Politica de confidenţialitateUAT MUNICIPIUL SLOBOZIA, în calitate de autor, proprietar şi administrator al www.sloboziail.ro respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site fiind înregistrată ca operator de date cu bcaracter personal sub Nr. 8942/2016 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.


În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Primăria Municipiului Slobozia are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:


• dreptul la informare (art.12)
• dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
• dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (art.14);
• dreptul de opoziţie (art.15);
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
• dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).


Orice informaţie furnizată de dumneavoastră va fi considerată şi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de Primăria Municipiului Slobozia în conformitate cu scopurile menţionate mai jos.


Dacă doriţi ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ne puteţi notifica oricând acest lucru la următoarea adresă: Primăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr.1 Slobozia cod730023, jud.Ialomiţa, România.

Scopul colectării datelor
Atunci când ne furnizaţi datele cu caracter personal, Primăria Municipiului Slobozia le poate utiliza în următoarele scopuri declarate, dacă nu se specifica altfel:
• pentru a asigura serviciile publice prevăzute de legile in vigoare;
Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimţământul dumneavoastră numai către alte instituţii ale statului şi numai în situaţiile şi condiţiile prevăzute de lege.

Utilizarea datelor statistice şi a datelor anonime
Primăria Municipiului Slobozia poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în următoarele scopuri:
• realizării de rapoarte / analize;
• realizării de informari în scopuri proprii;

Utilizarea cookie-urilor
Cookie-urile (terminologia include "Internet Cookie", "browser cookie", "HTTP cookie" sau pur și simplu "cookie" ) sunt fişiere sau informaţii care pot fi stocate pe calculatorul dumneavoastră sau pe dispozitive mobile, cu acces la Internet (smartphone sau tableta) atunci când accesaţi Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi nu poate accesa informaţiile de pe calculatorul/dispozitivul mobil al utilizatorului. Menţionăm că această tehnologie nu conţine programe software, viruşi sau spyware. Utilizăm cookie-urile pentru a face site-ul mai uşor de utilizat şi pentru a-l adapta mai bine la interesele şi necesităţile dumneavoastră.

Cookie-urile sunt utilizate şi pentru a mări viteza viitoarelor dumneavoastră activităţi şi experienţe pe site-ul nostru. Acestea se referă la preferinţele dvs. în materie de confidenţialitate online sau publicitate relevantă. De asemenea utilizăm cookie-uri pentru a compila statistici anonime, cumulate, care ne permit să înţelegem cum utilizează oamenii Site-ul şi pentru a ne ajuta să îmbunătăţim structura şi conţinutul lui, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.