CONSILIUL LOCAL SLOBOZIA                    
     Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 33/30.03.2006        
       
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL  
la data de: 31.12.2005.                                   
Nr.     Prevederi Prevederi Plati  
crt. Denumirea indicatorilor Cod anuale trimestriale efectuate  
        cumulate    
A B C 1 2 3  
II. CHELTUIELI  -  TOTAL - 5O.O2.  37 883 100  41 334 820  37 271 026    
1.   I. SERVICII PUBLICE GENERALE 51.O2  2 335 000  2 617 940  2 222 769    
   * AUTORITATI EXECUTIVE 51.O2.O5.  2 335 000  2 335 000  2 167 510    
   * S.C.P.E.I.P. 51.O2.O7.    282 940  55 259    
     : CHELTUIELI CURENTE O1.  2 150 000  2 150 000  2 067 315    
       : Cheltuieli de personal O2.  1 650 000  1 640 000  1 589 165    
   - Cheltuieli cu salariile 1O.  1 213 000  1 222 500  1 186 963    
   - Contrib. pentru asigurarile sociale de stat 11.   260 000   253 500   254 993    
   - Chelt. ptr.const.fd.ptr. plata aj.de somaj 12.   35 000   35 000   34 878    
   - Contr.ptr.const.fd.de asig.soc.de sanatate 13   82 000   95 000   94 633    
   - Deplasari, detasari, transferari 14.   50 000   28 000   11 957    
             - Deplas.detas. transferari in tara 14.01.   50 000   28 000   11 957    
  Contributii pentru asig.de accidente de munca 16   10 000   6 000   5 741    
      : Cheltuieli cu materiale si servicii 2O.   500 000   510 000   422 891    
   - Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie 24.   219 000   219 000   197 315    
   - Materiale si prest. serv. cu caracter funct. 25.   84 600   84 600   80 864    
   -  Obiecte de inventar si echipament 26.   30 000   40 000   30 903    
   - Reparatii curente 27.   60 000   50 000   38 454    
   - Carti si publicatii 29.   20 000   20 000   10 797    
   - Alte cheltuieli 30   86 400   96 400   64 558    
     * Calific.perfec.si specializ.prof. a salariat. 30.01.   40 000   40 000   11 274    
     * Protectia muncii 30.03.          
     * Alte cheltuieli autorizate prin disp.legale 30.07.   46 400   56 400   53 284    
  Alocatii de la buget pt.instit.publice 35.01.     282 940   55 259    
         : CHELTUIELI DE CAPITAL 70.   185 000   185 000   155 454  
   - Investitii ale institutiilor publice 72.   185 000   185 000   155 454  
2. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA  55.02.09      330 300   311 502  
     : CHELTUIELI CURENTE O1.      326 300   311 502  
       : Cheltuieli de personal O2.      264 300   254 281  
   - Cheltuieli cu salariile 1O.     202 500   194 762  
   - Contrib. pentru asigurarile sociale de stat 11.     40 900   40 202  
   - Chelt. ptr.const.fd.ptr. plata aj.de somaj 12.     6 000   5 481  
   - Contr.ptr.const.fd.de asig.soc.de sanatate 13     13 900   12 928  
   - Deplasari, detasari, transferari 14.          
             - Deplas.detas. transferari in tara 14.01.        
  Contributii pentru asig.de accidente de munca 16     1 000    908  
      : Cheltuieli cu materiale si servicii 2O.      62 000   57 221  
   - Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie 24.     6 500   5 170  
   - Materiale si prest. serv. cu caracter funct. 25     11 100   11 088  
   -  Obiecte de inventar si echipament 26.     36 500   34 284  
   - Reparatii curente 27.        
   - Carti si publicatii 29.        
   - Alte cheltuieli 30      7 900   6 679  
     * Calific.perfec.si specializ.prof. a salariat. 30.01.     3 000   2 770  
     * Protectia muncii 30.03.     1 000    698  
     * Alte cheltuieli autorizate prin disp.legale 30.07.     3 900   3 211  
  Alocatii de la buget pt.instit.publice 35.01.        
