Primăria Municipiului Slobozia


Primaria

,,Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de specialitate al primarului constituie o structura funcţională cu activitate permanentă, denumită primaria comunei, oraşului sau municipiului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.''

Legea 215 / 2001 art. 91
Primarul  Secretarul  Organigrama 2018  Regulamente 2015 ROF 2018 ROI  Codul de conduită etică (Rev. 2017)