Anunţuri                                


18.10.2018 Anunt Important Registrul Agricol

17.10.2018 Anunt Titluri Executorii

12.10.2018 Anunt intreruperi energie electrica

12.10.2018 Concurs Admitere Politia de Frontiera

12.10.2018 Anunt ROREC - Campanie Colectare

10.10.2018 Anunt Titluri Executorii

10.10.2018 Anunt Titlurri Executorii

08.10.2018 Anunt Imprumuturi si Datorii Locale

08.10.2018 Anunt Sistare Locuri de Parcare

08.10.2018 Anunt Titluri Executorii

05.10.2018 Anunt Urban SA

05.10.2018 Anunt Directia de Asistenta Sociala: Acordare Subventii 2018

05.10.2018 Anunt Titluri Executorii


04.10.2018 Anunt PUD - Extindere Constructie cu destinatia Activitati Medicale

04.10.2018 Anunt PUD Construire Locuinte Colective P+2E

04.10.2018 Anunt Titluri Executorii

04.10.2018 Anunt P.U.D. - ,,REPOZITIONARE SI AMENAJARE ACCES MONUMENTAL PRINCIPAL CU ELEMENTE SPECIALE DESTINATE PERSOANELOR CU DIZABILITATI, REGENERARE PEISAGISTICA A ANTURAJULUI SI PARCARE DE SERVICIU INCINTA''

03.10.2018 Anunt Titluri Executorii

28.09.2018 Anunt Intreruperi Energie Electrica

28.09.2018 Dispozitie prin care se stabilesc locurile speciale pentru afiqaj electoral privind Referendumul national pentru revizuirea Constitutiei Romaniei din 06 - 07 octombrie 2018

27.09.2018 Proiet de Hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la atribuirea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, finantate din fonduri ANL in Municipiul Slobozia

27.09.2018 Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru ,,Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante”,
Anunt | Caiet de sarcini | Contract cadru | Formulare | Instructiuni | Nota conceptuala | Tema de proiectare


26.09.2018 Anunt public privind decizia etapei de incadrare -Reabilitarea, modernizarea si dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean Ialomita-

20.09.2018 Recrutare candidati invatamant post liceal

19.09.2018 ANEXA ANUNT CORECTARE SI SUPLIMENTARE SESIUNE ATRIBUIRI LOCURI DE PARCARE SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE 2018

19.09.2018 Anunturi Titluri Executorii

19.09.2018 Anunturi Titluri Executorii

18.09.2018 Elaborare studiu de fezabilitate "Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii în Municipiul Slobozia prin construcția și dotarea unei grădinițe (zona Bora)". Anunt | Caiet de sarcini | Contract cadru | Formulare | Instructiuni | Nota conceptuala | Tema de proiectare


18.09.2018 Licitație organizată în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros în Parcul Industrial IMM

14.09.2018 Anunt Intrerupere Energie Electrica

13.09.2018 Anunt OMV-Petrom

12.09.2018 Anunturi Titluri Executorii

12.09.2018 Anunturi Titluri Executorii

12.09.2018 Anunturi Titluri Executorii

11.09.2018 Anunt public privind decizia etapei de incadrare a acordului de mediu

10.09.2018 Anunturi Titluri Executorii

10.09.2018 Întreruperi programate în alimentarea cu energie electrică

07.09.2018 Anunt Colectiv

06.09.2018 Anunt Colectiv


06.09.2018 Anunt Colectiv

05.09.2018
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - Realizare conducta refulare SP - str.Ionel Perlea - camin Ianache

05.09.2018 Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - Realizare conducta refulare SP - str.Nisipuri - camin Matei Basarab

05.09.2018 Anunt Colectiv

03.09.2018
Anunț atribuire locuri de parcare zona Unirii,Lacului Chimiei, 500

03.09.2018 Anunț atribuire locuri de parcare zona Pieței, Sadoveanu,CD Gherea, Răzoare,Stadion

03.09.2018 Anunț atribuire locuri de parcare zona MB, Viilor

01.09.2018 Anunt Intrerupere Energie Electrica


29.08.2018 Anunt Colectiv

28.08.2018 Comunicat de Presa: MĂSURI INTEGRATE DE PREVENIRE A CORUPȚIEI LA NIVELUL AUTORITĂȚILOR ȘI INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL SLOBOZIA

27.08.2018 Anunt Colectiv

22.08.2018 Anunt Individual Titluri Executorii

21.08.2018 Anunț-In atenția solicitanților de locuințe sociale

20.08.2018 Anunt Titluri Executorii

14.08.2018 Anunt POLARIS HOLDING

10.09.2018 Anunt titluri executorii

10.09.2018 Anunt Titluri Executorii

09.08.2018 Anunt Titluri Executorii


08.08.2018 Anunt Public Dezinsectie DADP

08.08.2018 Anunt Intrerupere Energie Electrica

06.08.2018 Anunt MEDIU

06.08.2018 DEZBATERE PUBLICA: Hotărâre privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General si a Regulamentului local de urbanism ale Municipiului Slobozia ,
aprobate prin H.C.L. Slobo zia nr. 25 129.03.1996 si actualizate conform H.C.L. Slobozia nr.132120.10.2008 .


02.08.2018  Anunt, Instructiuni catre ofertanti, Nota conceptuala, Tema de proiectare, Caiet de sarcini, Formulare, Achizitia directa avand ca obiect elaborare studiu fezabilitate reducerea emisiilor de carbon prin realizarea unui terminal intermodal
 - Raspuns Clarificare - Raspuns Clarificare

02.08.2018  Anunt, Instructiuni catre ofertanti, Nota conceptuala, Tema de proiectare, Caiet de sarcini, Formulare, Achizitia directa avand ca obiect Modernizarea transport public in Municipiul Slobozia - Raspuns Clarificare - Raspuns Clarificare 2
02.08.2018  Anunt, Instructiuni catre ofertanti, Nota conceptuala, Tema de proiectare, Caiet de sarcini, Formulare, Achizitia directa avand ca obiect Cresterea mobilitatii urbane in zona Casa Armatei - Raspuns Clarificare Clarificare 2 Clarificare 3

02.08.2018 Anunt, Instructiuni catre ofertanti, Nota conceptuala, Tema de proiectare, Caiet de sarcini, Formulare, Contract cadru pentru achizitia directa avand ca obiect elaborare DALI pentru Regenerarea spatiului urban zona Oraselul Copiilor in Municipiul Slobozia   Formulare utile
 - Raspuns Clarificare

27.07.2018 Anunt individual pentru comunicarea prin publicitate

27.07.2018 Anunt individual pentru comunicarea prin publicitate

26.07.2018 Anunt Titluri Executorii

25.07.2018 Anunt Urban SA

18.07.2018 Hotarare privind aprobarea Strategiei de informatizare Municipiului Slobozia
                   STRATEGIA DE INFORMATIZARE A MUNICIPIULUI SLOBOZIA

18.07.2018 Anunt Intrerupere Energie Electrica

17.07.2018 ANUNT SISTARE PRELUARE CERERI ATRIBUIRE LOCURI PARCARE

17.07.2018 Anunt Public DADP

13.07.2018 Anunt Institutia Prefectului: Suspendare Activitate Targuri de Animale

12.07.2018 Anunt Titluri Executorii


10.07.2018 Anunt Public: Imprumuturi

09.07.2018 Anunt Titluri Executorii

04.07.2018 Anunt Licitatie Servicii Topo-Cadastrale in vederea realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica in sectoare cadastrale pentru imobile din extravilanul Municipiului Slobozia
Caiet de Sarcini | Centralizator Forumar Oferta
Formular Oferta | Scrisoare Inaintare


02.07.2018 Anunt Titluri Executorii

02.07.2018 Anunt Titluri Executorii

02.07.2018 Anunt Dezbatere Publica - EXPUR - APM

29.06.2018 Anunt Licitatie Servicii consultanta pentru elaborarea studiului de oportunitate privind modernizarea transportului public local in Municipiul Slobozia Caiet de Sarcini Scrisoare Inaintare Formular Oferta
Raspuns Clarificare 1
Raspuns Clarificare 2
Raspuns Clarificare 3

28.06.2018 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru managementul imobilelor aflate în patrimoniul sau în administrarea Municipiului Slobozia, care au în componență locuințe cu chirie, construite din fonduri ANL, locuințe sociale și/sau de serviciu

27.06.2018 ANUNT ATRIBUIRE LOCURI DE PARCARE ZONA GARII, UNIRII, LACULUI, M SADOVEANU, PIATA, CD GHEREA.pdf

27.06.2018 ANUNT ATRIBUIRE LOCURI DE PARCARE ZONA LICEUL DE ARTE, MB-URI, MIHAI EMINESCU, DOROBANTI

27.06.2018 ANUNT PROGRAM DE LUCRU - PARCARI DE RESEDINTA si ANUNT CLARIFICARI LOCURI DE PARCARE PLATITE OCT - DEC 2017

27.06.2018 Anunt Licitatie Publica: Proiectare, achizitie si montaj centrale termice murale in locuintele aflate in patrimoniul/administrarea Municipiului Slobozia, judetul lalomita + Formulare | Caiet de Sarcini

22.06.2018 Anunt Titluri Executorii

22.06.2018 Anunt Titluri Executorii

21.06.2018 SC SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL - Situații Financiare pe anul 2017

21.06.2018 SC PAZĂ ȘI SERVICII COMUNITARE SRL - Situații Financiare pe anul 2017

21.06.2018 SC PLATFORMA INDUSTRIALĂ I.M.M SLOBOZIA SRL - Situații Financiare pe anul 2017

19.06.2018 Instiintare decizie CNSC ofertanti

18.06.2018 Anunt Intrerupere Energie Electrica

15.06.2018 Anunt Public PUD

14.06.2018 ANUNT ATRIBUIRE LOCURI DE PARCARE: COSMINULUI, MATEI BASARAB, CONSTRUCTORILOR, CUZA VODA, MIRCEA CEL BATRAN, MIRON COSTIN, PACII, MIHAI VITEAZU, STEFAN CEL MARE, VIILOR, NISIPURI, RAZOARE, ORASELUL COPIILOR, ALEEA RONDA, VANATORI, ZONA STADION
                    ANEXA ANUNT ATRIBUIRE LOCURI PARCARE ZONA CUZA-VODĂ - ȘTEFAN CEL MARE, PARC UNIVERSUL COPIILOR

13.06.2018 Anunt Titluri Executorii

13.06.2018 Anunt Titluri Executorii

13.06.2018 Anunt Emitere Acord Mediu

11.06.2018 Atribuire Locuri de Parcare: Baia Comunala, Cosminului, si 500

06.06.2018 Anunt Intrerupere Energie Electrica

05.06.2018 Anunt Titluri Executorii

04.06.2018 Anunt Titluri Executorii

31.05.2018 Anunt Intrerupere Energie Electrica

29.05.2018 Anunt Titluri Executorii

29.05.2018 Anunt Intrerupere Energie Electrica  E-Distributie Dobrogea

25.05.2018 Adresa catre Polaris

22.05.2018 Anunt Dezinsectie

18.05.2018 Anunt Intrerupere Energie Electrica Sarateni

16.05.2018 Anunt PUZ: Piata Garii

16.05.2018 Anunt Recrutare Tineri Absolventi de Liceu

14.05.2018 Proiect de Hotarare privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in vederea solutionarii cererilor de locuinte sociale din Municipiul Slobozia

14.05.2018 Anunt E-Distributie Dobrogea

08.05.2018 Anunt E-Distributie Dobrogea

07.05.2018 Anunt Titluri Executorii

04.05.2018 Anunt AFIR Ialomita

04.05.2018 Anunturi Angajari - Informatii Publice

26.04.2018 Anunt Titluri Executorii

26.04.2018 
Invitatie Licitatie: Servicii de Insotire Transport Valori Caiet de Sarcini Formulare

23.04.2018 Anunt E-Distributie Dobrogea

20.04.2018 Anunt Titluri Executorii

17.04.2018 Anunt E-Distributie Dobrogea

12.04.2018 Anunt Titluri Executorii

12.04.2018 Anunt Titluri Executorii

10.04.2018 Anunt datorie publica

05.04.2018 Anunt Program Lucru POLARIS

05.04.2018 Anunt E-Distributie Dobrogea

05.04.2018 Anunt DEEE

30.03.2018 Anunt E-Distributie Dobrogea

30.03.2018 Invitatie Licitatie: Servicii de Consultanta Evaluare Caiet de Sarcini Scrisoare Inaintare Formular Oferta Instiintare Contestatie Ofertanti

30.03.2018 Anunt Priving Vanzarea de Bunuri Imobile

23.03.2018 Anunt E-Distributie Dobrogea

23.03.2018 Anunt E-Distributie Dobrogea

23.03.2018 Anunt E-Distributie Dobrogea

20.03.2018 Prezentare Proiect InGenius | Solicitare Promovare

20.03.2018 Anunt E-Distributie Dobrogea

15.03.2018 Buletin de Avertizare Daunatori (Gargarita Tulpinilor de Rapita)

14.03.2018 Anunt Titluri Executorii

13.03.2018 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de stabilire si delimitare a amplasamentelor pentru terase sezoniere si permanente cu destinatie comerciala in Municipiul Slobozia

