Concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante

Formulare tip

Formular de înscriere la concurs

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24/2008.

OPIS documente înscriere concurs recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice

OPIS documente înscriere concurs de promovare într-o funcţie publică de conducere

Adeverinţă - format standard
Concurs Posturi Vacante                    13.05.2019                        Anunt, Bibliografie
Concurs Posturi Vacante                    09.05.2019                        Anunt, Bibliografie
Concurs Posturi Vacante                    23.04.2019                        Anunt, Bibliografie, Fisa Post, Borderou Selectie Dosare
Concurs Posturi Vacante                          DADP                        Anunt si bibliografie  PV (Neprezentare)

Concurs Posturi Vacante                          DADP                        Anunt si bibliografie  PV selectie dosare  PV PV Contestatie Raport Final
Concurs Posturi Vacante                          DADP                        Anunt
Concurs Posturi Vacante                         DADP                        Anunt
Concurs Promovare                                                            Anunt Bibliografii Borderouri Centralizatoare
Concurs Promovare                           DADP                       
Anunt si Bibliografie Proces Verbal
Concurs posturi vacante                   DADP                        Anunt si Bibliografie PV selectie dosare PV PV Raport Final
Concurs posturi vacante                   DADP                        Anunt si Bibliografie PV selectie dosare PV Proces Verbal Contestatie PV Raport Final
Concurs posturi vacante                   DADP                        Anunt si Bibliografie PV selectie dosare PV PV Raport Final
Concurs posturi vacante                   27.11.2018                 Anunt, Bibliografie si Fisa Postului Selectie Dosare PV Proba Scrisa Centralizator Interviu PV Final
Concurs posturi vacante                   12.11.2018                 Anunt, Bibliografie si Fisa Postului Selectie dosare Centralizator proba scrisa Centralizator Interviu Centralizator final
Concurs posturi vacante                   30.10.2018                 Anunt, Bibliografie si Fisa Postului Selectie Dosare Centralizator proba scrisa Centralizator interviu Centralizator final
Concurs posturi vacante                   29.10.2018                 Anunt, Bibliografie si Fisa Postului Selectie Dosare Centralizator proba scrisa Centralizator interviu Centralizator final
Concurs posturi vacante                   29.10.2018                 Anunt, Bibliografie si Fisa Postului Selectie Dosare Centralizator proba scrisa Centralizator interviu Centralizator final
Concurs posturi vacante                    DADP                       Anunt si Bibliografie PV selectie dosare  PV proba scrisa PV solutionare contestatie PV interviu Raport final
Concurs posturi vacante                   25.09.2018          Anunt, Bibliografie si Fisa Post Borderou selectie dosare Centralizator Proba Scrisa Centralizator final
Concurs posturi vacante                   25.09.2018          Anunt, Bibliografie si Fisa Post Borderou selectie dosare Centralizator Proba Scrisa Centralizator interviu Centralizator final

Concurs posturi vacante                   DADP                        Anunt PV  PV Borderou Scris PV Sef Sectie PV Final
Concurs promovare                         DADP                        Anunt PV Borderou Borderou Final PV Final
Concurs posturi vacante                   11.07.2018                 Anunt si Bibliografie
Concurs promovare                         27.06.2018                 Anunt Bibliografie Selectie Dosare 1 | Selectie Dosare 2 | PV Final Extras Centralizator
Concurs promovare                         12.06.2018                 Anunt Bibliografie Bibliografie Centralizator
Concurs posturi vacante                   23.04.2018                 Anunt, Bibliografie si Fisa Post Selectie Dosare Proba Scrisa Interviu Final
Concurs posturi vacante                   16.04.2018                 Anunt, Bibliografie si Fisa Post Selectie Dosare Proba Scrisa Interviu Centralizator Final
Concurs posturi vacante                   16.04.2018                 Anunt, Bibliografie si Fisa Post Selectie Dosare Proba Scrisa Interviu Centralizator Final
Concurs posturi vacante                   DADP                       Anunt Borderou
Concurs posturi vacante                   DADP                        Anunt
Concurs posturi vacante                   DADP                       Anunt
Concurs Promovare                         DADP                       Anunt
Concurs posturi vacante                   DADP               10.01.2018         Anunt
Concurs posturi vacante                   DMCIST                           Anunt  Bibliografie Borderou Selectie  Centralizator Centralizatoare finale
Concurs posturi vacante                   11.12.2017          Anunt si Bibliografie Borderou Proces Verbal

