CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI. SLOBOZIA

CONTUL DE EXECUTIE LA 31.12.2003 - VENITURI
CONTUL DE  EXECUTIE LA 31.12.2003 - CHELTUIELI

                                                                                                                                                                 Sus
Nr.     Prevederi Prevederi Incasari Procent de
rd. Denumirea indicatorilor Cod initiale finale realizate relizare a
            preved.def.
A B Cod 1 2 3 4=3/2*100
1 VENITURI - TOTAL ( rd.2+72+80+91+95 ) 0001 307,236,320 317,437,550 278,814,137 88%
2 VENITURI PROPRII - TOTAL ( rd.3+55+60 ) 4802 93,150,000 90,185,700 71,048,218 79%
3 I. VENITURI CURENTE ( rd.4+33 ) 0002 68,800,000 84,035,700 68,104,319 81%
4 A. VENITURI FISCALE ( rd.5+25 ) 0003 56,650,000 70,385,700 57,735,909 82%
5 A1. IMPOZITE DIRECTE ( rd. 6+7+17+18+21 ) 0004 46,500,000 55,155,700 42,833,684 78%
6 IMPOZITUL PE PROFIT 0102 0 0  
7 IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE ( rd.8 la rd.16 ) 0302 20,000,000 20,306,000 15,867,629 78%
8 Impozitul pe veniturile liber-profesionistilor, meserasilor si ale altor pers.fizice independente si asociatiilor familiale 030201 20,000 18,638 93%
9 Impozitul pe cladiri de la persoane fizice 030202 14 500 000 13,700,000 11,127,441 81%
10 Taxe asupra mijlocelor de transport detinute de persoane fizice 030203 2 000 000 2,500,000 1,809,274 72%
11 Impozitul pe veniturile din inchirieri, subanchirieri, arendari si locatii de gest. si arendari 030204 1,000 1,711  
12 Impozitul pe veniturile obtinute din drept de autor, ale invent. si inovat. 030205 0 0  
13 Impozitul pe veniturile obtinute din premii si castiguri in bani sau natura 030207 0 0  
14 Impozitul pe veniturile persoanelor fizice nesalariate 030208 70,000 63,383 91%
15 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 030209 3 000 000 4,000,000 2,832,634 71%
16 Alte impozite si taxe de la populatie 030230 500 000 15,000 14,548 97%
17 TAXA PENTRU FOLOSIREA TERENURILOR PROPRIETATE DE STAT 0402 500 000 1,300,000 1,146,475 88%
18 IMPOZITUL PE CLADIRI SI TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE ( rd.19+20 ) 0502 16,000,000 30,199,700 23,384,648 77%
19 Impozitul pe cladiri de la persoane juridice 050201 13 000 000 25,199,700 19,051,170 76%
20 Impozitul pe teren de la persoane juridice 050202 3 000 000 5,000,000 4,333,478 87%
21 ALTE IMPOZITE DIRECTE ( rd. 22 la rd.24 ) 0802 10,000,000 3,350,000 2,434,932 73%
22 Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice 080205 2 500 000 3,000,000 2,145,418 72%
23 Impozitul pe terenul agricol 080206 6 000 000 50,000 35,245 70%
24 Alte incasari din impozite directe 080230 1 500 000 300,000 254,269 85%
25 A2. IMPOZITE INDIRECTE ( rd. 26+ 27 ) 1300 10,150,000 15,230,000 14,902,225 98%
26 IMPOZITUL PE SPECTACOLE 1502 25 000 30,000 24,335 81%
27 ALTE IMPOZITE INDIRECTE ( rd. 28 la rd.32 ) 1702 10,125,000 15,200,000 14,877,890 98%
28 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 170203 625 000 1,500,000 1,289,573 86%
29 Taxe judiciare de timbru 170210 2 500 000 4,000,000 4,949,832 124%
30 Taxe de timbru pentru activitatea notariala 170212 4 500 000 6,700,000 6,703,840 100%
31 Taxe extrajudiciare de timbru 170213 2 500 000 2,500,000 1,653,772 66%
32 Alte incasari din impozite indirecte 170230 500,000 280,873 56%
33 B. VENITURI NEFISCALE ( rd.33+rd.35+rd.45 ) 2000 12,150,000 13,650,000 10,368,410 76%
34 VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME 2002 150,000 148,151 99%
35 VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE ( rd.36 la rd.44 ) 2102 3,000,000 3,550,000 2,037,470 57%
36 Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice 210206 3 000 000 3,000,000 1,611,957 54%
37 Venituri servicii publice de protectie a plantelor 210207 0    
38 Veniturile punctelor de insamantari artificiale 210208 0    
39 Veniturile circumscriptiilor sanitar veterinare 210209 0    
40 Contributia lunara parinti sau sustinatori legali pt.întretinere copii în crese 210211 0    
41 Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si ale activ. autofinantate 210212 0    
42 Contributii datorate de pers benef ale serviciilor cantinelor de ajutor social 210214 0    
43 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 210215 0 0  
44 Alte venituri de la institutiile publice 210230 550,000 425,513 77%
45 DIVERSE VENITURI ( rd.46 la rd.54 ) 2202 9,150,000 9,950,000 8,182,789 82%
