Declaraţie

    Materialele conţinute în acest site web au fost create sau compilate de către Consiliul Local şi Primăria Municipiului Slobozia în scopul informării publicului cu privire la documentele cu caracter public, strategiile de dezvoltare a comunităţii, activitatea, atribuţiile şi funcţiile instituţiei, potrivit legiilor din România .

    Furnizarea către public a accesului la date şi informaţii transmise de Consiliul Local şi Primăria Municipiului Slobozia prin Internet este un serviciu care se realizează cu ajutorul acestui site web, www.sloboziail.ro, care este proprietatea Primăriei Municipiului Slobozia. Modificarea neautorizată a conţinutului acestui site web constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Art. 29 din Legea nr. 365/2002.

    Utilizatorii acestui site iau la cunoştinţă că acest serviciu este disponibil prin Internet şi deşi Consiliul Local şi Primăria Municipiului Slobozia vor face tot ce le stă în putinţă pentru a menţine corectitudinea, disponibilitatea , confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor, nu poate garanta că informaţia pe care utilizatorul o primeşte sau o trimite folosind acest serviciu va fi în permanenţă sigură.

    Având în vedere cele de mai sus utilizatorul acestui site este de acord cu următoarele:

        - utilizarea acestui serviciu se face pe propria raspundere;
        - serviciul este furnizat pe principiul "aşa cum este" sau "aşa cum este disponibil";
       - Consiliul Local şi/sau Primăria Municipiului Slobozia nu vor fi responsabile pentru nici o pierdere suferită de către utilizator, directă sau indirectă, rezultată din sau legată în orice fel de folosirea sau gradul de performanţă al acestui serviciu şi al acestui site web.

    Primăria Municipiului Slobozia nu oferă nici o garanţie că:

    Orice material descărcat sau obţinut prin utilizarea serviciului pus la dispoziţie de către Consiliul Local sau Primăria Municipiului Slobozia se află astfel la discreţia şi poate fi folosit doar pe riscul propriu al utilizatorului.

    Materialul reprodus sau citat din acest site nu va fi prezentat ca provenind din nici o altă sursă decât site-ul web al Primăriei Municipiului Slobozia. Materialul reprodus sau citat va fi însoţit de sursa informaţiei şi data la care a fost obţinut. Materialul reprodus sau citat nu va fi modificat şi nu vor fi selectate fragmente care, prin extragerea din context, să îşi modifice sensul.
   
    Acest site conţine legaturi pentru alte site-uri, considerate utile. Utilizarea, corectitudinea, disponibilitatea şi securitatea informaţiilor, inclusiv logo-uri sau mărci, din aceste site-uri se face în conformitate cu condiţiile de utilizare a acestora , impuse de proprietarii lor.
   
  În eventualitatea sesizării existenţei pe site a unor erori, formulări ambigue sau neclare, recomandăm ca, înainte de reproducerea şi/sau utilizarea informaţiilor, să fie solicitate clarificări sau precizări.