Concurs posturi vacante                         DMCIST                         Anunt si Bibliografie bibliografie Borderou Centralizator Final Centralizator Final
Concurs posturi vacante                         DMCIST                        Anunt si Bibliografie Bibliografie
Concurs posturi vacante                   12.12.2017          Anunt si Bibliografie  Borderou Centralizator Proba Scrisa Centralizator Final
Concurs posturi vacante                   11.12.2017          Anunt si Bibliografie Borderou Centralizator Proba Scrisa Centralizator Final Raport Final
Concurs posturi vacante                   01.11.2017          Anunt si Bibliografie Centralizator Selectie Dosare Centralizator Proba Scrisa Centralizator Interviu Centralizator Final
Concurs posturi vacante                   13.09.2017          Anunt si Bibliografie Centralizator Erata
Concurs posturi vacante                   16.10.2017          Anunt si Bibliografie
Concurs posturi vacante                   02.10.2017          Anunt si Bibliografie DADP Selectie Dosare Centralizator Centraliator final
Concurs posturi vacante                   27.09.2017          Anunt si Bibliografie DADP
Concurs posturi vacante (Transfer)                   11.09.2017          Anunt
Concurs posturi vacante (Transfer)                   11.09.2017          Anunt
Concurs posturi vacante                   23.08.2017          Anunt si Bibliografie
Concurs posturi vacante                   16.08.2017          Anunt si Bibliografie
Concurs posturi vacante                   16.08.2017          Anunt si Bibliografie
Concurs posturi vacante                   08.08.2017          Anunt Bibliografie
Concurs posturi vacante                   09.08.2017          Anunt Bibliografie
Concurs posturi vacante                   08.08.2017          Anunt Bibliografie
Concurs posturi vacante                   20.07.2017          Anunt si Bibliografie
Concurs posturi vacante                   20.07.2017          Anunt si Bibliografie
Concurs posturi vacante                   13.06.2017          Anunt si Bibliografie Borderou Selectie Dosare Borderou Proba Scrisa Centralizator Interviu Centralizator Final
Concurs posturi vacante                   13.06.2017          Anunt si Bibliografie Borderou Selectie Dosare Centralizator Proba Scrisa Centralizator Interviu Centralizator Final
Concurs Promovare                         25.05.2017          Anunt
Concurs posturi vacante                   07.06.2017          Anunt si Bibliografie Borderou Selectie Dosare  Borderou Proba Scrisa Centralizator Interviu Centralizator Final
Concurs posturi vacante                   09.05.2017          Anunt si Bibliografie
Concurs posturi vacante                   09.05.2017          Anunt si Bibliografie
Concurs posturi vacante                   08.05.2017          Anunt si Bibliografie
Concurs posturi vacante                   08.05.2017          Anunt si Bibliografie
Concurs posturi vacante                   02.05.2017          Anunt si Bibliografie

Concurs posturi vacante                   24.04.2017          Anunt si Bibliografie
Concurs posturi vacante                   24.04.2017          Anunt si Bibliografie

Concurs posturi vacante                   28.02.2017          Anunt si Bibliografie (Directia Cultura, Invatamant, Sport si Tineret)

