Primăria Municipiului Slobozia - Licitaţii publice

ANUL 2018


27.09.2018 Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru ,,Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante”,
Anunt | Caiet de sarcini | Contract cadru | Formulare | Instructiuni | Nota conceptuala | Tema de proiectare

25.09.2018 Procedura Proprie pentru Atribuirea Contractelor de Licitatie Publica / Acorduri Cadru

18.09.2018 Elaborare studiu de fezabilitate "Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii în Municipiul Slobozia prin construcția și dotarea unei grădinițe (zona Bora)". Anunt | Caiet de sarcini | Contract cadru | Formulare | Instructiuni | Nota conceptuala | Tema de proiectare
02.08.2018  Anunt, Instructiuni catre ofertanti, Nota conceptuala, Tema de proiectare, Caiet de sarcini, Formulare, Achizitia directa avand ca obiect elaborare studiu fezabilitate reducerea emisiilor de carbon prin realizarea unui terminal intermodal
 - Raspuns Clarificare - Raspuns Clarificare

02.08.2018  Anunt, Instructiuni catre ofertanti, Nota conceptuala, Tema de proiectare, Caiet de sarcini, Formulare, Achizitia directa avand ca obiect Modernizarea transport public in Municipiul Slobozia - Raspuns Clarificare - Raspuns Clarificare 2
02.08.2018  Anunt, Instructiuni catre ofertanti, Nota conceptuala, Tema de proiectare, Caiet de sarcini, Formulare, Achizitia directa avand ca obiect Cresterea mobilitatii urbane in zona Casa Armatei - Raspuns Clarificare Clarificare 2 Clarificare 3

02.08.2018 Anunt, Instructiuni catre ofertanti, Nota conceptuala, Tema de proiectare, Caiet de sarcini, Formulare, Contract cadru pentru achizitia directa avand ca obiect elaborare DALI pentru Regenerarea spatiului urban zona Oraselul Copiilor in Municipiul Slobozia   Formulare utile
 - Raspuns Clarificare

04.07.2018 Anunt Licitatie Servicii Topo-Cadastrale in vederea realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica in sectoare cadastrale pentru imobile din extravilanul Municipiului Slobozia
Caiet de Sarcini | Centralizator Forumar Oferta
Formular Oferta | Scrisoare Inaintare

29.06.2018 Anunt Licitatie Servicii consultanta pentru elaborarea studiului de oportunitate privind modernizarea transportului public local in Municipiul Slobozia Caiet de Sarcini Scrisoare Inaintare Formular Oferta

Raspuns Clarificare 1
Raspuns Clarificare 2
Raspuns Clarificare 3


27.06.2018 Anunt Licitatie Publica: Proiectare, achizitie si montaj centrale termice murale in locuintele aflate in patrimoniul/administrarea Municipiului Slobozia, judetul lalomita + Formulare | Caiet de Sarcini

18.05.2018 Invitatie Licitatie: Servicii de Insotire Transport Valori Monetare Caiet de Sarcini Formulare
26.04.2018 Invitatie Licitatie: Servicii de Insotire Transport Valori Caiet de Sarcini Formulare


30.03.2018 Invitatie Licitatie: Servicii de Consultanta Evaluare Caiet de Sarcini Scrisoare Inaintare Formular Oferta
                            04.05.2018 Instiintare Plangere Prealabila Ofertanti
                            07.05.2018 Instiintare contestatie ofertanti
                            08.05.2018 Raspuns Plangere Prealabila
                            21.05.2018 Instiintare Contestatie Ofertanti
                            24.05.2018 Instiintare Decizie CNSC
                                          19.06.2018 Instiintare decizie CNSC ofertanti

05.03.2018 Anunt Licitatie: Servicii Medicina Muncii 2018

01.03.2018 Anunt Licitatie: Servicii Postale si Curierat

Raspuns Clarificare

Procedura proprie Anexa2.Legea nr.98.2016

ANUL 2017

28.11.2017 Licitatie Publica: „Servicii Operator RSVTI”
                        Invitatie | Caiet de Sarcini | Formulare Utile


21.11.2017 Anunt Invitatie Licitatie: Anunt Invitatie Licitatie: "Elaborare Studiu de fezabilitate, documentatii pentru avize si acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, studiu geotehnic si topografic (cu viza OCPI), alte studii necesare pentru - Infiintare si amenajare cimitir uman nou in Municipiul Slobozia - construire capela, studiu administratir, imprejmuire, alei.
                    Caiet de Sarcini si Documentatie

03.11.2017 Licitatie Publica: 
„Servicii de expertiza tehnica a clădirilor CI, C2, C3, C4 din incinta imobilului situat pe Sos. Amara nr.3, in scopul reabilitării si modernizării”
                        Invitatie | Caiet de Sarcini | Extras de Carte Funciara | Formulare Utile


11.09.2017 Anunt achizitie publica: Servicii de arhivare în unităţi arhivistice şi arhivare computerizată    - Caiet de sarcini    - Scrisoare de inaintare    - Formular de oferta

                    Raspuns clarificari   -1-  |  -2-  |  - 3-  | - 4-  5 | 6

30.08.2017 Anunt achiziție publică "Reparaţii tencuieli si vopsitorii exterioare la faţada si revizuirea sistemului de jgheaburi si burlane la bl. 16,scara B, str. Razoare, nr. 10, Slobozia' - (Invitatie Scrisoare de intentie Formular de oferta Caiet de sarcini)

