Judetul Ialomita
Consiliul Local Slobozia

Bugetul Local pe anul  2004
-mii lei-
D E NU M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod indicator Total 2004
       
VENITURI - TOTAL (rd.2+65++68+71+86+88) 1 00.01 356,532,000
VENITURI PROPRII - TOTAL (rd.3+56+64+66+67) 2 48.02 203,702,000
I. VENITURI CURENTE (rd.4+rd.33) 3 00.02 93,911,000
A. VENITURI FISCALE (rd.5+rd.25) 4 00.03 78,861,000
A1. IMPOZITE DIRECTE (rd.6+7+17+18+21) 5 00.04 63,461,000
IMPOZITUL PE PROFIT 6 01.02
IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE (rd.8 la rd.16) 7 03.02 24,291,000
Impozitul pe veniturile liber-profesionistilor, meseriasilor si ale altor persoane fizice independente si asociatiilor familiale x) 8 03.02.01 50,000
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice 9 03.02.02 16,500,000
Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice 10 03.02.03 3,000,000
Impozitul pe veniturile din închirieri, subînchirieri, locatii de gestiune si arendari x) 11 03.02.04 1,000
Impozitul pe veniturile obtinute din drepturi de autor si cele cuvenite inventatorilor si inovatorilor x) 12 03.02.05
Impozitul pe veniturile obtinute din premii si câstiguri în bani sau în natura x) 13 03.02.07
Impozitul pe veniturile persoanelor fizice nesalariate x) 14 03.02.08 20,000
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 15 03.02.09 4,700,000
Alte impozite si taxe de la populatie 16 03.02.30 20,000
TAXA PE TEREN 17 04.02 1,300,000
IMPOZITUL PE CLADIRI SI TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.19+rd.20) 18 05.02 34,000,000
Impozitul pe cladiri de la persoane juridice 19 05.02.01 29,000,000
Impozitul pe terenuri de la persoane juridice 20 05.02.02 5,000,000
ALTE IMPOZITE DIRECTE (rd.22 la rd.24) 21 08.02 3,870,000
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice 22 08.02.05 3,500,000
Impozitul pe terenul agricol xx) 23 08.02.06 20,000
Alte încasari din impozite directe 24 08.02.30 350,000
A2. IMPOZITE INDIRECTE (rd.26+rd.27) 25 13.00 15,400,000
IMPOZITUL PE SPECTACOLE 26 15.02 100,000
ALTE IMPOZITE INDIRECTE (rd.28 la rd.32) 27 17.02 15,300,000
x) Pentru sumele estimate în conditiile prevederilor art.7 din Legea bugetului de stat pe anul 2003
xx) Pentru restantele din anii precedenti
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 28 17.02.03 1,700,000
Taxe judiciare de timbru 29 17.02.10 4,000,000
Taxe de timbru pentru activitatea notariala 30 17.02.12 6,300,000
Taxe extrajudiciare de timbru 31 17.02.13 2,700,000
Alte încasari din impozite indirecte 32 17.02.30 600,000
B. VENITURI NEFISCALE (rd.34) 33 20.00 15,050,000
VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME 34 20.02 200,000
VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE (rd.36 la rd.44) 35 21.02 4,000,000
Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice 36 21.02.06 3,500,000
Venituri din încasarea contravalorii lucrarilor de combatere a daunatorilor si bolilor în sectorul vegetal - servicii publice de protectie a plantelor 37 21.02.07
Veniturile punctelor de însamântari artificiale 38 21.02.08
Veniturile circumscriptiilor sanitar - veterinare 39 21.02.09
Contributia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali pentru întretinerea copiilor în crese 40 21.02.11
Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si activitatilor autofinantate 41 21.02.12
Contributii datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor social 42 21.02.14
Taxe din activitati cadastrale si agricultura 43 21.02.15
Alte venituri de la institutiile publice 44 21.02.30 500,000
DIVERSE VENITURI (rd.46 la rd.55) 45 22.02 10,850,000
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 46 22.02.02 100,000
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate, potrivit dispozitiilor legale 47 22.02.03 600,000
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor precedenti 48 22.02.05 500,000
Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societatilor comerciale sau companiilor nationale la care statul este actionar majoritar, precum si regiilor autonome 49 22.02.06
Venituri din concesiuni si închirieri 50 22.02.07 9,000,000
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaratiei de impozite si taxe 51 22.02.08 150,000
Încasari din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii 52 22.02.12
Venituri realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor fostelor C.A.P. 53 22.02.17
Venituri din dividende 54 22.02.19
Încasari din alte surse 55 22.02.30 500,000
II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.57) 56 30.00 11,900,000
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI (rd.58 la rd.61) 57 30.02 11,900,000
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 58 30.02.01 100,000
Venituri din vânzarea locuintelor construite din fondurile statului 59 30.02.03 1,000,000
Venituri din privatizare 60 30.02.04 300,000
Venituri din vânzarea unor bunuri apartinând domeniului privat 61 30.02.10 10,500,000
III.PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT (rd.63+67+68) 62   231,921,000
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (rd.64 la rd.66) 63 31.02 116,425,000
Cote defalcate din impozitul pe venit 64 31.02.01 96,000,000
Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 65 31.02.02 18,534,000
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 66 31.02.03 1,891,000
COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII xx) 67 32.02
SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA (rd.69 +rd.70) 68 33.02 115,496,000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru institutiile de învatamânt preuniversitar de stat, crese si centre judetene si locale de consultanta agricola 69 33.02.01 110,389,000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice 70 33.02.02 5,107,000
SUBVENTII (rd.72+rd.83) 71 37.00 18,800,000
SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT (rd.73 la rd.82) 72 37.02 18,800,000
Subventii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 73 37.02.02 10,000,000
Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial din împrumuturi externe 74 37.02.03
Subventii primite de bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic 75 37.02.07
Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 76 37.02.09 8,000,000
Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism 77 37.02.11 800,000
Subventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local 78 37.02.12
Subventii primite de bugetele locale din Fondul de interventie 79 37.02.13
Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentarea cu apa a satelor 80 37.02.14
Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al contructiilor existente cu destinatie de locuinta 81 37.02.15
Subventii primite de bugetele locale pentru lucrarile de cadastru imobiliar 82 37.05.16
SUBVENTII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE (rd.84+rd.85) 83 39.02 0
Subventii primite de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca 84 39.02.02
Subventii primite de la alte bugete locale pentru sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului 85 39.02.04
DONATII SI SPONSORIZARI (rd.87) 86 40.02 0
Donatii si sponsorizari 87 40.02.01
ÎNCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE (rd.89) 88 42.00 0
ÎNCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE (rd.90+ rd.91) 89 42.02 0
Încasari din rambursarea împrumuturilor temporare pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 90 42.02.13
xx) Pentru restantele din anii precedenti
Încasari din rambursarea microcreditelor, acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit 91 42.02.17
       
CHELTUIELI - TOTAL (rd.151+164+296+326+391+408+419+426+435+450+460) 92 50.02 356,532,000
A. CHELTUIELI CURENTE (rd.153+165+298+327+393+421+437) 93 01 292,677,000
CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.154+166+299+328+394) 94 02 152,312,000
