CONSILIUL LOCAL SLOBOZIA
                                                                   LISTA  
         OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2005, CU FINANTARE  
                             PARTIALA SAU INTEGRALA DE LA BUGET 
                                               SLOBOZIA, Consiliul local 

               INV/C+M mii lei 
Nr.      Valoarea                     finantate din:         
crt. DENUMIRE OBIECTIV  Valoarea   totala     Surse                Credite                   Alocatii bugetare   
     totala   actualizata   TOTAL   proprii      Alte   Total   Buget   Fond 
             interne   externe  surse    local   special 
  TOTAL                   11,378.09               -               -                -           855.00             10,508.09            10,493.09             -

  din care:                    
  TOTAL 51.02                        185.00                          185.00                 185.00  
  AUTORITATI PUBLICE                    
  TOTAL B                        185.00                          185.00                 185.00  
  Lucrari noi                    
1 SLOBOZIA,Consiliul Local                    
  Aplicatie soft(microsoft, antivirus, web, dezvoltare  sist inform gest)                          85.00                            85.00                   85.00  
  TOTAL C                                       -                           -    
  Achizitii de bunuri si alte cheltuieli                    
2 SLOBOZIA, Consiliul local                                         -    
  Dotari independente( echipamente sist info, statie  grafica, GIS ,)                         100.00                          100.00                 100.00  
  TOTAL 55.02                            4.00                              4.00                     4.00  
  GARDIENI PUBLICI                    
  TOTAL C                            4.00                              4.00                     4.00  
  Achizitii de bunuri si alte cheltuieli                    
3 SLOBOZIA, Consiliul local                                         -    
  Dotari independente                            4.00                              4.00                     4.00  
  TOTAL 57.02                     1,879.79                       1,879.79              1,879.79  
  INVATAMÂNT                                         -    
  TOTAL A                        399.80                          399.80                 399.80  
  Lucrari in continuare                    
4 SLOBOZIA, Consiliul local                        244.00                          244.00                 244.00  
  Reabilitare acoperis Sc nr 1 si amenaj muzeu scolii  ialomitene                                          -    
5 SLOBOZIA, Consiliul local                          72.00                            72.00                   72.00  
  Reabilitare acoperis Sc nr 5  Slobozia                    
6 SLOBOZIA, Consiliul local                          67.00                            67.00                   67.00  
  Punct medical si gradinita comunitara Bora                    
7 SLOBOZIA, Consiliul local                          15.00                            15.00                   15.00  
  Bransament utilitati Sala de sport 150 loc stadion  1Mai                    
8 SLOBOZIA, Consiliul local                            0.60                              0.60                     0.60  
  Bransament utilitati Sala de sport Sc nr 6                    
9 SLOBOZIA, Consiliul local                            0.60                              0.60                     0.60  
  Bransament utilitati Sala  de  sport  Sc nr 5                    
10 SLOBOZIA, Consiliul local                    
  Bransament utilitati Sala  de  sport  Sc nr 2                            0.60                              0.60                     0.60  
  TOTAL B                     1,405.00                       1,405.00              1,405.00  
  Lucrari noi                    
  SLOBOZIA, Consiliul local                    
11 R.K.Gradinita cu program prelungitnr 1 Tipografie                          70.00                            70.00                   70.00  
12 RK  Grup  Scolar A I Cuza
 
                     710.90                          710.90                 710.90  
13 Modernizare Sala sport Gr.Sc. M.Eminescu                        250.00                          250.00                 250.00  
14 Imbunatatire  Centala  termica Gr  sc  Eminescu                          80.00                            80.00                   80.00  
15 Modernizare tamplarie exterioara scoala nr. 2                          36.72                            36.72                   36.72  
16 Modernizare tamplarie exterioara scoala nr.3                          21.55                            21.55                   21.55  
17 Modernizare tamplarie exterioara scoala nr. 6                          22.50                          22.50                   22.50  


18 Modernizare tamplarie exterioara grup A.I. Cuza                          27.50                            27.50                   27.50  
19 Modernizare tamplarie exterioara Colegiul M. Viteazu                          34.03                            34.03                   34.03  