29.08.2017 ANUNT DE VÂNZARE PRIN LICITATIE PUBLICA DESCHISA CU STRIGARE - PUNCT TERMIC 9 str. Miron Costin


08.08.2017 Anunt achizitie publica: Reparatii Curente, Bloc 16, Scara B, Strada Razoare Nr. 10, Slobozia Scrisoare inaintare Formular oferta

10.07.2017 Anunt Licitatie Publica - Superficie IMM

19.06.2017 Anunț achiziție publică: Servicii poștale Caiet de Sarcini  Scrisoare Inaintare Formular Oferta
13.06.2017 Anunt Achizitie Publica: Invitatie Participare si Caiet de Sarcini: Servicii TV cu emisie online   Scrisoare Inaintare Formular Oferta
13.06.2017 Anunt Achizitie Publica: Invitatie Participare si Tema Proiectare  Scrisoare Inaintare Formular Oferta
31.05.2017 Anunt Achizitie Publica: Servicii Intretinere Hardware  Scrisoare Inaintare Formular Oferta
31.05.2017 Anunt Achizitie Publica: Servicii Postale Caiet de Sarcini  Scrisoare Inaintare Formular Oferta
24.05.2017 Anunt Achizitie Publica: Cartuse Toner   Scrisoare Inaintare Formular Oferta

24.05.2017 Anunt Achizitie Publica: Servicii Televiziune cu Emisie Online 2017   Scrisoare Inaintare Formular Oferta

05.05.2017 Invitatie Participare Achizitie Servicii Difuzare  Caiet de Sarcini Scrisoare Inaintare Formular Oferta
Raspuns Clarificari 1
05.05.2017 Invitatie Participare Achizitie Directa - Usi   Scrisoare Inaintare Formular Oferta
05.05.2017 Invitatie Participare Licitatie Servicii Cadastru + Caiet de Sarcini   Scrisoare Inaintare Formular Oferta
 Raspuns Clarificari 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 5.1 | 5.2
                    Anunt Notificare Prealabila - Raspuns Notificare Prealabila
                    Contestatie CNSC
05.05.2017 Invitatie Participare Licitatie - Evaluare Bunuri, Caiet de Sarcini, Anexa 1, Anexa 2  Scrisoare Inaintare Formular Oferta
04.05.2017 Invitatie Participare Licitatie Directa Deschisa - Achizitie Cartuse Toner + Caiet de Sarcini  Scrisoare Inaintare Formular Oferta
20.04.2017 Anunt Anulare Selectie Oferte Pentru Anuntul SEAP 87300 din 14.04.2017
14.04.2017 Anunt Licitație: Servicii de Evaluare Patrimoniala pentru Bunurile Proprietate Publica si Privata a Municipiului Slobozia
24.02.2017 
Invitatie Achizitie Directa - Reparatie Acoperis + Caiet de Sarcini  Scrisoare Inaintare Formular Oferta
26.01.2017 Invitatie Achizitie Directa - Abonamente la Publicatiile Locale 2017
19.01.2017 Invitatie Achizitie Directa - Furnizare şi montare ferestre, uşi şi glafuri bloc HI, bloc G2, bloc T4 sc. A şi B”;  Formulare


ANUL 2016

23.12.2016 Anunt invitatie participare achizitie directa elaborare SF extindere statie de tratare a apei in Municipiul Slobozia           Raspuns Clarificari
15.12.2016 Invitatie Participare Licitatie Publica  Servicii Operator RSVSI
07.12.2016 Anunt Licitatie
06.12.2016 Invitatie Participare Achizitie Directa Expertiza Camera Tehnica Scrisoare Inaintare Formular Oferta
22.11.2016 Invitatie Participare Licitatie Publica Scrisoare Inaintare Formular Oferta
17.11.2016 Invitatie Participare Licitatie Publica - Servicii Difuzare Radio + Caiet de Sarcini Scrisoare Inaintare Formular Oferta
10.11.2016 Anunt Invitatie Licitatie Extindere Retea Cartierul Garii Noi
25.10.2016 Invitatie Licitatie Servicii Difuzare Radio Caiet de Sarcini Formular Scrisoare Inaintare Formular Oferta
25.10.2016 Invitatie Licitatie Participare Diriginte De Santier

17.08.2016 Invitatie participare achizitie directa "Servicii de Supraveghere - Diriginte de Santier" Caiet de Sarcini Model Scrisoare Inaintare Model Formular Oferta
17.08.2016 Invitatie participare achizitie directa "Planul de imbunatatire a eficientei energetice al Municipiului Slobozia Model Scrisoare Inaintare Model Formular Oferta
Clarificari130.06.2016 Invitatie participare achizitie directa <<„Proiectare si executie lucrari conexe prin grija beneficiarului conform Avizului Tehnic de Racordare nr. 156444703/28.03.2016 pentru obiectivul“Gradinita cu 200 de locuri , cartier Pepiniera”>>.
                           MODEL OFERTA (FORMAT .DOC)

Primăria Municipiului Slobozia - Licitaţii publice
ANUL 2015

Anunt Licitatie Iluminat Public

Primăria Municipiului Slobozia - Licitaţii publice
ANUL 2015

Anunt Licitatie - Cartier Garii noi - A N U L A T !!!