Concurs posturi vacante                   28.02.2017          Anunt si Bibliografie (Directia Cultura, Invatamant, Sport si Tineret)
Concurs posturi vacante                   28.02.2017          Anunt si Bibliografie (Directia Cultura, Invatamant, Sport si Tineret)
Concurs posturi vacante                   06.02.2017          Anunt si Bibliografie Borderou selectie dosare Centralizator proba scrisa Centralizator Interviu CENTRALIZATOR FINAL

Concurs posturi vacante                   15.12.2016          Anunt si Bibliografie DADP

Concurs Promovare                         22.11.2016          Anunt Bibliografie concursuri
Concurs posturi vacante                   21.11.2016          Anunt si Bibliografie
Concurs posturi vacante                   03.11.2016          Anunt si Bibliografie Borderou selectie dosare Centralizator proba scrisa Centralizator interviu Centralizator
Concurs posturi vacante                   31.10.2016          Anunt si Bibliografie DADP
Concurs posturi vacante                   24.10.2016          Anunt si Bibliografie Borderou Selectie Dosare Centralizator proba scrisa Centralizator Interviu Centralizator Final

Concurs posturi vacante                   08.11.2016          Anunt si Bibliografie
Concurs posturi vacante                   26.10.2016          Anunt si Bibliografie
Concurs posturi vacante                   05.10.2016          Anunt si Bibliografie Borderou Selectie Dosare Centralizator Proba Scrisa Centralizator Final
Concurs posturi vacante                   22.09.2016          Anunt si Bibliografie DADP
Concurs posturi vacante                   22.09.2016         
Anunt si Bibliografie
DADP
Concurs posturi vacante                   22.09.2016          Anunt si Bibliografie DADP
Concurs posturi vacante                   22.09.2016          Anunt si Bibliografie DADP
Concurs posturi vacante                   22.09.2016          Anunt si Bibliografie DADP
Concurs posturi vacante                   22.09.2016          Anunt si Bibliografie DADP
Concurs posturi vacante                   22.09.2016          Anunt si Bibliografie DADP
Concurs posturi vacante                   22.09.2016          Anunt si Bibliografie
DADP

Concurs posturi vacante                   06.09.2016          Anunt si bibliografie
Concurs posturi vacante                   06.09.2016          Anunt si bibliografie
Concurs posturi vacante                   31.08.2016          Anunt si bibliografie