20 Modernizare tamplarie exterioara scoala nr. 1                          20.70                            20.70                   20.70  
21 Modernizare tamplarie exterioara Liceul Pedagogic                          23.00                            23.00                   23.00  
22 Modernizare timplarie exterioara grup M. Eminescu                          25.00                            25.00                   25.00  
23 Amenajare locuri de joaca pt. copii GRD PN nr. 2                            4.75                              4.75                     4.75  
24 Amenajare locuri de joaca pt. copii GRD PN nr. 1                          11.25                            11.25                   11.25  
25 Amenajare locuri de joaca pt. copii GRD PP nr.1                          11.25                            11.25                   11.25  
26 Amenajare locuri de joaca pt. copii GRD Sl .Noua                          11.25                            11.25                   11.25  
27 Imprejmuire Sala de sport Al. I.Cuza                          44.60                            44.60                   44.60  
  TOTAL C                          74.99                            74.99                   74.99  
  Dotari si alte cheltuieli                    
28 S F bransament  utilitati  Sala Sport 150 locuri stadion 1Mai                            6.00                              6.00                     6.00  
29 SF Sala  de  gimnastica   Scoala nr.2                            7.01                              7.01                     7.01  
30 SF reparatii cladire corp  scoala  nr 2                          11.48                            11.48                   11.48  
31 SF Imprejmuire Sala de sport Al. I. Cuza                                -                                   -                           -    
32 SF R.K. Gradinita cu program prelungit nr 1                                -                                   -                           -    
33 SF  RK  Grup  Sc. Al. I. Cuza                          25.00                            25.00                   25.00  
34 SF  Modernizare Sala Sport M Eminescu                          20.00                            20.00                   20.00  
35 SF Modernizare  tamplarie  exterioara unitati de invatamint                            0.50                              0.50                     0.50  
36 SF -Amenajare locuri de joaca                                -                                   -                           -    
37 Expertiza cladire Gradinita Str Indepentedentei                            5.00                              5.00                     5.00  
  TOTAL 63.02                        429.60                          429.60                 429.60  
  SERVICII SI DEZVOLTARE                     
  PUBLICA-LOCUINTE                    
  TOTAL A                     3,015.50                       3,015.50              3,015.50  
  Obiective de investitii în continuare                    
38 SLOBOZIA, Consiliul local                          20.00                            20.00                   20.00  
  Sistem Masura Energie Termica  +apa                    
39 SLOBOZIA, Consiliul local                          30.00                            30.00                   30.00    Alimentare apa Slobozia Noua (et.6)                    40 SLOBOZIA, Consiliul local                      Autorizari  ISCIR -  CT , locuri  de  joaca  , CT sera   DADP                          18.00                            18.00                   18.00  41 SLOBOZIA, Consiliul local                        150.00                          150.00                 150.00    Locuinte sociale                    42 SLOBOZIA, Consiliul local                                       -                           -    
  Sistematizare verticala si retele utilitati locuinte pentru tineret                    
  ANL -Zona Nord                    
43 SLOBOZIA, Consiliul local                          40.00                            40.00                   40.00  
  Extindere retea distributie apa et.V cartier  Bora                    
44 SLOBOZIA, Consiliul local                          15.00                            15.00                   15.00  
  Platforme de gunoi                    
45 SLOBOZIA, Consiliul local                        623.80                          623.80                 623.80  
  Extindere si reabilitare iluminat public Slobozia                    
46 SLOBOZIA, Consiliul local                          12.50                            12.50                   12.50  
  Extindere retele gaze Sobozia                    
47 SLOBOZIA, Consiliul local                        220.00                          220.00                 220.00  
  Extindere retele gaze naturale Bora                    
  etapa IV                    
48 SLOBOZIA, Consiliul local                     1,000.00                       1,000.00              1,000.00  
  Retehnologizare CT (contanerizate)                    
49 Slobozia Consiliul Local                        238.40                          238.40                 238.40  
  Bransamente utilitatiCT                                         -    