Anunț licitație Nr. 51886/23.07.2015 - Camine de racord la canalizare in cartier Slobozia Noua - Municipiul Slobozia

Anunț licitație Nr. 35482/07.04.2015 - Utilitati cartier Garii Noi - Alimentare cu energie eiectrica Carlier Rezidential Zona Garii NoiDenumire lucrare
27.01.2015 Anunt de participare la concesionare privind "Delegarea prin concesiune a serviciului public de deratizare, dezinsectie si dezinfectie in Municipiul Slobozia

Anunt tip erata Nr. 67040/09.01.2015 - Retele de utilitati aferente cartierului rezidential Zona Garii Noi (Click pentru afisare)

Anunt de tip erata Numarul 66879/07.01.2015 - Retele aductiune apa Statie Tratare - Zona Parc MB si Retele Echilibrare zona Parc MB (Compartiment Achizitii)


Anunt de atribuire numarul 151077/22.10.2014

CONCESIONARE: Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare al Mun. Slobozia


Data licitaţiei


16.04.2014
Documentaţii


Anunţ

Servicii dirigentie de santier proiect 'Reabilitare funcţionala Piaţa Revoluţiei' 28.11.2013 Anunţ Erata
Licitaţie publică deschisă - Reabilitare funcţionala Piaţa Revoluţiei
07.10.2013
Anunţ
Licitaţie publică deschisă cu strigare pentru vânzarea unor utilaje şi materiale din domeniul privat al municipiului Slobozia 03.08.2012
Anunţ
Licitaţie "Achiziţie ţeavă şi piese de legătură pentru EXTINDERE REŢELE DE DISTRIBUŢIE APĂ ÎN CARTIER GĂRII NOI DIN MUNICIPIUL SLOBOZIA"
02.07.2012
Anunţ
Licitaţie concesiune teren pentru realizarea unui parc de panouri fotovoltaice
28.03.2012
Anunţ
Licitaţie publică deschisă cu strigare pentru vânzarea construcţiilor aferente unor puncte şi centrale termice din domeniul privat al municipiului Slobozia
10.01.2012
AnunţLicitaţie publică deschisă cu strigare pentru vânzare 13.640 ml conductă de termoficare, DN 700 mm din domeniul privat al municipiului Slobozia 29.11.2011
Anunţ
Contract de concesiune teren pentru realizarea unor spaţii de depozitare şi prestări servicii
18.11.2011
Anunţ
Licitaţie "Servicii de autorizare/reautorizare pentru centralele termice ale unităţilor de învăţământ din municipiul Slobozia"
10.10.2011
Anunţ
Licitaţie concesiune teren pentu construire locuinţă zona Strada Plevnei - Strada Redutei, municipiul Slobozia, Judeţul Ialomiţa
30.09.2011
Anunţ
Licitaţie "Furnizare produse lactate în anul şcolar 2011-2012, pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore"
22.08.2011
Anunţ
Licitaţie "Furnizare produse de panificaţie în anul şcolar 2011-2012, pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore" 22.08.2011
Anunţ
Licitaţie publică deschisă cu strigare pentru vânzare 13.640 ml conductă de termoficare, DN 700 mm din domeniul privat al municipiului Slobozia
18.08.2011
Anunţ
Licitaţie "Utilităţi bazin didactic de înot - canalizare pluvială"
16.08.2011
Anunţ
Licitaţie "Proiectare şi execuţie pentru îmbunătăţirea calităţii apei în sistemul de distribuţie a apei la consumator (staţie de tratare apă potabilă) din municipiul Slobozia" 26.07.2011
Anunţ
Licitaţie "Achiziţie conducte PEHD pentru reabilitare sistem distribuţie apă în municipiul Slobozia"
27.07.2011
Anunţ
Licitaţie "Proiectare şi execuţie pentru îmbunătăţirea calităţii apei în sistemul de distribuţie a apei la consumator (staţie de tratare apă potabilă) din municipiul Slobozia"
27.06.2011
Anunţ
Licitaţie "Servicii de analiză de procese în cadrul proiectului - Optimizarea şi reducerea timpilor de livrare a serviciilor publice prin utilizarea instrumentelor moderne de control managerial în cadrul Primăriei Slobozia - SMIS 11326"
20.06.2011
Anunţ
Licitaţie "Marcaje rutiere longitudinale cu microbile reflectorizante" 30.05.2011
Anunţ
Licitaţie "Proiectare şi execuţie pentru îmbunătăţirea calităţii apei în sistemul de distribuţie a apei la consumator (staţie de tratare apă potabilă) din municipiul Slobozia"
23.05.2011
Anunţ
Licitaţie "Servicii de analiză de procese în cadrul proiectului-Optimizarea şi reducerea timpilor de livrare a serviciilor publice prin utilizarea instrumentelor moderne de control managerial în cadrul Primăriei Slobozia - SMIS 11326"
31.03.2011
Anunţ
Licitaţie "Servicii de evaluare patrimonială"
28.03.2011
Anunţ
Licitaţie "Utilităţi bazin didactic de înot"
14.03.2011
Anunţ