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII (rd.155+167+300+329+395) 95 20 112,878,000
SUBVENTII (rd.156+168+301+330) 96 34 5,457,000
Subventii (rd.157+169+302+331) 97 35 5,457,000
Subventii de la buget pentru institutiile publice (rd.158+170+303+332) 98 35.01 300,000
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif (rd.304+rd.333) 99 35.03 5,157,000
TRANSFERURI (rd.171+305+334+396+422) 100 38 19,030,000
Transferuri consolidabile (rd.423) 101 39 540,000
Transferuri din bugetul comunei, orasului, municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti catre bugetul consiliului judetean pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului (rd.424) 102 39.21 540,000
Transferuri neconsolidabile (rd.172+306+335+397) 103 40 18,490,000
Burse (rd.173) 104 40.02 640,000
Ajutoare sociale (rd.174) 105 40.08 7,100,000
Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii (rd.175) 106 40.09 250,000
Transferuri catre caminele pentru persoane vârstnice (rd.176) 107 40.10 0
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, în baza unor conventii sau contracte de asociere (rd.307+rd.336) 108 40.12 0
Plati efectuate în cadrul programelor de dezvoltare (rd.337) 109 40.21 0
Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Sociala (rd.398) 110 40.27 0
Asociatii si fundatii (rd.177) 111 40.41 0
Programe cu finantare rambursabila (rd.178) 112 40.55 0
Transferuri pentru actiuni de sanatate (179) 113 40.60 0
Sustinerea cultelor (rd.180) 114 40.61 0
Drepturile asistentului personal pentru copii si adulti cu handicap grav (rd.181) 115 40.67 0
Contributii la salarizarea personalului neclerical (rd.182) 116 40.72 0
Alte transferuri (rd.183+308+338+399) 117 40.80 0
Ajutor pentru încalzirea locuintei (rd.184) 118 40.90 8,000,000
Programe cu finantare nerambursabila (rd.185) 119 40.94 0
Alocatii si indemnizatii pentru persoanele cu handicap (rd.186) 120 40.97 2,500,000
DOBÂNZI (rd.438) 121 49 3,000,000
Dobânzi aferente datoriei publice locale (rd.439) 122 50 3,000,000
Dobânzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice interne (rd.440) 123 50.01 3,000,000
Dobânzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice externe (rd.441) 124 50.02 0
Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare si de riscul garantiilor acordate de autoritatile locale, în conditiile legii (rd.442) 125 50.03 0
Diferente de curs aferente datoriei publice externe (rd.443) 126 50.04 0
Dobânda datorata trezoreriei statului în cadrul planului de redresare (rd.444) 127 50.05 0
B. CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.159+187+309+339+400) 128 69 56,355,000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.160+188+310+340+401) 129 70 56,355,000
Investitii ale institutiilor publice (rd.161+189+311+341+402) 130 72 56,355,000
Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat (rd.312+rd.342) 131 73 0
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar (rd.162+190+313+343+403) 132 77 0
C. OPERATIUNI FINANCIARE (rd.410+428+452) 133 78 7,500,000
ÎMPRUMUTURI ACORDATE(rd.429) 134 79 0
Împrumuturi(rd.430) 135 80 0
Împrumuturi temporare pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii (rd.431) 136 80.09 0
Împrumuturi acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit (rd.432) 137 80.12 0
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT (rd.411) 138 84 0
Rambursari de credite externe, plati de dobânzi si comisioane aferente acestora (rd.412) 139 86 0
Rambursari de credite externe din fondul de garantare(rd.413) 140 86.01 0
Plati de dobânzi si comisioane din fondul de garantare (rd.414) 141 86.02 0
Rambursari de credite externe contractate de stat (rd.415) 142 86.03 0
Plati de dobânzi si comisioane la credite externe contractate de stat (rd.416) 143 86.04 0
Rambursari de împrumuturi (rd.453) 144 87 7,500,000
Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului (rd.454) 145 87.02 0
Rambursarea împrumuturilor interne pentru investitii (rd.455) 146 87.04 7,500,000