Concurs posturi vacante                   01.08.2016          Anunt si bibliografie Proces Verbal Selectie Dosare
Concurs posturi vacante                   25.07.2016          Anunt si Bibliografie
Concurs posturi vacante                   28.06.2016          Anunt si bibliografie
Concurs posturi vacante                   27.06.2016          Anunt si bibliografie
Concurs posturi vacante                   13.06.2016          Anunt si bibliografie
Concurs posturi vacante                   15.06.2016          Anunt si bibliografie 
Concurs posturi vacante                   14.06.2016          Anunt si bibliografie
Concurs posturi vacante                   15.06.2016          Anunt si bibliografie Borderou proba scrisa
Concurs posturi vacante                   17.05.2016          Anunt si bibliografie
Concurs posturi vacante                   15.05.2016          Anunt si bibliografie
Concurs posturi vacante                   18.05.2016          Anunt si bibliografie Borderou Selectie Dosare Anunt amanare concurs si reprogramare    Borderou proba scrisa
                                                                                    Borderou  interviu Centralizator final
Concurs posturi vacante                   18.04.2016          Anunt si bibliografie
Concurs posturi vacante                   04.04.2016          Anunt si bibliohrafie   Borderou Selectie Dosare  Rezultatat proba scrisa Selectie 06.04.2016 Rezultat final
Concurs posturi vacante                   06.04.2016          Anunt si bibliografie 
Concurs posturi vacante                   21.03.2016          Anunt si bibliografie  
Concurs posturi vacante                   14.03.2016          Anunt si bibliografie
Concurs posturi vacante                  22.02.2016          Anunt si Bibliografie  Borderou selectie a dosarelor Borderou Borderou Centralizator final
Concurs posturi vacante                   11.01.2016          Anunt si bibliografie
Concurs posturi vacante                   27.01.2016          Anunt si bibliografie    Borderou selectia dosarelor   Centralizator Centralizator interviu Centralizator final
Concurs posturi vacante                   21.12.2015          Anunt si bibliografie
Concurs posturi vacante                   16.12.2015          Anunt si bibliografie DADP
Concurs posturi vacante                   02.12.2015          Anunt si bibliografie
Concurs posturi vacante                   15.12.2015          Anunt si bibliografie
Concurs posturi vacante                   23.11.2015          Anunt si bibliografie
Concurs posturi vacante                   23.11.2015          Anunt si bibliografie
Concurs posturi vacante                   24.11.2015          Anunt si bibliografie
Concurs posturi vacante                   24.11.2015          Anunt si bibliografie
Concurs posturi vacante                   16.11.2015           Anunt si bibliografie            Borderou selectia dosarelor   Rezultate proba scrisa   Rezultate interviu Rezultat final
Concurs posturi vacante                   28.10.2015           Anunt si bibliografii
Rezultate selectie dosare                  28.09.2015            Borderou
Rezultate selectie dosare                  28.09.2015            Borderou
Concurs posturi vacante                   01.09.2015            Anunt si Bibliografie
Concurs posturi vacante                   24.08.2015            Anunt si Bibliografie
Concurs posturi vacante                   25.08.2015            Anunt si Bibliografie
Concurs posturi vacante                   18.08.2015            Anunt si Bibliografie
Concurs posturi vacante                   17.08.2015            Anunt si Bibliografie
Concurs posturi vacante                   03.08.2015            Anunt si Bibliografie
Concurs posturi vacante                   05.08.2015            Anunt si Bibliografie
Concurs posturi vacante                   04.08.2015            Anunt si Bibliografie
Concurs posturi vacante                   10.08.2015            Anunt
Concurs posturi vacante                   11.08.2015            Anunt
Concurs posturi vacante                   16.07.2015            Anunt EVIDENTA PERSOANELOR       Rezultate selectie dosare    Rezultate proba scrisa  Rezultat interviu
Concurs posturi vacante                   15.06.2015            Anunt
Concurs posturi vacante                   22.04.2015            Anunt SPAS 
Concurs posturi vacante                   20.04.2015            Anunt SPAS 
Concurs posturi vacante                   22.04.2015            Anunt SPAS