         : CHELTUIELI DE CAPITAL 70.      4 000     
   - Investitii ale institutiilor publice 72.     4 000    
3.  * INVATAMANT   - TOTAL GENERAL -  57.O2.  16 807 900  19 547 300  19 204 733      
     : CHELTUIELI CURENTE O1.  15 132 900  17 667 510  17 425 242  
       : Cheltuieli de personal O2.  12 233 800  14 622 400  14 551 780  
   - Cheltuieli cu salariile 1O.  9 204 820  11 100 269  11 029 421  
   - Contrib. pentru asigurarile sociale de stat 11.  2 000 810  2 355 873  2 356 568  
   - Chelt. ptr.const.fd.ptr. plata aj.de somaj 12.   315 040   339 692   339 434  
   - Contr.ptr.const.fd.de asig.soc.de sanatate 13.   682 130   794 934   794 811  
   - Deplasari, detasari, transferari 14.   12 700   10 401   10 315  
             - Deplas.detas. transferari in tara 14.01.   12 700   10 401   10 315  
  Contributii pentru asig.de accidente de munca 16   18 300   21 231   21 231  
      : Cheltuieli cu materiale si servicii 2O.  2 827 000  2 973 010  2 801 755      
   - Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie 24.  1 781 900  1 714 036  1 620 800  
   - Materiale si prest. serv. cu caracter funct. 25   2 000   2 000   2 000  
   -  Obiecte de inventar si echipament 26.   416 300   385 822   371 281  
   - Reparatii curente 27.   592 500   835 930   773 696  
   - Carti si publicatii 29.   32 500   33 906   33 163  
   - Alte cheltuieli 30.   1 800   1 316    815  
        - Alte cheltuieli conf. disp legale 30.07.   1 800   1 316    815  
   - Transferuri neconsolidabile - burse - 40.02   72 100   72 100   71 707  
         : CHELTUIELI DE CAPITAL 70.  1 675 000  1 879 790  1 779 491  
   - Investitii ale institutiilor publice 72.  1 675 000  1 879 790  1 779 491  
3.1.  * INVATAMANT   - prescolar -  57.O2.02.  2 534 700  2 980 143  2 893 195      
     : CHELTUIELI CURENTE O1.  2 353 200  2 794 393  2 739 292  
       : Cheltuieli de personal O2.  1 834 500  2 216 298  2 210 135  
   - Cheltuieli cu salariile 1O.  1 391 860  1 674 864  1 668 833  
   - Contrib. pentru asigurarile sociale de stat 11.   297 200   367 986   367 935  
   - Chelt. ptr.const.fd.ptr. plata aj.de somaj 12.   46 300   53 008   52 958  
   - Contr.ptr.const.fd.de asig.soc.de sanatate 13.   96 540   117 343   117 312  
  Contributii pentru asig.de accidente de munca 16   2 600   3 097   3 097  
      : Cheltuieli cu materiale si servicii 2O.   518 700   578 095   529 157  
   - Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie 24.   356 300   312 049   280 212  
   -  Obiecte de inventar si echipament 26.   85 300   87 300   81 286  
   - Reparatii curente 27.   73 800   173 200   162 644  
   - Carti si publicatii 29.   2 000   5 046   5 015  
   - Alte cheltuieli 30   1 300    500    
         : CHELTUIELI DE CAPITAL 70.   181 500   185 750   153 903  
   - Investitii ale institutiilor publice 72.   181 500   185 750   153 903  
3.2.  * INVATAMANT   - primar si gimnazial -  57.O2.03.  3 997 100  4 558 401  4 509 853      
     : CHELTUIELI CURENTE O1.  3 734 100  4 374 091  4 325 952  
       : Cheltuieli de personal O2.  3 066 400  3 639 639  3 601 519  
   - Cheltuieli cu salariile 1O.  2 330 860  2 767 120  2 728 365  
   - Contrib. pentru asigurarile sociale de stat 11.   497 610   585 008   585 949  
   - Chelt. ptr.const.fd.ptr. plata aj.de somaj 12.   71 440   83 650   83 448  
   - Contr.ptr.const.fd.de asig.soc.de sanatate 13.   159 390   196 022   195 918  
   - Deplasari, detasari, transferari 14.    500        
             - Deplas.detas. transferari in tara 14.01.    500      
  Contributii pentru asig.de accidente de munca 16   6 600   7 839   7 839  
