CONSILIUL LOCAL SLOBOZIA
Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 33/30.03.2006
CONTUL  DE  EXECUTIE  A  BUGETULUI  LOCAL
 - lei -
Nr. Denumirea indicatorilor Cod Prev anuale Prev. definitive Plati efectuate  
rd.            
A B C 1 2 3  
1  VENITURI – TOTAL (cod 48.02 +31.02.02+31.02.04 +33.02+ 37.00 + 40.00+ 42.00 + 44.00 +46.02) 00.01     37,883,100        41,334,820        37,271,047      
2  VENITURI PROPRII – TOTAL (cod 00.02 + 30.00+31.02.01+31.02.03+32.02) 48.02     22,308,450        23,555,630        19,738,081      
3 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 20.00) 00.02       9,359,800        10,559,800          9,784,938      
4 A.   VENITURI FISCALE (cod 00.04 + 13.00) 00.03       7,787,800          8,787,800          8,070,195      
5 A1. IMPOZITE DIRECTE (cod 01.02 + 03.02 + 04.02 + 05.02 + 08.02) 00.04       5,682,800          6,682,800          6,333,878      
6 IMPOZITUL PE PROFIT  01.02.        
7 IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE (cod 03.02.02 la 03.02.30) 03.02       2,535,000          2,535,000          2,203,115      
08 Impozitul pe cladiri de la persoane fizice 03.02.02       1,760,000          1,760,000          1,556,624      
09 Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice 03.02.03          300,000             300,000             225,673      
10 Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 03.02.09          470,000             470,000             421,615      
11 Alte impozite si taxe de la populatie 03.02.30              5,000                 5,000     -              797      
12 TAXA  PE TEREN 04.02              5,000                 5,000                    777      
13 IMPOZITUL PE CLADIRI SI TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 05.02.01 + 05.02.02) 05.02 2,850,000 3,850,000 3,864,361  
  * ) La venituri se inscrie denumirea coloanelor astfel:   Col. 1 Col. 2 Col. 3  
    Prevederi bugetare Prevederi bugetare Incasari  
      anuale trimestriale cumulate realizate  
  - la raportarile trimestrelor I – III:      
  - la raportarea anuala:    Prevederi bugetare Prevederi bugetare Incasari  
      aprobate initial definitive Realizate  
           
  **) Pentru sumele estimate si incasate in conditiile prevederilor art. 5 din Legea bugetului de stat pe anul 2005    
       
       
       
A B C 1 2 3  
14 Impozitul pe cladiri de la persoane juridice 05.02.01       2,200,000          3,200,000          3,113,682      
15 Impozitul pe terenuri de la persoane juridice 05.02.02          650,000             650,000             750,679      
16 ALTE IMPOZITE DIRECTE (cod 08.02.05 la 08.02.30) 08.02          292,800             292,800             265,625      
17 Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice  08.02.05          270,000             270,000             235,894      
18 Impozitul pe terenul  din extravilan 08.02.06              7,800                 7,800               13,971      
19 Alte incasari din impozite directe 08.02.30            15,000               15,000               15,760      
20 A2. IMPOZITE INDIRECTE (cod 15.02 + 17.02) 13.00       2,105,000          2,105,000          1,736,317      
21 IMPOZITUL PE SPECTACOLE 15.02              5,000                 5,000                    336      
22 ALTE IMPOZITE INDIRECTE (cod 17.02.03 la 17.02.30) 17.02       2,100,000          2,100,000          1,735,981      
23 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 17.02.03          220,000             220,000             209,721      
24 Taxe judiciare de timbru 17.02.10          650,000             650,000             578,456      
25 Taxe de timbru pentru activitatea notariala 17.02.12          900,000             900,000             635,006      
26 Taxe extrajudiciare de timbru 17.02.13          270,000             270,000             266,929      
27 Alte incasari din impozite indirecte 17.02.30            60,000               60,000               45,869      
28 B.   VENITURI NEFISCALE (cod 20.02 + 21.02 + 22.02) 20.00       1,572,000          1,772,000          1,714,743      
29 VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME 20.02              5,000                 5,000        
30 VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE (cod 21.02.06 la 21.02.30) 21.02          420,000             420,000             264,693      
31 Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice 21.02.06          350,000             350,000             188,885      
32 Venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de combatere a daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal – servicii publice de protectie a plantelor 21.02.07        
33 Contributia lunara a  parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala  21.02.09        
34 Contributia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 21.02.11        
35 Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si activitatilor autofinantate 21.02.12        
36 Contributii datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor social 21.02.14        
37 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 21.02.15        
38 Venituri din prestari de servicii 21.02.20        
39 Alte venituri de la institutiile publice 21.02.30            70,000               70,000               75,808      
40 DIVERSE VENITURI (cod 22.02.02 la 22.02.30) 22.02       1,147,000          1,347,000          1,450,050      
41 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 22.02.02              1,000                 1,000                 2,208      
42 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate, potrivit dispozitiilor legale 22.02.03            65,000               65,000               80,549      
43 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor precedenti 22.02.05            70,000               70,000               24,203      
44 Venituri din concesiuni si inchirieri 22.02.07          950,000          1,150,000          1,246,499      
45 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 22.02.08              1,000                 1,000                 5,793      
46 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate potrivit legii 22.02.12        
       