Licitaţie "Servicii operator RSVTI pentru centralele termice ale unităţilor de învăţământ din municipiul Slobozia"
25.02.2011
Anunţ
Licitaţie "Dotări - Centrul Comunitar al Persoanelor în Vârstă din municipiul Slobozia, lotul I - Mobilier, Lotul II - Camere supraveghere, sistem de alarmă"
28.01.2011
AnunţLicitaţie "Dotari - Centrul Comunitar al Persoanelor în Vârstă din municipiul Slobozia"
27.12.2010
Anunţ
Licitaţie "Servicii de întreţinere şi reparare pentru centralele termice ale unităţilor de învăţământ din municipiul Slobozia"
16.12.2010
Anunţ
Licitaţie "Servicii de autorizare/reautorizare pentru centralele termice ale unităţilor de învăţământ din municipiul Slobozia"
15.12.2010
Anunţ
Licitaţie "Servicii operator RSVTI pentru centralele termice ale unităţilor de învăţământ din municipiul Slobozia" - Stare procedură : ANULATĂ 14.12.2010
Anunţ
Licitaţie "Proiectare şi execuţie pentru îmbunătăţirea calităţii apei în sistemul de distribuţie al apei la consumator (staţie de tratare apă potabilă) din municipiul Slobozia"
13.12.2010
Anunţ
Licitaţie concesionare teren pentru amenajarea unui loc de joacă
16.11.2010
Anunţ
Licitaţie concesionare teren pentru construirea de locuinţe de tip cuplat cu maxim 2 nivele
03.11.2010
Anunţ
Licitaţie concesionare teren pentru construirea de locuinţe de tip izolat cu maxim 2 nivele
03.11.2010
Anunţ
Licitaţie concesionare teren pentru construirea de locuinţe de tip înşiruit
03.11.2010
Anunţ
Licitaţie "Proiectare şi execuţie pentru îmbunătăţirea calităţii apei în sistemul de distribuţie a apei la consumator (staţie de tratare apă potabilă) din municipiul Slobozia"
01.11.2010
Anunţ
Licitaţie "Dezafectare 10 centrale şi puncte termice din municipiul Slobozia "
28.10.2010
Anunţ
Licitaţie "Servicii de supraveghere a lucrărilor în cadrul proiectului "Reabilitare sistem de distributie a apei in municipiul Slobozia"" 22.09.2010
Anunţ
Licitaţie "Furnizare mere în şcoli pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat pentru anul şcolar 2010-2011"
31.08.2010
Anunţ p2
Licitaţie închiriere spaţii comerciale situate în incinta Pieţei Agroalimentare Cuza Vodă, PieţeiAgroalimentare Ialomiţa, Florăriei Elegant şi Florăriei E14
31.08.2010
Anunţ
Licitaţie "Servicii de publicitate şi informare pentru proiectul "Amenajare Centrul Comunitar al Persoanelor în Vârstă""
02.08.2010
Anunţ
Licitaţie "Amenajare Centru comunitar al persoanelor în vârstă"
30.07.2010
Anunţ p2
Licitaţie "Furnizare produse lactate şi de panificaţie în anul şcolar 2010-2011, pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi pentru copii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore"
30.08.2010
Anunţ p2 p3 p4
Licitaţie concesionare teren  în suprafaţă de 330 mp pentru construire patinoar, zona de sud-vest a incintei Oraşelului Copiilor
06.08.2010
Anunţ
Licitaţie concesionare 2 loturi de teren  în suprafaţă de 693 mp, respectiv 778mp, pentru construirea de sedii şi reprezentanţe de firme, comerţ cu spaţii de depozitare şi alte activităţi nepoluante, situate în municipiul Slobozia, str. Mărăşeşti şi Peneş Curcanu
06.08.2010
Anunţ
Licitaţie concesionare teren 4 loturi teren în suprafaţă de 693 mp, 829 mp,778 mp,937 mp situate pe strada Maraşeşti si Peneş Curcanul
18.06.2010
Anunţ
Licitaţie concesionare 7 loturi de teren cu suprafaţa de 300 mp fiecare şi un lot cu suprafaţa de 335 mp situate pe strada Peneş Curcanul
18.06.2010
Anunţ
Licitaţie "Reabilitare şi extindere Parcul Tineretului din municipiul Slobozia" - licitaţie amânată pentru data de 05.05.2010
30.04.2010
Anunţ
Licitaţie "Reabilitare sistem de distribuţie a apei potabile în Municipiul Slobozia - proiectare şi execuţie"
12.04.2010
Anunţ p2 p3
Licitaţie "Servicii evaluare patrimonială"
08.04.2010
Anunţ
Licitaţie "Utilizare energii neconvenţionale pentru Colegiul Naţional M.Viteazul, pentru Sala de Sport din cadrul Complexului Sportiv şi pentru bloc de locuinţe sociale Ugira" din municipiul Slobozia
29.03.2010
Anunţ
Licitaţie concesiune teren pentru realizare de ansamblu de locuinţe cu regim de înălţime P+4-6 etaje - str. Răzoare
02.03.2010
Anunţ
Licitaţie concesiune teren pentru realizare de ansamblu de locuinţe de tip cuplat cu maxim 2 nivele - str. Plopului, zona "Pepinieră"