Concurs posturi vacante                   25.03.2015            Anunt SPAS         Rezultate selectie dosare Rezultate proba scrisa
Concurs posturi vacante                   17.03.2015            Anunt DADP
Concurs posturi vacante                   17.03.2015            Anunt DADP
Concurs posturi vacante                   17.03.2015            Anunt DADP
Concurs posturi vacante                   17.03.2015            Anunt DADP
Concurs posturi vacante                   17.03.2015            Anunt DADP
Concurs posturi vacante                   23.02.2015            Anunt
Concurs posturi vacante                   17.02.2015            Anunt Rezultate selectie Rezultate proba scrisa Rezultate interviu Rezultat final
Concurs posturi vacante                   16.02.2015            Anunt
Concurs posturi vacante                   17.02.2015            Anunt
Concurs posturi vacante                   16.02.2015            Anunt
Concurs posturi vacante                   09.02.2015            Anunt
Concurs posturi vacante                   10.02.2015            Anunt
Concurs posturi vacante                   23.02.2015            Anunt  Rezultate selectie dosare Rezultate proba scrisa Rezultate interviu Rezultat final
Concurs posturi vacante                   17.02.2015            Anunt
Concurs posturi vacante                   16.02.2015            Anunt Rezultate selectie Rezultate proba scrisa Rezultate interviu Rezultat final
Concurs posturi vacante                   06.02.2015            Anunt DADP
Concurs posturi vacante                   20.01.2014            Anunt SPAS
Concurs posturi vacante                   14.01.2014            Anunt SPAS
Concurs posturi vacante                   19.12.2014            Anunt SPAS
Concurs posturi vacante                   15.01.2015            Anunt DADP
Concurs posturi vacante                   09.01.2015            Anunt DADP
Concurs posturi vacante                   10.12.2014            Anunt
Concurs posturi vacante                   08.12.2014            Anunt
Concurs posturi vacante                   09.12.2014            Anunt
Concurs posturi vacante                   09.12.2014            Anunt
Concurs posturi vacante                   03.12.2014            Anunt
Concurs posturi vacante                   02.12.2014            Anunt
Concurs posturi  vacante                  17.11.2014            Anunt 
Concurs posturi vacante                   02.12.2014            Anunt
Concurs posturi vacante                   02.12.2014            Anunt
Concurs posturi vacante                   24.11.2014            Anunt
Concurs posturi vacante                   25.11.2014            Anunt
Concurs posturi vacante                   25.11.2014            Anunt
Concurs posturi vacante                   18.11.2014            Anunt
Concurs posturi vacante                   18.11.2014            Anunt
Concurs posturi vacante                   17.11.2014            Anunt
Concurs posturi vacante                   17.11.2014            Anunt
Concurs posturi vacante                   10.11.2014            Anunt SPAS
Concurs posturi vacante                   11.11.2014            Anunt SPAS
Concurs posturi vacante                   14.11.2014            Anunt DADP
Concurs posturi vacante                   14.11.2014            Anunt DADP
Concurs posturi vacante                   14.11.2014            Anunt DADP
Concurs posturi vacante                   14.11.2014           Anunt DADP
Concurs posturi vacante                   14.11.2014            Anunt DADP
Concurs posturi vacante                   14.11.2014            Anunt DADP
Concurs posturi vacante                  14.112014            Anunt DADP
Concurs posturi vacante                   14.11.2014           Anunt DADP
Concurs posturi vacante                   09.09.2014            Erata  DADP
Concurs posturi vacante                   15.10.2014            Anunt  DADP Concurs posturi vacante                   15.10.2014            Anunt  DADP Concurs posturi vacante                   15.10.2014            Anunt  DADP                                                                                                                                                                        Concurs posturi vacante                   15.10.2014            Anunţ  DADP Concurs posturi vacante                   20.10.2014            Anunt Concurs posturi vacante                   17.10.2014            Anunt
Concurs posturi vacante                   12.09.2014            Anunţ  DADP
Concurs posturi vacante                   12.09.2014            Anunţ  DADP

