Consiliul Local al Municipiului Slobozia

Primaria

    ,, Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune şi oraşe sunt consiliile locale, comunale şi oraşeneşti, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive. Consiliile locale şi primarii se aleg în condiţiile prevăzute de Legea privind alegerile locale.
    Consiliile locale şi primarii funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi rezolvă treburile publice din comune şi oraşe, în condiţiile legii.''
Legea 215 / 2001 art. 21
Atribuţii   Funcţionare   Componenţă   Comisii    Regulamentul de organizare şi funcţionare

    Consiliul Local al Municipiului Slobozia este membru al Asociaţiei Municipiilor din Romania , organizaţie neguvernamentală care sprijină reforma în administraţia publică locală. Tot în acest sens, consiliul local cooperează şi cu diferite organisme internaţionale .