      : Cheltuieli cu materiale si servicii 2O.   648 300   717 915   708 166  
   - Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie 24.   348 600   286 689   281 096  
   -  Obiecte de inventar si echipament 26.   93 500   75 112   72 779  
   - Reparatii curente 27.   200 200   351 438   350 018  
   - Carti si publicatii 29.   5 500   3 860   3 458  
   - Manuale 30    500    816    815  
   - Transferuri neconsolidabile - burse - 40.02   19 400   16 537   16 267  
         : CHELTUIELI DE CAPITAL 70.   263 000   184 310   183 901  
   - Investitii ale institutiilor publice 72.   263 000   184 310   183 901  
3.3.  * INVATAMANT   - liceal -  57.O2.04.  10 276 100  12 008 756  11 801 685      
     : CHELTUIELI CURENTE O1.  9 045 600  10 499 026  10 359 998  
       : Cheltuieli de personal O2.  7 332 900  8 766 463  8 740 126  
   - Cheltuieli cu salariile 1O.  5 482 100  6 658 285  6 632 223  
   - Contrib. pentru asigurarile sociale de stat 11.  1 206 000  1 402 879  1 402 684  
   - Chelt. ptr.const.fd.ptr. plata aj.de somaj 12.   197 300   203 034   203 028  
   - Deplasari, detasari, transferari 13.   426 200   481 569   481 581  
             - Deplas.detas. transferari in tara 14.   12 200   10 401   10 315  
   - Contr.ptr.const.fd.de asig.soc.de sanatate 14.01.   12 200   10 401   10 315  
  Contributii pentru asig.de accidente de munca 16   9 100   10 295   10 295  
      : Cheltuieli cu materiale si servicii 2O.  1 660 000  1 677 000  1 564 432  
   - Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie 24.  1 077 000  1 115 298  1 059 492  
   - Materiale si prest. serv. cu caracter funct. 25   2 000   2 000   2 000  
   -  Obiecte de inventar si echipament 26.   237 500   223 410   217 216  
   - Reparatii curente 27.   318 500   311 292   261 034  
   - Carti si publicatii 29.   25 000   25 000   24 690  
   - Alte cheltuieli 30.           
        - Alte cheltuieli conf. disp legale 30.07.        
   - Transferuri neconsolidabile - burse - 40.02   52 700   55 563   55 440  
         : CHELTUIELI DE CAPITAL 70.  1 230 500  1 509 730  1 441 687  
   - Investitii ale institutiilor publice 72.  1 230 500  1 509 730  1 441 687  
3     * SANATATE 58.O2.   382 000   518 150   459 355  
     : CHELTUIELI CURENTE O1.   382 000   518 150   459 355  
       : Cheltuieli de personal O2.   37 600   37 600   33 675  
   - Cheltuieli cu salariile 1O.   28 140   28 140   25 128  
   - Contrib. pentru asigurarile sociale de stat 11.   6 200   6 200   5 775  
   - Chelt. ptr.const.fd.ptr. plata aj.de somaj 12.   1 000   1 000    794  
   - Contr.ptr.const.fd.de asig.soc.de sanatate 13   2 100   2 100   1 845  
  Contributii pentru asig.de accidente de munca 16.    160    160    133  
      : Cheltuieli cu materiale si servicii 2O.   344 400   480 550   425 680  
   - Drepturi cu caracter social 21   340 000   440 000   393 690  
   - Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie 24   4 400   10 550   8 450  
   -  Obiecte de inventar si echipament 26     30 000   23 540  
3.1.     ** CRESE  58.O2.05.   37 600   67 600   57 215  
3.2.     ** Alte institutii si actiuni sanitare  58.O2.50.   344 400   450 550   402 140      
4   CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI SPORTIVE 59.O2   270 000   225 000   207 426  
     : CHELTUIELI CURENTE O1.   270 000   225 000   207 426  
      : Cheltuieli cu materiale si servicii 2O.   165 000   165 000   151 913  
   - Drepturi cu caracter social 21        
   - Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie 24.   13 000   6 090   8 784  
   - Materiale si prest. serv. cu caracter funct. 25        
   - Reparatii curente 27.        