       
       
       
       
A B C  1   2   3   
47 Venituri realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor fostelor cooperative agricole de productie 22.02.17        
48 Venituri din dividende 22.02.19        
49 Incasari din alte surse 22.02.30            60,000               60,000               90,798      
50 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 30.02) 30.00          942,800             942,800               63,691      
51 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI (cod 30.02.01 la 30.02.10) 30.02          942,800             942,800               63,691      
52 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 30.02.01            10,000               10,000        
53 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 30.02.03            60,000               60,000               64,063      
54 Venituri din privatizare 30.02.04            70,000               70,000        
55 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 30.02.10          802,800             802,800     -              372      
56 IV. PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT (cod 31.02+ 32.02+33.02) 31.00     26,530,500        29,057,220        26,841,623      
57 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (cod 31.02.01 la 31.02.04) 31.02     12,005,850        12,053,030          9,889,452      
58 Cote defalcate din impozitul pe venit 31.02.01     11,519,350        11,519,350          9,381,213      
59 Sume defalcate din impozitul pe venit  pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultura, culte si echilibrarea bugetelor locale 31.02.02        
  Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 31.02.03          486,500             533,680             508,239      
60 COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII 32.02        
61 SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU BUGETELE LOCALE (cod 33.02.01   la 33.02.07) 33.02     14,524,650        17,004,190        16,952,171      
62 Sume defalcate din  taxa pe valoarea adaugata pentru institutiile de invatamant  preuniversita r de stat, crese, centrele  judetene si locale de consultanta agricola precum si pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului. 33.02.01     12,333,500        14,647,100        14,646,707      
63 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea  energiei  termice  livrate populatiei 33.02.02          250,000               50,000               28,229      
64 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru retehnologizarea, modernizarea  si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei  termice  33.02.03        
65 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumurile judetene si comunale 33.02.04        
66 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru  sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultura, culte si echilibrarea bugetelor locale 33.02.05       1,480,860          1,783,360          1,783,360      
67 Sume defalcate din  taxa pe valoarea adaugata  pentru ajutor social  si ajutor pentru incalzirea locuintei cu le lemne, carbini  si  combustibili petrolieri  33.02.06          460,290             460,290             460,290      
68 Sume defallcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea serviciilor comunitare de evidenta a persoanelor 33.02.07               63,440               33,585      
             
       
       
       
       
       
       
