Primăria Municipiului Slobozia - Programe

2017

Strategia Anuala a Achizitiilor Publice

2016

HCL nr. 46 din 28.04.2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi de cheltuieli al Municipiului Slobozia - luna aprilie 2016
HCL nr. 24 din 31.03.2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi de cheltuieli al Municipiului Slobozia - luna martie 2016
HCL nr.   8 din 11.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Slobozia pe anul 2016
HCL nr.   3 din 28.01.2016 privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru Trimestrul IV, a excedentului și deficitului bugetar al anului 2015

2015

HCL nr. 166 din 26.11.2015 privind rectificarea bugetului de venituri şi de cheltuieli al Municipiului Slobozia - luna noiembrie 2015
HCL nr. 153 din 06.11.2015 privind rectificarea bugetului de venituri şi de cheltuieli al Municipiului Slobozia - luna noiembrie 2015
HCL nr. 106 din 16.07.2015 privind rectificarea bugetului de venitur si cheltuieli al Municipiului Slobozia - luna iulie 2015
HCL nr. 105 din 16.07.2015 privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru Trimestrul II al anului 2015
HCL nr.   74 din 28.05.2015 privind rectificarea bugetului de venituri şi de cheltuieli al Municipiului Slobozia - luna mai 2015
HCL nr.   73 din 28.05.2015 privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Slobozia, aferent anului 2014
HCL nr.   61 din 29.04.2015 privind rectificarea bugetului de venituri şi de cheltuieli al Municipiului Slobozia - luna aprilie 2015
HCL nr.   15 din 16.02.2015  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Slobozia pe anul 2015

2014

HCL nr. 225 din 23.12.2014 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Slobozia, Anul 2014
HCL nr. 224 din 23.12.2014 privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul IV al anului 2014
HCL nr. 202 din 12.12.2014 privind rectificarea bugetului de venituri şi de cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna decembrie 2014
HCL nr. 183 din 27.11.2014 privind rectificarea bugetului de venituri şi de cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna noiembrie 2014
HCL nr. 117 din 17.07.2016 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru Trimestrul II al anului 2014
HCL nr. 116 din 17.07.2014 privind rectificarea bugetului de venituri şi de cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna iulie 2014HCL nr.   75 din 24.04.2014 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru Trimestrul I al anului 2014
HCL nr.   51 din 27.03.2014 privind rectificarea bugetului de venituri şi de cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna martie 2014
HCL nr.     2 din 31.01.2014 pentru aprobarea bugetului pe anul 2014

2013

HCL nr. 110 din 25.07.2013  -privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul II al anului 2013
HCL nr. 69 din 30.05.2013  -privind aprobarea  situaţiilor financiare şi a contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Slobozia, aferente anului 2012
HCL nr. 67 din 24.05.2013  -privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna mai 2013
HCL nr. 52 din 25.04.2013  -privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul I al anului 2013
HCL nr. 49 din 04.04.2013  -privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Slobozia pe anul 2013
HCL nr. 10 din 29.01.2013 - privind indexarea cu indicele de inflaţie al anului 2012 a nivelului redevenţelor şi chiriilor din contractele ce vizează bunuri aparţinând Municipiului Slobozia
HCL nr. 6 din 14.01.2013 - privind validarea modificărilor prevăzute în Dispoziţia Primarului Municipiului Slobozia nr. 2274/27.12.2012 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Slobozia pentru anul 2012 – luna decembrie 2012
HCL nr. 1 din 14.01.2013 - privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2012 din excedentul bugetului local al Municipiului Slobozia al anului 2012

2012
HCL nr. 134 din 18.12.2012 -privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Municipiului Slobozia aferent anului 2012
HCL nr. 133 din 18.12.2012 -privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna decembrie 2012
HCL nr. 97 din 25.10.2012 -privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul III al anului 2012
HCL nr. 96 din 25.10.2012 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna octombrie 2012
HCL nr. 79 din 27.09.2012 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna septembrie 2012
HCL nr. 9 din 19.07.2012 - privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul II anul 2012
HCL nr. 8 din 19.07.2012 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Slobozia luna iulie 2012
HCL nr. 42 din 26.04.2012 - privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul I al anului 2012
HCL nr. 40 din 26.04.2012 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Slobozia pentru anul 2012
HCL nr.18 din 29.02.2012 - privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2011 şi rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Slobozia pe anul 2012
HCL nr.15 din 06.02.2012 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Slobozia pe anul 2012

2011
HCL nr. 44 din 26.04.2012 - privind aprobarea situaţiilor financiare la sfârşitul anului 2011
HCL nr. 43 din 26.04.2012 - privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al Municipiului Slobozia pentru anul 2011
HCL nr.136 din 29.09.2011 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2011
HCL nr.116 din 12.08.2011 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Slobozia pe luna august anul 2011
HCL nr. 99 din 28.07.2011 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Slobozia pe luna iulie anul 2011
HCL nr. 75 din 26.05.2011 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Slobozia pe anul 2011
HCL nr.74 din 26.05.2011 - privind modificarea Anexei 2 de la H.C.L. nr. 56/28.04.2011 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea  exerciţiului bugetar aferent anului 2010 si rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011
HCL nr.56 din 28.04.2011 - privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la  încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2010 şi rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011
Buget local la venituri pe anul 2011 - rectificare 31 martie 2011
Buget local la cheltuieli pe anul 2011 - rectificare 31 martie 2011
Lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2011, cu finanţare integrală sau parţială de la buget - rectificare 31 martie 2011