   - Alte cheltuieli 30   152 000   158 910   143 129  
     * Calific.perfec.si specializ.prof. a salariat. 30.01.        
     * Protectia muncii 30.07.   152 000   158 910   143 129  
    *Subventii 34.   5 000   10 000   5 513  
    *Transferuri 38.   100 000   50 000   50 000  
   CHELTUIELI DE CAPITAL 70        
.4.1 Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte 59.02.05.   9 000   9 000   7 396  
.4.2 Cămine culturale 59.02.08.     10 000   5 513  
.4.3 Culte religioase 59.02.15.   100 000   50 000   50 000  
.4.4 Activitatea sportivă 59.02.20.   13 000   17 300   14 236  
.4.5 Activitatea de tineret 59.02.21.   37 000   30 000   22 426  
.4.6 * ALTE ACT. PRIV.CULT.,RELIGIE,SPORT SI TINERET 59.O2.50.   111 000   108 700   107 855  
5.  * ASISTENTA SOCIALA  - TOTAL GENERAL -  60.O2.  2 310 900  2 030 800  1 706 690  
     : CHELTUIELI CURENTE O1.  2 310 900  2 030 800  1 706 690  
       : Cheltuieli de personal O2.   966 400   999 100   794 983  
   - Cheltuieli cu salariile 1O.   727 493   761 393   600 859  
   - Contrib. pentru asigurarile sociale de stat 11.   144 000   141 500   133 800  
   - Chelt. ptr.const.fd.ptr. plata aj.de somaj 12.   18 500   19 800   17 979  
   - Contr.ptr.const.fd.de asig.soc.de sanatate 13   48 000   48 000   42 243  
   - Deplasari, detasari, transferari 14.   28 407   28 407    102  
             - Deplas.detas. transferari in tara 14.01.   28 407   28 407    102  
      : Cheltuieli cu materiale si servicii 2O.   272 800   128 000   68 049  
   - Drepturi cu caracter social 21           
   - Hrana 22.   206 000   72 200   25 714  
   - Medicamente si materiale sanitare 23   1 200    461    461  
   - Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie 24.   46 000   23 201   20 485  
   - Materiale si prest. serv. cu caracter funct. 25   2 700   2 700    301  
   -  Obiecte de inventar si echipament 26.   7 700   17 838   14 697  
   - Reparatii curente 27.    700        
   - Alte cheltuieli 30   8 500   11 600   6 391  
      : TRANSFERURI 38  1 071 700   903 700   843 658  
   - Transferuri  neconsolidabile 40.  1 071 700   903 700   843 658  
     * Ajutoare sociale 40.08.   710 000   560 000   545 675  
     * Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii 40.09.   11 700   13 700   13 649  
     * Drept.asist.pers.ptr. copii si adulti cu handicap  40.67.   350 000   330 000   284 334  
5.1.  * CANTINA AJUTOR SOCIAL 60.O2.07.   186 000   43 200     
     : CHELTUIELI CURENTE O1.   186 000   43 200     
      : Cheltuieli cu materiale si servicii 2O.   186 000   43 200     
   - Hrana pentru oameni 22.   186 000   43 200    
5.2.  * AJUTOARE SOCIALE 60.O2.09.   710 000   560 000   545 675  
     : CHELTUIELI CURENTE O1.   710 000   560 000   545 675  
      : TRANSFERURI 38   710 000   560 000   545 675  
   - Transferuri  neconsolidabile 40.   710 000   560 000   545 675  
     * Ajutoare sociale 40.08.   710 000   560 000   545 675  
  Serv. publice de asis socială şi protecţia copilului  60.O2.36.   366 400   371 400   303 697  
     : CHELTUIELI CURENTE O1.   366 400   371 400   303 697  
       : Cheltuieli de personal O2.   366 400   366 400   303 697  
   - Cheltuieli cu salariile 1O.   259 493   260 693   229 717  
   - Contrib. pentru asigurarile sociale de stat 11.   52 000   50 800   50 719  
   - Chelt. ptr.const.fd.ptr. plata aj.de somaj 12.   8 500   8 500   6 861  
   - Contr.ptr.const.fd.de asig.soc.de sanatate 13   18 000   18 000   16 298  