50 SLOBOZIA, Consiliul local                            1.00                              1.00                     1.00  
  Dezvoltare alimentare cu apa                                          -    
  Statia captare Chiciu    (in conservare)                                         -    
51 SLOBOZIA, Consiliul local                        135.00                          135.00                 135.00  
  Bransamente gazeCT                                         -    
52 SLOBOZIA, Consiliul local                        485.00                          485.00                 485.00  
  Racord alimentare cu apa platforma Industriala Vest                    
53 SLOBOZIA, Consiliul local                    
  Sistematizare,utilitati sala  de  sport  AICuza (protectie emisie  gaze                             6.80                              6.80                     6.80  
54 SLOBOZIA, Consiliul local                    
  Autorizari  ISCIR -  CT , locuri  de  joaca  , CT sera                          20.00                            20.00                   20.00  
  TOTAL B                        936.70                          936.70                 936.70           -  
  Obiective de investitii noi                    
55 SLOBOZIA, Consiliul local                          58.50                            58.50                   58.50  
  Achizitie  bloc ptr  protectie  sociala  (UGIRA )                    
56 SLOBOZIA ,Consiliul local                                         -             -  
  Inlocuire clapeti de admisie apa industriala                          22.60                            22.60                   22.60  
57 SLOBOZIA, Consiliul local                            7.90                              7.90                     7.90  
  Inlocuire hidrofor la statia de clorinare de la uzian CICH                    
58 SLOBOZIA,Consiliul local                          86.10                            86.10                   86.10  
  Dotare laborator existent ,reparatii si modernizari la instalatia                    
  automata de clorinare a apei                    
59 SLOBOZIA, Consiliul local                          45.00                            45.00                   45.00           -  
  Extindere retele  alimentare  cu  apa str Garii  Noi                    
60 SLOBOZIA, Consiliul local                          20.00                            20.00                   20.00           -  
  Modernizare Piata Agroalimentara                    
61 SLOBOZIA, Consiliul local                          50.00                            50.00                   50.00  
  Amenajare Oraselul  copiilor                                         -    
62 SLOBOZIA, Consiliul local                                -                
  Sistematizare verticala si utilitati Sala Sport Polivalenta                    
63 SLOBOZIA, Consiliul local                          50.00                            50.00                   50.00  
  Sistematizare cimitir uman si reparatii imprejmuire -(DADP)                    
64 SLOBOZIA, Consiliul local                          50.00                            50.00                   50.00  
  Modernizare Stadion Municipal   DADP SLOBOZIA                     
65 SLOBOZIA, Consiliul local                        108.50                          108.50                 108.50  
  Cadastru imobiliar                    
66 SLOBOZIA, Consiliul local                        222.00                          222.00                 222.00  
  Reabilitare retea apa str.Viilor                    
67 SLOBOZIA, Consiliul local                          15.10                            15.10                   15.10  
  Expertiza Cladire Primarie                    
68 SLOBOZIA,Consiliul Local                          30.00                            30.00                   30.00  
  Alimentare cu apa din sursa subterana( PT+DDE+DE)                    
69 SLOBOZIA,Consiliul Local                            1.00                              1.00                     1.00  
  Centrul  de  Informare  Europeana                     
70 SLOBOZIA, Consiliul local                        170.00                          170.00                 170.00  
   Achizitii  locuinte   Ceres                    
  TOTAL C                        345.90                          345.90                 345.90           -  
  Achizitii de bunuri si alte cheltuieli                    
71 SLOBOZIA, Consiliul local                          39.00                            39.00                   39.00           -  
  Studiu fezab alimentare cu apa din sursa subterana-Asociere cu                     
  Consiliul Local Calarasi                    
72 SLOBOZIA, Consiliul local                    
  SF Centrul  de  Informare  Europeana                     
73 SLOBOZIA, Consiliul local                                -                                     -             -  
  SF infrastructura  perimetru  Pepiniera                           15.00                            15.00                   15.00  
74 Slobozia, Consiliul local                                -                                   -                           -    