02.03.2010
Anunţ
Licitaţie "Achiziţie conducte pentru reabilitare sistem distribuţie apă în Municipiul Slobozia"
11.01.2010
Anunţ p2 p3Licitaţie concesionare teren pentru realizarea unei construcţii cu destinaţia locuinţă incinta fost IAS
17.11.2009
Anunţ
Licitaţie concesionare teren pentru realizarea unei construcţii cu destinaţia locuinţă
17.12.2009
Anunţ
Licitaţie concesionare teren pentru realizarea unor spaţii de producţie
17.12.2009
Anunţ
Licitaţie concesionare teren pentru construirea de locuinţe, atât de tip cuplat cu maxim 2 nivele, cât şi de tip izolat
17.12.2009
Anunţ p2
Licitaţie concesionare teren pentru construire panou publicitar tip totem
17.12.2009
Anunţ p2
Licitaţie concesionare teren pentru realizarea unor spaţii comerciale - servicii şi alte dotări urbane
17.12.2009
Anunţ
Licitaţie concesionare teren pentru realizarea de ansamblu de locuinţe cu regim de înălţime P+4-6 etaje
17.12.2009
Anunţ p2
Licitaţie "Concesionare serviciu de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Slobozia" 14.12.2009
Anunţ p2
Licitaţie "Furnizare autogreder prin leasing financiar"
09.12.2009
Anunţ p2 p3 p4
Licitaţie "Furnizare balast - 1.600 mc, piatră spartă 0-25 mm - 600 t., piatră spartă 25-63 mm - 6.500 t"
05.11.2009
Anunţ p2 p3
Licitaţie concesionare 7 loturi teren, 3 loturi teren - 320 mp, 4 loturi - 300 mp - zona incinta fost IAS - Construire locuinţe
11.11.2009
Anunţ
Licitaţie concesionare teren pentru realizarea ansamblu de locuinţe cu regim de înălţime P+4-6 etaje
28.10.2009
Anunţ p2
Licitaţie concesionare teren pentru construirea de locuinţă de tip izolat cu maxim 2 niveluri
28.10.2009 Anunţ p2
Licitaţie concesionare teren pentru realizarea de sediu firmă sau reprezentanţă de firmă şi alte activităţi nepoluante
28.10.2009 Anunţ p2
Licitaţie concesionare teren pentru construire locuinţă
28.10.2009 Anunţ p2
Licitaţie concesionare teren pentru amplasare panou publicitar tip totem - B-dul Cosminului
28.10.2009 Anunţ p2
Licitaţie concesionare teren pentru amplasare panou publicitar tip totem - Şoseaua Brăilei
28.10.2009 Anunţ p2
Licitaţie concesionare teren pentru amplasare panou publicitar tip totem - DN 2A, km 64
28.10.2009 Anunţ p2
Licitaţie concesionare serviciu de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Slobozia
09.11.2009
Anunţ p2
Licitaţie "Modernizare şi reabilitare străzi"
25.09.2009
Anunţ p2
Licitaţie "Concesionarea serviciului de transport public local prin curse regulate în Municipiul Slobozia"
10.09.2009
Anunţ p2
Licitaţie publică cu strigare - Vânzare bunuri din domeniul privat al municpiului Slobozia 03.09.2009
Anunţ p2
Licitaţie publică cu strigare - Vânzare bunuri din domeniul privat al municpiului Slobozia
03.09.2009
Anunţ p2
Licitaţie furnizare produse de panificaţie - corn 80gr. şi produse lactate - lapte UHT 200 gr.
25.08.2009
Anunţ p2 p3
Licitaţie "Servicii de evaluare imobiliară"
24.08.2009
Anunţ
Licitaţie "SF+PT+DE+DL Reţele utilităţi aferente cartierului rezidenţial Zona Gării Noi din municipiul Slobozia"
17.08.2009
Anunţ
Licitaţie lucrări "Amenajare Piaţa Agroalimentară MB12 - MB13" din Municipiul Slobozia
04.08.2009
Anunţ
Licitaţie lucrări "Transformare centrală termică în Sala de gimnastică la Gradiniţa cu program normal nr. 2, Aleea Băii din Slobozia"
01.07.2009
Anunţ
Licitaţie "SF+PT+DE+CS - Reabilitare şi modernizare Piaţa Revoluţiei din municipiul Slobozia"
30.06.2009
Anunţ p2
Licitaţie lucrări "Grădiniţă cu 200 de locuri Str. Prelungirea Sudului şi Gradiniţă cu 200 de locuri cartier Pepinieră"
26.06.2009
Anunţ p2
Licitaţie servicii de evaluare patrimonială
15.06.2009
Anunţ
Licitaţie furnizare beton asfaltic BA8 - 630t, beton asfaltic BA 16 - 1.350t şi emulsie cationică - 18t
10.06.2009
Anunţ p2 p3
Licitaţie Dezafectare Punct Termic 1, Centrale termice nr.3, nr.4, nr.8, nr.11
26.05.2009
Anunţ
Licitaţie concesionare serviciul public de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie şi dimensiunea prestărilor conform caietului de sarcini
29.06.2009
Anunţ p2
Licitaţie concesiune teren pentru construire de locuinţe de tip cuplat cu maxim 2 nivele
22.05.2009
Anunţ
Licitaţie furnizare balast, nisip, pietriş şi piatră spartă - Stare procedură : ANULATĂ
02.06.2009