   - Deplasari, detasari, transferari 14.   28 407   28 407    102  
             - Deplas.detas. transferari in tara 14.01.   28 407   28 407    102  
      : Cheltuieli cu materiale si servicii 20.      5 000     
   - Alte cheltuieli 30     5 000    
5.3.    * Drept.asist.pers.ptr. copii si adulti cu handicap  60.O2.47.   600 000   632 700   491 286  
     : CHELTUIELI CURENTE O1.   600 000   632 700   491 286  
       : Cheltuieli de personal O2.   600 000   632 700   491 286  
   - Cheltuieli cu salariile 1O.   468 000   500 700   371 142  
   - Contrib. pentru asigurarile sociale de stat 11.   92 000   90 700   83 081  
   - Chelt. ptr.const.fd.ptr. plata aj.de somaj 12.   10 000   11 300   11 118  
   - Contr.ptr.const.fd.de asig.soc.de sanatate 13   30 000   30 000   25 945  
   - Deplasari, detasari, transferari 14.        
             - Deplas.detas. transferari in tara 14.01.        
5.4.  * ALTE ACTIUNI DE ASISTENTA SOCIALA 60.O2.50.   361 700   343 700   297 983  
     : CHELTUIELI CURENTE O1.   361 700   343 700   297 983  
      : Cheltuieli cu materiale si servicii 2O.           
   - Drepturi cu caracter social 21        
      : TRANSFERURI 38   361 700   343 700   297 983  
   - Transferuri  neconsolidabile 40.   361 700   343 700   297 983  
     * Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii 40.09.   11 700   13 700   13 649  
     * Alocatii si indemnizatii pentru pers.handicap 40.97.   350 000   330 000   284 334  
5.5. Centre de zi pentru asis.socială şi protecţia copilului 60.02.54   86 800   79 800   68 049  
     : CHELTUIELI CURENTE O1.   86 800   79 800   68 049  
      : Cheltuieli cu materiale si servicii 2O.   86 800   79 800   68 049  
   - Hrana pentru oameni 22.   20 000   29 000   25 714  
   - Medicamente si materiale sanitare 23.   1 200    461    461  
   - Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie 24.   46 000   23 201   20 485  
   - Materiale si prest. serv. cu caracter funct. 25.   2 700   2 700    301  
   - Obiecte de inventar 26.   7 700   17 838   14 697  
   - Carti si publicatii 29.    700      
   - Alte cheltuieli 30.   8 500   6 600   6 391  
6.   VI. SERV.DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 63.O2  7 160 000  6 718 610  4 909 637      
     : CHELTUIELI CURENTE O1.  2 630 000  2 722 610  2 419 439    
       : Cheltuieli de personal O2.  1 110 000  1 110 000   997 055      
   - Cheltuieli cu salariile 1O.   809 100   809 100   715 222      
   - Contrib. pentru asigurarile sociale de stat 11.   210 000   210 000   196 124      
   - Chelt. ptr.const.fd.ptr. plata aj.de somaj 12.   29 900   29 900   28 067      
   - Contr.ptr.const.fd.de asig.soc.de sanatate 13   59 500   59 500   56 642        
   - Deplasari, detasari, transferari 14.   1 500   1 500   1 000        
             - Deplas.detas. transferari in tara 14.01.   1 500   1 500   1 000      
      : Cheltuieli cu materiale si servicii 2O.  1 270 000  1 517 610  1 394 155  
   - Hrana  22           
   - Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie 24.   761 000   708 610   644 674  
   - Materiale si prest. serv. cu caracter funct. 25   396 000   663 000   646 515  
   -  Obiecte de inventar si echipament 26.   17 000   17 000   16 980  
   - Reparatii curente 27.   90 000   105 000   64 086  
   - Carti si publicatii 29.   1 000   9 000   9 000  
   - Alte cheltuieli 30   5 000   15 000   12 900  
     * Protectia muncii 30.03.           
