JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL SLOBOZIA

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2005


D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod indicator PROGRAM 2005
       -mii lei-
VENITURI - TOTAL (rd.2+58+60+62+67+83+85) 1 00.01 378,831,000
VENITURI PROPRII - TOTAL (rd.3+49+57+59+61) 2 48.02 223,084,500
I. VENITURI CURENTE (rd.4+rd.28) 3 00.02 93,598,000
A. VENITURI FISCALE (rd.5+rd.20) 4 00.03 77,878,000
A1. IMPOZITE DIRECTE (rd.6+7+12+13+16) 5 00.04 56,828,000
IMPOZITUL PE PROFIT 6 01.02 0
IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE (rd.8 la rd.11) 7 03.02 25,350,000
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice 8 03.02.02 17,600,000
Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice 9 03.02.03 3,000,000
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 10 03.02.09 4,700,000
Alte impozite si taxe de la populatie 11 03.02.30 50,000
TAXA PE TEREN *) 12 04.02 50,000
IMPOZITUL PE CLADIRI SI TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.14+rd.15) 13 05.02 28,500,000
Impozitul pe cladiri de la persoane juridice 14 05.02.01 22,000,000
Impozitul pe terenuri de la persoane juridice 15 05.02.02 6,500,000
ALTE IMPOZITE DIRECTE (rd.17 la rd.19) 16 08.02 2,928,000
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice 17 08.02.05 2,700,000
Impozitul pe terenul din extravilan 18 08.02.06 78,000
Alte încasari din impozite directe 19 08.02.30 150,000
A2. IMPOZITE INDIRECTE (rd.21+rd.22) 20 13.00 21,050,000
IMPOZITUL PE SPECTACOLE 21 15.02 50,000
ALTE IMPOZITE INDIRECTE (rd.23 la rd.27) 22 17.02 21,000,000
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 23 17.02.03 2,200,000
Taxe judiciare de timbru 24 17.02.10 6,500,000
Taxe de timbru pentru activitatea notariala 25 17.02.12 9,000,000
Taxe extrajudiciare de timbru 26 17.02.13 2,700,000
Alte încasari din impozite indirecte 27 17.02.30 600,000
B. VENITURI NEFISCALE (rd.29+30+39) 28 20.00 15,720,000
VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME 29 20.02 50,000
VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE (rd.31 la rd.38) 30 21.02 4,200,000
Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice 31 21.02.06 3,500,000
Venituri din încasarea contravalorii lucrarilor de combatere a daunatorilor si bolilor în sectorul vegetal - servicii publice de protectie a plantelor 32 21.02.07 0
Contributia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali pentru întretinerea copiilor în crese 33 21.02.11 0
Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si activitatilor autofinantate 34 21.02.12 0
Contributii datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor social 35 21.02.14 0
Taxe din activitati cadastrale si agricultura 36 21.02.15 0
Venituri din prestari de servicii 37 21.02.20 0
Alte venituri de la institutiile publice 38 21.02.30 700,000
DIVERSE VENITURI (rd.40 la rd.48) 39 22.02 11,470,000
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 40 22.02.02 10,000
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate, potrivit dispozitiilor legale 41 22.02.03 650,000
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor precedenti 42 22.02.05 700,000
Venituri din concesiuni si închirieri 43 22.02.07 9,500,000
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaratiei de impozite si taxe 44 22.02.08 10,000
Încasari din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii 45 22.02.12 0
Venituri realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor fostelor C.A.P. 46 22.02.17 0
Venituri din dividende 47 22.02.19 0
Încasari din alte surse 48 22.02.30 600,000
II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.50) 49 30.00 9,428,000
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI (rd.51 la rd.54) 50 30.02 9,428,000
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 51 30.02.01 100,000
Venituri din vânzarea locuintelor construite din fondurile statului 52 30.02.03 600,000
Venituri din privatizare 53 30.02.04 700,000