Concurs posturi vacante                   03.09.2014            Anunţ  DADP

Concurs posturi vacante                   01.09.2014            Anunt   SPAS
Concurs posturi vacante                   01.09.2014            Anunt   SPASConcurs posturi vacante                   03.09.2014            Anunt   Bibliografie
Concurs posturi vacante                   01.09.2014            Anunt 

Concurs posturi vacante                   29.08.2014            Anunt  SPAS
Concurs posturi vacante                   26.08.2014            Anunt  SPAS
Concurs posturi vacante                   25.07.2014            Anunţ  DADP

Concurs posturi vacante                   25.07.2014            Anunţ  DADP

Concurs posturi vacante                   25.07.2014            Anunţ  DADP

Concurs posturi vacante                   27.06.2014            Anunţ  DADP

Concurs posturi vacante                   23.06.2014            Anunt Bibliografie
Concurs posturi vacante                   17.06.2014            Anunt Bibliografie
Concurs posturi vacante                   16.06.2014            Anunt Bibliografie
Concurs posturi vacante                   10.06.2014            Anunt  EVIDENŢA PERSOANELOR
Concurs posturi vacante                   03.06.2014            Anunt 
Concurs posturi vacante                   16.05.2014            Anunt  EVIDENŢA PERSOANELOR
Concurs posturi vacante                   26.05.2014            Anunt  SPAS
Concurs posturi vacante                   20.05.2014            Anunt  Bibliografie
Concurs posturi vacante                   06.05.2014            Anunt  SPAS
Concurs posturi vacante                   06.05.2014             Anunt  SPAS
Concurs posturi vacante                   07.05.2014            Anunt  SPAS
Concurs posturi vacante                   07.05.2014            Anunt  SPAS
Concurs posturi vacante                   12.05.2014            Anunt  SPAS
Concurs posturi vacante                   06.05.2014            Anunt 
Concurs posturi vacante                   05.05.2014            Anunt 
Concurs posturi vacante                   05.05.2014            Anunt 
Concurs posturi vacante                   06.05.2014            Anunt 
Concurs posturi vacante                   16.04.2014            Anunt  EVIDENŢA PERSOANELOR

Concurs posturi vacante                   28.04.2014            Anunt  EVIDENŢA PERSOANELOR
Concurs posturi vacante                   28.04.2014            Anunt 
Concurs posturi vacante                   23.04.2014            Anunt Bibliografie DJCRP
Concurs posturi vacante                   23.04.2014            Anunt 
Concurs posturi vacante                   12.05.2014            Anunt  Compartimentul Administrare ANL             
Concurs posturi vacante                   07.04.2014            Anunt Bibliografie SPAS
Concurs posturi vacante                   28.03.2014            Anunţ  DADP
Concurs posturi vacante                   26.03.2014            Anunţ 
Concurs posturi vacante                   14.02.2014            Anunţ  DADP
Concurs posturi vacante                   26.02.2014            Anunţ 

Concurs posturi vacante                   28.01.2014            Anunţ  SPAS

Concurs posturi vacante                   28.01.2014            Anunţ 

Concurs posturi vacante                   27.01.2014            Anunţ  SPAS
Concurs posturi vacante                   22.01.2014            Anunţ  SPAS
Concurs posturi vacante în data de   14.01.2014            Anunţ
Concurs posturi vacante                   26.11.2013            Anunţ  SPAS

Concurs posturi vacante                   20.11.2013            Anunţ  SPAS
Concurs posturi vacante în data de   16.10.2013
            Anunţ   DADP

Concurs posturi vacante                   29.10.2013            Anunţ  SPAS
Concurs posturi vacante                   15.10.2013            Anunţ  SPAS
Concurs posturi vacante                   02.10.2013            Anunţ  Anunţ  SPAS
Concurs posturi vacante în data de   12.09.2013            Anunţ      Liceul Pedagogic
Anunţ amânare concurs 01.08.2013 02.08.2012            Anunţ
Concurs de promovare grad             09.08.2013            Anunţ     SPAA
Concurs posturi vacante în data de    06.08.2013
           Anunţ

Concurs posturi vacante în data de    05.08.2013           Anunţ
Concurs posturi vacante în data de    01.08.2013           Anunţ
Concurs posturi vacante în data de    15.07.2013           Anunţ
Concurs de promovare grad              20.06.2013           Anunţ  Anunţ  DEP
Concurs posturi vacante în data de    14.05.2013           Anunţ      Serviciul Public Activităţi Autofinanţate
Concurs posturi vacante în data de    14.05.2013           Anunţ      Serviciul Public Activităţi Autofinanţate
Concurs posturi vacante în data de    17.04.2013           Anunţ      DADP