       
A B C  1   2   3   
69 VI. SUBVENTII (cod 37.02 + 39.02) 37.00       1,000,000             725,000             562,745      
70 SUBVENTII PRIMITE DIN  BUGETUL DE STAT (cod 37.02.02 la 37.02.16) 37.02       1,000,000             725,000             562,300      
71 Subventii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 37.02.02       1,000,000             700,000             537,300      
72 Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe 37.02.03        
73 Subventii primite de bugetele locale pentru drumuri judetene, comunale si pentru strazile care se vor amenaja in perimetrele destinate con­struc­tiilor de cvartale de locuinte noi in localitati rurale si urbane 37.02.08        
74 Subventii primite de la bugetele locale pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 37.02.09        
75 Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea elaborarii si/sau actua­lizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism 37.02.11        
76 Subventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local 37.02.12        
77 Subventii primite din Fondul de interventie 37.02.13        
78 Subventii primite pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor  37.02.14        
79 Subventii primite pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente  cu destinatie de locuinta 37.02.15        
80 Subventii primite pentru lucrarile de cadastru imobiliar 37.02.16                    -                 25,000               25,000      
81 SUBVENTII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE (cod 39.02.02 la 39.02.05) 39.02                    -                         -                      445      
82 Subventii primite de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru fi­nan­tarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca 39.02.02                    445      
83 Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 39.02.03        
84 Subventii primite de la  bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor  de zi  pentru protectia copilului 39.02.04        
85 Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene  pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate 39.02.05        
86 VII. DONATII SI SPONSORIZARI  (40.02) 40.00            50,000               50,000               18,050      
87 Donatii si sponsorizari   (cod.40.02.01) 40.02            50,000               50,000               18,050      
88 Donatii si sponsorizari 40.02.01            50,000               50,000               18,050      
89 VIII. INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE (cod 42.02) 42.00                    -                         -                         -        
90 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE (cod 42.02.13 + 42.02.17) 42.02                    -                         -                         -        
91 Incasari din rambursarea imprumuturilor temporare pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 42.02.13        
       
       
       
       
A B C                     1                        2                        3      
92 Incasari din rambursarea microcreditelor acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit 42.02.17        
93 IMPRUMUTURI (cod 45.02) 44.00                    -                         -                         -        
94 IMPRUMUTURI TEMPORARE (cod 45.02.02) 45.02                    -                         -                         -        
95 Imprumuturi temporare din trezoreria statului 45.02.02        
96 SUME DIN FONDUL DE RULMENT PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA 46.02        
97 CHELTUIELI – TOTAL***)   (cod 51.00+54.00+57.00+63.00+ 64.00+67.00+ 71.00+76.00+84.00+86.00+88.00+90.00+95.00) 50.02     37,883,100        41,334,820        37,271,026      
98 I.SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02) 51.00       2,335,000          2,617,940          2,222,769      
99 AUTORITATI PUBLICE (cod 51.02.05 + 51.02.07) 51.02       2,335,000          2,617,940          2,222,769      
100 Autoritati executive 51.02.05       2,335,000          2,335,000          2,167,510      
101 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 51.02.07                    -               282,940               55,259      
102  II.APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 55.02) 54.00                    -               330,300             311,502      
103 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 55.02.09)   55.02                    -               330,300             311,502      
104 Politia Comunitara 55.02.09                    -               330,300             311,502      
105 II.                  III.  CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 57.02+58.02+59.02+60.02) 57.00     19,770,800        22,321,250        21,578,204      
106 INVATAMANT (cod 57.02.02 la 57.02.50) 57.02     16,807,900        19,547,300        19,204,733      
       
       
       
  *** ) La cheltuieli se inscrie denumirea coloanelor astfel:    Col. 1   Col. 2   Col. 3   
       
     Prevederi  bugetare   Prevederi bugetare trimestriale cumulate   Plati   
  - la raportarile trimestrelor I – III:    anuale     efectuate   
         
  - la raportarea anuala:      Credite bugetare   Credite bugetare   Plati   
       aprobate initial   Definitive   Efectuate   
         
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
A B C  1   2   3   
107 Invatamant prescolar 57.02.02       2,534,700          2,980,143          2,893,195      
108 Invatamant primar si gimnazial 57.02.03       3,997,100          4,558,401          4,509,853      
109 Invatamant liceal 57.02.04     10,276,100        12,008,756        11,801,685      
110 Invatamant profesional 57.02.05        
111 Invatamant postliceal 57.02.06        
112 Invatamant special 57.02.08        
113 Internate, camine si cantine pentru elevi si studenti 57.02.14        
114 Alte institutii si actiuni de invatamant 57.02.50        
115 SANATATE (cod 58.02.03 la 58.02.50) 58.02          382,000             518,150             459,355      
116 Spitale 58.02.03        
117 Crese 58.02.05            37,600               67,600               65,665      
118 Alte institutii si actiuni sanitare 58.02.50          344,400             450,550             393,690      
119 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET (cod 59.02.03 la 59.02.50) 59.02          270,000             225,000             207,426      
120 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale si judetene 59.02.03        
121 Muzee 59.02.04        
122 Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte 59.02.05              9,000                 9,000                 7,396      
123 Scoli populare de arta si meserii 59.02.06        
124 Case de cultura 59.02.07        
125 Camine culturale 59.02.08             10,000                 5,513      
126 Centre de conservarea  si promovarea culturii traditionale 59.02.10        
127 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 59.02.13        
128 Centre culturale 59.02.14        
129 Culte religioase 59.02.15          100,000               50,000               50,000      
130 Activitatea sportiva 59.02.20            13,000               17,300               14,236      
131 Activitatea de tineret 59.02.21            37,000               30,000               22,426      
132 Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si activitatea sportiva si de tineret 59.02.50          111,000             108,700             107,855      
133 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII (cod 60.02.02 la 60.02.56) 60.02       2,310,900          2,030,800          1,706,690      
134 Centre de ingrijire si asistenta 60.02.02        
135 Centre-pilot de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap 60.02.03        
136 Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap 60.02.04        
137 Centre de integrare prin terapie ocupationala 60.02.05        
138 Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica 60.02.06        
139 Cantine de ajutor social 60.02.07          186,000               43,200        
140 Ajutor social 60.02.09          710,000             560,000             545,675      
141 Asistenta sociala in caz de invaliditati 60.02.10        
       