Anunţ p2 p3 p4
Licitaţie pavele tip M6 cm, pavele tip Delta 6 cm, pavele tip I (Dublu T)6 cm, pavele tip V (sageata) 6 cm - Stare procedură : ANULATĂ 02.06.2009
Anunţ p2 p3
Licitaţie bordură mare (50x25x20) şi bordură mică (50x15x10) - Stare procedură : ANULATĂ 29.05.2009
Anunţ p2 p3
Licitaţie lucrări Sală de gimnastică Şcoala Generală nr.4, Şcoala Generală nr.6, Liceul de Artă "Ionel Perlea", Liceul Pedagogic "Matei Basarab"
11.05.2009
Anunţ p2 p3 p4 p5
Licitaţie furnizare beton asfaltic BA8 - 1530 tone, beton asfaltic BA16 - 2950 tone şi emulsie cationică - 40 tone - Stare procedură : ANULATĂ 01.06.2009
Anunţ p2 p3
Licitaţie furnizare carburanţi DADP: motorină - 210.000 litri - Stare procedură : ANULATĂ 27.05.2009
Anunţ p2 p3
Licitaţie proiectare SF+PT+DE - Reţele utilităţi aferente "Cartierul Rezidenţial Zona Gării Noi" din Municipiul Slobozia 05.05.2009
Anunţ p2 p3
Licitaţie lucrări "Reabilitare şi extindere Parcul Tineretului"
27.04.2009
Anunţ p2
Licitaţie achiziţie lucrări "Marcaje rutiere longitudinale cu microbile reflectorizante"
22.04.2009
Anunţ
Licitaţie concesiune teren pentru construirea de locuinţe de tip cuplat cu maxim 2 nivele
24.04.2009
Anunţ
Licitaţie concesiune teren pentru realizarea de construcţii cu destinaţia de locuinţă
24.04.2009
Anunţ
Licitaţie concesiune teren pentru realizarea unor spaţii comerciale - servicii şi alte dotări urbane
24.04.2009
Anunţ
Licitaţie concesiune teren pentru realizarea unor spaţii de producţie
24.03.2009
Anunţ p2
Licitaţie concesiune teren pentru realizarea unor spaţii de producţie
24.04.2009
Anunţ p2
Licitaţie concesiune teren pentru construire locuinţe
23.03.2009
Anunţ p2
Licitaţie concesiune teren pentru realizarea unui complex sportiv şi de agrement
23.03.2009
Anunţ p2Licitaţie achiziţie autogreder prin leasing financiar
23.12.2008
Anunţ p2 p3 p4
Licitaţie concesiune teren pentru construire locuinţe pe str. Gen. Magheru 73 (fost IAS) cartier Bora
12.12.2008
Anunţ
Licitaţie concesiune teren pentru construire locuinţe pe str. Redutei, str. Lacului si prelungirea str. Rahovei
12.12.2008
Anunţ
Licitaţie concesiune teren pentru construire spaţiu comercial sau prestări servicii
12.12.2008
Anunţ
Licitaţie "Soluţie în vederea modernizării şi reabilitarii Pieţei Revoluţiei din Municipiul Slobozia" 08.12.2008
Anunţ  p2 p3
Licitaţie "Sală de gimnastică la Şcoala Generală nr. 5, cartier Slobozia Nouă" 17.11.2008
Anunţ p2
Licitaţie "Furnizare platformă autoridicătoare montată pe şasiu prin leasing financiar" 12.11.2008
Anunţ p2 p3 p4 p5
Licitaţie "PUZ - Cartier de case zona sud Slobozia Nouă"
11.10.2008
Anunţ p2
Licitaţie "Reparaţii capitale la Gradiniţa cu program prelungit nr.2 Slobozia - Ialomiţa " (reparaţii clădire grădiniţă, amenajare filtru vestiar, construire sală pentru servirea mesei)
10.11.2008
Anunţ p2
Licitaţie "Realizare iluminat ornamental de sărbători 2008 - 2009, în Municipiul Slobozia"
07.11.2008
Anunţ p2
Licitaţie servicii de proiectare "PUZ - Cartier de case zona sud Slobozia Noua" 28.10.2008
Anunţ  p2
Licitaţie "SF+PT+DE+DL - Utilităţi platformă industrială I.M.M" 27.10.2008
Anunţ
Licitaţie campus şcolar SAM - Grupul şcolar Mihai Eminescu
25.10.2008
Anunţ p2 p3 p4 p5
Licitaţie Servicii poştale şi curierat
23.10.2008
Anunţ
Licitaţie achiziţie servicii de proiectare pentru: "Reabilitare, remodelare şi reparaţii capitale clădire centru comunitar pentru persoane în vârstă" şi "Amenajare sala de recuperare pentru copii autişti" - prin reabilitarea Punctului Termic 3
22.10.2008
Anunţ
Licitaţie PUZ - cartier case Slobozia zona sud
15.10.2008
Anunţ p2
Licitaţie achiziţie microbuz
10.10.2008
Anunţ
Licitaţie "Reparaţii capitale la Grădiniţa cu program prelungit nr.2 Slobozia, Ialomiţa"
01.10.2008
Anunţ p2
Licitaţie achiziţie utilaje terasiere prin leasing financiar
15.09.2008
Anunţ p2 p3 p4 p5
Licitaţie "Reabilitare termică Piaţa Cuza-Vodă Slobozia" 10.09.2008
Anunţ p2
Licitaţie "Modernizare sediu Primarie"
10.09.2008
Anunţ
Licitaţie achiziţie trailer transport utilaje
10.09.2008
Anunţ
Licitaţie "Reabilitare termică şi modernizare Liceul Pedagogic "Matei Basarab"  Slobozia" 09.09.2008
Anunţ
Licitaţie "Utilităţi blocuri ANL zona nord Slobozia" 09.09.2008
Anunţ