13.03.2018 Anunt Titluri Executorii

13.03.2018 Anunt Titluri Executorii

13.03.2018 Anunt E-Distributie Dobrogea

12.03.2018 Anunt Individual: Comunicare prin Publicitate

09.03.2018 Proiect de Hotarare: Stabilirea Taxelor si Impozitelor pe Anul 2019

08.03.2018 Hotarare privind aprobarea modificarii unor trasee rutiere, in sens unic, prin amplasarea de indicatoare rutiere de reglementare si informare pe anumite strazi din Municipiul Slobozia

05.03.2018 Anunt Licitatie: Servicii Medicina Muncii 2018

01.03.2018 Anunt Licitatie: Servicii Postale si Curierat
                    Raspuns Clarificare

26.02.2018 Raport privind incheierea procedurii de atribuire a unui numar de 14 autorizatii taxi vacante

26.02.2018 Licitație organizată în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros în Parcul Industrial IMM

26.02.2018 Anunt Licitatie - Bunuri Imobile

23.02.2018 Comunicat de Presa - Crescatori Ovine

19.02.2018 Anunt E-Distributie Dobrogea

16.02.2018 Anunt Titluri Executorii

15.02.2018 Campanie privind Depunerea Cererilor Unice de Plata

14.02.2018 Anunt in Atentia Cultivatorilor

12.02.2018 Anunt E-Distributie Dobrogea

07.02.2018 Anunt PUZ: Spatiu Comercial Bara Comerciala

30.01.2018 Anunt PUZ: Retail Park Slobozia

30.01.2018 Anunt Important: In atentia cetatenilor Moldoveni care au dobandit cetatenie Romana
Programarea pentru transcrierea certificatelor/ extraselor de stare civilă ale persoanelor care au redobândit cetăţenia română şi nu au avut niciodată domiciliul în România, a persoanelor care au dobândit cetăţenia conform art. 10 şi act. 11 din Legea cetăţeniei nr. 21/1991 cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor care deţin documente eliberate de structura de emigrări, cu domiciliul în Mun. Slobozia se face momentan telefonic la nr. 0243 233790, interior 14 doar in ziua de LUNI, între orele 9.00-11.00 sau la adresa de mail “dep@municipiulslobozia.ro”.
Sediul Directiei de Evidenţă a Persoanelor Slobozia, serviciul de Stare civilă este SLOBOZIA, BDUL COSMINULUI, NR 2, BL I7, JUD IALOMIŢA


29.01.2018 Ordin privind reactualizarea componentei Centrului Local de Combatere a Bolilor - Ialomita

25.01.2018 Anunt DAJI - Porcine Bazna si Mangalita

23.01.2018 Anunt Individual Comunicare prin Publicitate

22.01.2018 Anunt E-Distributie Dobrogea

22.01.2018 Anunt Calendarul Pietelor si Targurilor

22.01.2018 Anunt Taxe si Impozite: Cont Unic pentru Plata Amenzilor

12.01.2018 Anunt Titluri Executorii

12.01.2018 Anunt Indatorare si Imprumuturi contractate de catre Municipiul Slobozia

12.01.2018 Anunt Titluri Executorii

08.01.2018 Anunt Individual Titluri Executorii

08.01.2018 Anunt Titluri Executorii

05.01.2018 Sprijin acordat prin PNDR 2020 pentru comasarea terenurilor  Anunt_CerereProiecte_sM6.5  Ghidul_Solicitantului_sM6.5_-_sesiunea_decembrie_2017

04.01.2018 Anunt Intrerupere Energie Electrica

29.12.2017 Anunt Titluri Executorii

27.12.2017 Anunt Titluri Executorii

22.12.2017 Anunt Titluri Executorii

22.12.2017 Anunt Titluri Executorii

22.12.2017 Taxe si Impozite - Anunt Contribuabili

21.12.2017 Anunt Important - E Distributie Dobrogea

20.12.2017 Anunt Titluri Executorii

20.12.2017 Hotarare Liste Prioritate ANL

20.12.2017 Anunt Polaris

08.12.2017 Anunt Atribuire Autorizatii Taxi

06.12.2017 Anunt Titluri Executorii

05.12.2017 Anunt Dezvoltare Rurala 2014-2020

28.11.2017 Licitatie Publica: „Servicii Operator RSVTI”
                        Invitatie | Caiet de Sarcini | Formulare Utile


27.11.2017 Anunt Program de Lucru POLARIS

24.11.2017 Nota informare ORCT

21.11.2017 Anunt Invitatie Licitatie: Anunt Invitatie Licitatie: "Elaborare Studiu de fezabilitate, documentatii pentru avize si acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, studiu geotehnic si topografic (cu viza OCPI), alte studii necesare pentru - Infiintare si amenajare cimitir uman nou in Municipiul Slobozia - construire capela, studiu administratir, imprejmuire, alei.
                    Caiet de Sarcini si Documentatie

16.11.2017 Informare SPAS - Venitul Minim Garantat

14.11.2017 Anunt Individual: Munteanu Vasile

14.11.2017 Anunt Individual: Ionita Mircea Catalin

14.11.2017 Prezentare SOLVIT

07.11.2017 Anunt vanzare bunuri imobile

03.11.2017 Anunt colectiv - Titluri executorii

03.11.2017 Licitatie Publica: „Servicii de expertiza tehnica a clădirilor CI, C2, C3, C4 din incinta imobilului situat pe Sos. Amara nr.3, in scopul reabilitării si modernizării”
                        Invitatie | Caiet de Sarcini | Extras de Carte Funciara | Formulare Utile


01.11.2017 Anunt colectiv - Titluri executorii

30.10.2017 Anunt Individual: Constantin Ionut Laurentiu

26.10.2017 Proiect de Hotarare: Proiet privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere/penalitatilor prevazute la Art. 185 Alin 1 Lit. B, din Legea Nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, a contribuabililor persoane fizice

26.10.2017 Proiect de Hotarare: Proiet privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere/penalitatilor prevazute la Art. 185 Alin 1 Lit. B, din Legea Nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, a contribuabililor persoane juridice

26.10.2017 Proiect de Hotarare: Procedura de acordare a esalonarii la plata obligatiilor fiscale si bugetare datorate bugetului local al Municipiului Slobozia

26.10.2017 Proiect de Hotarare: Regulament privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Slobozia pentru activitati nonprofit de interes local

26.10.2017 Proiect de Hotarare: Regulament Transport Public Local

26.10.2017 Anunt - Scoala pentru Politia de Frontiera

25.10.2017 Anunt - Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila - Locuri Disponibile

25.10.2017 Anunt colectiv - Titluri executorii

20.10.2017 Atribuire locuri parcare Slobozia - B35 B36

17.10.2017 Exercitiu Alarmare Publica

10.10.2017 Anunt colectiv - Titluri executorii

10.10.2017 Anunt colectiv - Titluri executorii

10.10.2017 Anunt Vanzare prin Licitatie Publica

06.10.2017 Anunt PUZ

06.10.2017 Anunt PUZ: Locuinta P+M

06.10.2017 Anunt datorie publica locala

03.10.2017 Anunt colectiv - Titluri executorii

02.10.2017 Proiect de Hotarare: Modificare Taxe Salubritate

02.10.2017 Salarii Primarie

02.10.2017 Salarii DADP

27.09.2017 Anunt colectiv - Titluri executorii

26.09.2017 Anunt colectiv - Titluri executorii

21.09.2017 Anunt colectiv - Titluri executorii

14.09.2017 Anunt colectiv - Titluri executorii

12.09.2017 Anunt colectiv - Titluri executorii

11.09.2017 Comunicat de presă DITL

11.09.2017 Anunt achizitie publica: Servicii de arhivare în unităţi arhivistice şi arhivare computerizată   Caiet de sarcini   Scrisoare de inaintare   Formular de oferta Clarificari 1 | 2

                   Raspuns clarificari    -1-  |  -2-   |  - 3-   |  - 4-

08.09.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - ZONA PANDURI, nr.7, nr. 8-10, strada Walter Mărăcineanu , nr.10

30.08.2017 Anunt achizitie publica 'Reparaţii tencuieli si vopsitorii exterioare la faţada si revizuirea sistemului de jgheaburi si burlane la bl. 16,scara B, str. Razoare, nr. 10, Slobozia' - (Invitatie Scrisoare de intentie Formular de oferta Caiet de sarcini)

30.08.2017 Anunt PUZ 'Construire locuinta parter+mansarda' Tarla 519/3, parcela 4

30.08.2017 Anunt PUZ 'Zona Walter Maracineanu'

29.08.2017 ANUNŢ DE VÂNZARE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE - PUNCT TERMIC 9 str. Miron Costin

29.08.2017 Proiect de hotărâre referitor la modificarea Şi completarea H.C.L nr.84/2008, privind aprobarea unor reglementări şi regulamente, privind desfăşurarea serviciului de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere în Municipiul Slobozia, modificată şi completată

24.08.2017 Anunt Titluri Executorii

24.08.2017 Anunt Retragere Autorizatii Taxi

18.08.2017 Anunt PUZ: Retail Park Slobozia

18.08.2017 Anunt PUZ: Zona Panduri

18.08.2017 Anunt Colectiv - Titluri Executorii

17.08.2017 Proiect de hotărîre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z- 'EDIFICARE MAGAZIN DEDEMAN'

16.08.2017 Anunt Colectiv

11.08.2017 Program Polaris Holding 15.08.2017

08.08.2017 Anunt achizitie publica: Reparatii Curente, Bloc 16, Scara B, Strada Razoare Nr. 10, Slobozia Scrisoare inaintare Formular oferta

02.08.2017 Anunt Titluri Executorii

01.08.2017 Anunt: Autorizatii de taxi valabile la data de 01.08.2017

31.07.2017 Anunt exercitiu verificare sirene de alarmare in oras

27.07.2017 Anunt Titluri Executorii

26.07.2017 Anunt Individual pentru comunicarea prin publicitate

24.07.2017 Anunt Titluri Executorii

20.07.2017 Anunt securizare puturi si fantani individuale

17.07.2017 Vanzare Teren Extravilan: Comunicare Acceptare Oferta

17.07.2017 Anunt PUZ: Edificare Magazin Dedeman - Sos. Brailei

13.07.2017 Atribuire Locuri de Parcare - 25.07.2017 - Zona PIETII

13.07.2017 Anunt: Autorizatii de taxi valabile la data de 12.07.2017

11.07.2017 Anunt Intrerupere Energie Electrica

07.07.2017 Anunt Titluri Executorii

06.07.2017 Anunt Public

22.06.2017 Anunt Titluri Executorii

19.06.2017 Anunt achizitie publica: Servicii postale Caiet de sarcini  Scrisoare inaintare Formular oferta

16.06.2017 Anunt PUZ: Zona Panduri

13.06.2017 Anunt Achizitie Publica: Invitatie Participare si Caiet de Sarcini: Servicii TV cu emisie online   Scrisoare Inaintare Formular Oferta

13.06.2017 Anunt Achizitie Publica: Invitatie Participare si Tema Proiectare  Scrisoare Inaintare Formular Oferta

09.06.2017 Anunt Titluri Executorii

07.06.2017 Anunt Titluri Executorii

07.06.2017 Anunt Titluri Executorii

31.05.2017 Anunt Achizitie Publica: Servicii Intretinere Hardware  Scrisoare Inaintare Formular Oferta

31.05.2017 Anunt Achizitie Publica: Servicii Postale Caiet de Sarcini  Scrisoare Inaintare Formular Oferta

30.05.2017 Anunt Polaris Holding


26.05.2017 Anunt PUZ: Sos. Brailei - Edificare magazin DEDEMAN

24.05.2017 Anunt Achizitie Publica: Cartuse Toner   Scrisoare Inaintare Formular Oferta

24.05.2017 Anunt Achizitie Publica: Servicii Televiziune cu Emisie Online 2017   Scrisoare Inaintare Formular Oferta

16.05.2017 Proiect de Hotarire Regulament metodologie atribuire terenuri in baza Legii 15 din 2003

16.05.2017 Proiect de hotarire aprobare PUZ Constituire drept de superficie soseaua Brailei

16.05.2017 Proiect de hotarire aprobare PUD Modernizare si extindere complex hotelier SELECT

11.05.2017 STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI SLOBOZIA 2014 – 2023

10.05.2017 Anunt: Borderou Decizii de Impunere pentru anul 2017

10.05.2017 Anunt: Borderou Obligatii Fiscale pentru anul 2017

05.05.2017 Anunt PUZ: Sos. Brailei

05.05.2017 Anunt PUZ: Bara Comerciala

05.05.2017 Invitatie Participare Achizitie Servicii Difuzare  Caiet de Sarcini Scrisoare Inaintare Formular Oferta
Raspuns Clarificari 1

05.05.2017 Invitatie Participare Achizitie Directa - Usi   Scrisoare Inaintare Formular Oferta

05.05.2017 Invitatie Participare Licitatie Servicii Cadastru + Caiet de Sarcini   Scrisoare Inaintare Formular Oferta
                    Raspuns Clarificari 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 5.2
                    Anunt Notificare Prealabila - Raspuns Notificare Prealabila
                    Contestatie CNSC

05.05.2017 Invitatie Participare Licitatie - Evaluare Bunuri, Caiet de Sarcini, Anexa 1, Anexa 2  Scrisoare Inaintare Formular Oferta

04.05.2017 Anunt Dezinsectie

04.05.2017 Invitatie Participare Licitatie Directa Deschisa - Achizitie Cartuse Toner + Caiet de Sarcini  Scrisoare Inaintare Formular Oferta

04.05.2017 Jurisprudenta CEDO

28.04.2017 Program Polaris Holding (29.04 - 01.05.2017)

24.04.2017 Anunt Titluri Executorii

20.04.2017 Anunt Anulare Selectie Oferte Pentru Anuntul SEAP 87300 din 14.04.2017

20.04.2017 Anunt Titluri Executorii

14.04.2017 Anunt Licitație: Servicii de Evaluare Patrimoniala pentru Bunurile Proprietate Publica si Privata a Municipiului Slobozia

11.04.2017 Program Polaris Holding (Paști)

06.04.2017 Proiect de Hotarare: Regulament Locuri de Parcare

06.04.2017 ANUNȚ PUBLIC în conformitate cu HCL Nr. 35/2016

04.04.2017 Proiect de Hotarare: PUZ Casa Armatei
                    Proiect de Hotarare: PUZ MIND SA Sos. Brailei
                    Proiect de Hotarare: PUZ MIND SA Matei Basarab

04.04.2017 Proiect de hotarire - Regulament pentru concesionarea/inchirierea/constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros .
                   Proiect de Hotarire - Regulament conditii de desfasurare activitati comerciale, promotionale si de agrement .