Venituri din vânzarea unor bunuri apartinând domeniului privat 54 30.02.10 8,028,000
III.PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT (rd.56+rd.61+rd.62) 55 31.00 265,305,000
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (rd.57 la rd.60) 56 31.02 139,470,000
Cote defalcate din impozitul pe venit 57 31.02.01 115,193,500
Sume defalcate din impozitul pe venit pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultura, culte si echilibrarea bugetelor locale 58 31.02.02 14,808,600
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 59 31.02.03 4,865,000
Sume defalcate din impozitul pe venit pentru ajutor social si ajutor pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri 60 31.02.04 4,602,900
COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII 61 32.02 0
SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU BUGETELE LOCALE (rd.63 la rd.66) 62 33.02 125,835,000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru institutiile de învatamânt preuniversitar de stat, crese, centrele judetene si locale de consultanta agricola, precum si pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului 63 33.02.01 123,335,000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei 64 33.02.02 2,500,000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice 65 33.02.03 0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumurile judetene si comunale 66 33.02.04 0
SUBVENTII (rd.68+rd.79) 67 37.00 10,000,000
SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT (rd.69 la rd.78) 68 37.02 10,000,000
Subventii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 69 37.02.02 10,000,000
Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial din împrumuturi externe 70 37.02.03 0
Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea lucrarilor aferente strazilor care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi construite în localitati rurale si urbane 71 37.02.08 0
Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 72 37.02.09 0
Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism 73 37.02.11 0
Subventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local 74 37.02.12 0
Subventii primite din Fondul de interventie 75 37.02.13 0
Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor 76 37.02.14 0
Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al contructiilor existente cu destinatie de locuinta 77 37.02.15 0
Subventii primite de bugetele locale pentru lucrarile de cadastru imobiliar 78 37.05.16 0
SUBVENTII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE (rd.80 la rd.82) 79 39.02 0
Subventii primite de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca 80 39.02.02 0
Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 81 39.02.03 0
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului 82 39.02.04 0
DONATII SI SPONSORIZARI (rd.84) 83 40.02 500,000
Donatii si sponsorizari 84 40.02.01 500,000
ÎNCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE (rd.86) 85 42.00 0
ÎNCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE (rd.87+ rd.88) 86 42.02 0
Încasari din rambursarea împrumuturilor temporare pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 87 42.02.13 0
Încasari din rambursarea microcreditelor, acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit 88 42.02.17 0
       
CHELTUIELI - TOTAL (rd.148+161+293+320+340+404+421+432+441+450+465+476) 89 50.02 378,831,000
A. CHELTUIELI CURENTE (rd.150+162+295+322+341+406+434+452) 90 01 232,566,000
CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.151+163+296+323+342+407) 91 02 152,271,000
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII (rd.152+164+297+324+343+408) 92 20 67,692,000
SUBVENTII (rd.153+165+298+325+344) 93 34 50,000
Subventii (rd.154+166+299+326+345) 94 35 50,000
Subventii de la buget pentru institutiile publice (rd.155+167+300+327+346) 95 35.01 50,000
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif (rd.301+rd.347) 96 35.03 0
TRANSFERURI (rd.168+302+328+348+409+435) 97 38 12,053,000
