Primăria Municipiului Slobozia - Investiţii în derulare


Denumire lucrare
Descriere
Reabilitare sistem canalizare
Fişa tehnică   Plan de ansamblu
Sursă de apă - captare subterană
Fişa tehnică