JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SLOBOZIA


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2005
Anexa la Hotararea nr.__________________________
Rectificare 27.10.2005


              - mii lei -   - mii lei -
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod indicator PROGRAM 2005 TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV INFLUENTE +/- PROGRAM RECTIFICAT
VENITURI - TOTAL (rd.2+58+60+62+67+83+85) 1 00.01 40,799,34 11,109,42 12,531,45 8,492,20 8,666,27 47,18 40,846,52
VENITURI PROPRII - TOTAL (rd.3+49+57+59+61) 2 48.02 23,308,45 6,528,29 6,042,29 7,046,95 3,690,92 247,18 23,555,63
I. VENITURI CURENTE (rd.4+rd.28) 3 00.02 10,359,80 2,842,40 2,347,55 3,088,05 2,081,80 200,00 10,559,80
A. VENITURI FISCALE (rd.5+rd.20) 4 00.03 8,787,80 2,425,20 1,986,95 2,669,45 1,706,20 0,00 8,787,80
A1. IMPOZITE DIRECTE (rd.6+7+12+13+16) 5 00.04 6,682,80 1,843,95 1,493,20 2,178,20 1,167,45 0,00 6,682,80
IMPOZITUL PE PROFIT 6 01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE (rd.8 la rd.11) 7 03.02 2,535,00 856,25 701,25 511,25 466,25 0,00 2,535,00
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice 8 03.02.02 1,760,00 600,00 500,00 350,00 310,00 0,00 1,760,00
Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice 9 03.02.03 300,00 100,00 80,00 70,00 50,00 0,00 300,00
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 10 03.02.09 470,00 155,00 120,00 90,00 105,00 0,00 470,00
Alte impozite si taxe de la populatie 11 03.02.30 5,00 1,25 1,25 1,25 1,25 0,00 5,00
TAXA PE TEREN *) 12 04.02 5,00 2,00 1,25 1,25 0,50 0,00 5,00
IMPOZITUL PE CLADIRI SI TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.14+rd.15) 13 05.02 3,850,00 890,00 720,00 1,600,00 640,00 0,00 3,850,00
Impozitul pe cladiri de la persoane juridice 14 05.02.01 3,200,00 700,00 550,00 1,450,00 500,00 0,00 3,200,00
Impozitul pe terenuri de la persoane juridice 15 05.02.02 650,00 190,00 170,00 150,00 140,00 0,00 650,00
ALTE IMPOZITE DIRECTE (rd.17 la rd.19) 16 08.02 292,80 95,70 70,70 65,70 60,70 0,00 292,80
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice 17 08.02.05 270,00 90,00 65,00 60,00 55,00 0,00 270,00
Impozitul pe terenul din extravilan 18 08.02.06 7,80 1,95 1,95 1,95 1,95 0,00 7,80
Alte încasari din impozite directe 19 08.02.30 15,00 3,75 3,75 3,75 3,75 0,00 15,00
A2. IMPOZITE INDIRECTE (rd.21+rd.22) 20 13.00 2,105,00 581,25 493,75 491,25 538,75 0,00 2,105,00
IMPOZITUL PE SPECTACOLE 21 15.02 5,00 1,25 1,25 1,25 1,25 0,00 5,00
ALTE IMPOZITE INDIRECTE (rd.23 la rd.27) 22 17.02 2,100,00 580,00 492,50 490,00 537,50 0,00 2,100,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 23 17.02.03 220,00 60,00 50,00 50,00 60,00 0,00 220,00
Taxe judiciare de timbru 24 17.02.10 650,00 200,00 162,50 150,00 137,50 0,00 650,00
Taxe de timbru pentru activitatea notariala 25 17.02.12 900,00 250,00 200,00 200,00 250,00 0,00 900,00
Taxe extrajudiciare de timbru 26 17.02.13 270,00 55,00 65,00 75,00 75,00 0,00 270,00
Alte încasari din impozite indirecte 27 17.02.30 60,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 60,00
B. VENITURI NEFISCALE (rd.29+30+39) 28 20.00 1,572,00 417,20 360,60 418,60 375,60 200,00 1,772,00
VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME 29 20.02 5,00 1,25 1,25 1,25 1,25 0,00 5,00
VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE (rd.31 la rd.38) 30 21.02 420,00 85,00 110,00 110,00 115,00 0,00 420,00
Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice 31 21.02.06 350,00 70,00 90,00 90,00 100,00 0,00 350,00
Venituri din încasarea contravalorii lucrarilor de combatere a daunatorilor si bolilor în sectorul vegetal - servicii publice de protectie a plantelor 32 21.02.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitati de protectie sociala 21.02.09 0,00
Contributia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali pentru întretinerea copiilor în crese 33 21.02.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si activitatilor autofinantate 34 21.02.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contributii datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor social 35 21.02.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe din activitati cadastrale si agricultura 36 21.02.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Venituri din prestari de servicii 37 21.02.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte venituri de la institutiile publice 38 21.02.30 70,00 15,00 20,00 20,00 15,00 0,00 70,00
DIVERSE VENITURI (rd.40 la rd.48) 39 22.02 1,147,00 330,95 249,35 307,35 259,35 200,00 1,347,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 40 22.02.02 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 1,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate, potrivit dispozitiilor legale 41 22.02.03 65,00 10,00 15,00 20,00 20,00 0,00 65,00
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor precedenti 42 22.02.05 70,00 10,00 17,00 20,00 23,00 0,00 70,00
Venituri din concesiuni si închirieri 43 22.02.07 950,00 300,00 200,00 250,00 200,00 200,00 1,150,00
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaratiei de impozite si taxe 44 22.02.08 1,00 0,70 0,10 0,10 0,10 0,00 1,00
Încasari din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii 45 22.02.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Venituri realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor fostelor C.A.P. 46 22.02.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Venituri din dividende 47 22.02.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Încasari din alte surse 48 22.02.30 60,00 10,00 17,00 17,00 16,00 0,00 60,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.50) 49 30.00 942,80 219,89 260,00 235,00 227,91 0,00 942,80
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI (rd.51 la rd.54) 50 30.02 942,80 219,89 260,00 235,00 227,91 0,00 942,80
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 51 30.02.01 10,00 2,50 2,50 2,50 2,50 0,00 10,00
Venituri din vânzarea locuintelor construite din fondurile statului 52 30.02.03 60,00 12,39 17,50 17,50 12,61 0,00 60,00
Venituri din privatizare 53 30.02.04 70,00 0,00 40,00 15,00 15,00 0,00 70,00
Venituri din vânzarea unor bunuri apartinând domeniului privat 54 30.02.10 802,80 205,00 200,00 200,00 197,80 0,00 802,80