Concurs posturi vacante în data de  04.12.2012             Anunţ
Concurs posturi vacante în data de  03.12.2012             Anunţ
Concurs posturi vacante în data de  19.12.2012
            Anunţ     
Anunţ transfer la cerere                   09.11.2012             Anunţ    
Anunţ transfer la cerere                   02.11.2012             Anunţ    
Concurs de promovare în grad        08.10.2012             Anunţ     DADP
Reluare procedura concurs              24.10.2012            Anunţ      Serviciul Public Activităţi Autofinanţate
Concurs posturi vacante în data de  24.10.2012             Anunţ      Serviciul Public Activităţi Autofinanţate
Concurs posturi vacante în data de  20.09.2012             Anunţ      Serviciul Public Activităţi Autofinanţate
Concurs posturi vacante în data de  12.09.2012             Anunţ     Anunţ
Concurs posturi vacante în data de  05.09.2012             Anunţ      DADP
Concurs posturi vacante în data de  03.09.2012             Anunţ      DADP
Concurs posturi vacante în data de  14.08.2012             Anunţ
Concurs posturi vacante în data de  13.08.2012             Anunţ      DADP
Concurs de promovare în grad  20.06.2012                   Anunţ
Concurs posturi vacante în data de  05.06.2012             Anunţ      DADP
Concurs posturi vacante în data de  30.05.2012             Anunţ      Serviciul Public Activităţi Autofinanţate
Concurs posturi vacante în data de  03.05.2012             Anunţ      DADP
Concurs posturi vacante în data de  04.04.2012             Anunţ      DADP
Concurs posturi vacante în data de  02.03.2012             Anunţ      Primaria Municipiului Slobozia

Concurs posturi vacante în data de 13.12.2011            Anunţ      Serviciul Public Activităţi Autofinanţate
Concurs de promovare în funcţie  19.08.2011              Anunţ     DADP
Concurs funcţii publice vacante în data de 21.07.2011  Anunţ
Concurs funcţii publice vacante în data de 01.08.2011  Anunţ 
Concurs posturi vacante în data de 27.06.2011            Anunţ
Concurs funcţii publice vacante în data de 18.04.2011  Anunţ 
Concurs posturi vacante în data de 14.02.2011            Anunţ      Serviciul Public Activităţi Autofinanţate
Concurs funcţii publice vacante în data de 14.02.2011  Anunţ 

Concurs funcţii publice vacante în data de 14.12.2010  Anunţ 
Concurs funcţii publice vacante în data de 06.10.2010  Anunţ 
Concurs funcţii publice vacante în data de 05.10.2010  Anunţ 
Concurs funcţii publice vacante în data de 25.08.2010  Anunţ  
Concurs funcţii publice vacante în data de 28.07.2010  Anunţ  

Concurs posturi vacante în data de 20.04.2010
           Anunţ      Serviciul Public Activităţi Autofinanţate


 Ocupare funcţie publică prin transfer 17.06.2009         Anunţ  
 Concurs posturi vacante în data de 05.05.2009            Anunţ    Bibliografie 
 Concurs posturi vacante în data de 28.04.2009
           Anunţ    Bibliografie  
 Concurs posturi vacante în data de 30.03.2009
           Anunţ    Bibliografie  


  Concurs posturi vacante în data de 22.12.2008            Anunţ    Bibliografie  
  Concurs funcţii publice vacante în data de 02.12.2008  Anunţ    Bibliografie  
  Concurs funcţii publice vacante în data de 26.11.2008  Anunţ    Bibliografie  
  Concurs funcţii publice vacante în data de 18.11.2008  Anunţ    Bibliografie  
  Concurs funcţii publice vacante în data de 24.09.2008  Anunţ    Pagina2
  Concurs funcţii publice vacante în data de 24.09.2008  Anunţ    Pagina2
  Concurs funcţii publice vacante în data de 22.09.2008  Anunţ    Pagina2
  Concurs funcţii publice vacante în data de 18.09.2008  Anunţ    Pagina2
 
Concurs funcţii publice vacante în data de 02.07.2008  Anunţ    Pagina2  Pagina3  Pagina4
  Concurs funcţii publice vacante în data de 12.05.2008  Anunţ   Bibliografie
  Concurs funcţii publice vacante în data de 07.05.2008  Anunţ   Bibliografie
  Concurs funcţii publice vacante în data de 05.05.2008  Anunţ   Bibliografie
  Concurs funcţii publice vacante în data de 27.03.2008  Anunţ   Bibliografie
  Concurs funcţii publice vacante în data de 17.03.2008  Anunţ  