Rambursarea împrumuturilor externe pentru investitii (rd.456) 147 87.05 0
D. REZERVE (rd.462) 148 89 0
REZERVE (rd.463) 149 90 0
Rezerve (rd.464) 150 91 0
       
I. SERVICII PUBLICE GENERALE - TOTAL (rd.152) 151   20,400,000
AUTORITATI PUBLICE (rd.163) 152 51.02 20,400,000
CHELTUIELI CURENTE (rd.154 la rd.156) 153 01 18,000,000
CHELTUIELI DE PERSONAL 154 02 13,000,000
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 155 20 5,000,000
SUBVENTII (rd.157) 156 34 0
Subventii (rd.158) 157 35 0
Subventii de la buget pentru institutiile publice 158 35.01
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.160) 159 69 2,400,000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.161+rd.162) 160 70 2,400,000
Investitii ale institutiilor publice 161 72 2,400,000
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar 162 77  
Din total capitol:
Autoritati executive 163 51.02.05 20,400,000
III. CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE - TOTAL (rd.191+214+228+258) 164   186,913,000
CHELTUIELI CURENTE (rd.192+215+229+259) 165 01 176,458,000
CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.193+216+230+260) 166 02 125,187,000
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII (rd.194+217+231+261) 167 20 32,481,000
SUBVENTII (rd.195+232+262) 168 34 300,000
Subventii (rd.196+233+263) 169 35 300,000
Subventii de la buget pentru institutiile publice (rd.197+234+264) 170 35.01 300,000
TRANSFERURI (rd.198+218+235+265) 171 38 18,490,000
Transferuri neconsolidabile (rd.199+219+236+266) 172 40 18,490,000
Burse (rd.200) 173 40.02 640,000
Ajutoare sociale (rd.267) 174 40.08 7,100,000
Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii (rd.268) 175 40.09 250,000
Transferuri catre caminele pentru persoane vârstnice (rd.269) 176 40.10 0
Asociatii si fundatii (rd.201+237+270) 177 40.41 0
Programe cu finantare rambursabila (rd.271) 178 40.55 0
Transferuri pentru actiuni de sanatate (220) 179 40.60 0
Sustinerea cultelor (rd.238) 180 40.61 0
Drepturile asistentului personal pentru copii si adulti cu handicap grav (rd.272) 181 40.67 0
Contributii la salarizarea personalului neclerical (rd.239) 182 40.72 0
Alte transferuri (rd.202+240+273) 183 40.80 0
Ajutor pentru încalzirea locuintei (rd.274) 184 40.90 8,000,000
Programe cu finantare nerambursabila (rd.275) 185 40.94 0
Alocatii si indemnizatii pentru persoanele cu handicap (rd.276) 186 40.97 2,500,000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.203+221+241+277) 187 69 10,455,000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.204+222+242+278) 188 70 10,455,000
Investitii ale institutiilor publice (rd.205+223+243+279) 189 72 10,455,000
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar (rd.206+224+244+280) 190 77 0
ÎNVATAMÂNT (rd.207 la rd.213) 191 57.02 144,775,000
CHELTUIELI CURENTE (rd.193 la rd.195+198) 192 01 134,720,000
CHELTUIELI DE PERSONAL 193 02 109,499,000
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 194 20 24,581,000
SUBVENTII (rd.196) 195 34 0
Subventii (rd.197) 196 35 0
Subventii de la buget pentru institutiile publice 197 35.01 0
TRANSFERURI (rd.199) 198 38 640,000
Transferuri neconsolidabile (rd.200 la rd.202) 199 40 640,000
Burse 200 40.02 640,000
Asociatii si fundatii 201 40.41 0
Alte transferuri 202 40.80 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.204) 203 69 10,055,000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.205+rd.206) 204 70 10,055,000
Investitii ale institutiilor publice 205 72 10,055,000
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar 206 77  
Din total capitol:
Învatamânt prescolar 207 57.02.02 28,470,000
Învatamânt primar si gimnazial 208 57.02.03 39,870,200
Învatamânt liceal 209 57.02.04 75,435,220
Învatamânt profesional 210 57.02.05 0
Învatamânt postliceal 211 57.02.06 0
Învatamânt special 212 57.02.08 0
Internate, camine si cantine pentru elevi si studenti 213 57.02.14 999,580
SANATATE (rd.225 la rd.227) 214 58.02 3,750,000