46 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata,imputatii si despagubiri 220202 100 000 100,000 85,385 85%
47 Venituri din amenzile aplicate potrivit dispozitiilor legale 220203 500 000 500,000 381,527 76%
48 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor precedenti 220205 450 000 750,000 425,328 57%
49 Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor soc.com. si reg.autonome 220206 0  
50 Venituri din concesiuni si inchirieri 220207 7 500 000 8,000,000 7,039,967 88%
51 Penalitati nedepunere sau depunere cu intarziere declaratie taxe si impozite 220208 100 000 100,000 91,829 92%
52 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii 220212 0 0  
53 Venituri realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor fostelor CAP 220217 0 0  
54 Incasari din alte surse 220230 500 000 500,000 158,753 32%
55 II. VENITURI DIN CAPITAL ( rd.56 ) 3000 1,050,000 1,500,000 1,237,623 83%
56 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI ( rd. 57 la rd.59 ) 3002 1,050,000 1,500,000 1,237,623 83%
57 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 300201 50 000 50,000 7,229 14%
58 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 300203 500 000 800,000 616,958 77%
59 Venituri din privatizare 300204 500 000 650,000 613,436 94%
60 III. VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA ( rd. 61 ) 3100 23,300,000 4,650,000 1,706,276 37%
61 VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA ( rd. 62 la rd.72 ) 3102 23,300,000 4,650,000 1,706,276 37%
62 Taxe speciale 310201 150 000 150,000 0 0%
63 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 310202 1 000 000 1,000,000 94,883 9%
64 Venituri din fondul de interventie 310204 0  
65 Venituri din fondul pentru locuinte 310205 1 500 000 1,500,000 887,050 59%
66 Venituri din amortizarea mijloacelor fixe 310206 0 0  
67 Donatii si sponsorizari 310208 500 000 500,000 406,520 81%
68 Sume acordate de pers. fizice si juridice pt. finantare actiuni interes public 310209 20 150 000 1,500,000 317,823 21%
69 Venituri pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor si alim. apa 310210 0 0  
70 Venituri pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic loc. 310211 0 0  
71 Venituri din inchiriere, vanzare, concesionare bunuri spitale publice 310212 0 0  
72 IV PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT ( rd.73 la rd.75 ) 199,086,320 200,251,850 180,765,919 90%
73 COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII 3202 100 57  
74 SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PT. BUG. LOCALE 3302 97 486 430 95,713,330 95,635,619 100%
75 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT ( rd.76 la rd.79 ) 3402 101,599,890 104,538,420 85,130,243 81%
76 Cote defalcate din impozitul pe venit 340201 79 725 890 79,398,540 59,990,563 76%
77 Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 340202 19 449 000 22,714,880 22,714,680 100%
78 Sume defalcate din impozitul pe venit pt. subventionarea en. termice 340203 2 425 000 2,425,000 2,425,000 100%
79 Sume alocate de Cons.Jud. din impozitul pe venit pt. echilibrare buget loc. 340204 0 0  
80 VI SUBVENTII ( rd.81+ rd.85 ) 3700 0 12,000,000 12,000,000 100%
81 SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT ( rd.82 la rd.87 ) 3702 0 12,000,000 12,000,000 100%
82 Subventii primite de bugetele locale pentru retehnologizare C.T.si electrice de termoficare 370202 5,000,000 5,000,000  
83 Subventii primite de bugetele locale pentru inv. finantate partial imprumut ext. 370203 0  
84 Subventii primite de bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic 370207 7,000,000 7,000,000 100%
85 Subventii primite de bugetele locale pt.drumurile judetene, comunale si pentru strazile care se vor amenaja in perimetrele destinate construct.locuinte. 370208
86 Subventii primite pt. finanatare elaborare si/sau actualizare PUG 370211 0 0  
87 Subventii primite de bugetele locale pt. aeroporturi de interes local 370212 0 0  
88 SUBVENTII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE ( rd.89 la rd.90 ) 3902 0 0 0  
89 Subventii din Fondul special de solidaritate sociala pt. drepturile copilului 390202 0 0  
90 Subventii primite de alte bugete locale pt. sustinere sist. drepturile copilului 390204 0 0  
91 VIII INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE ( rd. 92 ) 4200 0 0 0  
92 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE ( rd. 93+rd.94 ) 4202 0 0 0  
93 Incasari din rambursarea imprumuturilor temporare pt. infiintare inst. si serv. 420213 0 0  