03.04.2017 Proiect de Hotarare: PUZ ANL
                    Proiect de Hotarare: PUD Parcare Sos. Brailei
                    Proiect de Hotarare: PUD Farmacie - PECO
                    Proiect de Hotarare: Regulament Toaletare Arbusti

03.04.2017 INFORMARE CONSILIUL LOCAL - ȘEDINȚĂ ORDINARĂ 28.03.2017
                            Raport de Audit Financiar - D.A.D.P SLOBOZIA
                            Adresă
                            Raport de Activitate Anul 2016 - D.A.D.P SLOBOZIA
31.03.2017 Buletin Analiza Apa - URBAN -
30.03.2017 Anunt Public Licitatie Directa + Caiet de Sarcini
29.03.2017 Anunt PUD - In vederea extinderii spatiului comercial si pentru amenajare terasa - intrare in legalitate - strada Sudului, nr.12, lot 1
29.03.2017 Licitație organizată în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros în Parcul Industrial IMM
24.03.2017 Anunt PUD - Modernizare Extindere Complex Hotelier SELECT
20.03.2017 ANUNȚ: INVITAȚIE DEZBATERE PUBLICĂ BUGETUL GENERAL AL MUN. SLOBOZIA PE ANUL 2017
20.03.2017 Proiecte de Hotarare: PUD Carmangerie
20.03.2017 Anunt intrerupere energie electrica
20.03.2017 Anunt privind atribuirea unor locuri de parcare
20.03.2017 Anunt privind atribuirea unor locuri de parcare
16.03.2017 Proiect de Hotărâre: PUD Construire Locuinta
16.03.2017 Proiect de Hotărâre: PUD Extindere Locuinta Pepiniera
16.03.2017 Proiect de Hotărâre: Stabilirea Impozitelor si Taxelor Locale precum și Taxele Speciale pe anul 2018
14.03.2017 Anunt Titluri Executorii
07.03.2017 PROIECT DE HOTĂRÂRE: Regulament Execuție Lucrări Tehnico-Edilitare
07.03.2017 PROIECT: Buget 2017
02.03.2017 Anunt privind obligatia persoanelor Fizice si Juridice - Registrul Agricol
24.02.2017 Invitatie Achizitie Directa - Reparatie Acoperis + Caiet de Sarcini  Scrisoare Inaintare Formular Oferta
15.02.2017 Anunt Titluri Executorii
06.02.2017 Anunt Titluri Executorii
02.02.2017 Anunt Titluri Executorii
02.02.2017 Proiect privind aprobarea programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice a Municipiului Slobozia
01.02.2016 Anunt PUZ
27.01.2017 Anunt PUZ
26.01.2017 Anunt PUZ
26.01.2017 Invitatie Achizitie Directa - Abonamente la Publicatiile Locale 2017
19.01.2017 Invitatie Achizitie Directa - Furnizare şi montare ferestre, uşi şi glafuri bloc HI, bloc G2, bloc T4 sc. A şi B”;  Formulare
17.01.2017 Anunt PUZ Superficie Teren Sos. Brailei
16.01.2017 Anunt PUD
13.01.2017 Anunt Titluri Executorii
12.01.2017 Rezultate privind procedura de atribuire a autorizatiilor taxi
30.12.2016 Anunt privind atribuirea unor locuri de parcare
30.12.2016 Anunt program de sarbatori S.C. POLARIS M HOLDING SRL, servicii salubrizare
29.12.2016 Anunt PUZ
27.12.2016 Anunt Privind Incasarea Taxelor si Impozitelor Locale
23.12.2016 Anunt invitatie participare achizitie directa elaborare SF extindere statie de tratare a apei in Municipiul Slobozia - Raspuns Clarificari
21.12.2016 Anunt Titluri Executorii
19.12.2016 Invitatie Participare Licitatie Publica  Servicii Reparatie Usi
15.12.2016 Invitatie Participare Licitatie Publica  Servicii Operator RSVSI
09.12.2016 Anunt Colectiv Titluri Executorii
09.12.2016 Anunt in baza Legii 52/2003
09.12.2016 Anunt in baza Legii 52/2003
07.12.2016 Anunt Individual Titluri Executorii
07.12.2016 Anunt Individual Titluri Executorii
07.12.2016 Anunt PUZ
07.12.2016 Anunt Licitatie
06.12.2016 Invitatie Participare Achizitie Directa Expertiza Camera Tehnica Scrisoare Inaintare Formular Oferta
29.11.2016 Anunt Titluri Executorii
29.11.2016 Anunt Titluri Executorii
28.11.2016 Anunt Titluri Executorii
25.11.2016 Anunt PUZ Cargo
23.11.2016 Anunt Colectiv Titluri Executorii
22.11.2016 Invitatie Participare Licitatie Publica Scrisoare Inaintare Formular Oferta
22.11.2016 Dispozitie Delimitare Sectii de Votare Mun. Slobozia
21.11.2016 Anunt Colectiv Titluri Executorii
17.11.2016 Invitatie Participare Licitatie Publica - Servicii Difuzare Radio + Caiet de Sarcini Scrisoare Inaintare Formular Oferta
17.11.2016 Anunt Titluri Executorii
16.11.2016 Anunt Colectiv
11.11.2016 Anunt Colectiv
11.11.2016 Anunt Individual Comunicare prin Publicitate
11.11.2016 Amplasare Afise Electorale
10.11.2016 Anunt Invitatie Licitatie Extindere Retea Cartierul Garii Noi
04.11.2016 Anunt Transparenta Decizionala L52/2003  Proiect de hotărâre referitoare la aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere prevăzute de art.185 alin.l lit.b, din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, a contribuabililor persoane fizice .
04.11.2016 Anunt Transparenta Decizionala L52/2003  Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere/penalităţilor prevăzute la art.185 alini lit.b din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, a contribuabililor persoane juridice.
04.11.2016 Anunt Transparenta Decizionala L52/2003  Proiect de hotărâre referitoare la aprobarea eşalonării la plată a obligaţiilor restante datorate bugetului local de persoane fizice şi juridice.
02.11.2016 Anunt Elaborare PUZ Statie Epurare Sos. Amara
01.11.2016 Anunt autorizatii de taxi
27.10.2016 Anunt Titluri Executorii
26.10.2016 Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2017
25.10.2016 Invitatie Licitatie Servicii Difuzare Radio Caiet de Sarcini Formular Scrisoare Inaintare Formular Oferta
25.10.2016 Invitatie Licitatie Participare Diriginte De Santier
24.10.2016 Anunt Titluri Executorii
21.10.2016 Anunt Elaborare PUZ
17.10.2016 Anunt Titluri Executorii
12.10.2016 Anunt Licitatie Servicii de Diriginte de Santier
29.09.2016 Anunt Licitatie Servicii de Paza
28.09.2016 Transparenta Decizionala
26.09.2016 ANUNT DE INTERES PUBLIC: ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA - INTRERUPERE ENERGIE ELECTRICA
22.09.2016 TITLURI EXECUTORII
21.09.2016 TITLURI EXECUTORII
20.09.2016 CAMPANIE COLECTARE DEŞEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE
19.09.2016 Anunt Referitor la modelul standard de contract de instrainare sau dobandire a unui mijloc de transport
16.09.2016 Anunt Proiect de Hotarare: privind aprobarea regulamentelor referitoare la stabilirea criteriilor de identificare a clădirilor, terenurilor neîngrijite şi a terenurilor agricole nelucrate situate în Municipiul Slobozia, precum şi majorarea impozitului aferent acestora
15.09.2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
12.09.2016 Anunt - Depozit pentru depozitarea și compostarea deseurilor rezultate din creșterea animalelor Slobozia Noua
08.09.2016 Licitație organizată în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros în Parcul Industrial IMM
06.09.2016 Hotărâre Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Depozitului pentru depozitarea și compostarea deseurilor rezultate din creșterea animalelor Slobozia Noua
31.08.2016 Anunt dezinsecție
26.08.2016 Invitatie achizitie directa "Servicii de asigurare obligatorie a locuintelor administrate de Municipiul Slobozia" Anexa
17.08.2016 Invitatie participare achizitie directa "Servicii de Supraveghere - Diriginte de Santier" Caiet de Sarcini Model Scrisoare Inaintare Model Formular Oferta
                         Raspuns Clarificare
                        Raspuns clarificare II
17.08.2016 Invitatie participare achizitie directa "Planul de imbunatatire a eficientei energetice al Municipiului Slobozia Model Scrisoare Inaintare Model Formular Oferta
Clarificari1
09.08.2016 PLAN DE MOBILITATE URBANA DURABILA

08.08.2016 Anunt Invitatie Participare Licitatie
                   Raspuns Clarificare
                   Raspuns Clarificare II

08.08.2016 Proiect de modificare si completare HCL 37/31.03.2016 privind aprobarea regulamentului de taiere si/sau toaletare a arborilor si arbustilor aflati pe domeniul public si privat al Municipiului Slobozia

29.07.2016 Anunt Intentie de Elaborare Plan Urbanistic Zonal

29.07.2016 Anunt Intentie de Elaborare Plan Urbanistic Zonal

18.07.2016 Comunicat de presă privind activitatea de dezinsecție 18-22 Iulie 2016

18.07.2016 Comunicat de presă privind activitatea de reparații străzi 18-22 Iulie 2016

30.06.2016 Invitatie participare achizitie directa <<„Proiectare si executie lucrari conexe prin grija beneficiarului conform Avizului Tehnic de Racordare nr. 156444703/28.03.2016 pentru obiectivul “Gradinita cu 200 de locuri , cartier Pepiniera”>>.
                           MODEL OFERTA (FORMAT .DOC)

30.05.2016 Anunt Colectiv pentru comunicarea prin publicitate. Titluri executorii contribuabili

27.05.2016 Anunt Colectiv pentru comunicarea prin publicitate. Titluri executorii contribuabili

23.05.2016 PUD Extindere spatiu multifunctional str. Polivalenta 6

23.05.2016 PUZ Constructie locuinte sociale Cartier Bora str. Prelungirea Magurii

23.05.2016 PUZ Lotizare pentru constructii de locuinte

27.04.2016 Inspectoratul de Politie Judetean Ialomita
recruteaza candidati pentru concursul de admitere - sesiunea 2016, pentru institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne


25.04.2016 Anunt Admitere Invatamant

21.04.2016 Anunt recrutare jandarmi - Prefectura Ialomita

21.04.2016 Anunt Comisii de Specialitate

12.04.2014 Anunt PUZ Extindere Spatiu Comercial Str. Lacului G110

12.04.2014 Anunt PUZ Extindere Spatiu Comercial Bld. Unirii U11

12.04.2014 Anunt PUZ Extindere Spatiu Comercial Nordului V9

12.04.2016 Anunt Inchiere Locuri Servicii Publice Slobozia SRL (Obor si Bazar)

29.03.2016 Anunt Plan Urbanistic Zonal (PUZ)

22.03.2016 Rezultatele privind procedura de atribuire a autorizatiilor taxi

17.03.2016 Proiect de hotarare referitor la modificarea HCL 45/29.04.2010 privind Regulamentul de ocupare a unor locuri publice din Municipiul Slobozia

24.02.2016 ANUNT PUZ

16.02.2016 Anunt Locuri de Parcare

02.02.2016 Comunicat de presa: Perchezitii la sediul Primariei Municipiului Slobozia

01.02.2016 Anunt organizare dezbatere publica Proiect de buget, de venituri si cheltuieli 2016

20.01.2016 Anunt Comisii de Specialitate

14.01.2016 Proiect de Hotarare referitor la aprobarea Regulamentului de eliberare a autorizatiilor privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica

14.01.2016 Anunt: Autorizatii de taxi valabile la data de 11.01.2016

07.01.2016 Anunt PUZ

07.01.2016 Anunt autorizatii de taxi si transport

07.01.2016 Anunt PUZ

05.01.2016 Anunţ privind evidenţa şi colectarea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2016

31.12.2015 Proiect de hotarare referitor la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al Municipiului Slobozia

30.12.2015 Proiect de hotarare referitor la aprobarea Regulamentului privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica

11.12.2015 Intentie de elaborare plan urbanistic zonal

09.12.2015 Anunt Comisii de Specialitate

02.12.2015 Material de Informare: Corpul Expertilor Electorali

20.11.2015 Anunt Parcari 24-26.11.2015

17.11.2015 Anunt comisii de specialitate 18-19 Noiembrie 2015

17.11.2015 Anunt taximetristi

30.10.2015 Anunt Salubritate

20.10.2015 Anunt Comisii de Specialitate - 21-22.10.2015

13.10.2015 SPAA - Servicii Publice Slobozia SRL -  Anunt Inchiriere Spatiu Piete

28.09.2015 Anunt
                   Anunt privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 2016
                   Anexa 1 - Taboul impozitelor si taxelor locale 2016
                   Anexa 2
                   Anexa 1A
                   Anexa 1B

16.09.2015 Anunt comisii de specialitate

07.09.2015 Anunt

26.08.2015 Anunt PUZ: Schimbare destinatie din spatiu de locuit in spatiu comercial

21.08.2015 Anunt Licitatie IMM

18.08.2015 Anunt comisii de specialitate

31.07.2015 Anunt Plan Urbanistic Zonal: Lotizare pentru Constructii de Locuinte

30.07.2015 SPCLEP: Informare privind prelucrarea de date cu caracter personal

28.07.2015 Anunt Parcari 28.07.2015

20.07.2015 Anunt: Proiect de Hotarare privind modificarea si completarea HCL 141/2008

13.07.2015 Proiect de hotarare privind acordarea de facilitati donatorilor de sange

07.07.2015 Anunt comisii de specialitate

24.06.2015 Anunt Dezinsectie DADP

16.06.2015 Anunt comisii de specialitate

10.06.2015 - Anunt Parcari

08.05.2015 Anunt DADP: Dezinsectie

06.05.2015 Hotarare privind aprobarea regulamentului referitor la circulatia autovehiculelor de peste 3.5 Tone

30.04.2015 Anunt de participare - Alimentare cu energie electrica Cartier Garii Noi

27.04.2015 Anunt Intentie de Elaborare Plan Urbanistic De Detaliu - Extindere Spatiu Servicii

24.04.2015 Anunt privind atribuirea unor locuri de parcare

23.04.2015 Anunt somatii persoane fizice

22.04.2015 Anunt locuinte ANL

21.04.2015 Anunt Comisii de Specialitate

10.04.2015 Anunt privind atribuirea unor locuri de parcare

08.04.2015
Anunț licitație Nr. 35482/07.04.2015 - Utilitati cartier Garii Noi - Alimentare cu energie eiectrica Carlier Rezidential Zona Garii Noi


31.03.2015 Anunt - Extindere Spatiu Multifunctional Training, Activitati Sportive si Alimentatie Publica pe Latura de Sud"

23.03.2015 Anunt Comisii de Specialitate

03.03.2015 Anunt vanzare bunuri Imobile (Teren extravilan) SC Primexagro SRL

03.03.2015 Anunt titluri executorii persoane fizice

24.02.2015 Anunt privind atribuirea  unor locuri de parcare

19.02.2015 Anunt privind vanzarea unor bunuri imobile

18.02.2015 Anunt Comisii de Specialitate 19.02.2015

03.02.2015 Anunt privind atribuirea unor locuri de parcare

27.01.2015 Anunt de participare la concesionare privind "Delegarea prin concesiune a serviciului public de deratizare, dezinsectie si dezinfectie in Municipiul Slobozia

27.01.2015 Propuneri Buget 2015 | Anexa Nr. 2 | Anexa Nr. 3 | Anexa Nr. 4 | Anexa Nr. 5 | Anexa Nr. 6 |

26.01.2015 Anunt PUZ - Atelier Scolar

26.01.2015 Anunt PUZ - Activitati agroindustriale

26.01.2015 Anunt PUZ - Locuinte ANL

20.01.2015 Anunț comisii de specialitate 21-22.01.2015

20.01.2015 Proiect de hotărâre privind aprobarea- PLAN URBANISTIC DE DETALIU- „ MODERNIZARE ŞI EXTINDERE VSPAŢIU COMERCIAL” Bdul. Unirii, nr. 12A .

20.01.2015 Proiect de hotarare privind aprobarea PUD - Spatiu Florarie

16.01.2015 Anunt titluri executorii - Persoane Juridice

07.01.2014 Anunt de tip erata Numarul 66879/07.01.2015 (Compartiment Achizitii)

05.01.2014 Intentie de Elaborare Plan Urbanistic Zonal | Descarca PUZ 1 | Descarca PUZ 2 | Descarca PUZ 3 | Descarca PUZ 4 |

22.12.2014 Anunt Urbanism - PUZ Realizare Ansamblu de locuinte P+4 Strada Razoare

16.12.2014 Intentie de Elaborare Plan Urbanistic de Detaliu

16.12.2014 Intentie de Elaborare Plan Urbanistic Zonal

15.12.2014 Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice în Municipiul Slobozia

12.12.2014 Anunt Proiect de Hotarare - Taiere Arbori

11.12.2014 Anunt de participare 156052

11.12.2014 Anunt de participare 156066

10.12.2014 Anunt comisii de specialitate

09.12.2014  Anunturi titluri executorii persoane fizice: Anunt 1     Anunt 2     Anunt 3 

08.12.2014 Anunt "Refunctionalizarea C.T. in atelier scolar si extindere si reconversie functionala a salii de gimnastica in sala de sport"

08.12.2014 Anunt "Locuinte ANL in regim de inchiriere pentru medici"

02.12.2014 Anunt ENEL

28.11.2014 Anunt Campus Scolar

27.11.2014 Anunt P.U.D Urbanism

20.11.2014 Anunt comisii de specialitate

13.11.2014 Tabel cu punctajul obtinut de operatorii de transport peroane in regin Taxi (Persoane Fizice si Persoane Juridice)

13.11.2014 Anunt privind vanzarea unor bunuri imobile

13.11.2014 Anunt privind vanzarea unor bunuri mobile

12.11.2014 Anunt privind atribuirea unor locuri de parcare

07.11.2014 Anunt privind atribuirea unor locuri de parcare

06.11.2014 Somatii Persoane Fizice 06.11.2014

05.11.2014 Anunt P.U.D

04.11.2014 Comunicat - Lista solicitantilor care au acces la locuintele de tip ANL
                        HCL 169 - Lista solicitantilor care au acces la locuintele de tip ANLsi stabilirea ordinii de prioritate
                        Lista solicitantilor ce nu au acces la locuintele de tip ANL (Transa 2014)

31.10.2014 Anunt privind interzicerea bauturilor alcoolice in ziua Alegerilor

30.10.2014 Anunt privind atribuirea unor locuri de parcare in Municipiul Slobozia

28.10.2014 Anunt Parcari

24.10.2014 Proiect de Hotarare, Plan masuri referitoare la atribuirea locuintelor ANL

17.10.2014 Somatii Persoane Fizice 17.10.2014

15.10.2014 Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 2015

26.09.2014 Dispozitie privind locurile speciale pentru afisaj electoral pentru scrutinul in vederea alegerii Presedintelui Romaniei

29.08.2014 Anunt somatii Persoane Fizice

29.08.2014 Anunt Gospodarie Comunala

25.08.2014 Hotarare privind aprobarea P.U.D - Amenajare accese si parcare, Strada Filaturii, FN

18.08.2014 Proiect de Hotarare 506601/30.07.2014

13.08.2014 Lista titluri executorii - Persoane Fizice

11.08.2014 Anunt de licitatie

28.07.2014 Lista somatii

14.07.2014 Lista Titluri Executorii la 09.07.2014

08.07.2014 Somatii Persoane Fizice

07.07.2014 Anunt D.A.D.P privind modificarile aduse Regulamentului privind parcarile aprobate prin HCL Nr. 96/28.05.2014

23.06.2014 Programul de vara al gradinitelor cu program prelungit

20.06.2014 Plan Urbanistic de Detaliu "Amenajare Accese si parcare - Str. Filaturii"

18.06.2014 Titluri Executorii Persoane Fizice

17.06.2014 Somatii Persoane Juridice

16.06.2014 Anunt comisii de specialitate 18.06.2014

05.06.2014: Anunt Invitatie de participare

03.06.2014: Anunţ amanânare licitaţie publică CentralaTermică/Punct Termic 3, pentru data de 11.06.2014 ora 11:00

02.06.2014: Anunt: ANALIZE APA

22.05.2014: Anunt: Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei PUZ Locuinte Cartierul Verde

21.05.2014: Anunt: Comisii de specialitate 20-22.05.2014

20.05.2014 Anunt: Somaţii Mai 2014 | Persoane Juridice

20.05.2014 Anunt: Locuri de parcare

19.05.2014 Anunt: Proiect de Hotarare

07.05.2014 Anunt Licitatie Publica: Cladire PT/CT3, Lot. 1

07.05.2014 Anunt: Titluri executorii persoane fizice - 05.05.2014

06.05.2014 Anunt: Proiect de Hotarare privind aprobarea P.U.D: Anexa Functionala Complex CENTRAL

28.04.2014 Anunţ Servicii Publice Slobozia SRL - Închiriere spaţii comerciale

24.04.2014 CONCESIONARE: Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare al Mun. Slobozia

24.04.2014 Anunţ privind intenţia de elaborare a planului urbanistic local "Moderniyare Bara Comerciala Piata Revolutiei"

14.04.2014 Anunţ privind desfăşurarea şedinţelor Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Slobozia în zilele 15-16.04.2014

14.04.2014 Anunţ privind atribuirea unor locuri de parcare in Municipiul Slobozia

11.04.2014 Anunţ: Proiect de hotărâre privind aprobarea Plan urbanistic de detaliu "Extindere spaţiu comercial", Str. Lacului, Bl. G110, Ap. 11

07.04.2014: Anunţ: Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ "Înfiinţare şi amenajare cimitir uman"

07.04.2014 Anunţ: URBAN S.A

07.04.2014 Anunţ: Elaborare plan urbanistic zonal: Cartierul Verde

31.03.2014 Anunţ de intenţie privind elaborarea P.U.D (Complex "CENTRAL" - Amenajare salon evenimente)

27.03.2014 Anunţ: Intenţie de dezvoltare plan urbanistic zonal

26.03.2014 Anunţ: Listă titluri executorii comunicate în temeiul Art. 44, Alin. D, din OG 92/2003 - Persoane fizice

24.03.2014 Anunţ: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de reşedinţă în Municipiul Slobozia

20.03.2014 Anunţ: Şedinţele Comisiilor de specialitate din 18-20.03.2014

18.03.2014 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL 106/2009

13.03.2014 Anunţ şedinţă publică de dezbatere a strategiei de dezvoltare durabilă a Mun. Slobotzia pentru perioada 2014-2020.
                    Anexa: Sistemul de obiective
                    Anexa: Strategia privind dezvoltarea durabilă a Municipiului

12.02.2014 Anunţ proiect HCL delegare gestiune serviciu alimentare cu apa

03.02.2014 Anunţ intenţie elaborare PUZ -Infiintare si amenajare cimitir uman

30.01.2014 Anunţ proiect HCL documentatie atribuire serviciu salubritate

30.01.2014 Anunţ proiect HCL studiu oportunitate concesiune serviciu salubritate

30.01.2014 Târg apicol 4-6 Februarie 2014

29.01.2014 Anunţ registrul agricol 2014

17.01.2014 Anunţ intenţie elaborare PUD -Extindere spaţiu comercial str. Pieţii bloc J3 parter

15.01.2014 Anunţ proiect buget 2014

14.01.2014 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

13.01.2014 Anunţ intenţie elaborare PUZ -Infiinţare şi amenajare cimitir uman

23.12.2013 Anunţ regulament S.C. Platforma Industriala IMM Slobozia SRL

17.12.2013 Comunicat de presă

16.12.2013 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

02.12.2013 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

22.11.2013 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

19.11.2013 Anunţ proiecte HCL
                 Aprobarea cuantumului maxim şi a condiţiilor de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
                  Regulament privind vânzarea bunurilor imobile, proprietate privată a Municipiului Slobozia

14.11.2013 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

12.11.2013 Anunţ pentru atribuirea unor locuri de parcare -18.11.2013-25.11.2013

08.11.2013 Anunţ intenţie elaborare PUZ -Extindere hală service - str. Peneş Curcanul

07.11.2013 Anunţ vânzare bunuri imobile 19.11.2013-modificări

04.11.2013 Anunţ vânzare bunuri imobile 19.11.2013

30.10.2013 Anunţ vânzare bunuri mobile 05.11.2013

22.10.2013 Anunţ proiecte HCL
                     Stabilire taxe si impozite 2014
                     Aprobarea construirii de balcoane la parterul blocurilor
                     PUZ extindere spatiu comercial M.Basarab bara comerciala
                     PUZ construire cartier rezidential Slobozia Noua