Bugetul  general al unităţii administrativ-teritoriale pe anul 2011
Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole pe anul 2011
Buget detaliat pe cheltuieli pentru anul 2011
Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii detaliat la venituri, pe capitole şi subcapitole pe anul 2011
Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii detaliat la cheltuieli, pe capitole, subcapitole şi paragrafe pe anul 2011
Lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2011, cu finanţare parţială sau integrală de la buget

2010

Buget local 2010 - rectificare 23 decembrie 2010

Buget local 2010 - rectificare 30 noiembrie 2010
Lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2010, cu finanţare parţială sau integrală de la buget - rectificare 30 noiembrie 2010
Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010 - 30 noiembrie 2010

Lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2010, cu finanţare parţială sau integrală de la buget - rectificare 28 octombrie 2010
Veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2010 - rectificare 28 octombrie 2010

Buget local 2010 - rectificare 30 septembrie 2010
Lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2010, cu finanţare parţială sau integrală de la buget - rectificare 30 septembrie 2010

Buget local 2010 - rectificare 16 august 2010

Buget local  2010 - rectificare 16 iulie 2010
Lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2010, cu finanţare parţială sau integrală de la buget - rectificare 16 iulie 2010
Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010 - rectificare 16 iulie 2010

Buget local  2010 - rectificare 30 iunie 2010
Lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2010, cu finanţare parţială sau integrală de la buget - rectificare 30 iunie 2010

        Execuţie bugetară venituri la data de 31.05.2010          Execuţie bugetară cheltuieli la data de 31.05.2010

Bugetul general al unităţii administrativ teritoriale pe anul 2010
Bugetul detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe pe anul 2010
Lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2010, cu finanţare parţială sau integrală de la buget
Programul anual al achiziţiilor publice 2010
Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010
Veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2010


2009

      Execuţie bugetară venituri 2009                      Execuţie bugetară cheltuieli 2009


Bugetul detaliat pe cheltuieli - rectificare 17 decembrie 2009
Lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2009, cu finanţare parţială sau integrală de la buget - rectificare 17 decembrie 2009

Bugetul detaliat pe cheltuieli - rectificare 13 octombrie 2009
Lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2009, cu finanţare parţială sau integrală de la buget - rectificare 13 octombrie 2009
Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii - rectificare 13 octombrie 2009


Lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2009, cu finanţare parţială sau integrală de la buget - rectificare 24 septembrie 2009

Bugetul detaliat pe cheltuieli - rectificare 30 iunie 2009
Lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2009, cu finanţare parţială sau integrală de la buget - rectificare 30 iunie 2009
Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii - rectificare 30 iunie 2009
Veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local - rectificare 30 iunie 2009

Bugetul general al unităţii administrativ teritoriale pe anul 2009
Bugetul detaliat pe cheltuieli pentru anul 2009
Bugetul detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe pe anul 2009
Lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2009, cu finanţare parţială sau integrală de la buget
Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009
Bugetul creditelor interne pe anul 2009
Veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2009


2008

Buget detaliat - rectificare 18 decembrie 2008
Bugetul institutiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii - rectificare 18 decembrie 2008
Investiţii publice - rectificare 18 decembrie 2008

Buget detaliat - rectificare 20 noiembrie 2008
Bugetul institutiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii - rectificare 20 noiembrie 2008
Investiţii publice - rectificare 20 noiembrie 2008

Buget detaliat - rectificare 31 octombrie 2008
Bugetul institutiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii - rectificare 31 octombrie 2008
Investiţii publice - rectificare 31 octombrie 2008

Buget detaliat - rectificare 25 Septembrie 2008
Bugetul institutiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii - rectificare 25 Septembrie 2008
Venituri şi cheltuieli în afara bugetului - rectificare 25 Septembrie 2008
Investiţii publice - rectificare 25 Septembrie 2008

Buget detaliat - rectificare 17 Iulie 2008
Bugetul creditelor interne - rectificare 17 Iulie 2008
Bugetul institutiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii - rectificare 17 Iulie 2008
Investiţii publice - rectificare 17 Iulie 2008

Buget detaliat - rectificare 15 Mai 2008
Investiţii publice - rectificare 15 Mai 2008

Buget detaliat - rectificare 27 Martie 2008
Bugetul creditelor interne - rectificare 27 Martie 2008
Bugetul activităţilor autofinanţate - rectificare 27 Martie 2008
Venituri şi cheltuieli în afara bugetului - rectificare 27 Martie 2008
Investiţii publice - rectificare 27 Martie 2008
 

Bugetul detaliat
Bugetul creditelor interne
Bugetul activităţilor autofinanţate
Venituri şi cheltuieli în afara bugetului
Investiţii publice
Programul achiziţiilor publice

2007
Buget general 2007  - rectificare 31 Mai 2007
Investiţii publice 2007 - rectificare 31 mai 2007

Buget general 2007
Buget detaliat 2007
Investiţii publice 2007


2006
Buget general 2006  - rectificare 14 August 2006
Investiţii publice 2006 - rectificare 14 August 2006

Buget general 2006
Buget detaliat 2006
Buget activitatea autofinanţată 2006
Investiţii publice 2006


2005
Contul de execuţie bugetară-venituri
Contul de execuţie bugetară-cheltuieli
Contul de execuţie bugetară-activitatea autofinanţată
Buget 2005 - rectificare 27 Octombrie 2005
Buget 2005
Investiţii publice
Lista priorităţilor ANL


2004
Buget 2004
Investitii  publice


2003
Buget 2003