III.PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT (rd.56+rd.61+rd.62) 55 31.00 28,421,74 8,037,13 9,901,40 4,644,15 5,839,06 847,18 29,268,92
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (rd.57 la rd.60) 56 31.02 12,005,85 3,466,00 3,434,74 3,723,90 1,381,21 47,18 12,053,03
Cote defalcate din impozitul pe venit 57 31.02.01 11,519,35 3,323,30 3,313,14 3,586,50 1,296,41 0,00 11,519,35
Sume defalcate din impozitul pe venit pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultura, culte si echilibrarea bugetelor locale 58 31.02.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 59 31.02.03 486,50 142,70 121,60 137,40 84,80 47,18 533,68
Sume defalcate din impozitul pe venit pentru ajutor social si ajutor pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri 60 31.02.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII 61 32.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU BUGETELE LOCALE (rd.63 la rd.66) 62 33.02 16,415,89 4,571,13 6,466,66 920,25 4,457,85 800,00 17,215,89
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru institutiile de învatamânt preuniversitar de stat, crese, centrele judetene si locale de consultanta agricola, precum si pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului 63 33.02.01 14,581,30 3,935,90 6,056,80 783,80 3,804,80 0,00 14,581,30
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei 64 33.02.02 250,00 150,00 0,00 0,00 100,00 -200,00 50,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice 65 33.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 1,000,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumurile judetene si comunale 66 33.02.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultura, culte si echilibararea bugetelor locale 33.02.05 1,060,86 370,21 270,42 0,00 420,23 0,00 1,060,86
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri 33.02.06 460,29 115,02 118,29 115,30 111,68 0,00 460,29
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea serviciilor comunitare de evidenta a persoanelor 33,02,07 63,44 0,00 21,15 21,15 21,14 0,00 63,44
SUBVENTII (rd.68+rd.79) 67 37.00 1,025,00 5,00 7,50 510,00 502,50 -1,000,00 25,00
SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT (rd.69 la rd.78) 68 37.02 1,025,00 5,00 7,50 510,00 502,50 -1,000,00 25,00
Subventii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 69 37.02.02 1,000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 -1,000,00 0,00
Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial din împrumuturi externe 70 37.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea lucrarilor aferente strazilor care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi construite în localitati rurale si urbane 71 37.02.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 72 37.02.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism 73 37.02.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local 74 37.02.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subventii primite din Fondul de interventie 75 37.02.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor 76 37.02.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al contructiilor existente cu destinatie de locuinta 77 37.02.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subventii primite de bugetele locale pentru lucrarile de cadastru imobiliar 78 37.05.16 25,00 5,00 7,50 10,00 2,50 0,00 25,00
SUBVENTII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE (rd.80 la rd.82) 79 39.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subventii primite de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca 80 39.02.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 81 39.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului 82 39.02.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DONATII SI SPONSORIZARI (rd.84) 83 40.02 50,00 5,00 15,00 15,00 15,00 0,00 50,00
Donatii si sponsorizari 84 40.02.01 50,00 5,00 15,00 15,00 15,00 0,00 50,00
ÎNCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE (rd.86) 85 42.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÎNCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE (rd.87+ rd.88) 86 42.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Încasari din rambursarea împrumuturilor temporare pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 87 42.02.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Încasari din rambursarea microcreditelor, acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit 88 42.02.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                   
CHELTUIELI - TOTAL (rd.148+161+293+320+340+404+421+432+441+450+465+476) 89 50.02 40,799,34 11,109,42 12,531,45 8,492,20 8,666,27 47,18 40,846,52
A. CHELTUIELI CURENTE (rd.150+162+295+322+341+406+434+452) 90 01 29,616,44 9,058,92 10,244,25 4,511,80 5,801,47 -50,02 29,566,42
CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.151+163+296+323+342+407) 91 02 18,919,90 5,349,60 7,369,20 1,974,17 4,226,93 -95,90 18,824,00
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII (rd.152+164+297+324+343+408) 92 20 9,030,50 3,127,85 2,491,61 2,236,14 1,174,90 543,98 9,574,48
SUBVENTII (rd.153+165+298+325+344) 93 34 707,94 163,75 155,75 165,65 222,79 -320,00 387,94
Subventii (rd.154+166+299+326+345) 94 35 707,94 163,75 155,75 165,65 222,79 -320,00 387,94
Subventii de la buget pentru institutiile publice (rd.155+167+300+327+346) 95 35.01 457,94 13,75 155,75 165,65 122,79 -120,00 337,94
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif (rd.301+rd.347) 96 35.03 250,00 150,00 0,00 0,00 100,00 -200,00 50,00
TRANSFERURI (rd.168+302+328+348+409+435) 97 38 1,201,30 342,72 298,19 275,04 285,35 -170,00 1,031,30
Transferuri consolidabile (rd.436) 98 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap (rd.437) 99 39.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului (rd.438) 100 39.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferuri neconsolidabile (rd.169+303+329+349+410) 101 40 1,201,30 342,72 298,19 275,04 285,35 -170,00 1,031,30
Burse (rd.170) 102 40.02 72,10 23,20 25,40 8,54 14,96 0,00 72,10
Ajutoare sociale (rd.171) 103 40.08 710,00 175,02 178,29 175,30 181,39 -150,00 560,00
Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii (rd.172) 104 40.09 11,70 5,00 5,00 1,70 0,00 0,00 11,70