22.10.2013 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

21.10.2013 Anunţ intenţie elaborare PUZ -Extindere hală service - str. Peneş Curcanul

21.10.2013 Anunţ intenţie elaborare PUD -Extindere spaţiu comercial str. Lacului bl.G110

17.10.2013 Anunţ vânzare bunuri imobile 01.11.2013

16.10.2013 Dispoziţie primar privind interzicerea vânzărilor de băuturi alcoolice-19.10.2013

15.10.2013 Anunţ vânzare bunuri imobile 31.10.2013

08.10.2013 Anunţ pentru atribuirea unor locuri de parcare -14.10.2013-23.10.2013

03.10.2013 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

01.10.2013 Anunţ intenţie elaborare PUZ cartier rezidential Slobozia Nouă

01.10.2013 Anunţ intenţie elaborare PUD extindere spaţiu comercial bloc U11

25.09.2013 Anunţ vânzare bunuri imobile

25.09.2013 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

23.09.2013 Anunţ proiect HCL -modificare tarife activităţi culturale

06.09.2013 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

03.09.2013 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

30.08.2013 Anunţ proiecte HCL
                     Realizare parc fotovoltaic 7 MW
                     Extindere spatiu comercial produse eco
                     Cartier locuinte Slobozia Noua
                     Extindere spatiu comercial str.Decebal

29.08.2013 Anunţ diponibilizare utilaje

28.08.2013 Anunţ proiect HCL -modalitate calcul pret ape uzate

27.08.2013 Anunţ proiect HCL -modificare tarife apă şi salubritate

22.08.2013 Anunţ L15/2003- actualizare documente 30.09.2013

21.08.2013 Anunţ proiect HCL -reorganizare Serviciul Public Activităţi Autofinanţate ca societate comercială

14.08.2013 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

07.08.2013 Anunţ intenţie elaborare PUZ Baza productie

07.08.2013 Anunţ intenţie elaborare PUZ cartier locuinte Slobozia Noua

30.07.2013 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

30.07.2013 Anunţ proiect HCL -spatii comerciale str Lacului

30.07.2013 Anunţ intenţie elaborare PUZ Bara Comerciala

22.07.2013 Anunţ intenţie elaborare PUZ cartier locuinte Slobozia Noua

22.07.2013 Anunţ pentru atribuirea unor locuri de parcare 24.07.2013

22.07.2013 Anunţ proiect HCL -spatii comerciale bloc MB5

22.07.2013 Anunţ proiect HCL -stabilirea unor contravenţii

22.07.2013 Anunţ proiect HCL -stabilire preţ abonamente transport local

18.07.2013 Anunţ licitaţie concesionare terenuri - 12.08.2013

18.07.2013 Anunţ licitaţie concesionare terenuri - 22.07.2013

17.07.2013 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

16.07.2013 Anunţ intenţie elaborare PUZ parc fotovoltaic

16.07.2013 Anunţ intenţie elaborare PUD spatiu comecial bloc MB9

16.07.2013 Anunţ intenţie elaborare PUD spatiu comercial str.Decebal

16.07.2013 Anunţ intenţie elaborare PUZ Bara Comerciala

10.07.2013 Anunţ proiect HCL -realizare spatii comerciale bazar municipal

08.07.2013 Anunţ intenţie elaborare PUZ cartier locuinte Slobozia Noua

08.07.2013 Anunţ intenţie elaborare PUD spatii comerciale str. Lacului

04.07.2013 Anunţ pentru atribuirea unor locuri de parcare 08.07.2013 - 23.07.2013

26.06.2013 Anunţ intenţie elaborare PUZ parc fotovoltaic

06.06.2013 Buletin avertizare fitosanitară 34 35

06.06.2013 Anunţ proiect PUZ bazar municipal

03.06.2013 Campanie vaccinare antirabie - 2013

03.06.2013 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

24.05.2013 Anunţ proiecte HCL
 
23.05.2013 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

15.05.2013 Informare privind documente de stare civila

15.05.2013 Anunţ pentru atribuirea unor locuri de parcare -20.05.2013 28.05.2013

16.04.2013 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

12.04.2013 Anunţ dezbatere publica - câini fără stăpân - 18.04.2013

26.03.2013 Prelungire termen depunere dosare pentru locuri de casa - 29.03.2013

21.03.2013 Proiect de buget - 2013
                    Sinteza  Venituri   Cheltuieli   Autofinantate 
                    Fonduri nerambursabile    Lista de investitii

21.03.2013 Anunţ pentru atribuirea unor locuri de parcare str.Viilor,str.M.Eminescu -25.03.2013

13.03.2013 Anunţ licitaţie publică deschisă - vânzare clădiri centrale termice - 27.03.2013

13.03.2013 Anunţ pentru atribuirea unor locuri de parcare -18.03.2013

06.03.2013 Anunţ licitaţie închiriere terenuri, standuri şi spaţii comerciale

06.03.2013 Anunţ proiect de hotărâre PUZ - cartier rezidenţial BORA  

04.03.2013 Anunţ public - autorizaţii taxi

25.02.2013 Anunţ intenţie elaborare PUZ-extindere constructie str. Vânători bloc A1. sc. A parter  

19.02.2013 Anunţ proiect de hotărâre privind realizare PUZ - centrala fotovoltaică  

15.02.2013 Anunţ privind întreruperea furnizării apei curente 16.02-17.02.2012

11.02.2013 Anunţ privind unele reglementări pentru plata taxelor şi impozitelor locale

04.02.2013 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

01.02.2013 Anunţ licitaţie închiriere terenuri, standuri şi spaţii comerciale

01.02.2013 Anunţ proiect de hotărâre delegare prin concesiune serviciu public deratizare,dezinsectie si dezinfectie  

30.01.2013 Anunţ intenţie elaborare PUZ-construcţii  parc fotovoltaic  

16.01.2013 Anunţ proiect de hotărâre privind realizare PUZ - centrala fotovoltaică  

15.01.2013 Anunţ licitaţie publică deschisă - vânzare clădiri centrale termice - 30.01.2013

14.01.2013 Anunţ intenţie elaborare PUZ-construcţii  parc fotovoltaic  


10.01.2013 Anunţ proiect de hotărâre privind realizarea unei zone de productie zona Est  

28.12.2012 Anunţ intenţie PUZ-construcţii preliminare parc fotovoltaic  

20.12.2012 Anunţ intenţie elaborare PUZ parcuri fotovoltaic 1 2 3 4 5 6

18.12.2012 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

17.12.2012 Anunţ proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor maximale pentru transport taxi  

13.12.2012 Anunţ proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUD- locuinţă + birouri  

10.12.2012 Anunţ  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ- parc fotovoltaic  

07.12.2012 Anunţ privind atribuirea unor locuri de parcare 17.12.2012 - 27.12.2012

04.12.2012 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

26.10.2012  Proiect de hotărâre privind delegarea prin concesionare a serviciului public de salubritate - dezinsecţie,  dezinfecţie si deratizare 

26.11.2012 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

22.11.2012 Anunţ intenţie elaborare PUZ parc fotovoltaic

16.11.2012 Anunţ privind sistarea temporara a furnizării apei in oraş in perioada 16.11.2012 - 17.11.2012

09.11.2012 Lista beneficiarilor sprijin PEAD

06.11.2012 Anunţ privind închirierea unor terenuri, standuri şi spaţii comerciale

05.11.2012 Anunţ licitaţie publică cu strigare cladiri centrale şi puncte termice

05.11.2012 Anunţ intenţie elaborare PUZ Zona activitati productive nepoluante Est

01.11.2012 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

29.10.2012 Anunţ intenţie elaborare PUZ Parc fotoelectric

22.10.2012  Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi impozitelor pe anul 2013  

22.10.2012  Proiect de hotărâre privind stabilirea situaţiilor pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă  

22.10.2012  Proiect de hotărâre privind stabilirea unor reglementări pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă 

19.10.2012 Dispoziţie privind stabilirea locurilor de afişaj electoral - alegeri parlamentare 09.12.2012

18.10.2012 Anunţ pentru atribuirea unor locuri de parcare - zona MB - 29.10.2012

12.10.2012 Anunţ intenţie elaborare PUZ Modernizare spatiu comercial

08.10.2012 Dispoziţie privind stabilirea secţiilor de votare - alegeri parlamentare 09.12.2012

08.10.2012 Anunţ licitaţie publică cu strigare - puncte termice şi centrale termice - 25.10.2012

03.10.2012 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

10.09.2012 Anunţ intenţie elaborare PUZ Modernizare spatii comerciale bazar municipal

24.09.2012 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

17.09.2012 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

10.09.2012 Anunţ intenţie elaborare PUZ Construire spaţiu comercial

10.09.2012 Anunţ intenţie elaborare PUZ Extindere spatiu comercial

04.09.2012 Anunţ intenţie elaborare PUZ Cartier Rezidential SUD-EST BORA

28.08.2012  Proiect de hotărâre privind modificarea unor tarife pentru organizarea unor
                    activitati culturale in cadrul casei de Cultura a Municipiului Slobozia
                    Anunţ  

20.08.2012 Anunţ intenţie elaborare PUZ Amenajare Piata Unirii

20.08.2012 Anunţ intenţie elaborare PUZ Extindere spaţiu insilozare

03.08.2012 Concurs posturi vacante

30.07.2012 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

30.07.2012 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

30.07.2012 Anunţ proiecte de hotărâre centrale solare fotovoltaice  NORD  SUD

25.07.2012 Concurs posturi vacante

25.07.2012 Anunţ întrunire comisie legea 15/2003 - 10.09.2012

24.07.2012  Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea bazelor sportive
                    Anunţ   Expunere de motive    Raport de specialitate    Rapoarte de avizare comisii

19.07.2012  Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

16.07.2012 Anunţ intenţie privind realizarea PUZ centrale solare fotovoltaice  NORD  SUD

21.06.2012 Lista punctaj autorizaţii taxi - 11 iunie 2012

21.06.2012 Dispoziţie privind modificarea programului de funcţionare al instituţiei

20.06.2012 Anunţ privind realizarea PUZ centrale solare fotovoltaice  NORD  SUD

18.06.2012  Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

29.05.2012 Anunţ de mediu - reţea de apă cartier Garii Noi

22.05.2012 Sărbătorile Sloboziei 24-27 Mai 2012 - programul manifestărilor

09.05.2012 Anunţ privind închirierea unor terenuri, standuri şi spaţii comerciale

04.05.2012  Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

24.04.2012  Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale
                    Anunţ   Expunere de motive    Raport de specialitate    Rapoarte de avizare comisii

17.04.2012 Anunţ privind convocarea crescătorilor de animale

11.04.2012 Anunţ privind declanşarea procedurii de atribuire licenţe taxi

29.03.2012 Dispoziţia primarului nr. 697/27.03.2012 privind secţiile de votare- scrutin 10 Iunie 2012

22.03.2012 Comunicat de presă privind vizita unei delegaţii chineze

22.03.2012 Comunicat de presă  privind alimentarea cu apă

22.03.2012  Proiect de hotărâre privind concesionarea terenurilor atribuite in baza L15/ 2003

22.03.2012  Proiect de hotărâre privind tarife spaiţii comerciale Bazarul Municipal

22.03.2012  Proiect de hotărâre privind aprobarea tarife gunoi animalier

21.03.2012 Comunicat de presă vizita Israel

13.03.2012 Anunţ privind intenţia de elaborare plan urbanistic zonal centrală solară panouri fotovoltaice

28.02.2012  Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

27.02.2012 Anunţ privind interzicerea culturilor de soia modificate genetic

20.02.2012  Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

06.02.2012  Proiect de hotărâre privind atribuirea unor autorizaţii taxi

06.02.2012  Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului privind transportul in regim de taxi

31.01.2012 Anunţ privind racordul la reţeaua de gaze zona Gării Noi

27.01.2012 Comunicat privind plata unor drepturi salariale pentru personalul din învăţământ

25.01.2012  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012
                    Anunţ   Expunere de motive    Raport de specialitate    Rapoarte de avizare comisii
                    Anexa 1   Anexa 2       Anexa 2A    Anexa 3   Anexa 4

23.01.2012  Extindere alimentare cu apă casa scarii - anunţ asociaţii

20.01.2012  Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

18.01.2012  Propunere buget local 2012   Venituri      Cheltuieli    Investiţii

05.01.2012  Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

03.01.2012 Licitaţie publică - vânzare puncte termice 10.01.2012

03.01.2012 Anunţ privind atribuirea unor locuri de parcare 09-16.01.201220.12.2011 Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru transportul public local de călători

19.12.2011  Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

17.12.2011 Comunicat de presă lansare proiect ,,Centru multifuncţional ,Bora, Slobozia''

14.12.2011 Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 96/2011 privind publicitatea
                   Anunţ   Expunere de motive  Raport de avizare comisia de urbanism  Raport de specialitate    

05.12.2011 Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren realizare parc fotovoltaic
                   Anunţ   Expunere de motive  Raport de avizare comisia de urbanism     