Transferuri consolidabile (rd.436) 98 39 0
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap (rd.437) 99 39.12 0
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului (rd.438) 100 39.21 0
Transferuri neconsolidabile (rd.169+303+329+349+410) 101 40 12,053,000
Burse (rd.170) 102 40.02 761,000
Ajutoare sociale (rd.171) 103 40.08 7,100,000
Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii (rd.172) 104 40.09 117,000
Transferuri catre caminele pentru persoane vârstnice (rd.173) 105 40.10 0
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, în baza unor conventii sau contracte de asociere (rd.304+rd.330+350) 106 40.12 0
Plati efectuate în cadrul programelor de dezvoltare (rd.351) 107 40.21 75,000
Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Sociala (rd.411) 108 40.27 0
Asociatii si fundatii (rd.174) 109 40.41 0
Programe cu finantare rambursabila (rd.175) 110 40.55 0
Transferuri pentru actiuni de sanatate (176) 111 40.60 0
Sustinerea cultelor (rd.177) 112 40.61 500,000
Contributii la salarizarea personalului neclerical (rd.178) 113 40.72 0
Alte transferuri (rd.179+305+331+352+412) 114 40.80 0
Ajutor pentru încalzirea locuintei (rd.180) 115 40.90 0
Programe cu finantare nerambursabila (rd.181) 116 40.94 0
Alocatii si indemnizatii pentru persoanele cu handicap (rd.182) 117 40.97 3,500,000
DOBÂNZI (rd.453) 118 49 500,000
Dobânzi aferente datoriei publice locale (rd.454) 119 50 500,000
Dobânzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice interne (rd.455) 120 50.01 500,000
Dobânzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice externe (rd.456) 121 50.02 0
Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare si de riscul garantiilor acordate de autoritatile locale, în conditiile legii (rd.457) 122 50.03 0
Diferente de curs aferente datoriei publice externe (rd.458) 123 50.04 0
Dobânda datorata trezoreriei statului în cadrul planului de redresare (rd.459) 124 50.08 0
B. CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.156+183+306+332+353+413) 125 69 35,274,000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.157+184+307+333+354+414) 126 70 50,874,000
Investitii ale institutiilor publice (rd.158+185+308+334+355+415) 127 72 50,874,000
Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat (rd.309+rd.335+rd.356) 128 73 0
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar (rd.159+186+310+336+357+416) 129 77 0
C. OPERATIUNI FINANCIARE (rd.423+rd.443+rd.467) 130 78 7,500,000
ÎMPRUMUTURI ACORDATE(rd.444) 131 79 0
Împrumuturi(rd.445) 132 80 0
Împrumuturi temporare pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii (rd.446) 133 80.09 0
Împrumuturi acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit (rd.447) 134 80.12 0
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE (rd.424+rd.468) 135 84 7,500,000
Rambursari de credite externe, plati de dobânzi si comisioane aferente acestora (rd.425) 136 86 0
Rambursari de credite externe din fondul de garantare(rd.426) 137 86.01 0
Plati de dobânzi si comisioane din fondul de garantare (rd.427) 138 86.02 0
Rambursari de credite externe contractate/garantate de stat (rd.428) 139 86.03 0
Plati de dobânzi si comisioane la credite externe contractate/garantate de stat (rd.429) 140 86.04 0
Rambursari de împrumuturi (rd.469) 141 87 7,500,000
Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului (rd.470) 142 87.02 0
Rambursarea împrumuturilor interne pentru investitii (rd.471) 143 87.04 7,500,000
Rambursarea împrumuturilor externe pentru investitii (rd.472) 144 87.05 0
D. REZERVE (rd.478) 145 89 0
REZERVE (rd.479) 146 90 0
Rezerve (rd.480) 147 91 0
       
I. SERVICII PUBLICE GENERALE - TOTAL (rd.149) 148 51.00 23,150,000
AUTORITATI PUBLICE (rd.160) 149 51.02 23,150,000
CHELTUIELI CURENTE (rd.151 la rd.153) 150 01 21,500,000
CHELTUIELI DE PERSONAL 151 02 16,500,000
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 152 20 5,000,000
SUBVENTII (rd.154) 153 34 0
Subventii (rd.155) 154 35 0