Transferuri catre caminele pentru persoane vârstnice (rd.173) 105 40.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, în baza unor conventii sau contracte de asociere (rd.304+rd.330+350) 106 40.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plati efectuate în cadrul programelor de dezvoltare (rd.351) 107 40.21 7,50 2,00 2,00 2,00 1,50 0,00 7,50
Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Sociala (rd.411) 108 40.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asociatii si fundatii (rd.174) 109 40.41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Programe cu finantare rambursabila (rd.175) 110 40.55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferuri pentru actiuni de sanatate (176) 111 40.60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sustinerea cultelor (rd.177) 112 40.61 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
Contributii la salarizarea personalului neclerical (rd.178) 113 40.72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte transferuri (rd.179+305+331+352+412) 114 40.80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ajutor pentru încalzirea locuintei (rd.180) 115 40.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Programe cu finantare nerambursabila (rd.181) 116 40.94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alocatii si indemnizatii pentru persoanele cu handicap (rd.182) 117 40.97 350,00 87,50 87,50 87,50 87,50 -20,00 330,00
DOBÂNZI (rd.453) 118 49 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00
Dobânzi aferente datoriei publice locale (rd.454) 119 50 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00
Dobânzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice interne (rd.455) 120 50.01 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00
Dobânzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice externe (rd.456) 121 50.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare si de riscul garantiilor acordate de autoritatile locale, în conditiile legii (rd.457) 122 50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferente de curs aferente datoriei publice externe (rd.458) 123 50.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dobânda datorata trezoreriei statului în cadrul planului de redresare (rd.459) 124 50.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.156+183+306+332+353+413) 125 69 10,112,70 1,305,50 2,216,70 3,839,30 2,751,20 87,10 10,199,80
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.157+184+307+333+354+414) 126 70 10,112,70 1,305,50 2,216,70 3,839,30 2,751,20 87,10 10,199,80
Investitii ale institutiilor publice (rd.158+185+308+334+355+415) 127 72 10,112,70 1,305,50 2,216,70 3,839,30 2,751,20 87,10 10,199,80
Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat (rd.309+rd.335+rd.356) 128 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar (rd.159+186+310+336+357+416) 129 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. OPERATIUNI FINANCIARE (rd.423+rd.443+rd.467) 130 78 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
ÎMPRUMUTURI ACORDATE(rd.444) 131 79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Împrumuturi(rd.445) 132 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Împrumuturi temporare pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii (rd.446) 133 80.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Împrumuturi acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit (rd.447) 134 80.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE (rd.424+rd.468) 135 84 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
Rambursari de credite externe, plati de dobânzi si comisioane aferente acestora (rd.425) 136 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rambursari de credite externe din fondul de garantare(rd.426) 137 86.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plati de dobânzi si comisioane din fondul de garantare (rd.427) 138 86.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rambursari de credite externe contractate/garantate de stat (rd.428) 139 86.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plati de dobânzi si comisioane la credite externe contractate/garantate de stat (rd.429) 140 86.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rambursari de împrumuturi (rd.469) 141 87 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului (rd.470) 142 87.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rambursarea împrumuturilor interne pentru investitii (rd.471) 143 87.04 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
Rambursarea împrumuturilor externe pentru investitii (rd.472) 144 87.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D. REZERVE (rd.478) 145 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REZERVE (rd.479) 146 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rezerve (rd.480) 147 91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                   
I. SERVICII PUBLICE GENERALE - TOTAL (rd.149) 148 51.00 2,737,94 961,25 754,05 615,75 406,89 -120,00 2,617,94
AUTORITATI PUBLICE (rd.160) 149 51.02 2,737,94 961,25 754,05 615,75 406,89 -120,00 2,617,94
CHELTUIELI CURENTE (rd.151 la rd.153) 150 01 2,552,94 886,25 704,05 555,75 406,89 -120,00 2,432,94
CHELTUIELI DE PERSONAL 151 02 1,640,00 688,10 406,30 333,50 212,10 0,00 1,640,00
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 152 20 510,00 189,40 142,00 106,60 72,00 0,00 510,00
SUBVENTII (rd.154) 153 34 402,94 8,75 155,75 115,65 122,79 -120,00 282,94
Subventii (rd.155) 154 35 402,94 8,75 155,75 115,65 122,79 -120,00 282,94
Subventii de la buget pentru institutiile publice 155 35.01 402,94 8,75 155,75 115,65 122,79 -120,00 282,94
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.157) 156 69 185,00 75,00 50,00 60,00 0,00 0,00 185,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.158+rd.159) 157 70 185,00 75,00 50,00 60,00 0,00 0,00 185,00
Investitii ale institutiilor publice 158 72 185,00 75,00 50,00 60,00 0,00 0,00 185,00
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar 159 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Din total capitol:
Autoritati executive 160 51.02.05 2,335,00 952,50 598,30 500,10 284,10 0,00 2,335,00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 161 51.02.07 402,94 8,75 155,75 115,65 122,79 -120,00 282,94
III. CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE - TOTAL (rd.187+210+224+254) 162 57.00 21,814,25 6,084,67 7,988,70 3,104,80 4,636,08 -106,50 21,707,75
CHELTUIELI CURENTE (rd.188+211+225+255) 163 01 20,094,25 5,851,67 7,760,70 2,057,90 4,423,98 -271,80 19,822,45
CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.189+212+226+256) 164 02 15,140,60 4,172,20 6,355,80 1,011,37 3,601,23 -95,00 15,045,60
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII (rd.190+213+227+257) 165 20 3,749,85 1,333,75 1,108,71 768,49 538,90 -6,80 3,743,05
SUBVENTII (rd.191+228+258) 166 34 10,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 10,00
Subventii (rd.192+229+259) 167 35 10,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 10,00
Subventii de la buget pentru institutiile publice (rd.193+230+260) 168 35.01 10,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 10,00
TRANSFERURI (rd.194+214+231+261) 169 38 1,193,80 340,72 296,19 273,04 283,85 -170,00 1,023,80
Transferuri neconsolidabile (rd.195+215+232+262) 170 40 1,193,80 340,72 296,19 273,04 283,85 -170,00 1,023,80
Burse (rd.196) 171 40.02 72,10 23,20 25,40 8,54 14,96 0,00 72,10
Ajutoare sociale (rd.263) 172 40.08 710,00 175,02 178,29 175,30 181,39 -150,00 560,00
Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii (rd.264) 173 40.09 11,70 5,00 5,00 1,70 0,00 0,00 11,70
Transferuri catre caminele pentru persoane vârstnice (rd.265) 174 40.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asociatii si fundatii (rd.197+233+266) 175 40.41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Programe cu finantare rambursabila (rd.267) 176 40.55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferuri pentru actiuni de sanatate (216) 177 40.60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sustinerea cultelor (rd.234) 178 40.61 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
Contributii la salarizarea personalului neclerical (rd.235) 179 40.72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte transferuri (rd.198+236+268) 180 40.80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ajutor pentru încalzirea locuintei (rd.269) 181 40.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Programe cu finantare nerambursabila (rd.270) 182 40.94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alocatii si indemnizatii pentru persoanele cu handicap (rd.271) 183 40.97 350,00 87,50 87,50 87,50 87,50 -20,00 330,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.199+217+237+272) 184 69 1,720,00 233,00 228,00 1,047,00 212,00 165,30 1,885,30
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.200+218+238+273) 185 70 1,720,00 233,00 228,00 1,047,00 212,00 165,30 1,885,30
Investitii ale institutiilor publice (rd.201+219+239+274) 186 72 1,720,00 233,00 228,00 1,047,00 212,00 165,30 1,885,30
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar (rd.202+220+240+275) 187 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (rd. 188 55.02 320,20 0,00 70,50 141,20 108,50 10,10 330,30
CHELTUIELI CURENTE (rd.151 la rd.153) 189 01 318,20 0,00 70,50 139,20 108,50 8,10 326,30
CHELTUIELI DE PERSONAL 190 02 264,30 0,00 63,30 95,50 105,50 8,10 272,40
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 191 20 53,90 0,00 7,20 43,70 3,00 0,00 53,90
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.157) 192 69 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 2,00 4,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.158+rd.159) 193 70 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 4,00
Investitii ale institutiilor publice 194 72 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 4,00
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar 195 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Din total capitol:
Politia comunitara 196 55.02.09 320,20 0,00 70,50 141,20 108,50 10,10 330,30
ÎNVATAMÂNT (rd.203 la rd.209) 197 57.02 18,865,20 5,296,15 7,215,16 2,374,99 3,978,90 226,30 19,091,50
CHELTUIELI CURENTE (rd.189 la rd.191+194) 198 01 17,145,20 5,063,15 6,987,16 1,328,09 3,766,80 61,00 17,206,20
CHELTUIELI DE PERSONAL 199 02 14,136,60 3,905,20 6,096,40 772,26 3,362,74 0,00 14,136,60
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 200 20 2,936,50 1,134,75 865,36 547,29 389,10 61,00 2,997,50
SUBVENTII (rd.192) 201 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subventii (rd.193) 202 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subventii de la buget pentru institutiile publice 203 35.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERURI (rd.195) 204 38 72,10 23,20 25,40 8,54 14,96 0,00 72,10
Transferuri neconsolidabile (rd.196 la rd.198) 205 40 72,10 23,20 25,40 8,54 14,96 0,00 72,10
Burse 206 40.02 72,10 23,20 25,40 8,54 14,96 0,00 72,10
Asociatii si fundatii 207 40.41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte transferuri 208 40.80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.200) 209 69 1,720,00 233,00 228,00 1,047,00 212,00 165,30 1,885,30
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.201+rd.202) 210 70 1,720,00 233,00 228,00 1,047,00 212,00 165,30 1,885,30
Investitii ale institutiilor publice 211 72 1,720,00 233,00 228,00 1,047,00 212,00 165,30 1,885,30
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar 212 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Din total capitol:
Învatamânt prescolar 213 57.02.02 2,880,93 824,08 1,131,22 377,98 547,65 46,00 2,926,93
Învatamânt primar si gimnazial 214 57.02.03 4,447,09 1,312,97 1,791,06 344,16 998,90 16,80 4,463,89
Învatamânt liceal 215 57.02.04 11,537,18 3,159,10 4,292,88 1,652,85 2,432,35 163,50 11,700,68
Învatamânt profesional 216 57.02.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Învatamânt postliceal 217 57.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Învatamânt special 218 57.02.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Internate, camine si cantine pentru elevi si studenti 219 57.02.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte institutii si actiuni de invatamant 220 57.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANATATE (rd.221 la rd.223) 221 58.02 488,15 99,40 147,50 146,65 94,60 0,00 488,15
CHELTUIELI CURENTE (rd.212 la rd.214) 222 01 488,15 99,40 147,50 146,65 94,60 0,00 488,15
CHELTUIELI DE PERSONAL 223 02 37,60 10,00 12,50 5,50 9,60 0,00 37,60
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 224 20 450,55 89,40 135,00 141,15 85,00 0,00 450,55