     * Alte cheltuieli autorizate prin disp.legale 30.07.   5 000   15 000   12 900  
      : SUBVENTIII 34   250 000   95 000   28 229  
   - Subventii 35   250 000   95 000   28 229  
    * Subv. ptr. acoperirea dif. de pret si tarif 35.03.           
      : TRANSFERURI 38           
   - Transferuri  neconsolidabile 40.           
     * Ajutoare banesti pentru energia termica 40.90.           
         : CHELTUIELI DE CAPITAL 70.  4 530 000  3 996 000  2 490 198      
   - Investitii ale institutiilor publice 72.  4 530 000  3 996 000  2 490 198  
6.2.   * ILUMINAT 63.O2.03.  1 320 000  1 253 800   890 139  
     : CHELTUIELI CURENTE O1.   610 000   610 000   545 149  
      : Cheltuieli cu materiale si servicii 2O.   610 000   610 000   545 149  
   - Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie 24.   570 000   555 000   491 173  
   - Reparatii curente 27.   40 000   55 000   53 976  
         : CHELTUIELI DE CAPITAL 70.   710 000   643 800   344 990  
    * INTR.GRADINI PUBLICE, PARCURI, ZONE VERZI  63.O2.05.  1 030 000  1 114 700  1 113 190  
     : CHELTUIELI CURENTE O1.  1 030 000  1 114 700  1 113 190  
       : Cheltuieli de personal O2.   860 000   860 000   858 490  
   - Cheltuieli cu salariile 1O.   630 000   630 000   629 500  
   - Contrib. pentru asigurarile sociale de stat 11.   161 000   161 000   160 500  
   - Chelt. ptr.const.fd.ptr. plata aj.de somaj 12.   23 000   23 000   23 000  
   - Contr.ptr.const.fd.de asig.soc.de sanatate 13   44 500   44 500   44 490  
   - Deplasari, detasari, transferari 14   1 500   1 500   1 000  
   - Deplasari, detasari, transferari in tara 14.01.   1 500   1 500   1 000  
  Contributii pentru asig.de accidente de munca 16        
      : Cheltuieli cu materiale si servicii 2O.   170 000   254 700   254 700  
   - Hrana  22        
   - Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie 24.   31 000   31 000   31 000  
   - Materiale si prest. serv. cu caracter funct. 25   120 000   196 800   196 800  
   -  Obiecte de inventar si echipament 26.   14 000   14 000   14 000    
   - Carti si publicatii 29   1 000   9 000   9 000    
   - Alte cheltuieli 30   4 000   3 900   3 900      
     * Protectia muncii 30.03.            
   - Alte cheltuieli 30.07   4 000   3 900   3 900      
         : CHELTUIELI DE CAPITAL 70.               
   - Investitii ale institutiilor publice 72.        