CHELTUIELI CURENTE (rd.216 la rd.218) 215 01 3,750,000
CHELTUIELI DE PERSONAL 216 02 250,000
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 217 20 3,500,000
TRANSFERURI (rd.219) 218 38 0
Transferuri neconsolidabile (rd.220 ) 219 40 0
Transferuri pentru actiuni de sanatate 220 40.60 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.222) 221 69 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.223+rd.224) 222 70 0
Investitii ale institutiilor publice 223 72 0
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar 224 77 0
Din total capitol:
Spitale 225 58.02.03
Crese 226 58.02.05 250,000
Alte institutii si actiuni sanitare 227 58.02.50 3,500,000
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET (rd.245 la rd.257) 228 59.02 1,300,000
CHELTUIELI CURENTE (rd.230 la rd.232+235) 229 01 1,300,000
CHELTUIELI DE PERSONAL 230 02 0
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 231 20 1,000,000
SUBVENTII (rd.233) 232 34 300,000
Subventii (rd.234) 233 35 300,000
Subventii de la buget pentru institutiile publice 234 35.01 300,000
TRANSFERURI (rd.236) 235 38 0
Transferuri neconsolidabile (rd.237 la rd.240) 236 40 0
Asociatii si fundatii 237 40.41 0
Sustinerea cultelor 238 40.61 0
Contributii la salarizarea personalului neclerical 239 40.72 0
Alte transferuri 240 40.80 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.242) 241 69 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.243+rd.244) 242 70 0
Investitii ale institutiilor publice 243 72 0
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar 244 77 0
Din total capitol:
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale si judetene 245 59.02.03
Muzee 246 59.02.04
Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte 247 59.02.05
Scoli populare de arta si meserii 248 59.02.06
Case de cultura 249 59.02.07
Camine culturale 250 59.02.08
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 251 59.02.10
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 252 59.02.13
Centre culturale 253 59.02.14 300,000
Culte religioase 254 59.02.15 0
Activitatea sportiva 255 59.02.20
Activitatea de tineret 256 59.02.21
Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si activitatea sportiva si de tineret 257 59.02.50 1,000,000
ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII (rd.281 la rd.295) 258 60.02 37,088,000
CHELTUIELI CURENTE (rd.260 la rd.262+265) 259 01 36,688,000
CHELTUIELI DE PERSONAL 260 02 15,438,000
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 261 20 3,400,000
SUBVENTII (rd.263) 262 34 0
Subventii (rd.264) 263 35 0
Subventii de la buget pentru institutiile publice 264 35.01 0
TRANSFERURI (rd.266) 265 38 17,850,000
Transferuri neconsolidabile (rd.267 la rd.276) 266 40 17,850,000
Ajutoare sociale 267 40.08 7,100,000
Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii 268 40.09 250,000
Transferuri catre caminele pentru persoane vârstnice 269 40.10 0
Asociatii si fundatii 270 40.41 0
Programe cu finantare rambursabila 271 40.55 0
Drepturile asistentului personal pentru copii si adulti cu handicap grav 272 40.67 0
Alte transferuri 273 40.80 0
Ajutor pentru încalzirea locuintei 274 40.90 8,000,000
Programe cu finantare nerambursabila 275 40.94 0
Alocatii si indemnizatii pentru persoanele cu handicap 276 40.97 2,500,000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.278) 277 69 400,000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.279+rd.280) 278 70 400,000
Investitii ale institutiilor publice 279 72 400,000
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar 280 77 0
Din total capitol:
Centre de îngrijire si asistenta 281 60.02.02 12,738,000
Centre-pilot de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap 282 60.02.03 0
Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap 283 60.02.04 0
Centre de integrare prin terapie ocupationala 284 60.02.05 0
Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica 285 60.02.06 0
Cantine de ajutor social 286 60.02.07 0