A B C                     1                        2                        3      
142 Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului 60.02.13        
143 Unitati de asistenta medico-sociale 60.02.16        
144 Servicii publice de asistenta sociala 60.02.36          366,400             371,400             303,697      
145 Servicii publice specializate pentru protectia copilului 60.02.41        
146 Camine pentru persoane varstnice 60.02.42        
147 Drepturile asistentului personal pentru copii si adulti cu handicap grav 60.02.47          600,000             632,700             491,286      
148 Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii 60.02.50          361,700             343,700             297,983      
149 Centre de zi pentru asistenta sociala si  protectia copilului 60.02.54            86,800               79,800               68,049      
150 Centre de interventie timpurie 60.02.55        
151 Locuinte protejate de tip familial 60.02.56        
152 IV. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE (cod 63.02) 63.00       7,160,000          6,718,610          4,909,637      
153 SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE (cod 63.02.03 la 63.02.50) 63.02       7,160,000          6,718,610          4,909,637      
154 Iluminat 63.02.03       1,320,000          1,253,800             890,139      
155 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 63.02.05       1,030,000          1,114,700          1,113,190      
156 Locuinte 63.02.08            50,000               50,000               10,110      
157 Alimentari cu apa si statii de  pompare 63.02.09       1,023,600          1,013,600             763,710      
158 Retele, centrale si puncte termice 63.02.10       1,431,400          1,090,200             593,166      
159 Amenajari hidrotehnice de interes local, in intravilan 63.02.12               5,000        
160 Introducere de gaze naturale in localitati 63.02.13          260,000             232,500               12,653      
161 Electrificari rurale 63.02.14        
162 Alte actiuni privind servicii, dezvoltare publica si locuinte 63.02.50       2,045,000          1,958,810          1,526,669      
163 V. MEDIU SI APE   (64.02) 64.00       2,208,100          2,419,900          1,860,345      
164    MEDIU SI APE  (64.02.06 la 64.02.08) 64.02       2,208,100          2,419,900          1,860,345      
165 Salubritate 64.02.06       1,234,000          1,064,000          1,064,000      
166 Canalizare 64.02.07          974,100          1,345,900             788,574      
167 Colectare si statii de epurare pentru ape uzate 64.02.08                    -                 10,000                 7,771      
168 V.ACTIUNI ECONOMICE (cod 67.02+68.02+69.02) 67.00       4,894,900          5,894,220          5,387,375      
169 AGRICULTURA SI SILVICULTURA (cod 67.02.04 la 67.02.28) 67.02                    -                         -                         -        
170 Combaterea daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal – servicii publice de protectia plantelor 67.02.04        
171 Centre judetene si locale de consultanta agricola 67.02.13        
172 Servicii comunitare pentru cadastru si agricultura 67.02.28        
173 TRANSPORTURI SI COMUNICATII (cod 68.02.02 la 68.02.50) 68.02       4,887,400          5,886,720          5,387,375      
174 Aviatia civila 68.02.02        
175 Drumuri si poduri 68.02.05            30,000               30,000                 8,372      
176 Transport in comun 68.02.07            25,000               25,000        
177 Strazi 68.02.12       4,827,400          5,826,720          5,374,213      
178 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si comunicatiilor 68.02.50              5,000                 5,000                 4,790      
179 ALTE ACTIUNI ECONOMICE (cod 69.02.03 la 69.02.50) 69.02              7,500                 7,500                       -        
180 Prevenire si combatere inundatii si gheturi 69.02.03        
       