    * LOCUINTE  63.O2.08.   50 000   50 000   10 110  
     : CHELTUIELI CURENTE O1.   50 000   50 000   10 110  
6.5.     : Cheltuieli cu materiale si servicii 2O.   50 000   50 000   10 110  
   - Reparatii curente 27   50 000   50 000   10 110  
    * ALIMENTARI CU APA, STATII DE EPURARE,   63.O2.09.  1 023 600  1 013 600   763 710  
         : CHELTUIELI DE CAPITAL 70.  1 023 600  1 013 600   763 710  
6.6.  - Investitii ale institutiilor publice 72.  1 023 600  1 013 600   763 710  
    * RETELE, CENTRALE SI PUCTE TERMICE   63.O2.10.  1 431 400  1 090 200   593 166  
         : CHELTUIELI DE CAPITAL 70.  1 431 400  1 090 200   593 166  
6.7.  - Investitii ale institutiilor publice 72.  1 431 400  1 090 200   593 166  
6.8.   * AMENAJARI HIDROTEHNICE  63.O2.12.      5 000     
         : CHELTUIELI DE CAPITAL 70.      5 000     
   - Investitii ale institutiilor publice 72.     5 000    
6.9.   * INTRODUCERE GAZE IN LOCALITATI   63.O2.13.   260 000   232 500   12 653  
         : CHELTUIELI DE CAPITAL 70.   260 000   232 500   12 653  
   - Investitii ale institutiilor publice 72.   260 000   232 500   12 653  
6.10.   * ALTE ACTIUNI PRIV.DEZV.PULICA SI LOCUINTE 63.O2.50.  2 045 000  1 958 810  1 526 669  
     : CHELTUIELI CURENTE O1.   940 000   947 910   750 990  
       : Cheltuieli de personal O2.   250 000   250 000   138 565  
   - Cheltuieli cu salariile 1O.   179 100   179 100   85 722  
   - Contrib. pentru asigurarile sociale de stat 11.   49 000   49 000   35 624  
   - Chelt. ptr.const.fd.ptr. plata aj.de somaj 12.   6 900   6 900   5 067  
   - Contr.ptr.const.fd.de asig.soc.de sanatate 13   15 000   15 000 12152  
   - Tichete de masa 15        
      : Cheltuieli cu materiale si servicii 2O.   440 000   602 910   584 196  
   - Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie 24.   160 000   122 610   122 501  
   - Materiale si prest. serv. cu caracter funct. 25   276 000   466 200   449 715  
   -  Obiecte de inventar si echipament 26.   3 000   3 000   2 980  
   - Reparatii curente 27.        
   - Alte cheltuieli 30   1 000   11 100   9 000  
     * Alte cheltuieli autorizate prin disp.legale 30.07.   1 000   11 100   9 000  
      : SUBVENTIII 34   250 000   95 000   28 229  
   - Subventii 35   250 000   95 000   28 229  
    * Subv. ptr. acoperirea dif. de pret si tarif 35.03.        
      : TRANSFERURI 38           
   - Transferuri  neconsolidabile 40.           
     * Ajutoare banesti pentru energia termica 40.90.        
         : CHELTUIELI DE CAPITAL 70.  1 105 000  1 010 900   775 679  
   - Investitii ale institutiilor publice 72.  1 105 000  1 010 900   775 679  
7.   VII. MEDIU SI APE 64.02.  2 208 100  2 419 900  1 860 345  
     : CHELTUIELI CURENTE O1.  1 234 000  1 074 000  1 071 771  
       : Cheltuieli de personal O2.           
   - Cheltuieli cu salariile 1O.        
   - Contrib. pentru asigurarile sociale de stat 11.        
   - Chelt. ptr.const.fd.ptr. plata aj.de somaj 12.        
   - Deplasari, detasari, transferari 13.        
             - Deplas.detas. transferari in tara 13.01.        
   - Contr.ptr.const.fd.de asig.soc.de sanatate 14.        