28.11.2011 Licitaţie publică conductă termoficare - clarificări

24.11.2011 Anunţ privind închirierea unor terenuri, standuri şi spaţii comerciale

24.11.2011 Anunţ privind vânzarea unor bunuri imobile

23.11.2011 Licitaţie publică conductă termoficare - clarificări

22.11.2011 Licitaţie publică conductă termoficare - clarificări şi model contract

21.11.2011 Licitaţie publică conductă termoficare - clarificări şi cerere înscriere

17.11.2011 Proiect de hotărâre privind modificarea şi ompletarea HCL 70/2011 

15.11.2011  Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

01.11.2011 Comunicat de presă privind accesul aeronavelor

31.10.2011 Convocarea crecătorilor de animale privind PUZ parc fotovoltaic - 03.11.2011

27.10.2011  Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

25.10.2011 Anunţ pentru  proiectul de hotărâre privind parcul fotovoltaic

21.10.2011 Comunicat de presă privind colectarea materialelor reciclabile

19.10.2011 Anunţ privind vânzarea unor bunuri imobile

18.10.2011 Anunţ pentru  proiectul de hotărâre privind instituirea taxei de salubrizare

10.10.2011 Anunţ privind convocarea recenzorilor

07.10.2011 Anunţ privind licitarea unor autorizaţii taxi

05.10.2011 Anunţ privind vânzarea unor bunuri

03.10.2011  Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

28.09.2011 Anunţ privind suspendarea unor autorizaţii taxi

27.09.2011 Anunţ privind stabilirea recenzorilor pentru recensamântul populaţiei

27.09.2011 Anunţ privind atribuirea unor locuri de parcare

21.09.2011 Anunţ privind închirierea unor terenuri, standuri şi spaţii comerciale

21.09.2011  Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

14.09.2011  Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

07.09.2011  Lista investiţiilor finalizate în 2009, 2010 şi a celor cu finalizare în 2011

05.09.2011  Anunţ privind atribuirea unor locuri pentru case

31.08.2011 PUZ Parc fotovoltaic Slobozia Est   - anunţ de intenţie

31.08.2011  Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

26.08.2011 Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii tarifelor în bazarul municipal
                     Anunţ   Proces-verbal    Expunere de motive    Raport de specialitate  Raport de specialitate juridic
                     Raport de avizare comisia de servicii      Raport de avizare comisia buget

17.08.2011  Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

19.08.2011  Anunţ privind reluarea licitaţiei pentru valorificare conducta termoficare

17.08.2011  Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

05.08.2011  Anunţ privind organizarea rensământului populaţiei   Cerere

05.08.2011  Direcţia de Administrare a Domeniului Public - anunţ concurs de promovare in funcţie

03.08.2011  Anunţ privind atribuirea unor locuri de casă

0
2.08.2011  Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

29.07.2011 Comunicat de presă - Felicitări Octav Dragoi !

28.07.2011  Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

27.07.2011 Anunţ privind instituirea carantinei de grad III datorită apariţiei unui focar de rabie

26.07.2011   Licitaţie închiriere spaţii comerciale - 03.08.2011 

22.06.2011 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor în vederea organizării
                   unor activităţi culturale în cadrul Casei de Cultură Municipale
                     Anunţ   Proces-verbal    Expunere de motive    Raport de specialitate 
                     Raport de avizare comisia de servicii      Anexa tarife 

22.07.2011 Comunicate de presă privind reţeaua de apă şi tratarea apei potabile

22.07.2011  Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

19.07.2011 Anunţ privind desfăşurarea şedinţelor comisiilor consilului local

13.07.2011 Anunţ privind acordarea unor prime pentru producătorii agricoli

12.07.2011  Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

07.07.2011 Anunţ privind închirierea unor terenuri, standuri şi spaţii comerciale

30.06.2011 Anunţ privind organizarea unei licitaţii pentru concesionarea unor terenuri

22.06.2011 Proiect de hotărâre privind stabilirea amplasamentelor unde se vor desfăşura activităţi culturale şi comerciale in aer liber
                     Anunţ   Proces-verbal    Expunere de motive    Raport de specialitate 
                     Raport de avizare comisia de servicii    Raport de avizare comisia urbanism 

14.06.2011  Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

08.06.2011  Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

25.05.2011 Anunţ privind desfăşurarea şedinţelor comisiilor consilului local

25.05.2011 Anunţ privind organizarea examenului pentru promovarea funcţionarilor publici

24.05.2011 Proiectul de hotărâre privind Regulamentul pentru organizarea,autorizarea şi amplasarea mijloacelor de publicitate
                     Anunţ   Proces-verbal    Expunere de motive    Raport de specialitate    Raport de avizare
 
24.05.2011 Anunţ disponibilizare conductă metalică

17.05.2011 Anunţ şedinţe comisii Consiliul Local

16.05.2011  Codul de etică al asistenţilor sociali

09.05.2011  Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

28.04.2011  Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

26.04.2011 Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de D.A.D.P Slobozia
                     Anunţ   Proces-verbal    Expunere de motive    Raport de specialitate    Raport de avizare
                     Anexe

26.04.2011 Proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L. 49/31.03.2011
                     Anunţ   Proces-verbal    Expunere de motive    Raport de specialitate    Raport de avizare
                    
26.04.2011
Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2012
                     Anunţ   Proces-verbal    Expunere de motive    Raport de specialitate    Raport de avizare
                     Anexe

26.04.2011 Proiectul de hotărâre privind zonarea terenurilor din intravilanul Municipiului Slobozia
                     Anunţ   Proces-verbal    Expunere de motive    Raport de specialitate    Raport de avizare
                     Anexe

19.04.2011 Comunicat de Presă - răspuns la solicitarea doamnei Ionica Ghinea

19.04.2011  Anunţ şedinţe comisii Consiliul Local

18.04.2011 Comunicat de Presă - răspuns la solicitarea domnului Petronel Tudor

13.04.2011 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de reşedinţă

11.04.2011 Comunicat de presă - răspuns la solicitarea domnului Adrian Panait

11.04.2011 Memorandum pentru relaţii de prietenie şi cooperare
                    Română     Engleză    Chineză

06.04.2011  Comunicat de Presă

06.04.2011 Tabel cu autorizaţiile taxi suspendate pentru o perioadă de 6 luni

04.04.2011  Drept replică - redacţia Independent

28.03.2011  Comunicat de presă - răspuns la solicitarea domnului Adrian Panait

28.03.2011 Anunţ privind închirierea unor terenuri şi spaţii comerciale

23.03.2011  Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

21.03.2011  Anunţ şedinţe comisii Consiliul Local

21.03.2011 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

18.03.2011 Informare privind interzicerea cultivării unor plante modificate genetic

17.03.2011  Comunicat de Presă - răspuns la solicitările domnilor Petronel Tudor şi Adrian Panait

16.03.2011  Tabel cu autovehiculele autorizate să efectueze transport de persoane în regim de taxi în municipiul Slobozia - taximetrişti independenţi
                    Tabel cu autovehiculele taxi autorizate să execute transport de persoane în regim de taxi în municipiul Slobozia - operatori de transport

11.03.2011 Anunţ privind închirierea unor terenuri şi spaţii comerciale

09.03.2011 Comunicat de presă - Buletine analize apă
                    Studiu de evaluare a riscului relaţionat calităţii apei din reţeaua de distribuţie Slobozia pentru parametrul trihalometani

09.03.2011  Comunicat de presă - răspuns la solicitarea doamnei Ionica Ghinea

09.03.2011  Comunicat de presă - răspuns la solicitarea doamnei Daniela Istrate

03.03.2011  Comunicat de Presă

02.03.2011  Comunicat de Presă           Comunicat de Presă

24.02.2011 Comunicat de Presă

24.02.2011 Anunţ şedinţă Comisie economico-financiară

21.02.2011  Comunicat de Presă    Listă studii fezabilitate   
                    Lista achiziţiilor de lucrări din 2009    Lista achiziţiilor de lucrări din 2010

15.02.2011 Proiectul de hotărâre prin care se instituie taxa specială de divorţ pe cale administrativă
                     Anunţ   Proces-verbal    Expunere de motive    Raport de specialitate    Raport de avizare

14.02.2011 Scrisoare publică adresată domnului Petru Mădălin Teculescu, Prefectul judeţului Ialomiţa

14.02.2011 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

11.02.2011 Răspunsul la solicitarea Asociaţiei ,,Oameni pentru Oameni" Ialomiţa

11.02.2011 Comunicat de Presă - sumele plătite către mass-media locală în anul 2010

11.02.2011 Anunţ şedinţă Comisie economico-financiară

09.02.2011 Comunicat de Presă - program Capitala Verde a României

08.02.2011 Comunicat de Presă

04.02.2011  Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de reşedinţă        Anunţ          Proces-verbal      Regulament   Expunere motive   Raport specialitate  Raport avizare comisie     Raport avizare comisie     Raport avizare comisie

26.01.2011  Drept la replică Redacţia Independent      Drept la replică Redacţia Adevărul de seară Slobozia

25.01.2011 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

24.01.2011  Proiectul bugetului municipiului Slobozia pentru anul 2011
                            Anunţ         Proces-verbal
                     Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole pe anul 2011
                     Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole şi subcapitole pe anul 2011
                     Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri poprii detaliat la venituri, pe capitole şi subcapitole pe anul 2011
                     Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri poprii detaliat la cheltuieli, pe capitole şi subcapitole pe anul 2011
                      Lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2011, cu finanţare parţială sau integrală de la buget

21.01.2011  Comunicat de Presă      Comunicat de Presă

18.01.2011 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

10.01.2011 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

05.01.2011 Anunţ privind vânzarea unor bunuri mobile


28.12.2010 Anunţ privind vânzarea unor bunuri mobile

17.12.2010   Anunţ pentru dezbatare publică
                         Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de revendicare, adopţie şi cazare a câinilor fără stăpân  Anexa    Expunere de motive                    Raport specialitate   Proces-verbal

13.12.2010 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

07.12.2010 Anunţ privind declararea datelor pentru înscrierea în Registrul Agricol

07.12.2010 Anunţ pentru dezbaterea publică a unor acte normative
                            Proiect de hotărâre privind adoptarea statutului Municipiului Slobozia     Raport de avizare    Expunere de motive     Referat de specialitate

                            Proiect de hotărâre privind zonarea terenurilor din Municipiului Slobozia   Raport de avizare  Expunere de motive    Referat de specialitate
                            şi stabilirea preţurilor minime pentru conesionare

06.12.2010 Anunţ privind închirierea unor spaţii comerciale

09.11.2010 Anunţ privind închirierea unor spaţii comerciale

16.11.2010 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005  1  2

16.11.2010 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.168/2006 prin care se stabilesc limitele minime ale veniturilor nete obţinute din creşterea şi valorificarea animalelor şi păsărilor, din agricultură, precum şi din vânzarea sau utilizarea terenurilor, clădirilor, spaţiilor locative sau a altor bunuri mobile sau imobile în vederea acordării venitului minim garantat      Anexa     Anunţ      Expunere de motive    Raport de specialitate

10.11.2010 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

09.11.2010 Anunţ privind închirierea unor spaţii şi terenuri

08.11.2010 Comunicat de presa  Gramata Episcopală  Crucea Sloboziei în grad de Mare Cruce

04.11.2010 Anunţ privind vânzarea unor bunuri mobile

02.11.2010 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

21.10.2010 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

20.10.2010 Anunţ privind vânzarea unor bunuri mobile

07.10.2010 Anunţ privind închirierea unor spaţii comerciale

01.10.2010 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

27.09.2010 Proiect de hotărâre prin care se interzice comercializarea produselor din tutun şi similare în unităţile economice situate în incinta şi la o distanţă mai mică de 50 m faţă de orice punct de acces în spitale şi unităţi de învăţământ           Anunţ      Expunere de motive        Raport de specialitate      Proces-verbal

22.09.2010 Răspuns la adresa Instituţiei Prefectului referitor la articolul publicat in ziarul Independent din data de 22.09.2010

07.09.2010 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

20.08.2010 Dreptul la replică - ziarul INDEPENDENT

30.08.2010 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

20.08.2010 Dreptul la replică - ziarul INFORMAŢIA

04.08.2010 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

02.08.2010 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

30.07.2010 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

12.07.2010 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

16.07.2010 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul ,,Reabilitare şi extindere Parcul Tineretului"

13.07.2010 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Reabilitare şi extindere Parcul Tineretului Slobozia"

12.07.2010 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

07.07.2010  Anunţ privind întrunirea comisiei pentru atribuirea unui număr de 22 terenuri pentru construcţia de locuinţe în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

07.07.2010 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

30.06.2010  Raspuns la adresa Instituţiei Prefectului nr. 5155/16.06.2010 privind măsurile intreprinse de Primăria Muncipiului Slobozia pentru recuperarea obligaţiilor fiscale

28.06.2010  Tabel cu taximetriştii independenţi autorizaţi până la data de 28.06.2010

28.06.2010  Tabel cu operatorii de transport persoane în regim de taxi autorizaţi până la data de 28.06.2010

28.06.2010 Anunţ privind transmiterea fără plată a unor bunuri către alte instituţii publice interesate

22.06.2010 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

21.06.2010  Programul de gestionare a calităţii aerului pentru pulberi în suspensie PM10 în municipiul Slobozia, municipiul Urziceni, oraşul Ţăndărei şi comuna Ciulniţa din judeţul Ialomiţa

17.06.2010 Tabel privind îndeplinirea criteriilor de departajare întrunite de operatorii de transport persoane în regim de taxi conform declaraţiilor pe propria răspundere

17.06.2010 Tabel privind îndeplinirea criteriilor de departajare întrunite de taximetriştii independenţi conform declaraţiilor pe propria răspundere