Ajutor social 287 60.02.09 7,100,000
Asistenta sociala în caz de invaliditati 288 60.02.10 0
Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului 289 60.02.13 0
Unitati de asistenta medico-sociala 290 60.02.16 0
Servicii publice de asistenta sociala 291 60.02.36 0
Servicii publice specializate pentru protectia copilului 292 60.02.41 0
Camine pentru persoane vârstnice 293 60.02.42 0
Drepturile asistentului personal pentru copii si adulti cu handicap grav 294 60.02.47 6,500,000
Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii 295 60.02.50 10,750,000
IV. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (rd.297) 296 63.00 137,129,000
SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE (rd.314 la rd.325) 297 63.02 137,129,000
CHELTUIELI CURENTE (rd.299 la rd.301+rd.305) 298 01 93,629,000
CHELTUIELI DE PERSONAL 299 02 13,625,000
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 300 20 74,897,000
SUBVENTII (rd.302) 301 34 5,107,000
Subventii (rd.303+rd.304) 302 35 5,107,000
Subventii de la buget pentru institutiile publice 303 35.01 0
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 304 35.03 5,107,000
TRANSFERURI (rd.306) 305 38 0
Transferuri neconsolidabile (rd.307+rd.308) 306 40 0
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, în baza unor conventii sau contracte de asociere 307 40.12 0
Alte transferuri 308 40.80 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.310) 309 69 43,500,000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.311 la rd.313) 310 70 43,500,000
Investitii ale institutiilor publice 311 72 43,500,000
Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat 312 73 0
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar 313 77 0
Din total capitol:
Întretinerea si repararea strazilor 314 63.02.02 52,353,000
Iluminat 315 63.02.03 5,110,000
Salubritate 316 63.02.04 10,450,000
Întretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 317 63.02.05 9,803,000
Locuinte 318 63.02.08 2,500,000
Alimentari cu apa, statii de epurare pentru ape uzate, colectoare, statii de pompare 319 63.02.09 4,200,000
Retele, centrale si puncte termice 320 63.02.10 10,000,000
Canalizare 321 63.02.11
Amenajari hidrotehnice de interes local, în intravilan 322 63.02.12
Introducere de gaze naturale în localitati 323 63.02.13 1,100,000
Electrificari rurale 324 63.02.14
Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte 325 63.02.50 41,613,000
V. ACTIUNI ECONOMICE (rd.344+356+377) 326   50,000
CHELTUIELI CURENTE (rd.345+357+378) 327 01 50,000
CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.346+358) 328 02 0
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII (rd.347+359+379) 329 20 0
SUBVENTII (rd.360) 330 34 50,000
Subventii (rd.361) 331 35 50,000
Subventii de la buget pentru institutiile publice (rd.362) 332 35.01 0
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif (rd.363) 333 35.03 50,000
TRANSFERURI (rd.364+rd.380) 334 38 0
Transferuri neconsolidabile (rd.365+rd.381) 335 40 0
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, în baza unor conventii sau contracte de asociere (rd.366) 336 40.12 0
Plati efectuate în cadrul programelor de dezvoltare (rd.382) 337 40.21 0
Alte transferuri (rd.367+rd.383) 338 40.80 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.348+368+384) 339 69 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.349+369+385) 340 70 0
Investitii ale institutiilor publice (rd.350+370+386) 341 72 0
Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat (rd.371) 342 73 0
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar (rd.351+372+387) 343 77 0
AGRICULTURA SI SILVICULTURA (rd.352 la rd.355) 344 67.02 0
CHELTUIELI CURENTE (rd.346 + rd.347) 345 01 0
CHELTUIELI DE PERSONAL 346 02
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 347 20  
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.349) 348 69 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.350+rd.351) 349 70 0
Investitii ale institutiilor publice 350 72  