      : Cheltuieli cu materiale si servicii 2O.  1 234 000  1 074 000  1 071 771  
   - Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie 24.  1 234 000  1 074 000  1 071 771  
   - Materiale si prest. serv. cu caracter funct. 25        
  CHELTUIELI DE CAPITAL 72.   974 100  1 345 900   788 574  
     SALUBRITATE 64.02.06  1 234 000  1 064 000  1 064 000  
     CANALIZARE 64.02.07   974 100  1 345 900   788 574  
     STATII EPURARE 64.02.08      10 000   7 771  
8.   VIII. TRANSP.I SI TELECOMUNIC. 68.02.  4 887 400  5 886 720  5 387 375  
     : CHELTUIELI CURENTE O1.  2 544 800  3 244 320  3 156 795  
       :CHELTUIELI DE PERSONAL O2.   750 000   750 000   749 085  
   -Cheltuieli salariale 10   560 000   560 000   559 085  
   -Contributii pt.asig.sociale de stat 11   127 350   127 350   127 350  
   -Contributii pt.bugetul asigurarilor somaj 12   18 000   18 000   18 000  
   -Contrib.pt.constit.fond.asig.soc.de sanat. 13   41 500   41 500   41 500  
   - Deplasari, detasari, transferari 14.   2 500   2 500   2 500  
             - Deplas.detas. transferari in tara 14.01.   2 500   2 500   2 500  
  Contributii pentru asig.de accidente de munca 16    650    650    650  
      : Cheltuieli cu materiale si servicii 2O.  1 794 800  2 494 320  2 407 710  
   -Cheltuieli pt.intretinere si gospodarie 24   60 000   60 000   60 000  
   - Materiale si prest. serv. cu caracter funct. 25   319 800   349 800   300 414  
   -  Obiecte de inventar si echipament 26.   25 000   25 000   20 590  
   - Reparatii curente 27  1 359 000  2 045 520  2 012 906  
   - Carti si publicatii 29.   1 000   9 000   9 000  
   - Alte cheltuieli 30   5 000   5 000   4 800  
   -Subventii 34   25 000      
  CHELTUIELI DE CAPITAL 72.  2 342 600  2 642 400  2 230 580  
  Drumuri si poduri 68.02.05   30 000   30 000   8 372  
  Transport in comun 68.02.07   25 000   25 000    
  Reparatii strazi 68.02.12  4 827 400  5 826 720  5 374 213  
  Alte chelt.in domaniul strazilor 68.02.50   5 000   5 000   4 790  
  SUSTINEREA PRG.DE DEZ.REGIONALA 69.02.19   7 500   7 500    
     : CHELTUIELI CURENTE O1.   7 500   7 500    
       :CHELTUIELI DE PERSONAL O2.   7 500   7 500    
      : Cheltuieli cu materiale si servicii 20.   7 500   7 500     
  Transferuri 38.   7 500   7 500    
9.    IX. ALTE ACTIUNI 72.O2.   714 300   207 600   180 139  
     : CHELTUIELI CURENTE O1.   474 300   207 600   180 139  
       :CHELTUIELI DE PERSONAL 02   339 300   6 000   5 949  
   -Cheltuieli salariale 10   334 500   4 475   4 533  
   -Contributii pt.asig.sociale de stat 11   3 250   1 000    958  
   -Deplasari, detasari, transferuri 12    500    150    131  
   -Contrib.pt.constit.fond.asig.soc.de sanat. 13   1 000    350    305  
  Contributii pentru asig.de accidente de munca 16    50    25    22  
      : Cheltuieli cu materiale si servicii 2O.   135 000   201 600   174 190  
   -Drepturi cu caracter social 21        
   - Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie 24   7 780   7 780   6 152  
   -Obiecte de inventar de mica valoare 26   4 900   4 900   4 865  
   - Carti si publicatii 29.    200    200    131  
   - Alte cheltuieli 30   122 120   188 720   163 042  
  CHELTUIELI DE CAPITAL 72.   240 000      
      * ALTE CHELTUIELI 72.O2.50.   714 300   207 600   180 139  
10 PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI ALTE CHELTUIELI  88.02   50 000   75 000   71 055  
  CHELTUIELI CURENTE (rd.453) 01   50 000   75 000   71 055  
  DOBÂNZI (rd.454) 49   50 000   75 000   71 055  
  Dobânzi aferente datoriei publice locale (rd.455 la rd.459) 50   50 000   75 000   71 055  
  Dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei
publice interne 
50.01   50 000   75 000   71 055  
  RAMBURSARI ÎMPRUMUTURI ACORDATE  90.02  750 000  750 000  750 000  
  OPERAŢIUNI FINANCIARE  78  750 000  750 000  750 000  
  RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE  84  750 000  750 000  750 000  
  Rambursări de împrumuturi 87  750 000  750 000  750 000  
  Rambursarea împrumuturilor interne pentru investiţii  87.04  750 000  750 000  750 000  
11    XI. EXCEDENT 98.02.        
            *  EXCEDENT 98.02.01.        
       
         
              Conducatorul institutiei   Conducatorul compartimentului   
             financiar contabil