02.06.2010 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

26.05.2010 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

12.05.2010 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

29.04.2010 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

28.04.2010 Anunţ privind scutirea de la plata taxelor şi impozitelor locale a veteranilor de razboi

27.04.2010 Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011
                     Anunţ    Expunere de motive      Raport specialitate   Anexa 1    Anexa
                            Anexa 1A   Anexa 1B    Anexa 2   Anexa 3    Anexa 4
                     Anunţ   Proiect hotărâre     Expunere de motive      Raport specialitate  

20.04.2010 Buletine analiză apă    DSP Buzău    ECOInd   Givaroli

13.04.2010 Serviciul Public Activitaţi Autofinanţate - Anunţ şedinţă publică licitaţie spaţii comerciale

12.04.2010 Comunicat de presă

12.04.2010 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

09.04.2010 Anunţ vânzare bunuri mobile   pag.2

30.03.2010  Raportul primarului municipiului Slobozia pentru anul 2009

29.03.2010  ANUNŢ iniţiere procedură de atribuire a autorizaţiilor taxi vacante

29.03.2010 Anunţ  Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru activitatea de colectare, transport.
                            depozitare şi procesare gunoi animalier la platforma pentru depozitarea şi compostarea
                            deşeurilor rezultate din creşterea animalelor
                        Expunere de motive     Raport specialitate     Anexa

26.03.2010 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

16.03.2010 Anunţ privind transmiterea fără plată a unor bunuri către alte instituţii publice interesate

15.03.2010 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

04.03.2010 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice

22.02.2010 Conturile IBAN pentru plata taxelor şi impozitelor locale

19.02.2010  Anunţ    Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de păşunat în islazul municipal
                                                               Slobozia pe anul 2010
                                Raport specialitate

05.02.2010 Anunt    Proiect hotarâre   Raport specialitate   Expunere de motive  Regulament

02.02.2010 Hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru acordarea locuinţelor finanţate din fonduri
                                  ANL, tinerilor, în anul 2010        Anexa 1      Anexa 2

29.01.2010 Criterii şi punctaje pentru stabilirea priorităţilor în soluţionarea cererilor pentru locuinţe sociale sau închiriere din
                   fondul locativ al municipiului Slobozia
                   Lista documentelor justificative pentru închirierea locuinţelor ANL
                   Criterii pentru stabilirea ordinii de priorităţi în soluţionarea cererilor pentru locuinţe pentru tineri

28.01.2010   Anunt    Proiect hotarâre     Raport specialitate   Anexa 1    Anexa 2A    Anexa 2B
                                    Anexa 3     Anexa 4     Anexa 5   Expunere de motive

19.01.2010 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice
                  
08.01.2010 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice
                   Pagina 1  Pagina 2  Pagina 3  Pagina 4   Pagina 5  Pagina 6  Pagina 7  Pagina 8   Pagina 9

07.01.2010   Anunt transfer bunuri

22.12.2009   Bugetul local 2010 - venituri             Buget local 2010 - cheltuieli  
                               Listă obiective investiţii 2010                 Comunicat de presă                                 

21.12.2009   Anunţ privind vânzarea unor bunuri   Anunţ

03.12.2009   Rectificare anunţ privind vânzarea unor bunuri   Anunţ

02.12.2009   Anunţ privind vânzarea unor bunuri   Anunţ   Anunţ

23.11.2009  Anunţ dezbatere publică Buget  local 2010
                                   Buget local detaliat     Lista obiectivelor de investiţii
                                      Anexa1    Anexa2    Anexa3    Anexa4    Anexa5    Anexa6 
                          Anexa7    Anexa8    Anexa9    Anexa10    Anexa11

17.11.2009 DISPOZIŢIE prin care se stabilesc măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a alegerilor
                                         prezidenţiale din 22 noiembrie 2009

13.11.2009  ANUNŢ PUBLIC  Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor la apă, canal şi epurare

                          Anunţ      Proiect de hotărâre       Expunere de motive     Raport de specialitate
                       Punct de vedere   Anexa    Fisa fundamentare   Aviz ANRSC     Raport de avizare

10.11.2009 TABEL privind îndeplinirea criteriilor de departajare întrunite de operatorii de transport taxi
                                conform declaraţiilor pe propria răspundere

10.11.2009 TABEL privind îndeplinirea criteriilor de departajare întrunite de taximetriştii independenţi
                                conform declaraţiilor pe propria răspundere

03.11.2009  ANUNŢ PUBLIC
                    Revenire anunţ publicat în data de 27.10.2009

27.10.2009 ANUNŢ PUBLIC
             În atenţia persoanelor care au depus cerere pentru locuinţă ANL  până la data de 31 decembrie 2008

16.10.2009 Adresă Colegiul Medicilor din judeţul Ialomiţa

12.10.2009  Procedura de acreditare a observatorilor din partea mass-media şi a organizaţiilor
                    neguvernamentale la alegerile prezidenţiale din 22 noiembrie 2009
                      Mass-media                                 Procedura      Cerere(model)
                      Organizaţii neguvernamentale        Procedura      Cerere(model)

29.09.2009  Dispoziţie prin care se stabilesc locurile în care se pot desfăşura adunări publice în municipiul
                                    Slobozia la alegerile prezidenţiale din 22 noiembrie 2009

29.09.2009  Dispoziţie prin care se stabilesc locurile speciale pentru afişaj electoral la alegerile prezidenţiale
                                    din 22 noiembrie 2009

29.09.2009 Rezultat chestionar - curăţenia şi administrarea spaţiilor comune

10.09.2009 ANUNŢ PUBLIC privind vânzarea unor bunuri mobile.

01.09.2009 ANUNŢ PUBLIC declanşare procedură de atribuire  a unui număr de 10 autorizaţii taxi la grupa
                taximetriştilor independenţi şi 50 autorizaţii taxi la grupa operatorilor de transport în regim de taxi.


13.08.2009 Răspuns la solicitarea înaintată de către dl. Ghiţă Cătălin d-lui. Primar al municipiului Slobozia
                  
27.07.2009 Extras din Legea nr. 311/28.06.2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458-2002 privind calitatea apei
                  
25.07.2009 Comunicat privind situaţia furnizării apei în Municipiul Slobozia

24.07.2009 Rezultate analiză apă 20.07.2009
                   Buletin analiză apă     Reţea distribuţie    Rezultate probe

22.07.200 ANUNŢ  - în atenţia cetăţenilor care locuiesc în Slobozia Nouă

09.07.2009 Dreptul la replică privind articolul publicat în ziarul Ştirea din 9 Iulie 2009 . Pagina 1  Pagina 2  Anexa1 Anexa2

08.07.2009 ANUNŢ disponibilizare utilaje şi materiale aferente centralelor şi punctelor termice
                     Anexa 1          Anexa 2           Anexa 3

01.07.2009 Anunt SC URBAN SA

04.06.2009  Dispoziţie prin care se stabilesc măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a alegerilor pentru
                                    Parlamentul European din 7 iunie 2009

26.05.2009 Lista titluri executorii comunicate în temeiul art.43, al.d OG92/2003 şi L210/2005 - persoane fizice şi juridice
                   Pagina 1         

11.05.2009  Tabel privind îndeplinirea criteriilor de departajare întrunite de taximetriştii independenţi
                         conform declaraţiilor pe propria răspundere

11.05.2009  Tabel privind îndeplinirea criteriilor de departajare întrunite de operatorii de transport taxi
                          conform declaraţiilor pe propria răspundere

30.04.2009 Dispoziţie prin care se stabilesc locurile speciale pentru afişajul electoral la alegerile
                              europarlamentare din 7 iunie 2009

28.04.2009 Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru utilizarea bunurilor şi spaţiilor din
                               pieţele municipiului Slobozia de către comercianţi    Anexa
                           Anunţ        Expunere de motive        Raport specialitate      Anexa

28.04.2009 Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Serviciul Public
                                     Activităţi Autofinanţate în cimitirele umane din municipiul Slobozia.
                        Anunţ           Expunere de motive        Raport specialitate      Anexa

28.04.2009 Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru păşunat în islazul municipal Slobozia
                                          pe anul 2009.

                        Anunţ           Expunere de motive        Raport specialitate    Anexa

27.04.2009 Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010
                     Anunt    Expunere de motive      Raport specialitate   Raport zonare   Anexa 1    Anexa
                            Anexa 1A   Anexa 1B    Anexa 2   Anexa 3    Anexa 4

07.04.2009  - GHIDUL ECO-CETĂŢEANULUI

02.04.2009 - Anunţ public - Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri căilor de acces nou create
                                             în municipiul Slobozia
                   Proiect de hotărâre          Expunere de motive       Raport specialitate           Plansa

01.04.2009 - Anunţ public - Proiect de hotărâre privind reglementarea activităţii de ridicare, transport,
                                            depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea
                                            carosabilă a drumului public din municipiul Slobozia şi care constituie
                                            un obstacol pentru circulaţia publică
              Proiect de hotărâre            Expunere de motive           Raport specialitate      Raport specialitate
                                   Anexa 1               Anexa 2                 Anexa3               Protocol

01.04.2009 - Anunţ public - Regulament privind programul de funcţionare al unităţilor comerciale
                                             în municipiul Slobozia

25.03.2009 Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Slobozia
                      Cuprins          Lista de investitii          Memoriu - Planse   Download

23.03.2009  Anunţ privind procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi

18.03.2009 Informaţii privind datoria publică locală a autorităţii administraţiei publice locale
                        Calculul gradului de îndatorare
                        Situatie privind serviciul datoriei publice locale
                        Subregistrul datoriei publice locale

17.03.2009  Anunţ întâlnire informare elaborare Plan Integrat de Dezvoltare Urbană

10.03.2009  Anunţ dezbatere publică Buget 2009
                                    Anexa 1       Anexa 2        Anexa 3       Anexa 4       Anexa5                  
                        Raport specialitate           

27.02.2009  Anunţ public - privind propuneri de modificare a criteriilor şi punctajelor de departajare
                                          cuprinse în Anexa  nr.3 la Hotarârea Consiliului Local nr.84/2008, exprimate
                                          de o parte a reprezentanţilor taximetriştilor    Criterii

27.02.2009  Anunţ atribuire locuri de casă conform Legii nr.15/2003

23.02.2009 Anunţ atribuire locuri de casă pentru tineri

06.02.2009 Anunţ public - privind demarare campanie consultare cetăţenească având ca temă
                                          oportunitatea amenajării de noi locuri de parcare şi modernizarea celor
                                          existente.

26.01.2009 Anunţ public - privind declanşare procedură de atribuire a unui număr de 45 autorizaţii taxi la
                                          grupa taximetriştilor independenţi şi 100 autorizaţii taxi la grupa operatorilor de
                                          transport în regim de taxi

25.11.2008 Proiect de hotărâre privind buna desfăşurare a activităţii din Piaţa Agroalimentară Ialomiţa
                    Anunţ        Expunere de motive         Raport specialitate

13.10.2008 Anunţ privind transmiterea fără plată a unor bunuri către alte instituţii publice interesate
                   Pagina 1      Pagina 2      Pagina 3      Pagina 4    Pagina 5   Pagina 6   Pagina 7  Pagina 8 
                   Pagina 9      Pagina 10    Pagina 11   Pagina 12   Pagina 13   Pagina 14    Pagina 15   Pagina 16

06.10.2008  DISPOZITIE  prin care se stabilesc locurile speciale pentru afişaj electoral la alegerile
                                           parlamentare din data de 30 noiembrie 2008

06.10.2008  DISPOZITIE  privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare din municipiul Slobozia
                                           pentru alegerile parlamentare din data de 30 noiembrie 2008

15.09.2008  Proiect de hotărâre privind reglementarea avizării punctelor de colectare a deşeurilor
reciclabile de pe raza municipiului Slobozia

                   
                     Anunt             Expunere de motive               Raport

18.07.2008 - Proiect de hotărâre privind instituirea unor reguli şi măsuri obligatorii de apărare
împotriva incendiilor corelate cu nivelul şi natura riscurilor de apărare


                      Anunt             Expunere de motive          Raport          

18.07.2008 - Proiect de hotărâre privind reglementarea lucrărilor cu foc deschis şi a fumatului

                      Anunt             Expunere de motive          Raport          

11.07.2008 Anunţ atribuire locuri de casă pentru tineri

19.06.2008 Situaţie spaţii verzi din municipiul Slobozia

06.05.2008  Dispoziţie privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare din municipiul Slobozia
                    pentru alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din 1 iunie 2008

                    Dispoziţie prin care se stabilesc locurile speciale pentru afişaj electoral

23.04.2008  Proiect de hotărâre privind reglementarea unor obligaţii ale operatorilor economici care
                    comercializează produse de la care rezultă deşeuri de ambalaje
                      Anunţ             Raport specialitate            Expunere de motive          Proiect de hotarâre

14.04.2008 Proiect de hotărâre privind majorarea tarifului de transport public local de călători în
                   municipiul Slobozia
                     Anunţ          Expunere de motive         Raport specialitate         Proiect de hotărâre

10.04.2008 Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2009
                    Anunţ           Expunere de motive          Raport specialitate        Proiect de hotărâre
                      Anexa 1    Anexa 1A     Anexa 1B    Anexa 2     Anexa 3     Anexa 4