94 Încasari din rambursarea microcreditelor agentiilor guvernamentale 420217 0 0  
95 IX IMPRUMUTURI ( rd.96+rd.99 ) 4400 15,000,000 15,000,000 15,000,000 100%
96 IMPRUMUTURI PENTRU INVESTITII ( rd.97+rd.98 ) 4402 15,000,000 15,000,000 15,000,000 100%
97 Imprumuturi interne pentru investitii 440201 15 000 000 15,000,000 15,000,000 100%
98 Imprumuturi externe pentru investitii 440202 0 0  
99 IMPRUMUTURI TEMPORARE ( rd.100 ) 4502 0 0 0  
100
Imprumuturi temporare din trezoreria statului 450202 0 0  


CONTUL DE  EXECUTIE LA 31.12.2003 - CHELTUIELI                                                            Sus

Nr.rd. Denumirea indicatorilor Cod Prevederi anuale Prevederi trimestriale Plati efectuate
A B C 1 2 3
  CHELTUIELI TOTAL 50.02 307,236,320 317,437,550 280,358,205
  I. SERVICII PUBLICE GENERALE 51.00 18,500,000 18,500,000 14,544,062
  AUTORITATI PUBLICE 51.02 18,500,000 18,500,000 14,544,062
  Autoritati executive 51.02.05 18,500,000 18,500,000 14,544,062
  III.CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE 57.00 117,071,700 119,698,600 118,108,206
  INVATAMANT 57.02 117,071,700 119,698,600 118,108,206
  Invatamant prescolar 57.02.02 18,546,534 20,395,216 19,654,542
  Invatamant gimnazial si primar 57.02.03 28,901,100 28,800,637 28,462,602
  Invatamant liceal 57.02.04 67,624,066 68,502,747 67,991,285
  Internate, camine si cantine 57.02.14 2,000,000 2,000,000 1,999,777
  SANATATE 58.02 2,215,000 2,665,000 2,152,870
  Crese 58.02.05 215,000 215,000 215,000
  Alte institutii si actiuni sanitare 58.02.50 2,000,000 2,450,000 1,937,870
  CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIV.SPORTIVA 59.02 1,000,000 1,000,000 596,714
  Alte institutii si actiuni privind cultura 59.02.50 1,000,000 1,000,000 596,714
  ASISTENTA SOCIALA 60.02 38,290,600 35,414,930 31,375,790
  Centre de ingrijire si asistenta 60.02.02 11,740,600 10,840,600 10,243,363
  Ajutor social 60.02.09 6,500,000 6,900,000 5,935,851
  Drepturile asistentului personal 60.02.47 6,500,000 7,100,000 6,607,553
  Alte actiuni privind asistenta sociala 60.02.50 13,550,000 10,574,330 8,589,023
  IV.SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE 63.02 101,909,020 131,909,020 107,545,333
  Întretinerea si repararea strazilor 63.02.02 28,810,800 41,646,800 33,555,371
  Iluminat 63.02.03 7,500,000 5,500,000 4,128,140
  Salubritate 63.02.04 10,080,000 8,580,000 7,754,541
  Întretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 63.02.05 10,080,020 10,844,020 10,440,179
  Locuinte 63.02.08 1,500,000 500,000 53,075
  Alimentari cu apa, statii de epurare pentru ape uzate, colectoare, statii de pompare 63.02.09 7,900,000 2,570,000 1,826,598
  Retele, centrale si puncte termice 63.02.10 400,000 8,290,000 5,846,075
  Canalizare 63.02.11 2,600,000 1,450,000 1,369,972
  Amenajari hidrotehnice de interes local, în intravilan 63.02.12      
  Introducere de gaze naturale în localitati 63.02.13 14,500,000 19,830,000 17,898,508
  Electrificari rurale 63.02.14      
  Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte 63.02.50 18,538,200 32,698,200 24,672,874
  TRANSPORTURI SI COMINICATII 68.02 350,000 150,000 -
  Transport in comun 68.02.07 350,000 150,000  
  ALTE ACTIUNI 72.02 750,000 950,000 904,749
A B C 1 2 3
  Alte cheltuieli 72.02.50 750,000 950,000 904,749
  XIII.PLATI DE DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI 88.00 4,000,000 2,000,000 1,880,137
  DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE INTERNE 88.02 4,000,000 2,000,000 1,880,137
  Dobanzi aferente datoriei publice locale interne 88.02.01 4,000,000 2,000,000 1,880,137
  RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI 90.00 - - -
  RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI ACORDATE 90.02 - - -
  Rambursare imprumuturi interne pentru investitii 90.02.03      
  XVI.CHELTUIELI CU DESTINATIE SPECIALA 96.00 23,150,000 5,150,000 3,250,344
  CHELTUIELI CU DESTINATIE SPECIALA 96.02 23,150,000 5,150,000 3,250,344
  Servicii publice finantate din taxe speciale 96.02.01 150,000 150,000  
  Cheltuieli din fondul pentru locuinte 96.02.04 1,500,000 2,040,000 2,106,327
  Cheltuieli din donatii si sponsorizari 96.02.07 500,000 500,000 406,446
  Cheltuieli din sume pentru participarea la finantarea unor actiuni 96.02.08 20,000,000    
  Cheltuieli de investitii din venituri realizate din vanzare bunuri domeniu privat 96.02.14 1,000,000 2,460,000 737,571