  Concurs funcţii publice vacante în data de 29.10.2007  Anunţ  
  Concurs funcţii publice vacante în data de 24.10.2007  Anunţ 
  Concurs funcţii publice vacante în data de 24.10.2007  Anunţ
  Concurs funcţii publice vacante în data de 22.10.2007  Anunţ 
  Concurs funcţii publice vacante în data de 22.10.2007  Anunţ


  Concurs funcţii publice vacante în data de 08.10.2007  Anunţ 
  Concurs funcţii publice vacante în data de 05.09.2007  Anunţ 
  Concurs funcţii publice vacante în data de 03.09.2007  Anunţ 
  Concurs funcţii publice vacante în data de 27.08.2007  Anunţ 
  Concurs funcţii publice vacante în data de 09.08.2007  Anunţ 
  Concurs funcţii publice vacante în data de 08.08.2007  Anunţ 
  Concurs funcţii publice vacante în data de 07.08.2007  Anunţ 
  Concurs funcţii publice vacante în data de 06.08.2007  Anunţ 
  Concurs funcţii publice vacante în data de 06.08.2007  Anunţ
  Concurs funcţii publice vacante în data de 01.08.2007  Anunţ 
  Concurs funcţii publice vacante în data de 01.08.2007  Anunţ 


  Concurs funcţii publice vacante în data de 14.05.2007  Anunţ 
  Concurs funcţii publice vacante în data de 09.05.2007  Anunţ 
  Concurs funcţii publice vacante în data de 07.05.2007  Anunţ 

  Concurs funcţii publice vacante în data de 12.03.2007  Anunţ 
  Concurs funcţii publice vacante în data de 05.03.2007  Anunţ  Anunţ 
  Concurs funcţii publice vacante în data de 26.02.2007  Anunţ  Anunţ 

  Concurs funcţii publice vacante în data de 20.12.2006  Anunţ  Anunţ  Anunţ  Anunţ
  Concurs funcţii publice vacante în data de 18.12.2006  Anunţ  Anunţ 
  Concurs funcţii publice vacante în data de 11.09.2006  Anunţ  Anunţ  Anunţ
  Concurs funcţii publice vacante în data de 04.09.2006  Anunţ
  Concurs funcţii publice vacante în data de 23.08.2006  Anunţ
  Concurs funcţii publice vacante în data de 21.08.2006  Anunţ   Anunţ
  Concurs funcţii publice vacante în data de 14.08.2006  Anunţ   Anunţ
  Concurs funcţii publice vacante în data de 07.08.2006  Anunţ   Anunţ
  Concurs funcţii publice vacante în data de 09.03.2006  Anunţ   Anunţ
  Concurs funcţii publice vacante în data de 06.03.2006  Anunţ   Anunţ  Anunţ
  Concurs funcţii publice vacante în data de 14.02.2006  Anunţ  Anunţ       
  Concurs funcţii publice vacante în data de 18.01.2006  Anunţ   Anunţ   Anunţ   Anunţ   Anunţ           
  Concurs funcţii publice vacante în data de 21.12.2005  Anunţ   Anunţ   Anunţ   Anunţ
  Concurs funcţii publice vacante în data de 07.11.2005  Anunţ
  Concurs funcţii publice vacante în data de 28.09.2005  Anunţ
  Concurs funcţii publice vacante în data de 19.09.2005  Anunţ
  Concurs funcţii publice vacante în data de 05.09.2005  Anunţ
  Concurs funcţii publice vacante în data de 29.08.2005  Anunţ   Anunţ
  Concurs funcţii publice vacante în data de 22.08.2005  Anunţ