  PUD -Locuinte  ptr  tineri NORD  -Gara  Slobozia  Noua                          15.00                            15.00                   15.00  
75 SLOBOZIA, Consiliul local                                -                                   -                           -             -  
  SPF - degazare  albie  Ialomita in  dreptul  podului  de  la  Bora                            5.00                              5.00                     5.00  
76 SLOBOZIA, Consiliul local                          10.00                            10.00                   10.00  
  SF Retehnologizare CT                     
77 SLOBOZIA, Consiliul local                            5.00                              5.00                     5.00  
  Proiectare PT+DE racord alimentare cu apa platf.industriala Vest                    
78 SLOBOZIA, Consiliul local                          12.00                            12.00                   12.00  
  SF Planuri urbansitice Piata GARII si  NISIPURI                                         -    
79 SLOBOZIA, Consiliul local                    
  SF Extindere si reabilitare iluminat public Slobozia                          20.00                            20.00                   20.00  
80 SLOBOZIA, Consiliul local                    
  SF Modernizare Piata   Agroalimentare                            8.00                              8.00                     8.00  
81 SLOBOZIA, Consiliul local                            2.50                              2.50                     2.50  
  SF Amenajare Oraselul Copiilor                    
82 SLOBOZIA, Consiliul local                                -                                   -                           -    
  SF Utilitati Sala  se  sport  Polivalenta                    
83 SLOBOZIA, Consiliul local                            5.00                              5.00                     5.00  
  SF Modernizare Stadion Municipal                    
84 SLOBOZIA, Consiliul local                            2.50                              2.50                     2.50  
  SF PPP - Modernizare statie epurare treapata biologica                    
85 SLOBOZIA, Consiliul local                        140.00                          140.00                 140.00  
  Actualizare plan urbanistic  general                    
86 SLOBOZIA, Consiliul local                    
  Dotari  DADP                           64.80                            64.80                   64.80  
  TOTAL 64.02                     1,365.90                       1,365.90              1,365.90           -  
  MEDIU SI APE                     
  TOTAL A                     1,101.00                       1,101.00              1,101.00           -  
  Obiective de investitii în continuare                    
87 SLOBOZIA, Consiliul local                        605.00                          605.00                 605.00  
  Extindere canalizare str.Ionel Perlea                                -                                     -    
88 SLOBOZIA, Consiliul local                          16.00                            16.00                   16.00  
  Extindere canalizare Strada Vasile Alecsandri                                -                
89 SLOBOZIA, Consiliul local                        260.00                          260.00                 260.00           -  
  Extindere canalizare str Horia                                -                
90 SLOBOZIA, Consiliul local                        220.00                          220.00                 220.00           -  
  Extindere canalizare strada Trandafirilor                                -                
  TOTAL B                        264.90                          264.90                 264.90           -  
  Obiective de investitii noi                    
91 SLOBOZIA,Consiliul local                          85.00                            85.00                   85.00  
  Retehnologizare statii de pompare ape menajere inlocuire                                 -                
  echipamente (Caramidari,Cuza Voda,Nord Sud,Saco)                                -                
92 SLOBOZIA,Consiliul local                          10.90                            10.90                   10.90           -  
  Refacere etansare decantoare primare DN25 la statia de epurare                                -                
93 SLOBOZIA,Consiliul local                    
  Extindere  retele   canalizare str Caramidari , Plevna , Rosiori)                         123.20                          123.20                 123.20  
94 SLOBOZIA,Consiliul local                                       -               -  
  Extindere  retele canalizare  pluviala municipiul Slobozia                          14.80                            14.80                   14.80  
95 SLOBOZIA, Consiliul local                             -  
  Extindere canalizare stradaTraian                          15.00                            15.00                   15.00  
  TOTAL C                                -                                   -                           -    
  Achizitii de bunuri si alte cheltuieli                                -                
96 SLOBOZIA, Consiliul local                                -                                   -               -  