Subventii de la buget pentru institutiile publice 155 35.01 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.157) 156 69 1,650,000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.158+rd.159) 157 70 1,650,000
Investitii ale institutiilor publice 158 72 1,650,000
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar 159 77 0
Din total capitol:
Autoritati executive 160 51.02.05 23,150,000
III. CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE - TOTAL (rd.187+210+224+254) 161 57.00 196,098,000
CHELTUIELI CURENTE (rd.188+211+225+255) 162 01 180,498,000
CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.189+212+226+256) 163 02 132,378,000
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII (rd.190+213+227+257) 164 20 36,092,000
SUBVENTII (rd.191+228+258) 165 34 50,000
Subventii (rd.192+229+259) 166 35 50,000
Subventii de la buget pentru institutiile publice (rd.193+230+260) 167 35.01 50,000
TRANSFERURI (rd.194+214+231+261) 168 38 11,978,000
Transferuri neconsolidabile (rd.195+215+232+262) 169 40 11,978,000
Burse (rd.196) 170 40.02 761,000
Ajutoare sociale (rd.263) 171 40.08 7,100,000
Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii (rd.264) 172 40.09 117,000
Transferuri catre caminele pentru persoane vârstnice (rd.265) 173 40.10 0
Asociatii si fundatii (rd.197+233+266) 174 40.41 0
Programe cu finantare rambursabila (rd.267) 175 40.55 0
Transferuri pentru actiuni de sanatate (216) 176 40.60 0
Sustinerea cultelor (rd.234) 177 40.61 500,000
Contributii la salarizarea personalului neclerical (rd.235) 178 40.72 0
Alte transferuri (rd.198+236+268) 179 40.80 0
Ajutor pentru încalzirea locuintei (rd.269) 180 40.90 0
Programe cu finantare nerambursabila (rd.270) 181 40.94 0
Alocatii si indemnizatii pentru persoanele cu handicap (rd.271) 182 40.97 3,500,000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.199+217+237+272) 183 69 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.200+218+238+273) 184 70 15,600,000
Investitii ale institutiilor publice (rd.201+219+239+274) 185 72 15,600,000
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar (rd.202+220+240+275) 186 77 0
ÎNVATAMÂNT (rd.203 la rd.209) 187 57.02 166,969,000
CHELTUIELI CURENTE (rd.189 la rd.191+194) 188 01 151,369,000
CHELTUIELI DE PERSONAL 189 02 122,338,000
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 190 20 28,270,000
SUBVENTII (rd.192) 191 34 0
Subventii (rd.193) 192 35 0
Subventii de la buget pentru institutiile publice 193 35.01 0
TRANSFERURI (rd.195) 194 38 761,000
Transferuri neconsolidabile (rd.196 la rd.198) 195 40 761,000
Burse 196 40.02 761,000
Asociatii si fundatii 197 40.41 0
Alte transferuri 198 40.80 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.200) 199 69 15,600,000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.201+rd.202) 200 70 15,600,000
Investitii ale institutiilor publice 201 72 15,600,000
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar 202 77 0
Din total capitol:
Învatamânt prescolar 203 57.02.02 30,252,102
Învatamânt primar si gimnazial 204 57.02.03 48,787,657
Învatamânt liceal 205 57.02.04 87,929,241
Învatamânt profesional 206 57.02.05 0
Învatamânt postliceal 207 57.02.06 0
Învatamânt special 208 57.02.08 0
Internate, camine si cantine pentru elevi si studenti 209 57.02.14 0
SANATATE (rd.221 la rd.223) 210 58.02 3,820,000
CHELTUIELI CURENTE (rd.212 la rd.214) 211 01 3,820,000
CHELTUIELI DE PERSONAL 212 02 376,000
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 213 20 3,444,000
TRANSFERURI (rd.215) 214 38 0
Transferuri neconsolidabile (rd.216 ) 215 40 0
Transferuri pentru actiuni de sanatate 216 40.60 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.218) 217 69 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.219+rd.220) 218 70 0
Investitii ale institutiilor publice 219 72 0
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar 220 77 0
Din total capitol:
Spitale 221 58.02.03 0
Crese 222 58.02.05 376,000
Alte institutii si actiuni sanitare 223 58.02.50 3,444,000