TRANSFERURI (rd.215) 225 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferuri neconsolidabile (rd.216 ) 226 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferuri pentru actiuni de sanatate 227 40.60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.218) 228 69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.219+rd.220) 229 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investitii ale institutiilor publice 230 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar 231 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Din total capitol:
Spitale 232 58.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Crese 233 58.02.05 37,60 10,00 12,50 5,50 9,60 0,00 37,60
Alte institutii si actiuni sanitare 234 58.02.50 450,55 89,40 135,00 141,15 85,00 0,00 450,55
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET (rd.241 la rd.253) 235 59.02 225,00 94,50 86,00 42,50 2,00 0,00 225,00
CHELTUIELI CURENTE (rd.226 la rd.228+231) 236 01 225,00 94,50 86,00 42,50 2,00 0,00 225,00
CHELTUIELI DE PERSONAL 237 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 238 20 165,00 39,50 86,00 37,50 2,00 0,00 165,00
SUBVENTII (rd.229) 239 34 10,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 10,00
Subventii (rd.230) 240 35 10,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 10,00
Subventii de la buget pentru institutiile publice 241 35.01 10,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 10,00
TRANSFERURI (rd.232) 242 38 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
Transferuri neconsolidabile (rd.233 la rd.236) 243 40 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
Asociatii si fundatii 244 40.41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sustinerea cultelor 245 40.61 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
Contributii la salarizarea personalului neclerical 246 40.72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte transferuri 247 40.80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.238) 248 69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.239+rd.240) 249 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investitii ale institutiilor publice 250 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar 251 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Din total capitol:
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale si judetene 252 59.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muzee 253 59.02.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte 254 59.02.05 9,00 5,00 4,00 0,00 0,00 0,00 9,00
Scoli populare de arta si meserii 255 59.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Case de cultura 256 59.02.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Camine culturale 257 59.02.08 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 258 59.02.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 259 59.02.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centre culturale 260 59.02.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Culte religioase 261 59.02.15 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
Activitatea sportiva 262 59.02.20 13,00 6,00 3,00 4,00 0,00 0,00 13,00
Activitatea de tineret 263 59.02.21 37,00 10,00 15,00 10,00 2,00 0,00 37,00
Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si activitatea sportiva si de tineret 264 59.02.50 106,00 23,50 64,00 18,50 0,00 0,00 106,00
ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII (rd.276 la rd.292) 265 60.02 2,235,90 594,62 540,04 540,66 560,58 -332,80 1,903,10
CHELTUIELI CURENTE (rd.256 la rd.258+261) 266 01 2,235,90 594,62 540,04 540,66 560,58 -332,80 1,903,10
CHELTUIELI DE PERSONAL 267 02 966,40 257,00 246,90 233,61 228,89 -95,00 871,40
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 268 20 197,80 70,10 22,35 42,55 62,80 -67,80 130,00
SUBVENTII (rd.259) 269 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subventii (rd.260) 270 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subventii de la buget pentru institutiile publice 271 35.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERURI (rd.262) 272 38 1,071,70 267,52 270,79 264,50 268,89 -170,00 901,70
Transferuri neconsolidabile (rd.263 la rd.271) 273 40 1,071,70 267,52 270,79 264,50 268,89 -170,00 901,70
Ajutoare sociale 274 40.08 710,00 175,02 178,29 175,30 181,39 -150,00 560,00
Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii 275 40.09 11,70 5,00 5,00 1,70 0,00 0,00 11,70
Transferuri catre caminele pentru persoane vârstnice 276 40.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asociatii si fundatii 277 40.41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Programe cu finantare rambursabila 278 40.55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte transferuri 279 40.80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ajutor pentru încalzirea locuintei 280 40.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Programe cu finantare nerambursabila 281 40.94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alocatii si indemnizatii pentru persoanele cu handicap 282 40.97 350,00 87,50 87,50 87,50 87,50 -20,00 330,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.273) 283 69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.274+rd.275) 284 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investitii ale institutiilor publice 285 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar 286 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Din total capitol:
Centre de îngrijire si asistenta 287 60.02.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centre-pilot de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap 288 60.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap 289 60.02.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centre de integrare prin terapie ocupationala 290 60.02.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica 291 60.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cantine de ajutor social 292 60.02.07 111,00 38,00 0,00 23,00 50,00 -67,80 43,20
Ajutor social 293 60.02.09 710,00 175,02 178,29 175,30 181,39 -150,00 560,00
