Proiecte fonduri structurale


28.02.2019 STUDIU DE FEZABILITATE: MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC Actualizat la 28.02.2019
22.02.2019 Registrul Spatiilor Verzi Slobozia:
 - Plansa Ansamblu
 - Plansa Detalii 1
 - Plansa Detalii 2
 - Plansa Detalii 3
 - Plansa Detalii 4
 - Plansa Detalii 5
 - Arbori
 - Raport arbori
 - Raport RSV
20.02.2019 STUDIU DE FEZABILITATE: MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC 16.02.2019
18.01.2019 CRESTEREA CALITATII SERVICIILOR SOCIAL SI ASIGURAREA EDUCATIEI TIMPURII IN MUNICIPIUL SLOBOZIA PRIN CONSTRUCTIA SI DOTAREA UNEI GRADINITE
18.01.2019 Studiu de oportunitate privind modernizarea transportului public local in Municipiul Slobozia
18.01.2019 REȚEA INTEGRATĂ DE PISTE DE BICICLETE PENTRU FACILITAREA MOBILITĂȚII ALTERNATIVE NEPOLUANTE
18.01.2019 Reducerea emisiilor de carbon prin realizarea unui terminal intermodal de transport public al Municipiului Slobozia
18.01.2019 D.A.L.I “REGENERAREA SPATIULUI URBAN ZONA ORASELUL COPIILOR” DIN MUNICIPIUL SLOBOZIA
04.12.2018 PROIECT REABILITAREA CĂILOR DE RULARE ALE TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA | PIESE DESENATE
04.12.2018 PROIECT “REABILITAREA, MODERNIZAREA SI CONECTAREA ZONEI PIETIONALE DINTRE STRAZILE IALOMITEI SI ALEEA PIETII CU ACCES LA BULEVARDUL MATEI BASARAB, LA ZONA EXTINSA DE MOBILITATE URBANA” IN MUNICIPIUL SLOBOZIA
04.12.2018 PROIECT SISTEM INTELIGENT DE TRAFIC MANAGEMENT ȘI MONITORIZARE BAZAT PE SOLUȚII INOVATIVE ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA
04.12.2018 PROIECT Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor
04.12.2018 PROIECT „CRESTEREA MOBILITATII URBANE IN CADRUL ZONEI PIETONALE CASA ARMATEI IN MUNICIPIUL SLOBOZIA”
28.08.2018
Comunicat de Presa: MĂSURI INTEGRATE DE PREVENIRE A CORUPȚIEI LA NIVELUL AUTORITĂȚILOR ȘI INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL SLOBOZIA
07.05.2018 Anunt Manager Borderou Selectie Dosare | Anunt Facilitator Borderou Selectie Dosare Proces Verbal Borderou Facilitor Borderou Manager
19.10.2017 Proiect GAL Slobozia 2017 – Sprijin pregatitor pentru elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala
Posturi Vacante
Accesati www.galslobozia.ro
02.11.2017 Raport de Activitate
01.06.2013
IMPACTUL MASS-MEDIEI ASUPRA TINERILOR -  COM-13-PR-24-IL-TR
25.07.2012
Reabilitare funcţională a Pieţei Revoluţiei – Slobozia    SMIS 10888
20.07.2012
Utilităţi Platformă Industrială IMM -Slobozia    SMIS 10887
18.07.2012 Optimizarea şi reducerea timpilor de livrare a serviciilor publice prin utilizarea instrumentelor moderne de control în cadrul Primăriei Slobozia   SMIS 11326
17.12.2011 Centru multifuncţional, cartier Bora, Slobozia - comunicat de presă
Comunicat de presă - intenţie de achiziţii
03.06.2010 Amenajare Centrul comunitar al persoanelor în vârstă din municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa   SMIS 9987