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET (rd.241 la rd.253) 224 59.02 2,200,000
CHELTUIELI CURENTE (rd.226 la rd.228+231) 225 01 2,200,000
CHELTUIELI DE PERSONAL 226 02 0
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 227 20 1,650,000
SUBVENTII (rd.229) 228 34 50,000
Subventii (rd.230) 229 35 50,000
Subventii de la buget pentru institutiile publice 230 35.01 50,000
TRANSFERURI (rd.232) 231 38 500,000
Transferuri neconsolidabile (rd.233 la rd.236) 232 40 500,000
Asociatii si fundatii 233 40.41 0
Sustinerea cultelor 234 40.61 500,000
Contributii la salarizarea personalului neclerical 235 40.72 0
Alte transferuri 236 40.80 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.238) 237 69 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.239+rd.240) 238 70 0
Investitii ale institutiilor publice 239 72 0
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar 240 77 0
Din total capitol:
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale si judetene 241 59.02.03 0
Muzee 242 59.02.04 0
Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte 243 59.02.05 90,000
Scoli populare de arta si meserii 244 59.02.06 0
Case de cultura 245 59.02.07 0
Camine culturale 246 59.02.08 0
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 247 59.02.10 0
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 248 59.02.13 0
Centre culturale 249 59.02.14 0
Culte religioase 250 59.02.15 500,000
Activitatea sportiva 251 59.02.20 130,000
Activitatea de tineret 252 59.02.21 370,000
Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si activitatea sportiva si de tineret 253 59.02.50 1,110,000
ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII (rd.276 la rd.292) 254 60.02 23,109,000
CHELTUIELI CURENTE (rd.256 la rd.258+261) 255 01 23,109,000
CHELTUIELI DE PERSONAL 256 02 9,664,000
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 257 20 2,728,000
SUBVENTII (rd.259) 258 34 0
Subventii (rd.260) 259 35 0
Subventii de la buget pentru institutiile publice 260 35.01 0
TRANSFERURI (rd.262) 261 38 10,717,000
Transferuri neconsolidabile (rd.263 la rd.271) 262 40 10,717,000
Ajutoare sociale 263 40.08 7,100,000
Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii 264 40.09 117,000
Transferuri catre caminele pentru persoane vârstnice 265 40.10 0
Asociatii si fundatii 266 40.41 0
Programe cu finantare rambursabila 267 40.55 0
Alte transferuri 268 40.80 0
Ajutor pentru încalzirea locuintei 269 40.90 0
Programe cu finantare nerambursabila 270 40.94 0
Alocatii si indemnizatii pentru persoanele cu handicap 271 40.97 3,500,000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.273) 272 69 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.274+rd.275) 273 70 0
Investitii ale institutiilor publice 274 72 0
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar 275 77 0
Din total capitol:
Centre de îngrijire si asistenta 276 60.02.02 0
Centre-pilot de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap 277 60.02.03 0
Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap 278 60.02.04 0
Centre de integrare prin terapie ocupationala 279 60.02.05 0
Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica 280 60.02.06 0
Cantine de ajutor social 281 60.02.07 1,860,000
Ajutor social 282 60.02.09 7,100,000
Asistenta sociala în caz de invaliditati 283 60.02.10 0
Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului 284 60.02.13 0
Unitati de asistenta medico-sociala 285 60.02.16 0
Servicii publice de asistenta sociala si protectia copilului 286 60.02.36 0
Camine pentru persoane vârstnice 287 60.02.42 0
Drepturile asistentului personal pentru copii si adulti cu handicap grav 288 60.02.47 6,000,000
Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii 289 60.02.50 3,617,000
Centre de zi pentru asistenta sociala si protectia copilului 290 60.02.54 4,532,000
Centre de interventie timpurie 291 60.02.55 0
Locuinte protejate de tip familial 292 60.02.56 0
IV. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE(rd.294) 293 63.00 73,410,000
SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE (rd.311 la rd.319) 294 63.02 73,410,000
CHELTUIELI CURENTE (rd.296 la rd.298+rd.302) 295 01 0
CHELTUIELI DE PERSONAL 296 02 0
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 297 20 0
SUBVENTII (rd.299) 298 34 0
Subventii (rd.300+rd.301) 299 35 0
Subventii de la buget pentru institutiile publice 300 35.01 0
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 301 35.03 0
TRANSFERURI (rd.303) 302 38 0
Transferuri neconsolidabile (rd.304+rd.305) 303 40 0
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, în baza unor conventii sau contracte de asociere 304 40.12 0
Alte transferuri 305 40.80 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.307) 306 69 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.308 la rd.310) 307 70 0
Investitii ale institutiilor publice 308 72 0
Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat 309 73 0
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar 310 77 0
Din total capitol:
Iluminat 311 63.02.03 13,200,000
Întretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 312 63.02.05 10,300,000
Locuinte 313 63.02.08 500,000
Alimentari cu apa si statii de pompare 314 63.02.09 10,236,000
Retele, centrale si puncte termice 315 63.02.10 14,314,000
Amenajari hidrotehnice de interes local, în intravilan 316 63.02.12 0
Introducere de gaze naturale în localitati 317 63.02.13 2,600,000
Electrificari rurale 318 63.02.14 0
Alte actiuni privind servicii, dezvoltare publica si locuinte 319 63.02.50 22,260,000
V. MEDIU SI APE (rd.321 ) 320 64.00 22,081,000
MEDIU SI APE (rd.337 la rd.339 ) 321 64.02 22,081,000
CHELTUIELI CURENTE (rd.323 la rd.325+rd.328) 322 01 0
CHELTUIELI DE PERSONAL 323 02 0
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 324 20 0
SUBVENTII (rd. 326 ) 325 34 0
Subventii (rd.327 ) 326 35 0
Subventii de la buget pentru institutiile publice 327 35.01 0
TRANSFERURI (rd.329 ) 328 38 0
Transferuri neconsolidabile (rd. 330+331) 329 40 0
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, în baza unor conventii sau contracte de asociere 330 40.12 0
Alte transferuri 331 40.80 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 333) 332 69 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.334 la rd.336 ) 333 70 0
Investitii ale institutiilor publice 334 72 0
Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat 335 73 0
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar 336 77 0
Din total capitol:
Salubritate 337 64.02.06 12,340,000
Canalizare 338 64.02.07 9,741,000
Colectoare si statii de epurare pentru ape uzate 339 64.02.08
VI. ACTIUNI ECONOMICE (rd.358+368+390) 340 66.00 48,949,000
CHELTUIELI CURENTE (rd.359+369+391) 341 01 25,325,000
CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.360+370) 342 02 0
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII (rd.361+371+392) 343 20 25,250,000
SUBVENTII (rd.372) 344 34 0
Subventii (rd.373) 345 35 0
Subventii de la buget pentru institutiile publice (rd.374) 346 35.01 0
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif (rd.375) 347 35.03 0
TRANSFERURI (rd.376+rd.393) 348 38 75,000
Transferuri neconsolidabile (rd.377+rd.394) 349 40 75,000
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, în baza unor conventii sau contracte de asociere (rd.378) 350 40.12 0
Plati efectuate în cadrul programelor de dezvoltare (rd.395) 351 40.21 75,000
Alte transferuri (rd.379+rd.396) 352 40.80 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.362+380+397) 353 69 31,224,000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.363+381+398) 354 70 31,224,000
Investitii ale institutiilor publice (rd.364+382+399) 355 72 31,224,000
Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat (rd.383) 356 73 0
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar (rd.365+384+400) 357 77 0
AGRICULTURA SI SILVICULTURA (rd.366 + rd.367) 358 67.02 0
CHELTUIELI CURENTE (rd.360 + rd.361) 359 01 0
CHELTUIELI DE PERSONAL 360 02 0