Asistenta sociala în caz de invaliditati 294 60.02.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului 295 60.02.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unitati de asistenta medico-sociala 296 60.02.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicii publice de asistenta sociala si protectia copilului 297 60.02.36 371,40 106,70 91,60 88,91 84,19 0,00 371,40
Camine pentru persoane vârstnice 298 60.02.42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Drepturile asistentului personal pentru copii si adulti cu handicap grav 299 60.02.47 600,00 155,30 155,30 144,70 144,70 -95,00 505,00
Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii 300 60.02.50 361,70 92,50 92,50 89,20 87,50 -20,00 341,70
Centre de zi pentru asistenta sociala si protectia copilului 301 60.02.54 81,80 27,10 22,35 19,55 12,80 0,00 81,80
Centre de interventie timpurie 302 60.02.55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Locuinte protejate de tip familial 303 60.02.56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE(rd.294) 304 63.00 7,190,55 1,741,30 1,633,80 1,600,05 2,215,40 -171,94 7,018,61
SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE (rd.311 la rd.319) 305 63.02 7,190,55 1,741,30 1,633,80 1,600,05 2,215,40 -171,94 7,018,61
CHELTUIELI CURENTE (rd.296 la rd.298+rd.302) 306 01 2,851,35 993,80 643,80 752,15 461,60 -128,74 2,722,61
CHELTUIELI DE PERSONAL 307 02 1,110,00 297,80 303,80 303,80 204,60 0,00 1,110,00
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 308 20 1,446,35 546,00 340,00 403,35 157,00 71,26 1,517,61
SUBVENTII (rd.299) 309 34 295,00 150,00 0,00 45,00 100,00 -200,00 95,00
Subventii (rd.300+rd.301) 310 35 295,00 150,00 0,00 45,00 100,00 -200,00 95,00
Subventii de la buget pentru institutiile publice 311 35.01 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 312 35.03 250,00 150,00 0,00 0,00 100,00 -200,00 50,00
TRANSFERURI (rd.303) 313 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferuri neconsolidabile (rd.304+rd.305) 314 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, în baza unor conventii sau contracte de asociere 315 40.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte transferuri 316 40.80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.307) 317 69 4,339,20 747,50 990,00 847,90 1,753,80 -43,20 4,296,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.308 la rd.310) 318 70 4,339,20 747,50 990,00 847,90 1,753,80 -43,20 4,296,00
Investitii ale institutiilor publice 319 72 4,339,20 747,50 990,00 847,90 1,753,80 -43,20 4,296,00
Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat 320 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar 321 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Din total capitol:
Iluminat 322 63.02.03 1,153,80 450,00 320,00 140,00 243,80 100,00 1,253,80
Întretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 323 63.02.05 1,089,70 322,50 272,50 335,70 159,00 25,00 1,114,70
Locuinte 324 63.02.08 50,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 50,00
Alimentari cu apa si statii de pompare 325 63.02.09 1,048,60 136,10 477,50 355,00 80,00 135,00 1,183,60
Retele, centrale si puncte termice 326 63.02.10 1,390,20 181,40 160,00 98,80 950,00 0,00 1,390,20
Amenajari hidrotehnice de interes local, în intravilan 327 63.02.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
Introducere de gaze naturale în localitati 328 63.02.13 232,50 90,00 70,00 2,50 70,00 0,00 232,50
Electrificari rurale 329 63.02.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte actiuni privind servicii, dezvoltare publica si locuinte 330 63.02.50 2,225,75 536,30 308,80 668,05 712,60 -436,94 1,788,81
V. MEDIU SI APE (rd.321 ) 331 64.00 2,504,90 450,00 858,70 825,80 370,40 65,00 2,569,90
MEDIU SI APE (rd.337 la rd.339 ) 332 64.02 2,504,90 450,00 858,70 825,80 370,40 65,00 2,569,90
CHELTUIELI CURENTE (rd.323 la rd.325+rd.328) 333 01 1,204,00 300,00 370,00 234,00 300,00 0,00 1,204,00
CHELTUIELI DE PERSONAL 334 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 335 20 1,204,00 300,00 370,00 234,00 300,00 0,00 1,204,00
SUBVENTII (rd. 326 ) 336 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subventii (rd.327 ) 337 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subventii de la buget pentru institutiile publice 338 35.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERURI (rd.329 ) 339 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferuri neconsolidabile (rd. 330+331) 340 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, în baza unor conventii sau contracte de asociere 341 40.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte transferuri 342 40.80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 333) 343 69 1,300,90 150,00 488,70 591,80 70,40 65,00 1,365,90
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.334 la rd.336 ) 344 70 1,300,90 150,00 488,70 591,80 70,40 65,00 1,365,90
Investitii ale institutiilor publice 345 72 1,300,90 150,00 488,70 591,80 70,40 65,00 1,365,90
Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat 346 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar 347 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Din total capitol:
Salubritate 348 64.02.06 1,194,00 300,00 370,00 224,00 300,00 0,00 1,194,00
Canalizare 349 64.02.07 1,300,90 150,00 488,70 591,80 70,40 65,00 1,365,90
Colectoare si statii de epurare pentru ape uzate 350 64.02.08 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00
VI. ACTIUNI ECONOMICE (rd.358+368+390) 351 66.00 5,319,90 1,005,90 1,189,40 2,199,60 925,00 249,52 5,569,42
CHELTUIELI CURENTE (rd.359+369+391) 352 01 2,752,30 910,90 729,40 907,00 205,00 349,52 3,101,82
CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.360+370) 353 02 750,00 186,50 230,00 230,00 103,50 0,00 750,00
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII (rd.361+371+392) 354 20 1,994,80 722,40 497,40 675,00 100,00 349,52 2,344,32
SUBVENTII (rd.372) 355 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subventii (rd.373) 356 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subventii de la buget pentru institutiile publice (rd.374) 357 35.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif (rd.375) 358 35.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERURI (rd.376+rd.393) 359 38 7,50 2,00 2,00 2,00 1,50 0,00 7,50
Transferuri neconsolidabile (rd.377+rd.394) 360 40 7,50 2,00 2,00 2,00 1,50 0,00 7,50