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar 351 77  
Din total capitol:
Combaterea daunatorilor si bolilor în sectorul vegetal - servicii publice de protectie a plantelor 352 67.02.04
Puncte de însamântari artificiale 353 67.02.05
Circumscriptii sanitar - veterinare (exclusiv epizootii) 354 67.02.12
Centre judetene si locale de consultanta agricola 355 67.02.13
TRANSPORTURI SI COMUNICATII (rd.373 la rd.376) 356 68.02 50,000
CHELTUIELI CURENTE (rd.358 la rd.360+rd.364) 357 01 50,000
CHELTUIELI DE PERSONAL 358 02 0
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 359 20 0
SUBVENTII (rd.361) 360 34 50,000
Subventii (rd.362+rd.363) 361 35 50,000
Subventii de la buget pentru institutiile publice 362 35.01 0
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 363 35.03 50,000
TRANSFERURI (rd.365) 364 38 0
Transferuri neconsolidabile (rd.366+rd.367) 365 40 0
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, în baza unor conventii sau contracte de asociere 366 40.12 0
Alte transferuri 367 40.80 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.369) 368 69 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.370 la rd.372) 369 70 0
Investitii ale institutiilor publice 370 72 0
Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat 371 73 0
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar 372 77 0
Din total capitol:
Aviatie civila 373 68.02.02 0
Dumuri si poduri 374 68.02.05 0
Transport în comun 375 68.02.07 50,000
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor si comunicatiilor 376 68.02.50 0
ALTE ACTIUNI ECONOMICE (rd.388 la rd.390) 377 69.02 0
CHELTUIELI CURENTE (rd.379+rd.380) 378 01 0
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 379 20  
TRANSFERURI (rd.381) 380 38 0
Transferuri neconsolidabile (rd.382+rd.383) 381 40 0
Plati efectuate în cadrul programelor de dezvoltare 382 40.21
Alte transferuri 383 40.80
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.385) 384 69 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.386+rd.387) 385 70 0
Investitii ale institutiilor publice 386 72  
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar 387 77  
Din total capitol:
Prevenire si combatere inundatii si gheturi 388 69.02.03
Sustinerea programelor de dezvoltare regionala 389 69.02.19
Alte cheltuieli pentru actiuni economice 390 69.02.50
VI. ALTE ACTIUNI (rd.392) 391   1,000,000
ALTE ACTIUNI (rd.404 la rd.407) 392 72.02 1,000,000
CHELTUIELI CURENTE (rd.394 la rd.396) 393 01 1,000,000
CHELTUIELI DE PERSONAL 394 02 500,000
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 395 20 500,000
TRANSFERURI (rd.397) 396 38 0
Transferuri neconsolidabile (rd.398+rd.399) 397 40 0
Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Sociala 398 40.27 0
Alte transferuri 399 40.80 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.401) 400 69 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.402+rd.403) 401 70 0
Investitii ale institutiilor publice 402 72 0
Rate aferente achizitiilor în leasing financiar 403 77 0
Din total capitol:
Centre militare 404 72.02.02
Protectie civila 405 72.02.07
Fondul Român de Dezvoltare Sociala 406 72.02.20
Alte cheltuieli 407 72.02.50 1,000,000
IX. FONDURI DE GARANTARE SI REDISTRIBUIRE (rd.409) 408   0
FOND PENTRU GARANTAREA ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE, DOBÂNZILOR SI COMISIOANELOR AFERENTE (rd.417+rd.418) 409 76.02 0
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.411) 410 78 0
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT (rd.412) 411 84 0
Rambursari de credite externe, plati de dobânzi si comisioane aferente acestora (rd.413 la 416) 412 86 0
Rambursari de credite externe din fondul de garantare 413 86.01
Plati de dobânzi si comisioane din fondul de garantare 414 86.02
Rambursari de credite externe contractate de stat 415 86.03
Plati de dobânzi si comisioane la credite externe contractate de stat 416 86.04
Din total capitol:
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor si comisioanelor aferente contractate/garantate de stat 417 76.02.01
Rambursari de credite externe, plati de dobânzi si comisioane la credite externe contractate de stat 418 76.02.02
XI. TRANSFERURI (rd.420) 419   540,000
TRANSFERURI CATRE ALTE BUGETE (rd.425) 420 84.02 540,000
CHELTUIELI CURENTE (rd.422) 421 01 540,000
TRANSFERURI (rd.423) 422 38 540,000
Transferuri consolidabile (rd.424) 423 39 540,000
Transferuri din bugetul comunei, orasului, municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti catre ,bugetul consiliului judetean pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului 424 39.21 540,000
Din total capitol:
Transferuri din bugetul comunei, orasului, municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti catre bugetul consiliului judetean pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului 425 84.02.04 540,000
XII. ÎMPRUMUTURI ACORDATE (rd.427) 426 86.00 0
ÎMPRUMUTURI (rd.433+rd.434) 427 86.02 0
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.429) 428 78 0
ÎMPRUMUTURI ACORDATE (rd.430) 429 79 0
Împrumuturi (rd.431+rd.432) 430 80 0
Împrumuturi temporare pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 431 80.09 0
Împrumuturi acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit 432 80.12 0
Din total capitol:
Împrumuturi temporare pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 433 86.02.09 0
Împrumuturi acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit 434 86.02.13 0
XIII. PLATI DE DOBÂNZI SI ALTE CHELTUIELI (rd.436) 435   3,000,000
DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE LOCALE SI ALTE CHELTUIELI (rd.445 la rd.449) 436 88.02 3,000,000
CHELTUIELI CURENTE (rd.438) 437 01 3,000,000
DOBÂNZI (rd.439) 438 49 3,000,000
Dobânzi aferente datoriei publice locale (rd.440 la rd.444) 439 50 3,000,000
Dobânzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice interne 440 50.01 3,000,000
Dobânzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice externe 441 50.02
Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare si de riscul garantiilor acordate de autoritatile locale, în conditiile legii 442 50.03
Diferente de curs aferente datoriei publice externe 443 50.04
Dobânda datorata trezoreriei statului în cadrul planului de redresare 444 50.05
Din total capitol:
Dobânzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice locale interne 445 88.02.01 3,000,000
Dobânzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice locale externe 446 88.02.02 0
Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare si de riscul garantiilor acordate de autoritatile locale, în conditiile legii 447 88.02.03 0
Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe 448 88.02.04 0
Dobânda datorata trezoreriei statului în cadrul planului de redresare 449 88.02.05 0
XIV. RAMBURSARI DE ÎMPRUMUTURI (rd.451) 450   7,500,000
RAMBURSARI ÎMPRUMUTURI ACORDATE (rd.457 la rd.459) 451 90.02 7,500,000
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.453) 452 78 7,500,000
Rambursari de împrumuturi (rd.454 la rd.456) 453 87 7,500,000
Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului 454 87.02 0
Rambursarea împrumuturilor interne pentru investitii 455 87.04 7,500,000
Rambursarea împrumuturilor externe pentru investitii 456 87.05 0
Din total capitol:
Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului 457 90.02.02 0
Rambursare împrumuturi interne pentru investitii 458 90.02.03 7,500,000
Rambursare împrumuturi externe pentru investitii 459 90.02.04 0
XV. FONDURI DE REZERVA (rd.461) 460   0
FONDURI DE REZERVA (rd.465) 461 95.02 0
REZERVE (rd.463) 462 89 0
REZERVE (rd.464) 463 90 0
Rezerve 464 91  
Din total capitol:
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene 465 95.02.05
XVII. EXCEDENT / DEFICIT (rd.468) 466   0
EXCEDENT / DEFICIT (rd.1-92) 467 90 0
EXCEDENT (rd.469) 468 98.02 0
Excedent 469 92  
       
       
Ordonator principal de credite,