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 361 20 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.363) 362 69 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.364+rd.365) 363 70 0
Investitii ale institutiilor publice 364 72 0
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar 365 77 0
Din total capitol:
Combaterea daunatorilor si bolilor în sectorul vegetal - servicii publice de protectie a plantelor 366 67.02.04 0
Centre judetene si locale de consultanta agricola 367 67.02.13 0
TRANSPORTURI SI COMUNICATII (rd.385 la rd.389) 368 68.02 48,874,000
CHELTUIELI CURENTE (rd.370 la rd.372+rd.376) 369 01 25,250,000
CHELTUIELI DE PERSONAL 370 02 0
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 371 20 25,250,000
SUBVENTII (rd.373) 372 34 0
Subventii (rd.374+rd.375) 373 35 0
Subventii de la buget pentru institutiile publice 374 35.01 0
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 375 35.03 0
TRANSFERURI (rd.377) 376 38 0
Transferuri neconsolidabile (rd.378+rd.379) 377 40 0
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, în baza unor conventii sau contracte de asociere 378 40.12 0
Alte transferuri 379 40.80 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.381) 380 69 31,224,000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.382 la rd.384) 381 70 31,224,000
Investitii ale institutiilor publice 382 72 31,224,000
Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat 383 73 0
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar 384 77 0
Din total capitol:
Aviatie civila 385 68.02.02 0
Dumuri si poduri 386 68.02.05 300,000
Transport în comun 387 68.02.07 250,000
Strazi 388 68.02.12 48,274,000
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor si comunicatiilor 389 68.02.50 50,000
ALTE ACTIUNI ECONOMICE (rd.401 la rd.403) 390 69.02 75,000
CHELTUIELI CURENTE (rd.392+rd.393) 391 01 75,000
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 392 20 0
TRANSFERURI (rd.394) 393 38 75,000
Transferuri neconsolidabile (rd.395+rd.396) 394 40 75,000
Plati efectuate în cadrul programelor de dezvoltare 395 40.21 75,000
Alte transferuri 396 40.80 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.398) 397 69 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.399+rd.400) 398 70 0
Investitii ale institutiilor publice 399 72 0
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar 400 77 0
Din total capitol:
Prevenire si combatere inundatii si gheturi 401 69.02.03 0
Sustinerea programelor de dezvoltare regionala 402 69.02.19 75,000
Alte cheltuieli pentru actiuni economice 403 69.02.50 0
VII. ALTE ACTIUNI (rd.405) 404 71.00 7,143,000
ALTE ACTIUNI (rd.417 la rd.420) 405 72.02 7,143,000
CHELTUIELI CURENTE (rd.407 la rd.409) 406 01 4,743,000
CHELTUIELI DE PERSONAL 407 02 3,393,000
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 408 20 1,350,000
TRANSFERURI (rd.410) 409 38 0
Transferuri neconsolidabile (rd.411+rd.412) 410 40 0
Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Sociala 411 40.27 0
Alte transferuri 412 40.80 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.414) 413 69 2,400,000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.415+rd.416) 414 70 2,400,000
Investitii ale institutiilor publice 415 72 2,400,000
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar 416 77 0
Din total capitol:
Centre militare 417 72.02.02 0
Servicii de urgenta 418 72.02.07 0
Fondul Român de Dezvoltare Sociala 419 72.02.20 0
Alte cheltuieli 420 72.02.50 7,143,000
IX. FONDURI DE GARANTARE SI REDISTRIBUIRE (rd.422) 421 76.00
FOND PENTRU GARANTAREA ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE, DOBÂNZILOR SI COMISIOANELOR AFERENTE (rd.430+rd.431) 422 76.02
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.424) 423 78  
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE (rd.425) 424 84  
Rambursari de credite externe, plati de dobânzi si comisioane aferente acestora (rd.426 la 429) 425 86  
Rambursari de credite externe din fondul de garantare 426 86.01
Plati de dobânzi si comisioane din fondul de garantare 427 86.02