Licitaţie "Modernizare Pieţe Slobozia: Piaţa Agroalimentară, Piaţa Cuza-Vodă şi Hale Bazar" 09.09.2008
Anunţ
Licitaţie achiziţie prin leasing financiar autocar cu o capacitate de transport de 28+1+1 locuri 01.09.2008
Anunţ p2
Licitaţie lucrări " Degajare albie minoră râul Ialomiţa în zona podului metalic"
01.09.2008
Anunţ p1 p2 p3 p4
Licitaţie produse de panificaţie şi produse lactate
28.08.2008
Anunţ p2 p3
Licitaţie realizare PUZ Pădurea Peri - zonă de sport şi recreere
18.08.2008
Anunţ p2
Licitaţie concesiune teren pentru construire garaj auto
08.08.2008 Anunţ
Licitaţie concesiune teren pentru construire hală confecţii metalice
08.08.2008 Anunţ
Licitaţie concesiune teren pentru construire abator şi alte funcţiuni conexe
08.08.2008 Anunţ
Licitaţie concesiune teren pentru realizare Show-room auto
08.08.2008
Anunţ
Licitaţie concesiune teren pentru construire locuinţe
08.08.2008
Anunţ
Licitaţie concesiune teren pentru construire bloc de locuinţe cu regim de înălţime P + 4E + M
08.08.2008
Anunţ
Licitaţie "Demolare clădire Uzina de apă"
31.07.2008
Anunţ
Licitaţie servicii de proiectare intersecţia DN2A - şoseaua Brăilei
17.07.2008
Anunt p2
Licitaţie servicii de proiectare săli de gimnastică
16.07.2008
Anunţ
Licitaţie lucrări de închidere şi acoperire depozit neconform pentru deşeuri Bora
15.07.2008
Anunţ p2
Licitaţie modernizare seminarul teologic liceal ortodox Sf. Ioan Gură de Aur
03.07.2008
Anunţ
Licitaţie reabilitare capitală corp clădire liceu şi internat Colegiul Mihai Viteazul
02.07.2008
Anunţ
Licitaţie "Reabilitare şi modernizare Piaţa Revoluţiei"
07.08.2008
Anunţ p2 p3
Licitaţie "SF, PT, DE - Grădiniţă cu 200 de locuri"
25.07.2008
Anunţ p2
Licitaţie achiziţie prin leasing financiar autocar cu o capacitate de transport de 28+1+1 locuri
22.07.2008
Anunţ p2
Licitaţie "Extindere şi reabilitare străzi",execuţie drumuri, servicii de proiectare tehnică pentru infrastructură de transport
15.07.2008
Anunţ p2
Licitaţie "Sistematizarea şi reorganizarea circulaţiei în intersecţia DN 2A - Şoseaua Brăilei (DN 2A) - B.dul Matei Basarab,      în sistem giratoriu"
27.06.2008
Anunţ p2
Licitaţie Extindere 2 săli de clasă - Şcoala Bora
25.06.2008
Anunţ
Licitaţie servicii de dezinsecţie şi deratizare în municipiul Slobozia 24.06.2008
Anunţ
Licitaţie achiziţie publică de balast - 3.500 mc.
19.06.2008
Anunţ
Licitaţie execuţie Campus Şcolar - Liceul de Artă "Ionel Perlea" Slobozia
18.06.2008
Anunţ p2
Achiziţie de produse
16.06.2008
Anunţ p2 p3 p4 p5
Licitaţie alimentare cu apă - Platforma industrială Vest - Extindere
10.06.2008
Anunţ
Licitaţie realizare teren de sport cu suprafaţă sintetică - gazon sintetic - Stadionul 1 Mai Slobozia
02.06.2008
Anunţ
Licitaţie furnizare bordură mare - 3360 ml
29.05.2008
Anunţ
Licitaţie achiziţie prin leasing financiar autocar cu o capacitate de transport de 28+1+1 locuri
27.05.2008
Anunţ p2
Licitaţie servicii de dezinsecţie şi deratizare pe domeniul public şi privat al Municipiului Slobozia
22.05.2008
Anunţ
Licitaţie concesiune teren pentru amplasare chioşc metalic, construcţie provizorie, pentru prestări servicii
16.05.2008
Anunţ
Licitaţie concesiune teren pentru construire sedii şi reprezentanţe de firme şi alte activităţi nepoluante
16.05.2008
Anunţ
Licitaţie concesiune teren pentru construire spaţii comerciale
16.05.2008
Anunţ
Licitaţie concesiune teren pentru locuinţe in zona Pepinieră
16.05.2008
Anunţ
Licitaţie realizare 2 terenuri de sport sintetice 05.05.2008 Anunţ
Licitaţie SF+PT+DE+CS şi documentaţie licitaţie - Reabilitare sistem de producere şi alimentare cu energie termică GRADINIŢA JUNIOR Slobozia
30.04.2008
Anunţ p2
Licitaţie nisip, balast, pietriş, piatră spartă
29.04.2008
Anunţ p2
Licitaţie pavele tip M de 6 cm şi pavele tip Delta de 6 cm
25.04.2008
Anunţ p2 p3
Licitaţie beton asfaltic
23.04.2008
Anunţ p2 p3
Licitaţie extindere canalizare
22.04.2008
Anunţ p2 p3
Licitaţie ateliere protejate
21.04.2008
Anunţ p2 p3
Licitaţie sistem de monitorizare a debitelor şi presiunilor pe reţeaua de apă industrială şi reţeaua de alimentare cu
apă potabilă a municipiului Slobozia
17.04.2008
Anunţ
Licitaţie motorină
10.04.2008
Anunţ p2 p3
Licitaţie autocar cu o capacitate de 28+1+1 locuri achiziţionat prin leasing