  SF Retehnologizare statii pomapre ape uzate                             1.00                              1.00                     1.00  
  TOTAL 68.02                     2,642.40                       2,642.40              2,642.40  
  TOTAL A                     2,157.60                       2,157.60              2,157.60  
  Obiective in continuare                    
97 SLOBOZIA, Consiliul local                     2,152.60                       2,152.60              2,152.60  
  Modernizare carosabil strazi (imbracaminte  din beton asfaltic)                                -                
98 SLOBOZIA, Consiliul local                    
  Sistem   rutier strada Rahova si  canalizare                    
99 SLOBOZIA, Consiliul local                            5.00                              5.00                     5.00  
  Imbunatatire  sistem CT Sediu  Transport                    
  TOTAL C Achizitii de bunuri si alte cheltuieli                        484.80                          484.80                 484.80  
100 SLOBOZIA, Consiliul local                          20.00                            20.00                   20.00  
  SF Modernizare carosabil strazi                                -                
101 SLOBOZIA ,Consiliul local                           30.00                            30.00                   30.00  
  SF Expertiza Podul Vechi                    
102 SLOBOZIA ,Consiliul local                         110.00                          110.00                 110.00  
  SF extindere  retele  de  canalizare   menajera  si  pluviala ptr                    
  mun Slobozia , cartierele  Bora  si  Slobozia  Noua                     
103 SLOBOZIA ,Consiliul local                     
  SF Modernizare  si reabilitare strazi  orasenesti in                    
  mun Slobozia , cartierele  Bora  si  Slobozia  Noua                         100.00                          100.00                 100.00  
104 SLOBOZIA ,Consiliul local                     
  SF Extindere  retele  hidroedilitare in  " Zona  industriala  vest "                          50.00                            50.00                   50.00  
105 SLOBOZIA, Consiliul local                    
  Dotari  DADP                         174.80                          174.80                 174.80  
  TOT AL    55.03                        120.00                          120.00                 120.00  
  TOTAL B                         120.00                          120.00                 120.00  
  Obiective de investitii noi                    
106 SLOBOZIA ,Consiliul local                     
  Amenajare  sediul Serviciul  de  evidenta  a  populatiei                         120.00                          120.00                 120.00  
  TOT AL    55.09                          15.00                   15.00                    15.00                         -    
  POLITIA COMUNITARA                    
  TOTAL C                                       -                           -    
  Achizitii de bunuri si alte cheltuieli                          15.00                   15.00                    15.00    
107 SLOBOZIA, Consiliul local                                         -    
  Dotari independente                          15.00                   15.00                    15.00    
  TOTAL 57.03                         350.00                 350.00               -  
  TOTAL A                        350.00                 350.00                           -             -  
  Obiective de investitii în continuare                    
108 SLOBOZIA, Consiliul local                                -                         -  
  Punct medical si gradinita comunitara Bora                        350.00                 350.00  .     
  TOTAL        63.09                        430.00                 400.00               -  
  TOTAL A                        145.00                 100.00                           -             -  
  Obiective de investitii în continuare                    
109 SLOBOZIA, Consiliul local                                -                         -  
  Amenajare  si modernizare  obor  Slobozia                        145.00                 100.00                    45.00                   45.00  
  TOTAL B                        285.00                 285.00               -  
  Obiective de investitii noi                                   45.00  
110 SLOBOZIA, Consiliul local                    
  Amenajare  si  compartimentari  bazar  Slobozia                        285.00                 285.00      
  TOTAL C                          15.00                   15.00      
111 SLOBOZIA, Consiliul local                    
  Plan  urbanistic  zonal ( bazar )                            5.00                     5.00      
112 SLOBOZIA, Consiliul local                    
  SF Amenajare  si  compartimentare bazar                           10.00                   10.00      
    TOTAL  Cap 50.71                          90.00                   90.00      
113 Achizitie  bloc  ptr protectie  sociala (UGIRA)                          90.00                   90.00      


 ORDINATOR PRINCIPAL DE CREDITE