Rambursari de credite externe contractate/garantate de stat 428 86.03
Plati de dobânzi si comisioane la credite externe contractate/garantate de stat 429 86.04
Din total capitol:
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor si comisioanelor aferente contractate/garantate de stat 430 76.02.01
Rambursari de credite externe, plati de dobânzi si comisioane la credite externe contractate/garantate de stat 431 76.02.02
XI. TRANSFERURI (rd.433) 432 84.00
TRANSFERURI CATRE ALTE BUGETE (rd.439+rd.440) 433 84.02
CHELTUIELI CURENTE (rd.435) 434 01
TRANSFERURI (rd.436) 435 38  
Transferuri consolidabile (rd.437+rd.438) 436 39  
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 437 39.12
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului 438 39.21
Din total capitol:
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 439 84.02.03
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului 440 84.02.04
XII. ÎMPRUMUTURI ACORDATE (rd.442) 441 86.00
ÎMPRUMUTURI (rd.448+rd.449) 442 86.02
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.444) 443 78  
ÎMPRUMUTURI ACORDATE (rd.445) 444 79  
Împrumuturi (rd.446+rd.447) 445 80  
Împrumuturi temporare pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 446 80.09
Împrumuturi acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit 447 80.12
Din total capitol:
Împrumuturi temporare pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 448 86.02.09
Împrumuturi acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit 449 86.02.13
XIII. PLATI DE DOBÂNZI SI ALTE CHELTUIELI (rd.451) 450 88.00 500,000
DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE LOCALE SI ALTE CHELTUIELI (rd.460 la rd.464) 451 88.02 500,000
CHELTUIELI CURENTE (rd.453) 452 01 500,000
DOBÂNZI (rd.454) 453 49 500,000
Dobânzi aferente datoriei publice locale (rd.455 la rd.459) 454 50 500,000
Dobânzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice interne 455 50.01 500,000
Dobânzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice externe 456 50.02 0
Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare si de riscul garantiilor acordate de autoritatile locale, în conditiile legii 457 50.03 0
Diferente de curs aferente datoriei publice externe 458 50.04 0
Dobânda datorata trezoreriei statului în cadrul planului de redresare 459 50.08 0
Din total capitol:
Dobânzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice interne 460 88.02.01 500,000
Dobânzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice locale externe 461 88.02.02 0
Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare si de riscul garantiilor acordate de autoritatile locale, în conditiile legii 462 88.02.03 0
Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe 463 88.02.04 0
Dobânda datorata trezoreriei statului în cadrul planului de redresare 464 88.02.08 0
XIV. RAMBURSARI DE ÎMPRUMUTURI (rd.466) 465 90.00 7,500,000
RAMBURSARI ÎMPRUMUTURI ACORDATE (rd.473 la rd.475) 466 90.02 7,500,000
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.468) 467 78 7,500,000
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE (rd.469) 468 84 7,500,000
Rambursari de împrumuturi (rd.470 la rd.472) 469 87 7,500,000
Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului 470 87.02 0
Rambursarea împrumuturilor interne pentru investitii 471 87.04 7,500,000
Rambursarea împrumuturilor externe pentru investitii 472 87.05 0
Din total capitol:
Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului 473 90.02.02 0
Rambursare împrumuturi interne pentru investitii 474 90.02.03 7,500,000
Rambursare împrumuturi externe pentru investitii 475 90.02.04 0
XV. FONDURI DE REZERVA (rd.477) 476   0
FONDURI DE REZERVA (rd.481) 477 95.02 0
REZERVE (rd.479) 478 89 0
REZERVE (rd.480) 479 90 0
Rezerve 480 91 0
Din total capitol:
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene 481 95.02.05 0
XVII. EXCEDENT / DEFICIT (rd.483) 482   0
EXCEDENT / DEFICIT (rd.1-89) 483 90 0
EXCEDENT (rd.485) 484 98.02 0
Excedent 485 92