10.04.2008
Anunţ p2
Licitaţie închiriere teren incită Bazar, spaţii comerciale Piaţa Cuza Vodă, spaţii comerciale Piaţa Agroalimentară şi
teren incinta Oborului municipal
09.04.2008
Anunţ
Licitaţie realizare 2 terenuri de sport sintetice - suprafaţă sintetică modulară - Stadion 1 Mai si
 gazon sintetic minifotbal - Oraşelul Copiilor
01.04.2008
Anunţ
Licitaţie beton B100 şi beton B200
31.03.2008
Anunţ p2 p3
Licitaţie concesionare teren construire spaţii comerciale în centru de cartier
28.03.2008
Anunţ p2
Licitaţie concesionare teren construire centru comercial
28.03.2008
Anunţ
Licitaţie tipărire tichete cadou şi tichete de creşă
24.03.2008
Anunţ p2
Licitaţie instalaţie de stins incendiu cu sprinklere sistem apa - aer
21.03.2008
Anunţ
Licitaţie reabilitare termică Grădiniţa cu Program Prelungit nr.1 Slobozia
18.03.2008
Anunţ p2
Licitaţie execuţie marcaje longitudinale cu microbile reflectorizante
17.03.2008
Anunţ
Licitaţie reabilitare şi modernizare Liceul Pedagogic Matei Basarab
17.03.2008
Anunţ p2
Licitaţie modernizare Seminar Teologic Slobozia
17.03.2008
Anunţ p2
Licitaţie reparaţie capitală corp clădire liceu şi internat Colegiul Naţional Mihai Viteazul
17.03.2008
Anunţ p2
Licitaţie reabilitare sistem de producere şi alimentare cu energie termică Colegiul Naţional Mihai Viteazul
14.03.2008 Anunţ p2
Licitaţie reabilitare sistem de producere şi alimentare cu energie termică Liceul Pedagogic Matei Basarab
14.03.2008
Anunţ p2
Licitaţie reabilitare sistem de producere şi alimentare cu energie termică Grădiniţa Junior
14.03.2008
Anunţ p2
Licitaţie concesionare teren realizare complex sportiv Junior
14.03.2008
Anunţ
Licitaţie concesionare teren construire spalatorie auto
14.03.2008
Anunţ
Licitaţie concesionare teren construire locuinţe
14.03.2008
Anunţ
Licitataţie consolidare pod( amânată din 26.02.2008)
12.03.2007
Anunţ p2
Licitaţie reabilitare grup statuar Colonel Popescu
12.03.2008
Anunţ p2
Licitaţie bordură mică şi bordură mare
11.03.2008
Anunţ
Licitaţie nisip, piatră
10.03.2008
Anunţ p2
Licitaţie produse lactate 07.03.2008
Anunţ
Licitaţie modernizare staţie de epurare
03.03.2008
Anunţ p2
Licitaţie sală de sport
26.02.2008
Anunţ p2
Licitaţie produse panificaţie 25.02.2008
Anunţ
Licitaţie produse lactate 25.02.2008
Anunţ
Licitaţie banci parcuri
22.02.2008
Anunţ
Licitaţie produse panificaţie
18.02.2008
Anunţ
Licitaţie produse lactate 18.02.2008
Anunţ
Licitaţie panouri publicitare
15.02.2008
Anunţ
Licitatie concesionare terenuri locuinţe pepinieră
15.02.2008
Anunţ
Licitaţie concesionare teren realizare hipermarket 23.01.2008
AnunţExtindere reţea de distribuţie a apei pe casa scării
29.11.2007
Invitaţie
Reabilitare spaţii publice Piaţa Revoluţiei
21.12.2007
Anunţ
Extindere reţea distribuţie apă pe casa scării
13.11.2007
Invitaţie
Licitaţie concesionare teren construire locuinţe
23.11.2007
Anunt
Licitaţie concesionare teren construire sedii şi reprezentanţe
23.11.2007
Anunt
Licitaţie concesionare teren realizare hipermarket 23.11.2007
Anunt
Licitaţie concesionare teren realizare hipermarket 28.09.2007
Anunţ participare
Licitaţie concesionare teren realizare hipermarket
24.08.2007
Anunţ participare

Extinderea şi reabilitarea sistemului de canalizare menajeră şi pluvială cartierele:
Gării, D.Cantemir, Nordului, Viitor, platforma industrială vest

06.06.2007
Anunt Monitorul Oficial
Licitaţie concesiune terenuri pentru locuinţe 18.05.2007 Anunţ
Licitaţie concesiune terenuri pentru locuinţe 18.05.2007 AnunţLicitaţie servicii financiare de structurare referitoare la montajul financiar format dintr-un credit de tip bridge loan şi o emisiune de obligaţiuni municipale pe piaţa internă de capital, care refinanţează acest credit 06.10.2006 Hotarare
Norme
Documentatie
Anunţ
Invitatie de participare
Licitaţie publică privind realizarea unui hipermarket 19.05.2006 AnunţLicitaţie publică privind achiziţia de echipamente de calcul 28.11.2005 Anunţ
Licitaţie publică privind concesionarea unui teren în vederea construirii unui supermarket 19.08.2005 Anunţ
Licitaţie publică privind concesionarea unuor terenuri în vederea amplasării de panouri publicitare 09.08.2005 Anunţ
Licitaţie publică alimente cantina socială 03.07.2005 Lista alimente