Primăria Municipiului Slobozia - Contracte alimentare şi tratare apă, canalizare şi epurare, reabilitare străzi


Canalizare Slobozia
Canalizare Slobozia Noua şi Bora
Alimentare cu apă din sursă subterană
Procurare ţeavă
Reabilitare străzi
Reabilitare staţie tratare apă
Staţie epurare ape  Raport procedura  Punct de verere juridic  Punct de vedere economic