       
       
       
       
       
A B C                     1                        2                        3      
181 Promovarea si dezvoltarea turismului 69.02.13        
182 Sustinerea programelor de dezvoltare regionala 69.02.19              7,500                 7,500        
183 Alte cheltuieli pentru actiuni economice 69.02.50        
184 VI. ALTE ACTIUNI (cod 72.02) 71.00          714,300             207,600             180,139      
185 ALTE ACTIUNI (cod 72.02.02 la 72.02.50) 72.02          714,300             207,600             180,139      
186 Centre militare 72.02.02        
187 Protectie civila 72.02.07        
188 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 72.02.20        
189 Alte cheltuieli 72.02.50          714,300             207,600             180,139      
190 IX. FONDURI DE GARANTARE SI REDISTRIBUIRE (cod 76.02) 76.00                    -                         -                         -        
191 FOND PENTRU GARANTAREA IMPRUMUTURILOR EXTERNE, DO­BANZILOR SI COMISIOANELOR AFERENTE (cod 76.02.01 + 76.02.02) 76.02                    -                         -                         -        
192 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si comisioanelor aferente contractate/garantate de stat 76.02.01        
193 Rambursari de credite externe , plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate/garantate de stat 76.02.02        
194 XI. TRANSFERURI (cod 84.02) 84.00                    -                         -                         -        
195 TRANSFERURI  CATRE ALTE BUGETE (cod 84.02.03 + 84.02.04) 84.02                    -                         -                         -        
196 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 84.02.03        
197 Transferuri din bugetele consiliilor judeteane pentru finantarea centrelor de zi pentru  protectia  copilului 84.02.04        
198 XII. IMPRUMUTURI ACORDATE (cod 86.02) 86.00                    -                         -                         -        
199 IMPRUMUTURI (cod 86.02.09+86.02.13) 86.02                    -                         -                         -        
200 Imprumuturi temporare pentru infiintarea unor institutii si servicii pu­bli­ce de in­teres local sau a unor activitati finantate integral din ve­ni­turi proprii          
    86.02.09        
201 Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit 86.02.13        
202 XIII. PLATI DE DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI (cod 88.02+89.02) 88.00            50,000               75,000               71,055      
203 DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE LOCALE SI ALTE CHELTUIELI  (cod 88.02.01 la 88.02.08) 88.02            50,000               75,000               71,055      
204 Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice interne  88.02.01            50,000               75,000               71,055      
205 Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice locale externe 88.02.02        
206 Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si  de riscul imprumuturilori  88.02.03        
207 Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe 88.02.04        
       
       
       
       
       
A B C                     1                        2                        3      
208 Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare 88.02.08        
209 PLATI DE DOBANZI (cod 89.02.01) 89.02                    -                         -                         -        
210 Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur 89.02.01        
211 XIV. RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI (cod 90.02) 90.00          750,000             750,000             750,000      
212 RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI ACORDATE (cod 90.02.01 la 90.02.04) 90.02          750,000             750,000             750,000      
213 Rambursare imprumuturi acordate din fondul de tezaur 90.02.01        
214 Rambursare imprumuturi acordate din trezoreria statului 90.02.02        
215 Rambursarea imprumuturilor interne pentru investitii 90.02.03          750,000             750,000             750,000      
216 Rambursarea imprumuturilor externe pentru investitii 90.02.04        
217 XV. FONDURI DE REZERVA (cod 95.02) 95.00                    -                         -                         -        
218 FONDURI DE REZERVA (cod 95.02.05) 95.02                    -                         -                         -        
219 Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene 95.02.05        
220 XVII. EXCEDENT/DEFICIT 98.00        
221 EXCEDENT (cod 98.02.01) 98.02                    -                         -                        21      
222 Excedent (cod 00.01-50.02) 98.02.01                    -                         -                        21      
223 DEFICIT (cod 99.02.01) 99.02                    -                         -          
224 Deficit (cod 50.02 - 00.01) 99.02.01                    -                         -          
             Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului
            financiar-contabil