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, în baza unor conventii sau contracte de asociere (rd.378) 361 40.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plati efectuate în cadrul programelor de dezvoltare (rd.395) 362 40.21 7,50 2,00 2,00 2,00 1,50 0,00 7,50
Alte transferuri (rd.379+rd.396) 363 40.80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.362+380+397) 364 69 2,567,60 100,00 460,00 1,292,60 715,00 -100,00 2,467,60
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.363+381+398) 365 70 2,567,60 100,00 460,00 1,292,60 715,00 -100,00 2,467,60
Investitii ale institutiilor publice (rd.364+382+399) 366 72 2,567,60 100,00 460,00 1,292,60 715,00 -100,00 2,467,60
Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat (rd.383) 367 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar (rd.365+384+400) 368 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AGRICULTURA SI SILVICULTURA (rd.366 + rd.367) 369 67.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI CURENTE (rd.360 + rd.361) 370 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI DE PERSONAL 371 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 372 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.363) 373 69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.364+rd.365) 374 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investitii ale institutiilor publice 375 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar 376 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Din total capitol:
Combaterea daunatorilor si bolilor în sectorul vegetal - servicii publice de protectie a plantelor 377 67.02.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centre judetene si locale de consultanta agricola 378 67.02.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORTURI SI COMUNICATII (rd.385 la rd.389) 379 68.02 5,312,40 1,003,90 1,187,40 2,197,60 923,50 249,52 5,561,92
CHELTUIELI CURENTE (rd.370 la rd.372+rd.376) 380 01 2,744,80 908,90 727,40 905,00 203,50 349,52 3,094,32
CHELTUIELI DE PERSONAL 381 02 750,00 186,50 230,00 230,00 103,50 0,00 750,00
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 382 20 1,994,80 722,40 497,40 675,00 100,00 349,52 2,344,32
SUBVENTII (rd.373) 383 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subventii (rd.374+rd.375) 384 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subventii de la buget pentru institutiile publice 385 35.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 386 35.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERURI (rd.377) 387 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferuri neconsolidabile (rd.378+rd.379) 388 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, în baza unor conventii sau contracte de asociere 389 40.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte transferuri 390 40.80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.381) 391 69 2,567,60 100,00 460,00 1,292,60 715,00 -100,00 2,467,60
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.382 la rd.384) 392 70 2,567,60 100,00 460,00 1,292,60 715,00 -100,00 2,467,60
Investitii ale institutiilor publice 393 72 2,567,60 100,00 460,00 1,292,60 715,00 -100,00 2,467,60
Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat 394 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar 395 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Din total capitol:
Aviatie civila 396 68.02.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dumuri si poduri 397 68.02.05 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00
Transport în comun 398 68.02.07 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
Strazi 399 68.02.12 5,252,40 973,90 1,157,40 2,197,60 923,50 249,52 5,501,92
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor si comunicatiilor 400 68.02.50 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
ALTE ACTIUNI ECONOMICE (rd.401 la rd.403) 401 69.02 7,50 2,00 2,00 2,00 1,50 0,00 7,50
CHELTUIELI CURENTE (rd.392+rd.393) 402 01 7,50 2,00 2,00 2,00 1,50 0,00 7,50
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 403 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERURI (rd.394) 404 38 7,50 2,00 2,00 2,00 1,50 0,00 7,50
Transferuri neconsolidabile (rd.395+rd.396) 405 40 7,50 2,00 2,00 2,00 1,50 0,00 7,50
Plati efectuate în cadrul programelor de dezvoltare 406 40.21 7,50 2,00 2,00 2,00 1,50 0,00 7,50
Alte transferuri 407 40.80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.398) 408 69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.399+rd.400) 409 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investitii ale institutiilor publice 410 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar 411 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Din total capitol:
Prevenire si combatere inundatii si gheturi 412 69.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sustinerea programelor de dezvoltare regionala 413 69.02.19 7,50 2,00 2,00 2,00 1,50 0,00 7,50
Alte cheltuieli pentru actiuni economice 414 69.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII. ALTE ACTIUNI (rd.405) 415 71.00 86,60 41,30 36,30 5,00 4,00 121,00 207,60
ALTE ACTIUNI (rd.417 la rd.420) 416 72.02 86,60 41,30 36,30 5,00 4,00 121,00 207,60
CHELTUIELI CURENTE (rd.407 la rd.409) 417 01 86,60 41,30 36,30 5,00 4,00 121,00 207,60
CHELTUIELI DE PERSONAL 418 02 15,00 5,00 10,00 0,00 0,00 -9,00 6,00
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 419 20 71,60 36,30 26,30 5,00 4,00 130,00 201,60
TRANSFERURI (rd.410) 420 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferuri neconsolidabile (rd.411+rd.412) 421 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Sociala 422 40.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte transferuri 423 40.80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.414) 424 69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.415+rd.416) 425 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investitii ale institutiilor publice 426 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar 427 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Din total capitol:
Centre militare 428 72.02.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicii de urgenta 429 72.02.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondul Român de Dezvoltare Sociala 430 72.02.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli 431 72.02.50 86,60 41,30 36,30 5,00 4,00 121,00 207,60