10.04.2008 Proiect de hotărâre privind zonarea zonarea terenurilor din intravilanul municipiului în vederea
                   stabilirii impozitului pe teren conform prevederilor Legii nr.571/2003, privind Codul fiscal
                    Anunţ           Expunere de motive          Raport specialitate        Proiect de hotărâre

10.04.2008 Anunţ atribuire locuri de casă pentru tineri

25.03.2008 Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea unor prevederi din Regulamentul pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza municipiului Slobozia care nu se supun înmatriculării aprobat prin HCL nr.257/20.12.2007
              Anunţ      Expunere de motive  Raport specialitate   Proiect de hotărâre  Anexa 1   Anexa 2

14.03.2008 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de transport public local în municipiului Slobozia
                       Anunţ    Expunere de motive    Raport specialitate   Proiect de hotărâre   Anexa   Anexa 1-5

14.03.2008 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local în municipiului Slobozia
                       Anunţ   Expunere de motive     Raport specialitate   Proiect de hotărâre   Anexa   Anexa1  Anexa2  Anexa3  Anexa4  Anexa5 

14.03.2008 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Regulamente şi Reglementări privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere în municipiului Slobozia
                       Anunţ   Expunere de motive     Raport specialitate   Proiect de hotărâre   Anexa1  Anexa2  Anexa3

06.02.2008 Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri a căilor de acces din municipiului Slobozia
                       Anunţ          Expunere de motive          Raport specialitate   Proiect de hotărâre  

25.01.2008 Proiect de hotărâre privind adoptarea Regulamentelor de salubrizare
                  a municipiului Slobozia
                       Anunţ          Expunere de motive          Raport specialitate
                     Proiect de hotărâre    Regulament 1    Indicatori    Regulament 2

25.01.2008 Proiect de hotărâre privind conformarea la prevederile art.II din 
                  OUG nr.114/17.10.2007 pentru modificarea şi completarea OUG
                  nr.195/2005 privind protecţia mediului
                       Anunţ          Expunere de motive          Raport specialitate
                                   Proiect de hotărâre               Anexa

14.01.2008 Propunere buget 2008 
                   Raport buget      Buget 2008      Bugetul local 2008     Buget centralizat      Buget credite    Lista investitii

14.11.2007  Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr.35/2006 prin care se stabilesc
                  sancţiunile la normele de gospodărire şi administrare a domeniului public şi privat al municipiului Slobozia
                            Anunţ                    Raport                 Expunere de motive  
                                                 Proiect de hotarare            

14.11.2007  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea,
                  evidenţa şi radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării
                            Anunţ                    Raport                 Expunere de motive  
                                         Proiect de hotarare           Regulament   

24.09.2007 Concurs funcţii publice

21.09.2007 Anunţ dezbatere publică Plan Urbanistic General

11.09.2007 Concurs funcţii publice

16.08.2007  Dezbatere publică Proiect de hotărâre privind aprobare Regulament
                   serviciu iluminat public
                            Anunt                    Raport                 Expunere de motive  
                                         Proiect de hotarare           Regulament   

16.08.2007  Dezbatere publică Proiect de hotărâre privind aprobare Regulament
                   serviciu de alimentare cu apă şi de canalizare
                            Anunt                    Raport                 Expunere de motive  
                                          Proiect de hotarare           Regulament 

13.08.2007  În perioada 13-19 august 2007 va avea loc cea de a VII-a ediţie a
                  Turneului de tenis al municipiului Slobozia. Organizat de Primăria
                   municipiului Slobozia, concursul este de categoria IIIA şi reuneşte
                   sportivi începând cu vârsta de 8 ani din toate regiunile ţării, mulţi
                   dintre ei fiind ,,abonaţi" chiar de la prima ediţie. Premiile totale
                   ale acestei ediţii depăşesc 15.000 lei, o contribuţie însemnată la
                   buna organizare şi desfăşurare a competiţiei având-o şi agenţii
                   economici din municipiul Slobozia, iubitori ai sportului alb.

13.08.2007   Strategia de alimentare cu căldură a municipiului Slobozia în
                   condiţiile Programului Termoficare 2006 - 2009 calitate şi eficienţă
                    Raport          Materiale strategie

06.07.2007   Concurs funcţii publice

14.05.2007   Dezbatere publică Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor
                    şi taxelor locale pentru anul 2008
            Anunt          Referat        Expunere de motive       Proiect hotarâre

11.05.2007   Dezbatere publică Proiect de hotărâre privind completarea art.1.1.
                    şi a art.3 din HCL nr.45 din 30 martie 2006 prin care se stabilesc
                    şi se sancţionează contravenţii la normele privind gospodărirea,
                    administrarea şi întreţinerea domeniului public şi privat al
                    municipiului Slobozia
            Anunt          Referat        Expunere de motive       Proiect hotarâre


14.02.2007   Prezentare proiectul de buget pe anul 2007 varianta finala   Expunere de motive 
                   Anexa 1  Download                 Anexa 2  Download             Anexa 3  Download 
                   Anexa 4  Download                 Anexa 5  Download             Anexa 6  Download
                 

31.01.2007  Dezbatere publică Anunt privind proiectul de buget pe anul 2007
                   Buget local detaliat 2007  Download                                  Buget centralizat credite 2007    Download
                   Venituri si cheltuieli in afara bugetului local 2007  Download            Lista investitii 2007   Download
                   Expunere de motive      Raport

23.11.2006  Dezbatere publică Anunt
                   Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor
                   pe anul 2007  Anexa 1   Anexa 2   Anexa 3    Anexa 1A
                   Anexa 1B
                               Expunere de motive                      Referat

30.10.2006  Dezbatere publică  Anunt
                   1 - Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de
                        organizare şi funcţionare a transportului public local de
                        călători în municipiul Slobozia
                                Expunere de motive                     Referat
                  
                   2 - Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului
                        privind înregistrarea şi circulaţia pe drumurile publice din
                        municipiul Slobozia a mopedelor, maşinilor şi utilajelor
                        autopropulsate utilizate pentru lucrări de construcţii,
                        agricole, forestiere şi a altor utilaje mecanice
                                Expunere de motive                     Referat

                   3 - Proiect de hotărâre privind desfiinţarea staţiei taxi situate
                        pe B-dul Matei Basarab, bl.MB14
                                Expunere de motive                     Referat

                   4 - Proiect de hotărâre privind restricţionarea programului de
                        funcţionare al socităţilor comerciale situate în Ansamblul
                        PECO Slobozia
                                Expunere de motive                     Referat


29.08.2006  Dezbatere publică  Anunt
                   1 - Proiect de hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea unor
                   contravenţii în domeniul serviciului public de salubrizare din
                   municipiul Slobozia  
                                Expunere de motive                     Referat
                   2 - Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea
                   HCL nr.45/2006 prin care se stabilesc şi se sancţionează
                   contravenţii la normele privind gospodărirea, administrarea şi
                   întreţinerea domeniului public şi privat al municipiului Slobozia
                                 Expunere de motive                     Referat
                  Opiniile Dumneavoastră nominale sunt aşteptate pe adresa  de e-mail a primăriei.

21.08.2006   Dezabatere publică privind emiterea de obligaţiuni municipale - completare
                        Opiniile Dumneavoastră nominale sunt aşteptate pe adresa  de e-mail a primăriei.

10.07.2006   Dezabatere publică privind emiterea de obligaţiuni municipale
                        Opiniile Dumneavoastră nominale sunt aşteptate pe adresa  de e-mail a primăriei.

30.06.2006   Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind emiterea de obligaţiuni municipale

14.06.2006   Punct de vedere al Primarului Municipiului Slobozia privind propunerea de emitere de obligaţiuni municipale -                        completare

09.06.2006   Raport privind emisiunea de obligatiuni municipale 2003

01.06.2006   Vă invităm la Sărbătorile Municipiului Slobozia - ediţia 2006

25.05.2006   Punctul de vedere al Primarului Municipiului Slobozia privind propunerea de emitere de obligaţiuni municipale

22.03.2006   Răspunsul primarului la solicitarea privind parcările în municipiul Slobozia
                    Plan A   Plan B   Plan C   Plan D   Plan E   Plan F   Plan G

22.03.2006 Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii (ANRC) este instituţia independentă de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, având ca obiective majore promovarea concurenţei, protejarea intereselor utilizatorilor finali şi încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură.

       ANRC   www.anrc.ro
       Oficiul Teritorial Ialomiţa ANRC
       Str. Matei Basarab, nr. 27-29, etaj 3, camera 40
       Tel./Fax: 0243 233 260
       E-mail: ot_ialomita@anrc.ro.

15.03.2006   Măsuri pentru combaterea gripei aviare

03.03.2006   Pentru sesizarea unor fapte de corupţie în care este implicat personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor vă puteţi adresa Direcţiei Generale Anticorupţie şi Biroului Anticorupţie Ialomiţa astfel:
                  - Direcţia Generală Anticorupţie, Bucureşti, str N.Grigorescu nr.12, sector 3
                     tel.: 021-3248664 fax:021-3249178 e-mail: anticoruptie_presa@mai.gov.ro
                  -  Biroul Anticorupţie Ialomiţa , Slobozia, Instituţia Prefectului judeţului Ialomiţa,etaj 3
                     tel.: 0243-207525 , 0722374794
                   - Telverde 0800.806.806
                    Adresa            Audienţe            Pliant A       Pliant B

23.02.2006   Dezbatere publică privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind gospodărirea, administrarea şi întreţinerea domeniului public şi privat al municipiului Slobozia     Expunere de motive
                        Opiniile Dumneavoastră sunt aşteptate până la data de 6 Martie 2006
                  
23.02.2006   Dezbatere publică privind eliberarea şi folosirea permiselor de "Liberă trecere" prin municipiul Slobozia
                        Opiniile Dumneavoastră sunt aşteptate până la data de 6 Martie 2006    Expunere de motive

23.01.2006   Dezbatere publică organigrame servicii publice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18.01.2005   Dezbatere publică privind proiectul de buget pe anul 2006

18.01.2005   Dezbatere publică privind obiectivele de investiţii pe anul 2006

07.12.2005   Dezbatere publică privind impozitarea terenurilor din extravilanul localităţii în funcţie de clasa de calitate

07.12.2005   Dezbatere publică privind taxa de salubrizare.
                        Opiniile Dumneavoastră sunt aşteptate până la data de 14 Decembrie 2005

06.10.2005   Proces-verbal privind administrarea situaţiei hidrologice  22.09.2005-27.09.2005

                   Consiliul Local Slobozia - Prezentare ofertă generală pentru investitori

                   Prezentare ofertă fabrica de etanol


         Sărbătorile Sloboziei - ediţia 2005


11.03.2005   Repartizarea persoanelor beneficiare de venit minim garantat Legea 416/2001

25.02.2005   Repartizarea persoanelor benefiaciare de venit minim garantat Legea 416/2001

03.02.2005   Dezbatere publică privind regulamentele de furnizare de apă, canalizare şi salubrizare .
                        Opiniile Dumnevostră sunt aşteptate până la data de  15 Februarie 2005.

05.01.2005
Începând cu data de 29.12.2004 accesând pagina de internet a Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor la adresa http://evp.mai.gov.ro puteţi găsi informaţii despre activitatea instituţiei - programul de lucru cu publicul, programul de audienţe, documentele necesare pentru eliberarea actelor de identitate şi de stare civilă etc.

          
Alegeri generale - noiembrie 2004

16.09.2004
  Program sprijinire IMM - Prin ordinul Preşedintelui nr.54, publicat în Monitorul Oficial al  României nr.215 din data de 11 martie 2004, Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie a demarat  - Programul naţional multianual pe perioada 2002 - 2005 de sprijinire a întreprinderilor mici şi mijlocii în dezvoltarea exportului -, program în cadrul căruia fiecare IMM ce desfăşoară activităţi de producţie şi/sau prestări servicii poate beneficia de o alocaţie financiară nerambursabilă în valoare totală de 80.000.000 lei. Informaţii suplimentare despre acest program se pot obţine de la Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - str. Poteraşi nr.11, sector 4, Bucureşti, Tel./Fax: (021) 336.14.67/335.34.13 sau pe site-ul www.mimmc.ro.

Deranjamente RENEL  - În urma informării primite de la S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA DOBROGEA S.A. SUCURSALA SLOBOZIA vă comunicăm posibilităţile de apelare ELECTRICA Slobozia, Centrul Slobozia. 929 sună gratuit la DERANJAMENTE Slobozia, din localităţile: Albeşti, Amara, Andrăşeşti, Bora, Buieşti, Ciulniţa - Ivăneşti, Cosîmbeşti, Fundata, Gheorghe Doja, Poiana - Ghimpaţi, Griviţa, Iazu, Ion Ghica, Marsilieni, Miloşeşti, Misleanu, Nicoleşti, Păltiniş, Perieţi, Slobozia Nouă, Smirna, Stejaru, Tovărăşia, Traian, Slobozia.
213187 ; 205867 ; 205868 - sună prin Romtelecom la DERANJAMENTE Slobozia.

Alegeri locale - iunie 2004

Sărbătorile Sloboziei - ediţia 2004       Programul manifestarilor social-culturale 2004

Referendum  2003

Sărbătorile Sloboziei  - ediţia 2003