şedinţa ordinară din 27 mai 2010  doc  pdf
           Anexele la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011    Anexa 1     Anexa 2

                Anexa la proiectul de hotărâre prin care se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Slobozia şi administrarea Consiliului Local a bunurilor din domeniul public al municipiului Slobozia, propuse de comisia de inventariere pe anul 2009, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre precum şi conservarea acestora
                Anexa la proiectul de hotărâre prin care se aprobă listele cu ordinea de prioritate şi repartizarea locuinţelor de serviciu întocmite pe categorii de locuinţe

Şedinţa ordinară din 29 aprilie 2010  doc  pdf
             
Anexele la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii exerciţiului bugetar pe anul 2009    Anexe

Şedinţa ordinară din 4 martie 2010  doc  pdf

             Anexele le proiectul de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  al municipiului Slobozia pe anul 2010
             Anexa 1   Anexa 2    Anexa 2A    Anexa 3    Anexa 4    Anexa 5
 

Şedinţa ordinară din 28 ianuarie 2010  doc  pdf
          Anexele la proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru acordarea locuinţelor finanţate din fonduri ANL,tinerilor, în anul 2010
                           Anexa 1        Anexa 2
Şedinţa extraordinară din 22 ianuarie 2010  doc  pdf