IX. FONDURI DE GARANTARE SI REDISTRIBUIRE (rd.422) 432 76.00
FOND PENTRU GARANTAREA ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE, DOBÂNZILOR SI COMISIOANELOR AFERENTE (rd.430+rd.431) 433 76.02
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.424) 434 78              
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE (rd.425) 435 84              
Rambursari de credite externe, plati de dobânzi si comisioane aferente acestora (rd.426 la 429) 436 86              
Rambursari de credite externe din fondul de garantare 437 86.01
Plati de dobânzi si comisioane din fondul de garantare 438 86.02
Rambursari de credite externe contractate/garantate de stat 439 86.03
Plati de dobânzi si comisioane la credite externe contractate/garantate de stat 440 86.04
Din total capitol:
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor si comisioanelor aferente contractate/garantate de stat 441 76.02.01
Rambursari de credite externe, plati de dobânzi si comisioane la credite externe contractate/garantate de stat 442 76.02.02
XI. TRANSFERURI (rd.433) 443 84.00
TRANSFERURI CATRE ALTE BUGETE (rd.439+rd.440) 444 84.02
CHELTUIELI CURENTE (rd.435) 445 01
TRANSFERURI (rd.436) 446 38              
Transferuri consolidabile (rd.437+rd.438) 447 39              
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 448 39.12
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului 449 39.21
Din total capitol:
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 450 84.02.03
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului 451 84.02.04
XII. ÎMPRUMUTURI ACORDATE (rd.442) 452 86.00
ÎMPRUMUTURI (rd.448+rd.449) 453 86.02
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.444) 454 78              
ÎMPRUMUTURI ACORDATE (rd.445) 455 79              
Împrumuturi (rd.446+rd.447) 456 80              
Împrumuturi temporare pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 457 80.09
Împrumuturi acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit 458 80.12
Din total capitol:
Împrumuturi temporare pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 459 86.02.09
Împrumuturi acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit 460 86.02.13
XIII. PLATI DE DOBÂNZI SI ALTE CHELTUIELI (rd.451) 461 88.00 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00
DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE LOCALE SI ALTE CHELTUIELI (rd.460 la rd.464) 462 88.02 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00
CHELTUIELI CURENTE (rd.453) 463 01 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00
DOBÂNZI (rd.454) 464 49 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00
Dobânzi aferente datoriei publice locale (rd.455 la rd.459) 465 50 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00
Dobânzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice interne 466 50.01 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00
Dobânzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice externe 467 50.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare si de riscul garantiilor acordate de autoritatile locale, în conditiile legii 468 50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferente de curs aferente datoriei publice externe 469 50.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dobânda datorata trezoreriei statului în cadrul planului de redresare 470 50.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Din total capitol: 471                
Dobânzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice interne 472 88.02.01 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00
Dobânzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice locale externe 473 88.02.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare si de riscul garantiilor acordate de autoritatile locale, în conditiile legii 474 88.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe 475 88.02.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dobânda datorata trezoreriei statului în cadrul planului de redresare 476 88.02.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XIV. RAMBURSARI DE ÎMPRUMUTURI (rd.466) 477 90.00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
RAMBURSARI ÎMPRUMUTURI ACORDATE (rd.473 la rd.475) 478 90.02 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.468) 479 78 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE (rd.469) 480 84 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
Rambursari de împrumuturi (rd.470 la rd.472) 481 87 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului 482 87.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rambursarea împrumuturilor interne pentru investitii 483 87.04 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
Rambursarea împrumuturilor externe pentru investitii 484 87.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Din total capitol:
Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului 485 90.02.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rambursare împrumuturi interne pentru investitii 486 90.02.03 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
Rambursare împrumuturi externe pentru investitii 487 90.02.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XV. FONDURI DE REZERVA (rd.477) 488   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONDURI DE REZERVA (rd.481) 489 95.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REZERVE (rd.479) 490 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REZERVE (rd.480) 491 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rezerve 492 91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Din total capitol:
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene 493 95.02.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XVII. EXCEDENT / DEFICIT (rd.483) 494   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXCEDENT / DEFICIT (rd.1-89) 495 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXCEDENT (rd.485) 496 98.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Excedent 497 92              
                   
                   
        Primar,          
Presedinte de sedinta,       Ing.Ionascu Gabi          
Stoica Alexandru                  
                   
                Contrasemneaza,  
                Secretar,  
                Dumitrache Simona