CONSILIUL LOCAL SLOBOZIA          
Anexa nr. 6 la H.C.L. nr.33/30.03.2006    
     
CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE  SI ACTIVITATILOR  FINANTATE INTEGRAL  DIN VENITURI  PROPRII
Nr.rd. Denumirea indicatorilor Cod Prevederi bugetare anuale Prevederi bugetare trimestrale Incasari realizate **)
A B C 1 2 3 4
1 VENITURI – TOTAL  ( cod 00.02+ 30.09 +40.09+44.09) 00.01.09            3,704,546                       3,666,539                2,488,521                 -      
2 I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03) 00.02.09            3,704,546                       3,666,539                2,488,521                 -      
3 B. VENITURI NEFISCALE  (cod 21.09 + 22.09)) 00.03.09            3,704,546                       3,666,539                2,488,521                 -      
4 VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE (21.09.17 la 21.09.33) 21.09.            3,584,546                       3,546,539                2,374,783                 -      
5 Taxe si alte venituri in invatamant 21.09.17               148,000                          148,000                     73,034      
6 Venituri din prestari de servicii  21.09.20            2,451,311                       2,413,304                1,653,300      
7 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 21.09.23        
8 Venituri din taxe pentru controlul calitatii  lucrarilor de constructii 21.09.26        
9 Venituri din organizarea de cursuri  de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 21.09.27        
10 Venituri  din contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate 21.09.28        
11 Venituri din contributia lunara de intretinere a persoanelor asistate 21.09.29        
     
     
     
  **) Se înscrie denumirea coloanelor astfel:    Col. 1   Col. 2   Col. 3   Col. 4 
  Pentru venituri    
  -  la raportările trimestrelor I - III    Prevederi bugetare anuale   Prevederi bugetare trimestriale   Încasări realizate   x 
   cumulate 
     
  - la raportarea anuală    Prevederi bugetare aprobate iniţial   Prevederi bugetare definitive   Încasări realizate   x 
 
     
     
A                                                                  B             C  1   2   3   4 
12 Alte venituri  de la institutiile publice 21.09.30                 35,000                            35,000                     29,990      
13 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 21.09.31               845,000                          845,000                   523,459      
14 Venituri din valorificarea produselor  obtinute din activitatea proprie sau anexa 21.09.33               105,235                          105,235                     95,000      
15 DIVERSE VENITURI   (cod 22.09.07 la 22.09.30) 22.09               120,000                          120,000                   113,738                 -      
16 Venituri din concesiuni si inchirieri 22.09.07               100,000                          100,000                   100,000      
17 Pasuni comunale 22.09.23                 20,000                            20,000                     13,738      
18 Incasari din alte surse 22.09.30        
19 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod   30.09 ) 30.00.09                          -                                       -                                -                   -      
20 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI  ( cod   30.09.01 ) 30.09                          -                                       -                                -                   -      
21 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice  30.09.01        
22 VII. DONATII SI SPONSORIZARI (cod. 40.09.) 40.00.09                          -                                       -                                -                   -      
23 DONATII SI SPONSORIZARI (cod 40.09.01) 40.09.                          -                                       -                                -                   -      
24 Donatii si sponsorizari 40.09.01        
25 IMPRUMUTURI  (cod 44.09 ) 44.00.09                          -                                       -                                -                   -      
26 IMPRUMUTURI  ( cod 44.09.30) 44.09                          -                                       -                                -                   -      
27 Imprumuturi 44.09.30        
28 CHELTUIELI-TOTAL(cod   55.09+57.09+58.09+59.09+60.09+63.09+67.09+68.09+69.09  ) 50.09            3,704,546                       3,666,539                2,074,008                 -      
29 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 55.09.10+55.09.50  ) 55.09            1,086,511                       1,048,504                   689,028                 -      
30 Corpurile gardienilor publici 55.09.10                   583,572                              665,565                      546,603      
31 Alte institutii si actiuni privind ordinea publica si siguranta nationala 55.09.50                   502,939                              382,939                      142,425      
32 INVATAMANT  (cod 57.09.02 la 57.09.50) 57.09            1,198,235                       1,198,235                   783,261                 -      
33 Invatamant prescolar 57.09.02                   301,000                              301,000                      283,503      
34 Invatamant primar si gimnazial 57.09.03                    15,000                               15,000                        12,805      
35 Invatamant liceal 57.09.04                    25,400                               25,400                        24,300      
36 Invatamant profesional 57.09.05        
37 Invatamant postliceal 57.09.06                   200,000                              200,000                      169,315      
38 Invatamant special 57.09.08        
39 Centre de specializare si perfectionare 57.09.12        
     
     
     
     
A                                                                  B             C                           1                                      2                               3                  4    
40 Internate, camine si cantine pentru elevi si studenti 57.09.14                   656,835                              656,835                      293,338      
41 Alte institutii si actiuni de invatamant 57.09.50        
42  SANATATE  (cod 58.09.50) 58.09                          -                                       -                                -                   -      
43 Alte institutii si actiuni sanitare 58.09.50        
44 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET (cod 59.09.04  la 59.09.50    ) 59.09                 20,000                            20,000                     13,236                 -      
45 Muzee 59.09.04        
46 Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte 59.09.05        
47 Scoli populare de arta  si meserii 59.09.06        
48 Case de cultura 59.09.07        
49 Camine culturale 59.09.08                    20,000                               20,000                        13,236      
50 Universitati populare 59.09.09        
51 Presa 59.09.11        
52 Edituri 59.09.12        
53 Activitatea sportiva 59.09.20        
54 Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si activitatea sportiva si de tineret 59.09.50        
55 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII (cod 60.09.11 la 60.09.50) 60.09                          -                                       -                                -                   -      
56 Activitati de ergoterapie in  unitati de asistenta sociala 60.09.11        
57 Unitati de asistenta medico-sociale 60.09.16        
58 Camine pentru persoane varstnice 60.09.42        
59 Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii 60.09.50        
60 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE (cod 63.09.08 la 63.09.50) 63.09            1,369,800                       1,369,800                   585,464                 -      
61 Locuinte 63.09.08                   229,800                              229,800                      163,253      
62 Piete, targuri si oboare 63.09.20                1,105,000                           1,105,000                      392,221      
63 Camere de cazare in comune 63.09.22        
64 Cheltuieli din taxe pentru statiuni balneoclimaterice 63.09.23        
65 Activitati ale unitatilor privind domeniul public 63.09.24                    35,000                               35,000                        29,990      
66 Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte 63.09.50        
     
     
     
     
     
     
     
A                                                                  B             C                           1                                      2                               3                  4    
67 AGRICULTURA SI SILVICULTURA ( cod 67.09.26 la 67.09.50) 67.09                 30,000                            30,000                       3,019                 -      
68 Pasiuni comunale 67.09.26                    20,000                               20,000                          3,019      
69 Servicii comunitare pentru cadastru si agricultura 67.09.28        
70 Alte unitati si actiuni din domeniul agriculturii si silviculturii 67.09.50                    10,000                               10,000        
71 TRANSPORTURI SI COMUNICATII  (cod  68.09.20 +68.09.50) 68.09                          -                                       -                                -                   -      
72 Scoli de conducatori auto 68.09.20        
73 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si comunicatiilor 68.09.50        
74 ALTE ACTIUNI ECONOMICE  (cod 69.09.15 la  69.09.50) 69.09                          -                                       -                                -                   -      
75 Unitati cu volum mic de productie si prestari de servicii 69.09.15        
76 Case de odihna si tratament si alte unitati 69.09.20        
77 Alte cheltuieli pentru actiuni economice 69.09.50        
78 RAMBURSARI IMPRUMUTURI ACORDATE  (cod 90.09.03) 90.09                          -                                       -                                -                   -      
79 Rambursarea imprumuturilor interne pentru investitii 90.09.03        
80 EXCEDENT (cod 98.09.01) 98.09                          -                                       -                     414,513                 -      
81 Excedent 98.09.01                           -                                        -                        414,513      
82 DEFICIT (cod 99.09.01) 99.09                          -                                       -                                -                   -      
83 Deficit 99.09.01        
     
     
     
  **) Se înscrie denumirea coloanelor astfel:   Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4
  Pentru cheltuieli    
  -  la raportările trimestrelor I - III   Credite bugetare anuale Credite bugetare trimestriale  Plăţi Cheltuieli efective
  cumulate efectuate
     
  -  la raportarea anuală   Credite bugetare Credite bugetare definitive Plăţi Cheltuieli efective
  aprobate iniţial efectuate
     
  Conducatorul institutiei,     Conducatorul compartimentului  
      financiar-contabil